csr v kostce ing tom nejedlo v konn editel spole ensk zodpov dnost n stroj ke zv en hodnoty firmy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CSR v kostce : Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

CSR v kostce : Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

CSR v kostce : Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel „Společenská zodpovědnost – nástroj ke zvýšení hodnoty firmy“. prosazuje myšlenky etiky v podnikání a společensky odpovědného chování firem je součástí mezinárodních hnutí: a) Prince of Wales International Business Leaders Forum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CSR v kostce : Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel' - griffith-santana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
csr v kostce ing tom nejedlo v konn editel spole ensk zodpov dnost n stroj ke zv en hodnoty firmy
CSR v kostce:

Ing.Tomáš Nejedlo, výkonný ředitel

„Společenská zodpovědnost – nástroj ke zvýšení hodnoty firmy“

slide2
prosazuje myšlenky etiky v podnikání a společensky odpovědného chování firem
 • je součástí mezinárodních hnutí:

a) Prince of Wales International Business Leaders Forum

- napojení na transatlantické instituce jako jsou Světová banka, OSN, ILO

slide3
b) CSR Europe

- napojení na orgány EU, síť národních partnerů v EU

historie csr
Historie CSR
 • 1. republika – Baťa, rodina Havlů
 • 1960 – USA - hnutí pro společenskou odpovědnost
 • 1972 – 1721. Rezoluce Ekonomické a sociální rady při Spojených národech
 • 1977 – Francie – Zákon č. 77.769/77 zaměřeno na pracovní vztahy
 • 1985 – Portugalsko – zákon č. 141/85
 • 1986-94 - „Principles for Business“ – Evropa, Japonsko, USA
 • 1988-1993 – „Interfaith Declaration“ – etický kód mezinárodního obchodu pro příslušníky hlavních světových náboženství
slide5
1990 – USA – „Domini 400 Social Index“ – odmítnutí aktivit v tabákovém, zbrojním, jaderném atp. průmyslu
 • 1990 – International Business Leaders Forum
 • 1992 – ECO 92 (OSN) – Agenda 21
 • 1992 – ČR - Business Leaders Forum
 • 1995 – CSR Europe
 • 1997 – mezinárodní hnutí „Global Reporting Initiative“
 • 1996 – 98 - ČR – cyklus konferencí „Corporate Governance“ (Sir Cadbury)
slide6
1997 – mezinárodní hnutí „Global Reporting Initiative
 • 1999 – USA – Dow Jones Sustainability Index
 • 2000 - OSN – Kofi Annan představuje „Global Compact“
 • 2001 - Velká Británie – „NPI Social Index“
 • 2003 – ČR „Podnikání bez úplatků: základní principy“
 • 2004 – ČR – konference „Společenská odpovědnost firem“
 • 2004 – ČR –– „Společenská odpovědnost firem: kompletní průvodce“
co je csr
Co je CSR?
 • není žádná jednotná definice
 • je kontinuální závazek chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně tak jako lokální komunity a společnosti jako celku

(World Business Council for Sustainable Development, 1997)

slide8
je trendem apelujícím na změnu orientace firem z krátkodobých cílů na dlouhodobé
 • President HK ČR Dr. Ing. Jaromír Drábek:

Investice do vzdělání, do technologií šetrných k životnímu prostředí a dodržování dobrých mravů v obchodním styku včetně bezkorupčního jednání jsou investicemi, které se dlohodobě vyplácejí.

slide9
Tři P:

- Profit / ekonomická

- People / sociální

- Planet / environmentální

ekonomick oblast
Ekonomická oblast
 • Kodex podnikatelského chování firmy
 • transparentnost, odmítnutí korupce
 • Corporate Governance
 • vztahy s akcionáři
 • spotřebitelsko-dodavatelské vztahy
 • chování k investorům
 • ochrana duševního vlastnictví
soci ln oblast
Sociální oblast
 • zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 • rozvoj lidského kapitálu
 • dodržování pracovních standardů, lidská práva
 • vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců
 • rovné příležitosti, rozmanitost na pracovišti (handicapovaní a věková rozmanitost)
 • pomoc propouštěným zaměstnanců s jejich dalším uplatněním
 • firemní filantropie
 • dialog se stakeholders
environment ln oblast
Environmentální oblast
 • ekologická výroba, produkty a služby
 • ekologická firemní politiky (recyklace, důraz na užití ekologických produktů)
 • zmenšování negativního vlivu na životní prostředí
 • ochrana přírodních zdrojů
pro b t spole ensky odpov dnou firmou
Proč být společensky odpovědnou firmou?
 • CSR je důležité téma nejen pro soukromý sektor, ale i pro vládu a samosprávu a NGO
 • příležitost pro inovace
 • větší přitažlivost pro investory
 • větší transparentnost, důvěryhodnost
 • zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců
 • získání a udržení kvalitních zaměstnanců
 • odlišení od konkurence / konkurenční výhoda
 • snížení nákladů na risk management
 • finanční úspory spojené s ekologickou praxí
co nen spole ensk odpov dnost firem
Co není společenská odpovědnost firem
 • CSR je někdy mylně zaměňováno za filantropii
 • CSR není součástí Public Relations ani marketingu
hodnocen a pod v n zpr v o csr
Hodnocení a podávání zpráv o CSR
 • OECD Guidelines for Multinational Enterprises
 • Global Reporting Iniciative (GRI)
 • Social Responsible Investment (SRI)

Společensky odpovědné investování

 • SA 8000 Bureau Veritas Quality International (BVQI)
role st tu v konceptu csr
Role státu v konceptu CSR

Stát vytváří odpovídající podmínky pro implementaci CSR:

 • vhodná legislativa
 • zohledňování CSR v zadávání veřejných zakázek
 • veřejná ocenění, etikety na výrobky
 • využití CSR při prosazování priorit vládního programu - snižování nezaměstnanosti, boj s korupcí, vzdělávání, integrace handicapovaných osob
 • stát by měl jít příkladem v zohledňování CSR v rámci svého vlastního fungování
csr pr zkum listopad 2003
CSR průzkum – listopad 2003
 • 260 oslovených firem (dotazník)
 • vysoká návratnost (42%)
 • 99% souhlas s myšlenkou CSR!
 • ovšem intuitivní chápání celé věci, nejasnosti
 • nejvíce akcentovaná témata:

* zaměstnanci

* firemní transparentnost

* filantropie

slide29
Otázky?

Děkuji za pozornost.

Ing.Tomáš Nejedlo

Business Leaders Forum Štěpánská 61 116 02 Praha 1 tel.: 224 216 275 e-mail: blf@blf.cz

www.blf.cz

ad