slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CURS DE FORMARE “ CALITATEA IN SISTEMUL DE INVATAMANT PRESCOLAR ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

CURS DE FORMARE “ CALITATEA IN SISTEMUL DE INVATAMANT PRESCOLAR ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

CURS DE FORMARE “ CALITATEA IN SISTEMUL DE INVATAMANT PRESCOLAR ” TEMA ‘ Calitatea sociala a relatiei cu familiile si contextul social ‘ GRUP Brasov 3 SUBGRUPA 5 Bucur Alecsandra Pelei Maria

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CURS DE FORMARE “ CALITATEA IN SISTEMUL DE INVATAMANT PRESCOLAR ”' - gigi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CURS DE FORMARE

“ CALITATEA IN SISTEMUL DE INVATAMANT

PRESCOLAR”

TEMA ‘ Calitatea sociala a relatiei cu familiile si contextul social ‘

GRUP Brasov 3 SUBGRUPA 5

Bucur Alecsandra

Pelei Maria

Popa Viorica

Matei Mariana

Muntean Nicoleta

calitatea sociala a relatiei cu familiile si contextul social
CALITATEASOCIALA A RELATIEI CU FAMILIILE SI CONTEXTUL SOCIAL
 • Scopulinstitutieieducationale- conform normei CEIF-realizareaobiectivelor in vederea
 • “dezvoltarii complete sieficiente a formariicopiilorsiparintilor”.
 • Conditiiale realizariiproceselorsi a obtineriirezultatelorcalitative:
 • participareaactiva a copiilorsi a familiei la derulareaserviciilor
 • motivareainvatariiperfectionariicunostintelor,aabilitatilorsi a atitudinilor
 • increderea in propriilecapacitati.

Calitatea sociala in contextul educationaleste determinata de:

 • Satisfactia copiilor si a familiilor acestora
 • tSatisfactia cadrelor didactice
 • Satisfactia menegementului
slide3

SATISFACTIA COPIILOR,A FAMILIILOR,A EDUCATORILOR

SI A MANAGEMENTULUI

Gradul de satisfactie

altriadeicopil- familie -gradinita

este direct proportional cu :

realizareastandardelor de calitatespecifice

si

indeplinireascopuluieducatieiprescolare.

 • - imbunatatireacontinua a tuturor
 • serviciilorcatrebeneficiari(copiisifamilii);
 • responsabilizareaeducatorilor,amanageru-
 • luiinstitutiei,darsi a parintilor;
 • - muncaeficientasieficacein echipa
 • implicareacadrelordidactice informare
 • continuasi in intreagaactivitate a institutiei.

CUM?

In cadrulunitatii: - activităţiinstructiv-educative

- activităţiextracurriculare

- asistenţămedicalăpermanentă

- asistenţălogopedică

- asistenţăpsihologicăsiconsiliereindividualasi/sau de grup familial

- hranăcopii-micdejun,prânz,gustare

- program de odihnă-somn

- programe de formareparentala

In afaraunitatii : - activitatiextrascolaredesfasurate in cadrulproiectelor de parteneriat cu

comunitatea(concursuriscolare,vizitetematice,excursii

UNDE?

CAND?

Permanent !

Comunicareasicolaborareain cadrultriadei

copii-familie-gradinita,conditie sine-qua-non a garantieisatisfactiei!

slide4
CALITATEA SOCIALĂ A RELAŢIEI CU FAMILIILE ŞI CONTEXTUL SOCIALComunicarea şi participarea familiilor în instituţia educaţională

OBIECTIVE

-dezvoltarea colaborării constructive pe tot

parcursul procesului de realizare a serviciilor

pentru copii şi familii;

-informarea familiilor cu privire

la tipurile de servicii furnizate în instituţia

educaţională , a modalităţilor

de realizare a serviciilor;

-asigurarea transparenţei privind

gestionarea serviciilor ;

-evaluarea satisfacţiei beneficiarilor

serviciilor furnizate

PROIECTAREA ŞI ORGANIZAREA

activităţilor la nivelul managementului instituţiei:

PDI,Planului operaţional ,Planului managerial,ROI

-Cod de etică

-Proceduri operaţionale

cât şi în cadrul Comisiilor de lucru:

-Comisia pentru programe şi păroiecte educative

-Comisia pentru comunicarea cu familia

-Comisia metodică

FAMILIA

MODALITĂŢI

DE COMUNICARE/COLABORARE

la nivelul managementului

instituţiei şi la nivelul managementului

Comitetelor de părinţi din fiecare grupă:

-iniţierea şi desfăşurarea proiectelor

educaţionale având ca parteneri principali familia

-şedinţele cu părinţii,interviuri

-consilierea părinţilor în cadrul

cabinetului de consiliere psiho-pedagogică

cât şi în cadrul activităţii de dirigenţia

educatoarei

-comunicarea prin intermediul :avizierelor,

-site-ul unităţii, publicaţii(Revista grădiniţei)

-Caietul grupei

-Cutia părinţilor

-scrisori de intenţie şi de mulţumire

INSPECTORATUL

ŞCOLAR

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR

“DINŢIŞORI DE LAPTE”

INSTITUŢII

EDUCAŢIONALE

PARTENERE

PRIMĂRIA

AUTORITĂŢI SANITARE

INSTITUŢII DE CULTURĂ

AUTORITĂŢI PROTECŢIE

CIVILĂ

O.N.G.-URI

slide5
CALITATEA SOCIALĂ A RELAŢIEI CU FAMILIILE ŞI CONTEXTUL SOCIALComunicarea şi participarea familiilor în instituţia educaţională

Integrarea –

continuitatea-colaborarea

familiei în instituţia educaţională

-şedinţe/întâlniri

-activităţi demonstrative-interactive

cu părinţii,parteneriate educaţionale

-consultaţii cu părinţii

-serbările copiilor,vizite ,excursii

la care participă şi părinţii

-spectacole realizate în

parteneriat cu alte instituţii

ale comunităţii

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

Comunicarea

pe durata primirii şi

integrării copiilor

-acţiuni de cunoaştere reciprocă:

-sărbătoarea “Ziua mamei”

-săptămâna bunicilor

-Ziua de naştere a copilului

-interviuri individuale

-chestionare

-comunicariperiodice

asupraevolutieicopiilor

Comunicarea cu familia

privind gestionarea serviciilor

-elaborarea şi prezentarea

ofertei educaţionale

-elaborarea CDS în urma

consultării părinţilor

-cunoaşterea şi satisfacerea

nevoii de educaţie exprimată de familii

, flexibilitate asupra tipului de program,

structură a serviciilor furnizate

Comunicarea cu familia

privind conţinutul documentelor

PDI,Plan managerial,Proiectări didactice

,Plan operaţional,Rapoarte privind

calitatea serviciilor furnizate

slide6

COLABORAREA ÎNTRE INSTITUȚII EDUCAȚIONALE ȘI CONTINUITATEA FORMĂRIICONTINUITATEA EDUCAȚIONALĂ DINTRE SERVICIILE PENTRU COPII ȘI FAMILIE ȘI ȘCOLILE PRIMARE ÎN CONTEXT SOCIAL

PALATELE COPIILOR

CLUBURI SPORTIVE

CONTINUITATEA DEZVOLTĂRII COPILULUI

FAMILIE

GRĂDINIȚĂ

ȘCOALA PRIMARĂ

CONTINUAREA PROCESULUI EDUCATIV

PARTENERIATE

EDUCAȚIONALE

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

slide7

COLABORAREA ÎNTRE INSTITUȚII EDUCAȚIONALE ȘI CONTINUITATEA FORMĂRII

ATRIBUȚIILE MANAGEMENTULUI ÎN COLABORARE CU ALTE INSTITUȚII DIN TERITORIU

PARTENERIATUL DINTRE GRĂDINIȚĂ ȘI COMUNITATE

PARTENERIATUL DINTRE

GRĂDINIȚĂ ȘI ȘCOALĂ

 • Comunitatea poate susţine grădiniţa prin următoarele acţiuni:
 • serbări, concursuri, excursii;
 • schimburi de experienţă;
 • atragerea de sponsorizări, finanţări, donaţii;
 • acţiuni de protecţie socială (ONG-uri, servicii sociale);
 • acţiuni de integrare în sistemul educaţional a unor copii defavorizaţi social sau copii cu cerinţe educaţionale speciale;
 • sprijinirea de proiecte de dezvoltare instituţională.

Asigurarea continuităţii şi a caracterului unitar în educaţie şi Instruire.

 • Pot fi realizate:
 • parteneriate locale – între instituţii din acelaşi sector, oraş, municipiu;
 • parteneriate naţionale – între instituţii din diferite comune/sate/oraşe şi raioane din republică;
 • parteneriate internaţionale – între instituţii din diferite ţări

GRĂDINIȚĂ

PARTENERIATE INTERINSTITUȚIONALE

RESURSELE UMANE SI MATERIALE ALE GRĂDINIȚEI

slide8

COLABORAREA ÎNTRE INSTITUȚII EDUCAȚIONALE ȘI CONTINUITATEA FORMĂRII

ATRIBUȚIILE MANAGEMENTULUI ÎN COLABORARE CU ALTE INSTITUȚII DIN TERITORIU

 • TRANSFERUL INFORMAȚIILOR ÎNTRE EDUCATORI:
 • Vizite grădiniță-școală
 • activități demonstrative (realizate în cadrul comisiilor metodice sau în parteneriat).
 • SCHIMBUL DE INFORMAȚII CU FAMILIILE:
 • -consultații
 • Întâlniri
 • Ședințe cu părinții
 • Aplicarea de chestionare
 • Implicarea în proiecte educționale
 • Activități demonstrative-interactive cu părinții
 • Comunicare: avizier,
 • e-mail, site-ul grădiniței, scrisori de intenție, cutia părinților.

Informațiile sunt certificate prin Caietul de observații și Fișa Psiho-Pedagogică