slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, ředitel OOIS ZPŠ Mladá Boleslav, předseda sekce informatiků SZP ČR. Osnova prezentace. Klientské portály zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (ZZP) pro komunikaci se zdravotnickými zařízeními

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth' - ornice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ICT projekty zaměstnaneckých ZPa jejich postoj k budování eHealth

Ing. Zdeněk Vitásek, MBA,

ředitel OOIS ZPŠ Mladá Boleslav,

předseda sekce informatiků SZP ČR

slide2
Osnova prezentace
 • Klientské portály zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (ZZP) pro komunikaci
  • se zdravotnickými zařízeními
  • zaměstnavateli
  • pojištěnci
 • Administrace přílohy č. 2
 • Karty pojištěnců zaměstnaneckých ZP
 • Možnosti budování eHealth
slide3
Portály ZZP
 • Existence 2 paralelně fungujících řešení
  • Portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
  • Společný portál ZP (SPZP)
   • od roku 2003
   • Vojenská zdravotní pojišťovna
   • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
   • Oborová zdravotní pojišťovna
   • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
   • Revírní bratrská pokladna
   • Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance
slide4
Portály ZZP
 • Autentizace uživatelů portálů
  • Společný portál ZP
   • kvalifikovaný či komerční certifikát vyjmenovaných certifikačních autorit
   • uživatelské jméno, heslo a potvrzující SMS
  • Portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
   • PIN a heslo
 • Komunikace probíhá v zabezpečeném prostředí https://
slide5
Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
 • Oba portály nabízejí funkce pro administraci záležitostí kolem vyúčtování úhrad za zdravotní služby
 • Operace iniciované ze strany zdravotnického zařízení
  • předání vyúčtování
  • předání registrací praktických lékařů
  • hlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře)
  • předání hlášení nositelů výkonů (ZPMV) ostatní řeší P2
  • možnost pověřit zpracovatele komunikací se ZZP prostřednictvím portálů – práce v hromadném režimu
  • zasílání vyúčtování za cizince
  • vazba na administraci záležitostí dotýkající se klientských karet
slide6
Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
 • Operace iniciované ze strany zdravotní pojišťovny
  • zasílání protokolů o zpracování a případně chybových protokolů
  • zasílání zúčtovacích zpráv ve formátu pdf a html
  • zobrazení stavu vyúčtování
  • přehledy vykázané zdravotní péče
  • výpisy registrací
  • vyhodnocení lékových interakcí, administrace léčebných plánů ZPMV (hypertenze, diabetes mellitus, dyslipidemie)
  • distribuce lékového auditu, týdenních analýz ZPŠ
slide7
Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
 • Ostatní funkce (Společný portál ZP)
  • zabezpečená informační výměna
   • mezi zdravotnickými zařízeními
   • mezi zdravotními pojišťovnami
  • možnost kreativně nabídnout na úrovni jednotlivých zdravotních pojišťoven strukturovaný formulář s požadavkem
  • komunikace se ZZ prostřednictvím schránek na portálu
  • odesílání hlášení o úrazu
 • Výhoda – jednotný systém za všechny ZP, individualizované uživatelské rozhraní
slide8
Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
 • Režimy práce s portály
  • V obou projektech je možné nabídnout
   • interaktivní komunikaci uživatele v prostředí internetových prohlížečů
   • implementaci komunikačního rozhraní do informačních systémů zdravotnických zařízení (B2B služby)
 • Bezpečnostní audity SPZP
slide9
Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
 • Počet podání sledovaných agend uživatelů Společného portálu ZP
  • Zahrnuty reálné podání nikoliv položky v podání
  • Leden 2012 – téměř 100.000 podání
slide10
Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
 • Podíly jednotlivých ZP na komunikaci Společného portálu ZP
  • Z pohledu F-Dávka
  • Sumární pohled za 2003 – 08/2012
slide11
Portály ZZP pro komunikaci se ZZ
 • Počet jednotlivých druhů subjektů s přístupem na Společný portál ZP
  • Počet jednotlivých druhů subjektů s alespoň jedním oprávněním
  • Údaje k 08/2012
slide12
Portály ZZP pro komunikaci

s plátci pojistného

 • Společné vlastnosti obou projektů
 • Informace předávané od plátců do ZZP
  • administrace kontaktních údajů
  • předání měsíčních přehledů o platbě pojistného
  • předání hromadného oznámení zaměstnavatele o změnách u pojištěnců
 • Informace předávané od ZZP k plátcům
  • výpis zaregistrovaných zaměstnanců u příslušné ZZP
  • výpis předpisů a plateb pojistného
  • potvrzení bezdlužnosti (SPZP)
slide13
Portály ZZP pro komunikaci

s plátci pojistného

 • Režimy práce v oblasti plátců pojistného
  • ruční režim
  • dávkový režim – komunikace v datovém rozhraní VZP
  • B2B komunikační rozhraní u SPZP
 • V uvedeném rozsahu funkce dostupné i pro podnikatele (OSVČ) s možností podání ročního vyúčtování záloh na zdravotní pojištění
 • Možnost pověřit zpracovatele komunikací s agendou
 • Autentizace uživatele stejná jako u zdravotnických zařízení
slide14
Společný portál ZP

pro komunikaci s dalšími subjekty

 • Pojištěnci
  • poskytování individuálních účtů, přehled pojistných dob
 • Speciální klienti
  • Policie ČR
   • hlášení dopravních nehod, pohřešované osoby
  • zdravotní pojišťovny v ČR
   • křížová komunikace, vypořádání vzájemných pohledávek za migrujícími pojištěnci - poplatky u lékařů, doplatky za léky, …
  • FÚ, ČSSZ, MěÚ, exekutoři:
   • žádost o výpis FO či PO, příjem odpovědí pod soudním rozhodnutím
slide15
Portál ZP pro komunikaci

s dalšími subjekty

Počet podání exekutorů

 • dramatický nárůst v roce 2011
slide16
Administrace P2 v prostředí SPZP
 • Zjednodušení agendy pro uzavírání a aktualizaci smluvních vztahů
 • Nabídnout zdravotnickým zařízením nástroj
  • komplexní
   • šířka zpracovávané agendy
   • použitelný pro všechny zdravotní pojišťovny
   • využitelný i pro samotné zdravotnické zařízení
  • uživatelsky přívětivý
  • zabezpečující konzistenci dat
  • respektující dohodnuté standardy (VZP)
  • vycházející z požadavků ZZ a ZP
  • bez finančních požadavků na uživatele
  • realizovaný v časově krátkém období
  • zabudované kontroly zefektivňující komunikaci
slide17
Administrace P2 v prostředí SPZP
 • Formuláře na SPZP vycházejí z ověřených datových struktur
 • SPZP má integrované všechny používané typy struktur
 • SPZP umožňuje administraci všech zdravotních pojišťoven (i neportálových) v jednom formuláři. Vše se dělá pouze jednou (nikoliv 7x) + výjimky.
 • Provázání s archivem digitalizovaných dokumentů
 • Systém je budován nikoliv jednoúčelově pro vyřešení problematiky P2 se zdravotními pojišťovnami, ale aby nabídl přidanou hodnotu i zdravotnickým zařízením.
 • Systém vybaven vyhledávacím modulem pro přístup k jednotlivým dokumentům
slide18
Administrace P2 v prostředí SPZP
 • Data se neudržují v izolovaných formulářích, ale jsou zakládána do databáze - 100 procentní konzistence dat
 • Členění číselníků
  • statické (odbornosti)
  • s časovou historií (číselník zdravotních výkonů)
  • dynamicky měněné (číselník osob)
 • Data jsou izolována jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i mezi zdravotními pojišťovnami
  • je nepřípustné přenášet data (například naskenované kvalifikační předpoklady zdravotnického pracovníka) mezi ZZ.
  • je nepřípustné sdílet smluvní ujednání mezi ZP. ZP nikdy neví, jestli smluvní ujednání je sdílené či specifické.
 • Zajištění integrity významně snižuje chybovost předávaných informací na straně ZZ, dochází ke zefektivnění komunikace
slide19
P2 SPZP jako prostředí

zefektivňující komunikaci

 • Realizace formálních kontrol přímo na straně uživatele a po předání partnerovi neřešit formální záležitosti, ale pouze odborné
  • pokud je možné údaj sumarizovat z již vyplněních informací,je tak učiněno bez zásahu uživatele
  • pokud je možné údaj kontrolovat proti číselníku, je tak učiněno s respektováním charakteru číselníku (čas, ZP, …)
  • pokud je možné něco předvyplnit z dostupných informací, je tak učiněno s umožněním editace uživateli
 • Systém umožňuje, aby veškerý kontraktační proces nasmlouvání informací P2 až do podpisu statutárními zástupci smluvních stran probíhal v portálovém prostředí
 • Zde budou také sjednané informace oběma stranám poté přístupné
slide20
P2 SPZP jako prostředí

zefektivňující komunikaci

Dynamika nárůstu vyplněných P2 v prostředí Společného portálu ZP v posledním roce

slide21
Karty pojištěnců
 • V prostředí zdravotního pojištění působí 3 projekty klientských karet
 • Jedná se o klientské portály určené výhradně pojištěncům příslušné ZP
   • Karta života
    • projekt ZPMV, ČPZP
    • nejstarší
   • Vitakarta
    • OZP
    • od roku 2011
   • Karta mého srdce
    • ZPŠ
    • od roku 2012
slide22
Karta života
 • Obecná charakteristika
  • nejdéle působící projekt v systému v. z. p.
  • online zpřístupněný souhrn informací o zdravotním stavu pojištěnce z databází ZPMV
  • informace jsou zpřístupněny i praktickému lékaři či specialistovi dle volby pojištěnce
  • rozhraní pro verifikaci údajů ošetřujícím lékařem
  • verze pro mobilní zařízení
  • anglická mutace Karty života
slide23
Karta života
 • 3 elektronické služby Karty života
 • Správná a bezpečná léčba
  • vyplnění informací (zhruba v rozsahu anamnézy) pojištěncem a jejich sdílení s ošetřujícím lékařem
  • vyhodnocování interakcí u lékaře
 • Výpis ze zdravotního účtu včetně regulačních poplatků a doplatků
  • 3 roky zpětně ve věcném členění (léky, ZP, výkony, …)
  • měsíční agregované přehledy i včetně hospitalizací
  • grafická prezentace
 • Záchrana života
  • přístup informací pro zdravotnickou záchrannou službu
slide24
Vitakarta
 • Obecná charakteristika
  • datum otevření portálu klientům OZP 1. února 2011
  • zpřístupňuje přehled čerpané péče pojištěncem
  • možnost ukládat lékařské zprávy, výsledky vyšetření či vlastní poznámky ke zdravotnímu stavu včetně preskripce a zpřístupnit je ošetřujícím lékařům v prostředí Vitakarty+
  • přístup přes standardní internetové prohlížeče
  • verze pro mobilní zařízení (iPhone, iPad, Android)
  • 72 000 klientů
slide25
Vitakarta+
 • Zpřístupnění veškerých informací o vyúčtované zdravotní péči registrujícím praktickým lékařům
 • Přístup k ekonomickým údajům a přehledům týkající se poskytnuté zdravotní péče
 • Registrace přes Společný portál ZP
 • Registrováno více jak 600 lékařů
 • Pilotně testováno přístup k údajům Vitakarty+ ze sw lékaře (Medicus3) s autentizací na Společném portálu ZP
slide26
Karta mého srdce
 • Obecná charakteristika
  • portál pro klienty ZPŠ
  • nejmladší z provozovaných klientských portálů, spuštěn 2012
  • přístup prostřednictvím webových prohlížečů
  • důsledná customizace, veškerý obsah je orientován právě na přihlášeného pojištěnce
  • srozumitelnost
  • funkčnost představena a komunikována se zástupci lékařů
  • zaregistrovaný pojištěnec má k dispozici funkce ve 20 modulech
slide27
Karta mého srdce
 • Dashboard
  • pojištěncovi ošetřující lékaři s kontakty a ordinačními hodinami, události a upozornění, preventivní programy
 • Výpisy
  • hierarchizovaně uspořádaný výpis zdravotní péče s historií 5 let s možností kontroly, započitatelné doplatky, pojistné doby, zapůjčené pomůcky, platby zdravotního pojištění
 • Má péče a zdraví
  • sledování a vyhodnocování prevence a dispenzarizace, interakce, minimalizace doplatků za léky, lékové přesahy
 • Záznamy
  • anamnéza, zdravotnická dokumentace, vlastní záznamy, sledování tělesných veličin, menstruační a ovulační kalendář
 • Komunikace
  • příprava pro komunikaci se ZS, konzultace online, administrace kontaktních údajů
slide38
Definice eHealth
 • Elektronické zdravotnictví (eHealth)
 • Souhrnný název pro nástroje založené na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu
 • zahrnuje
  • předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními nebo osobní komunikaci mezi pacienty navzájem nebo mezi zdravotnickými oborníky
  • interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče
 • obsahuje sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny a osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů
slide39
Přínosy zavedení eHealth
 • Dostupnost informací v reálném čase jak zdravotníkům, tak i případně pacientům
 • Rychlé informace znamenají správnou a rychlou diagnostiku a mohou zkvalitnit a zefektivnt léčbu
 • Odpadají vyšetření již provedená, léčba může být rychlejší
 • Odpadá využívání pacientů jakožto distributorů dokumentace
 • Nabízí potenciál pro zlevňování zdravotní péče
slide40
Přínosy zavedení eHealth
 • Redesign práce lékařů a zdravotníků
 • Lékař pracuje s větším objemem informací při snížení administrativy
 • Uložení dokumentace ve strukturovaných datových objektech
  • zrychlí orientaci v dokumentaci
  • umožní sestavování trendů a identifikaci rizik
  • rychlou výměnu nebo sdílení
 • Elektronická preskripce
  • zvýší bezpečnost
  • umožní dálkový předpis léčiva
  • zamezí duplicitní preskripci a zneužívání systému
slide41
Zhodnocení podmínek

rozvoje eHealth v ČR

 • Relativně solidní výchozí podmínky
 • Vysoká penetrace IS v lůžkových zdravotnických zařízeních
 • Obecně tendence k vedení strukturované dokumentace
 • Od roku 1997 k dispozici datový standard DASTA, chybí legislativní podpora k jeho prosazování a závaznému užívání
 • Číselník 17000 laboratorních položek
 • Ne všechny informační systémy aktualizovány na aktuální verzi DASTA
 • Solidní podíl ambulantních IS
  • nekompatibilita s DASTA
  • absence strukturované dokumentace
 • Zřídka zaostalá výpočetní technika, snadná dostupnost nové
slide42
Zhodnocení podmínek

rozvoje eHealth v ČR

 • Absence elektronické identifikace zdravotnického pracovníka
  • Snaha řešit zákonem o zdravotních službách národním registrem zdravotnických pracovníků
 • Připravena základní infrastrukrura elektronického receptu – v testování
 • Rozvoj eHealth je nejvíce blokován 2 aspekty
  • Dobrovolnost - každý čeká, až to bude fungovat. Do té doby nehodlá investovat peníze ani čas. Tím znehodnocuje investice druhých. Zbytečné investice do alternativních technologií.
  • Příliš vysoko nastavené nároky, těžko komunikovatelné, ztráta podpory v terénu a spojence v prosazování systému. Absence jasné vize demotivuje.
slide43
Doporučení rozvoje

eHealth v ČR

 • Omezené zdroje nepřejí velkým projektům
 • Akcent na strukturovanou komunikaci jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i s navazujícími institucemi
 • Realizace prostřednictvím komunikačního uzlu
 • Integrování komunikačních technologií na základě B2B technologií do informačních systémů ošetřujících lékařů
 • Komunikace s komplementem pro odesílání žádanek a poloautomati-zovaný příjem a zakládání výsledků, vyžádání výsledků
 • Objednávání pacienta k ambulantnímu či předávání k lůžkovému ošetření, získávání výsledků z těchto vyšetření a jejich zakládání
 • Komunikace s úložištěm receptů nejen pro vystavení elektronické preskripce, ale i pro sledování případných rizik
slide44
Doporučení rozvoje

eHealth v ČR

 • Komunikace se zdravotními pojišťovnami
  • Odesílání vyúčtování a příjem zúčtovacích protokolů, vše ve struktorovaném tvaru
  • Přístup do individuálního účtu pacienta na základě zákona
  • Další individualizované informace z karet pojištěnce
 • ČSSZ – projekt elektronické neschopenky
 • ÚZIS – předávání statistických informací
 • Poučení v lokálně fungujících systémech
 • Inspirace v analogických agendách národního hospodářství
ad