slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AZ?RBAYCAN DÖVL?T AQRAR UN?VERS?TET?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

AZ?RBAYCAN DÖVL?T AQRAR UN?VERS?TET? - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ. Mövzu :POLİPLOİDİYANIN BİTKİ SELEKSİYASINDA İSTİFADƏSİ Mühazirəçi: Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov. PLAN:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AZ?RBAYCAN DÖVL?T AQRAR UN?VERS?TET?' - gretchen-morgan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR

UNİVERSİTETİ

Mövzu :POLİPLOİDİYANIN BİTKİ SELEKSİYASINDA İSTİFADƏSİ

Mühazirəçi: Dosent, əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi F.H.Qurbanov

slide2

PLAN:

1. Giriş 2.Avtopoliploidiya 3.Allopoliploidiya 4. Heteroploidiya 5. Poliploid formaların alınma üsulları

slide3
Hüceyrələrin nüvəsində xromosomların dəfələrlə artması hadisəsinə poliploidiya deyilir.

Məhşur genetik seleksioner A.Müntsinq bir sıra qiymətli poliploid sortlar əldə etmişdir.

mumiyy tl is poliploidiya 2 yer b l n r
Ümumiyyətlə isə poliploidiya 2 yerə bölünür:
 • avtopoliploidiya;
 • allopoliploidiya;
 • Eyni növün xromosom kompleksinin çoxalması sayəsində meydana çıxan poliploidiyaya avtopoliploidiya deyilir.
 • Allopoliploidiya müxtəlif genomların çoxalması sayəsində meydana çıxır. Növlərarası hibridləşdirmə nəticəsində meydana çıxan poliploidiyaya allopoliploidiya deyilir.
heteroploidiya
Heteroploidiya
 • xromosom sayının1,2 ədəd artması və yaxud1,2 ədəd azalması hadisəsidir.
2n 1 diploid xromosom say na 1 xromosom art q d d kd t r i s o m i y a al n r
2n+1Diploid xromosom sayına 1 xromosom artıq düşdükdə t r i s o m i y a alınır.
 • 2n+2
  • Diploid xromosom sayına 2 xromosomartıqdüşdükdə t e t r o s o m i k
 • 2n+3
  • Diploid xromosom sayına 3 xromosom artıq düşdükdə p e n t o s o m i k alınır.
slide8

Diploid xromosom sayında 1 xromosom çatışmadıqda mo n o s o m i y a baş verir.

  • 2n-1
 • Diploid xromosom sayında 2 xromosom çatışmadıqda n u l i s o m i y a baş verir.
  • 2n-2
poliploid formalar n al nmas nda m xt lif sullardan istifad olunur
Poliploid formaların alınmasında müxtəlif üsullardan istifadə olunur.
 • Kimyəvi
 • kolxitsin
 • asenaften
 • qammeksan
 • lindan
 • Fiziki
 • Şüalar (ionlaşdırıcı, ultrabənövşəyi və s.)
kolxitsin il i l dikd i in m v ff qiyy ti bir ne rtl rd n as l d r
Kolxitsin ilə işlədikdə işin müvəffəqiyyəti bir neçə şərtlərdən asılıdır:
 • 1. Xromosomların sayını iki dəfə artırmaq üçün bölünmədə olan meristem hüceyrələrə kolxitsin ilə təsir etmək lazımdır.
 • 2. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, müxtəlif bitkilərin və onların orqanlarının (kök, yarpaq, çubuq, toxum, soğanaq, kartof yumrusu, boy nöqtəsi və s.) kolxitsin maddəsinə həssaslığı müxtəlif olur.
 • 3. Tədqiq olunan bitkilər üçün ən yaxşı optimal şərait yaratmaq lazımdır.