A d praha
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

AŽD Praha. LZA Liniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra Ing. Zdeněk Chrdle Generální ředitel AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha. 3. Dámy a pánové, dovolte, abych vás v krátkém vstupu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - evita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A d praha
AŽD Praha

LZALiniový zabezpečovač s automatickým vedením vlaků metra

Ing. Zdeněk ChrdleGenerální ředitel AŽD Praha s.r.o.


A d praha

AŽD Praha

3

Dámy a pánové,

dovolte, abych vás v krátkém vstupu

seznámil s elektronickým zabezpečovacím a automatizačním zařízením, kterým jsou řízeny vlaky na trati A pražského metra.


A d praha

AŽD Praha

4

 • Jedná se o systém s typovým označením LZA, což znamená:

 • Liniový Zabezpečovač s Automatickým vedením vlaků.

 • Dodavatelem je česká společnost

 • AŽD Praha s.r.o.


A d praha

AŽD Praha

5

 • Naše nabídka zvítězila v roce 2000 v konkurenci předních světových výrobců v mezinárodní soutěži vypsané Dopravním podnikem hl. m. Prahy.A d praha

Systém LZA je tvořen dvěma subsystémy:

vlakovým zabezpečovačem - ATP (Automatic Train Protection) typu SOP-2P– zajišťuje bezpečnost provozu

automatickým vedením vlaku – ATO (Automatic Train Operation) typu ACBM-3– zajišťuje automatizaci řízení jízdy vlaku a dalších funkcí

Takto koncipovaný (ATP/ATO) systém představuje rozvinutý řídící systém třídy ATC (Automatic Train Control).

Systém je vybaven společným datovým kanálem, jímž jsou přenášena data ze stacionárních zařízení z tratě na vozidla.

AŽD Praha

7


A d praha

AŽD Praha

8

Vlakový zabezpečovač

 • Jeho základním úkolem je stanovení přípustné rychlosti v jednotlivých úsecích v závislosti na:– provozní situaci – poloze vlaků– poloze návěstidel a tlakových uzávěrů– traťových rychlostech

 • Stacionární část– je umístěna mimo vlakovou soupravu

  – soustava počítačů vypočítává maximální přípustnou rychlost pro jednotlivé úseky trati

  – přenosové smyčky v kolejišti zajišťují přenos informací do mobilní částiA d praha

AŽD Praha

10

 • Mobilní část– je umístěna na vlakových soupravách– zajišťuje příjem a vyhodnocení informací– vytváří signály potřebné pro brzdo- vou soustavu a další zařízení vlaku


A d praha

AŽD Praha

11

Provozní režimy

Jízda vlaku probíhá v jednom z provozních režimů, který

volí strojvedoucí:

N – strojvedoucí řídí vlak tak, jakoby nebyl vybaven vlakovým zabezpečovačem

RTB (režim tlačítek bdělosti)– vlakový zabezpečovač kontroluje nepřekročení bezpečné rychlosti stanovené Dopravním podnikem (30 km/hod)

RVZ (režim vlakového zabezpečovače)– vlak řídí strojvedoucí– vlakový zabezpečovač kontroluje nepřekročení rychlosti, směr jízdy a po zastavení povoluje otevření dveří na správné straně nástupiště


A d praha

AŽD Praha

12

RAV (režim automatického vedení vlaku) – základní režim jízdy vlaku po trati– vlak je řízen zcela automaticky pouze systémem LZA (SOP-2P + ACBM3)– strojvedoucí pouze zavírá dveře a povoluje rozjezd vlaku

RBO (režim bezobslužného obratu) – vlak je řízen zcela automaticky pouze systémem LZA– strojvedoucí není ve vlaku přítomen


A d praha

AŽD Praha

13

Postup omezení rychlosti

při překročení její kontrolované hranice:

1. krok < než 2 km/hod - automatické vypnutí pohonu

2. krok ≥ 2 km/hod - aktivuje se provozní brzda

3. krok je-li její účinek - aktivuje se nouzová

nedostatečný pneumatická brzda

 • Tím je zajištěno, že rychlost vlaku na konci úseku je menší než kontrolovaná rychlost v následujícím úseku.

 • K zastavení vlaku při překročení kontrolované rychlosti vede až 3. krok – systém výrazně omezuje zbytečné brzdění do zastavení a zvyšuje komfort a plynulost jízdy vlaku.


A d praha

AŽD Praha

14

Automatické vedení vlaku

 • Hlavním úkolem subsystému ACBM3 je přenést významnou část regulačních zásahů ze subjektivně pracujícího strojvedoucího na exaktně pracující stroj.

 • Hlavní výhody– plynulá jízda– minimální odchylky od jízdního řádu– minimální spotřeba trakční energie– přesné zastavování vlaku v určených místech– plná automatizace ovládání dveří a dalších vozidlových systémů


A d praha

AŽD Praha

15

Bezobslužný obrat

 • Jedná se o nejsložitější manipulaci vlaku v provozu

 • Postup– po předpisových úkonech strojvedoucí vystoupí z vlaku a odešle jej do obratu– další jízda vlaku jižprobíhá bez přítomnosti strojvedoucího ve vlaku– vlak se rozjede a zastaví na konci obratové koleje– systém připraví vlak pro jízdu označeným směrem– po postavení návěstidla na volno se vlak rozjede– zastaví se na předepsaném místě s přesností ± 15 cm– strojvedoucí nastoupí, otevře dveře pro cestující a po vykonání předepsaných úkonů odjede na trať dle jízdního řádu.

 • Bezobslužný obrat bude uveden do provozu ještě v tomto roce.


A d praha

AŽD Praha

16

Rozsah díla a některé další parametry

vybudovaného systému LZA

 • Zařízením LZA je vybaveno:– 1,8 km zkušební trati a 12 km trati A– 25 vlakových souprav 8171M + prototyp

 • Způsob přenosu informací na vlak:– nepřetržitý pomocí smyček

 • Přesnost regulace rychlosti ±0,5 km/hod

 • Přesnost dodržení jízdní doby 0/+3 s

 • Minimální interval za sebou jedoucích vlaků 90 s

 • Počet tras uložených v mapě trati až 8

 • Počet stanic na jedné trati až 50


A d praha

AŽD Praha

17

 • Přesnost zastavení ve stanici (typicky) ±15 cm

  – hodnota požadovaná v zadání soutěže ±50 cm

  – za mimořádně vysokou přesnost je ve světě považována hodnota ±30 cm


A d praha

AŽD Praha

18

Postup výstavby

 • 01/2001 zahájení prací

 • 08/2002 povodeň zničila více než 25% instalovaného zařízení LZA

 • 12/2002 částečná obnova povodní zničeného zařízení

 • 02/2003obnoveno zničené zařízení LZA

 • 03/2003 společnost AŽD Praha provedla obnovu a zprovoznění veškerého zabezpečovacího zařízení ve všech stanicích zasažených povodní na tratích A, B a C

 • 11/2003 na základě souhlasu Drážního úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy byl zahájen zkušební provoz bez cestujících na trati A


A d praha

AŽD Praha

19

 • 02/2004 po úspěšném vykonání předepsaných zkoušek (2. 2. 2004) byl na trati A zahájen provoz s cestujícími

 • 06/2005úspěšná kolaudace díla* o 1 rok dříve než předpokládal původní harmonogram – pokud započítáme zdržení způsobené povodněmi byl termín požadovaný v soutěži zkrácen o více než 18 měsíců

 • 06/2006 původní termín ukončení dílaA d praha

AŽD Praha

21

Závěrem

 • LZA provozovaný na trati A je po doplnění infrastruktury trati (zejména oddělení cestujících od pohybujícího se vlaku ve stanici) schopen automatického provozu bez strojvedoucích.


A d praha

AŽD Praha

22

Společnost AŽD Praha

si váží korektního přístupuMagistrátu hl.m. Prahy,

Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s.,

schvalovacích orgánů Drážního úřadu,

Slezské univerzity Katowice a ČVUT, Fakulty dopravní,

jakož i provozních pracovníků pražského metra.

Zdůrazňuji, že jen díky tomuto přístupu

bylo možné dokončit dílo o jeden rok před plánovaným

termínem.

Česká společnost AŽD Praha s.r.o. dokázala,

že je schopná nadstandardním způsobem splnit požadavky

zadavatele a obstát v konkurenci renomovaných

světových firem.