scoala cu clasele i viii nr 280 mihail sebastian l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 99

SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 2303 Views
 • Uploaded on

SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ”. Raport privind starea si calitatea invatamantului - semestrul I - an scolar 2010-2011-. A. ANALIZA INSTITUTIONALA A UNITATII DE INVATAMANT. Contextul legislativ Puncte tari, puncte slabe Propuneri, solutii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “ Mihail Sebastian ”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
scoala cu clasele i viii nr 280 mihail sebastian

SCOALA CU CLASELE I – VIII NR.280 “Mihail Sebastian”

Raport privind starea si calitatea invatamantului

- semestrul I - an scolar 2010-2011-

a analiza institutionala a unitatii de invatamant
A. ANALIZA INSTITUTIONALA A UNITATII DE INVATAMANT
 • Contextul legislativ
 • Puncte tari, puncte slabe
 • Propuneri, solutii
 • Inspectia scolara
contextul legislativ
Contextul legislativ

Organizarea activitatii in unitatea de invatamant pentru anul scolar 2010-2011 s-a realizat, pana in prezent, pe baza urmatoarelor acte normative:

 • Legea invatamantului nr. 84/1995 modificata si completata de Legea nr. 268/2003 si Legea nr. 354/2004;
 • Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic modificata si completata de Legea nr. 349/2004;
 • Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/2005;
 • Metodologii emise de minister si de ISMB privind desfasurarea altor activitati specifice: teze, evaluare nationala, olimpiade si concursuri scolare, activitati educative, programe educationale;
 • Documente legislative generale (legislatia muncii, finantelor, a sanatatii etc.).
puncte tari
Puncte tari
 • SCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 280 dispune de baza materiala si mijloace didactice care permit desfasurarea activitatilor scolare specifice in conditii optime si la cote de calitate ridicate;
 • Biblioteca este dotata cu un numar mare de volume (peste 15.000), calculatoare si imprimanta racordate la internet, puse la dispozitia cadrelor didactice;
 • Cabinetul de informatica are in dotare 14 calculatoare cu acces la internet, program de aplicare a lectiilor AeL si beneficiaza de asistenta oferita de informatician;
 • Doua table Smart, montate in cabinetul de informatica si in laboratorul de chimie care pot fi utilizate, prin rotatie, in desfasurarea orelor la orice clasa si orice disciplina;
 • Sala de sport, igienizata partial in vacanta de vara, ofera spatiul si dotarea necesare desfasurarii unor ore de educatie fizica cat mai atractive si utile;
 • Existenta cabinetului de consiliere psiho-pedagogica;
 • Oferta educationala diversa;
 • Corpul profesoral calificat;
 • Continuitate in desfasurarea activitatii manageriale; actuala conducere a scolii, director, director adjunct, activeaza in aceasta formula din anul 1994;
slide5
Metodisti, responsabili de cercuri pedagogice, membri in consilii consultative ale I.S.M.B.:

- Gabriel Silvasanu – membru in consiliul consultativ al I.S. -5;

- Gabriel Raducanu – metodist matematica, responsabil cerc pedagogic al profesorilor de matematica – sector 5, membru in consiliul consultativ al ISMB pentru disciplina matematica;

- Nicoleta Grecu, Cristiana Silvasanu, – metodisti clasele I – IV, responsabili cerc pedagogic inv. primar, membri in consiliul consultativ al ISMB pentru inv. primar;

- Silvia Girtan – metodist chimie, membru in consiliul consultativ al ISMB pentru disciplina chimie, responsabil cerc pedagogic al profesorilor de chimie, sector 5

- Violeta Filip – metodist consiliere psihopedagogica

 • 18 cadre didactice si un cadru didactic auxiliar din scoala beneficiaza de gradatie de merit;
 • Indrumatori de practica pedagogica:

- Dinu Dorina – 16 studenti de la Universitatea “SPIRU HARET”, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Sociologie

- Petrache Daniela, Dumitrache Madalina, Simion Ecaterina, Silvasanu Cristiana, Vornicu Anda, Feiffer Mihaela, Gruev Anca, Aioanei Cristina au indrumat practica pedagogica pentru 74 de studenti de la Universitatea Bucureşti, Facultatea - Pedagogie pentru învăţământul şcolarşi preşcolar;

- Kuttesch Nicoleta - 8 studenti – Univ. Bucureşti – Facultatea de Litere

- Niculae Kristine – 12 studenti UNEFS

- Voica Mariana

autori si coautori manuale si auxiliare didactice
AUTORI SI COAUTORI MANUALE SI AUXILIARE DIDACTICE
 • Dorina Dinu

- “CAIET DE SCRIS SI SOCOTIT”- matematica

- “CAIET DE SCRIS SI CITIT”- abecedar

- “DESCOPERIM LUMEA CU MATEMATICA”- culegere de exercitii si probleme, clasa I - Editura CARTEA IULIEI, Pitesti, 2010

 • Kuttesch Nicoleta LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (STIU-DESCOPĂR - AM AFLAT), Ed. ART (coautor)
 • Răducan Gabriel, Răducan Adriana coautori la culegerea “GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE NATIONALĂ-MATEMATICĂ” Editura SIGMA
autori articole publicate
AUTORI ARTICOLE PUBLICATE
 • DORINA DINU, articolul “Parteneriat educaţional şcoală – gradiniţă - „poveştile celormici”publicat in CONSENS DIDACTIC - Revista de opinii - Editura “CARTEA IULIEI”, Pitesti, 2010
 • DUMITRACHE MADALINA – ‘’Influenta mass-media asupra sistemului educational’’ in revista ‘’COMPER’’ - articole publicate la Pagini Scolare.ro
 • BAJAN ARIANA – lucrari de specialitate in nr. 3 si 4 la revista ‘’INTERFERENTE DIDACTICE’’, Bacau
 • DAICU A., CRUCEANU MINETA “Jocul si jucaria”- Rev. FICE\ Univ. Bucuresti –
 • DAICU A., CRUCEANU MINETA“ Serbarea scolara”, “ Activitatile matematice”, “ Implicarea parintilor in organizarea unei serbari” – CONSENS DIDACTIC,“
 • DAICU A., CRUCEANU MINETA Agresivitatea si prevenirea ei in randul adolescentei” – Interferente didactice, Bacau
 • DAICU A., “ Familia monoparentala” - Interferente didactice, nr. 3,4 – Daicu A.
 • GRUEV ANCA articolul “Metode de stimulare a creativităţii” revista “Proeducaţia”-revistă naţională de ştiinţă şi educaţie, nr.1, Editura CCD Olt, decembrie 2010
 • DOSARU MARIANA titlul articolului revista (publicatia) Atelierul de creatie
puncte slabe
Puncte slabe
 • Nu se utilizeaza la capacitate maxima baza materiala a scolii;
 • Nu se respecta in totalitate normele legale de completare a documentelor scolare (cataloage, in primul rand, registre matricole);
 • Dificultati in asigurarea unei frecvente ridicate a elevilor la cursuri;
 • Slaba implicare a unor cadre didactice in aplicarea tuturor prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si ale Regulamentului intern;
 • Nu se respecta termenele de predare a unor situatii, de realizare a unor lucrari ( a se vedea activitatea comisiilor pe probleme);
 • Legatura sporadica cu parintii elevilor care ridica probleme de disciplina, frecventa, tinuta sau care intampina greutati la invatatura;
 • Interesul scazut pe care-l manifesta unele cadre didactice pentru asigurarea unui ambient cat mai placut si mai util (a se vedea panourile din clase si de pe holuri);
 • Discutii neprincipiale cu parintii, cu persoane straine de scoala, cu privire la aspecte legate de activitatea sau conduita altor cadre didactice;
 • Nu toate cadrele didactice din scoala depun eforturi pentru promovarea imaginii si mentinerea prestigiului scolii.
propuneri
Propuneri
 • Raport lunar prezentat membrilor consiliului de administratie de catre fiecare responsabil de comisie pe probleme;
 • Prelucrarea si aplicarea cu strictete a tuturor prevederilor regulamentelor scolare de catre fiecare diriginte si invatator;
 • Intensificarea programului de asistente ale directorilor la ore de curs, in primul rand, la cadrele didactice nou venite in scoala precum si la colectivele de elevi cu unele probleme;
 • Intensificarea colaborarii dintre cadrele didactice si parinti in monitorizarea bilaterala a activitatii si comportamentului elevilor la scoala si acasa;
 • Solicitarea interventiei politistului de proximitate in sprijinirea eforturilor depuse de invatatori si diriginti pentru asigurarea frecventei elevilor la cursuri, a disciplinei si comportamentului civilizat al acestora.
inspectia speciala si de specialitate
Inspectia speciala si de specialitate

In cadrul inspectiei speciale sunt incluse toate tipurile de inspectii declansate la solicitarea scrisa a cadrului didactic (pentru obtinerea definitivarii in invatamant, a gradelor didactice I si II).

Inspectia de specialitate s-a desfasurat in conformitate cu cerintele metodologiei specifice care vizeaza formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.

Au fost vizate urmatoarele domenii:

 • calitatea activitatilor de predare – invatare – evaluare ;
 • proiectarea didactica ;
 • gradul de participare a elevilor la lectii ;
 • curriculum oferit de scoala;
 • nivelul de atingere a standardelor de performanta pentru fiecare nivel de studiu
slide11
Scoala noastra a fost inclusa in graficul ISMB pentru inspectia de specialitate la disciplina ed. fizica si sport: au fost verificate atat documentele catedrei cat si cele individuale, au fost asistate toate cadrele didactice din catedra de catre inspectorul de specialitate si metodisti.
cadre didactice inspectate
Cadre didactice inspectate
 • Brad Madalina – inspectie curenta de specialitate pentru inscrierea la gradul didactic I
 • Alina Silvasanu – inspectia speciala pentru obtinerea definitivarii in invatamant
 • Fotescu Olivia - inspectie curenta de specialitate pentru inscrierea la gradul didactic I
 • Dumitru Carmen - inspectia curenta de specialitate pentru obtinerea gradului didactic II
 • Petrache D – Inspectie curenta pentru obtinerea gradului did. I
 • Toti profesorii de educatie fizica si sport
aspecte pozitive evidentiate in urma inspectiilor de specialitate
Aspecte pozitive evidentiate in urma inspectiilor de specialitate
 • documentele de proiectare a activitatilor didactice demonstreaza competente bine formate cu privire la cunoasterea continuturilor fiecarei discipline de invatamant, alegerea strategiilor adecvate fiecarui tip de lectie, organizarea colectivului de elevi pentru diverse forme de activitate;
 • abordarea creativa a lectiilor;
 • predarea integrala si corecta a continuturilor stiintifice;
 • integrarea eficienta a materialelor didactice in diversele momente ale lectiilor;
 • utilizarea calculatorului in activitatile didactice;
 • realizarea corecta si stimulativa a evaluarii curente;
 • inregistrarea progreselor elevilor in portofolii individuale.
inspectia tematica
Inspectia tematica

In semestrul I al anului scolar 2010/2011 inspectorul care raspunde de controlul si indrumarea unitatii noastre a efectuat 2 inspectii tematice care au vizat urmatoarele aspecte:

 • existenta tuturor documentelor de planificare si organizare a activitatii manageriale;
 • existenta Autorizatiei de functionare a unitatii scolare pentru anul in curs;
 • respectarea normativelor in vigoare cu privire la efectivele de elevi din clase;
 • functionarea legala a consiliului de administratie, a tuturor comisiilor si colectivelor de catedra;
 • desfasurarea examenelor de corigenta, de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati, de echivalare de studii pentru elevii intorsi din strainatate si completarea tuturor documentelor scolare;
 • graficul de asistente la ore ale directorilor;
 • prelucrarea metodologiilor vizand desfasurarea evaluarii nationale si repartizarea absolventilor clasei a VIII-a;
 • stadiul participarii tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare si perfectionare;
slide15
validarea situatiei la invatatura la final de an scolar;
 • incadrarea corecta pe functii a tuturor cadrelor didactice;
 • functionarea Consiliului elevilor si a Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar.

De asemenea, a fost efectuata o inspectie de catre o delegatie ISMB care a urmarit corectitudinea aplicarii legislatiei scolare in ceea ce priveste Curriculumul la decizia scolii si Curriclumul national

Inspectiile tematice s-au finalizat cu procese verbale care consemneaza faptul ca echipa manageriala a scolii isi exercita corect rolul de conducere si respecta atributiile prevazute de regulamentele scolare.

recomandari pentru conducere
Recomandari pentru conducere
 • Evidenta mai exacta cu privire la participarea individuala a cadrelor didactice din scoala la diverse stadii de formare si perfectionare a cadrelor didactice in specialitate si in metodica predarii disciplinelor de studiu.
 • O mai stransa colaborare cu parintii, cu politia, cu comunitatea pentru imbunatatirea frecventei la cursuri a elevilor si eliminarea completa a cazurilor de abandon scolar si de situatii neincheiate la finalul semestrului I sau al anului scolar din cauza absentelor;
 • Urmarirea mai atenta si mai sustinuta a calitatii actului instructiv – educativ prin marirea numarului de asistente la clase, realizate impreuna cu responsabilii de comisii metodice si colective de catedra;
 • Monitorizarea si stimularea implicarii mai eficiente a cadrelor didactice in organizarea si desfasurarea unor activitati extracurriculare pentru timpul liber al elevilor, menite sa preintampina influentele negative ale cartierului, ale strazii, ale mijloacelor media.
structura organizatorica a unitatii de invatamant
STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNITATII DE INVATAMANT
 • Organizarea colectivului de elevi
 • Organizarea colectivului de cadre didactice
 • Organizarea compartimentelor auxiliare
organizarea colectivului de elevi
Organizarea colectivului de elevi

In anul scolar 2010 – 2011, in unitatea noastra scolara au fost inscrisi 1345 de elevi ( 663 la clasele I – IV si 682 la clasele V – VIII) si au ramas la finalul semestrului I 1340 de elevi. In acest an scolar, elevii sunt cuprinsi in 52 de colective, 25 la clasele I – IV si 27 la clasele V – VIII.

organizarea colectivului de cadre didactice
Organizarea colectivului de cadre didactice

In anul scolar 2009 - 2010, in unitatea noastra au fost incadrate 87 de cadre didactice ( 72 cu baza in scoala noastra si 15 cu baza in alte scoli)

 • la clasele I - IV - 25 institutoare si invatatoare
 • la clasele V – VIII - 62 de profesori.
 • Cadrele didactice au fost organizate in 9 comisii metodice, (4 la clasele I – IV si 5 la clasele V – VIII ), 5 colective de catedra si 14 comisii pe probleme.
compartimentele auxiliare
Compartimentele auxiliare
 • Secretariatul
 • Biblioteca
 • Cabinetul medical
 • Cabinetul de informatica
 • Administratie
c resurse umane
C. RESURSE UMANE
 • Raport
 • Statistica
 • Formare si perfectionare
raport
Raport
 • In baza Programului Managerial al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, a ProgramuluiManagerial al scolii noastre, a actelor normative transmise in anul scolar 2010 – 2011 ( ordine ale M.E.C.T.S., decizii I.S.M.B.), a unor cerinte nou aparute pe parcursul anului scolar, conducerea scolii a actionat permanent pentru a asigura acoperirea tuturor posturilor si catedrelor din scoala cu personal calificat.
statistica
Statistica

Personalul didactic care functioneaza in anul scolar 2010 - 2011 la nivelul unitatii noastre, pe niveluri de clase:

 • 27 de invatatoare - 25 titulare, o detasata (post

rezervat), un suplinitor (concediu ingrijire copil);

21 au gradul didactic I

un titlul de doctor

3 gradul didactic II

2 definitivat.

 • 70 de profesori

-51 de titulari ( 2 detasati)

- 19 suplinitori ( 4 pe cat. rez.)

36 gradul didactic I

12 gradul didactic II

14 definitivat

5 debutanti

slide24
Personalul didactic auxiliar:
 • 2 secretare
 • 1 bibliotecara
 • 1 informatician
 • 1 administrator

Personalul nedidactic:

 • 1 mecanic de intretinere
 • 8 ingrijitoare
 • 2 paznici de noapte

Personalul medicalal scolii (angajati ai Ministerului Sanatatii)

 • un medic pediatru;
 • o asistenta medicala.
formare si perfectionare
Formare si perfectionare

1. prin activitati organizate la nivelul comisiilor metodice si al colectivelor de catedra din scoala;

2. prin activitati organizate la nivelul cercurilor pedagogice pe discipline, la nivelul sectorului;

3. prin activitati organizate de inspectorii de specialitate la nivelul municipiului;

4. prin participarea la cursuri de formare organizate de CCD, facultati, institute de specialitate;

5. prin sustinerea gradelor didactice;

6. prin continuarea studiilor;

7. prin participarea la sesiuni si simpozioane stiintifice.

slide26

1.Formare si perfectionare prin activitati organizate la nivelul comisiilor metodice si al colectivelor de catedra din scoala

Comisia Metodica a Claselor I

- lectie deschisa

Inv . Angelica Haritache, clasa I F

Disciplina – matematica

Tema : «  Numere naturale 0-10 »

- referat :

« Metode activ participative utilizate in cadrul orelor de matematica »

Prof. Inv. Primar : Dorina Dinu

Comisia Metodica aClaselor a II-a

- Referate :

- ‘’Influenta mass-media asupra scolarului mic’’ – Dumitrache M.

 • - ‘’ Sa invatam reguli de circulatie’’ – Petrache D, Udrea G
slide27
Comisia Metodica aClaselor a III-a – dezbateri pe marginea unor referate
 • - Orientări noi privind evaluarea prin competenţe în invăţământul primar – Vornicu Anda;
 • - Stimularea creativităţii elevilor prin jocuri – Cruceanu Mineta ;
 • - Abordarea integrată în învăţarea ştiinţelor naturii - Brad Madalina –
 • - Strategii interactive pentru formarea conduitei civice – Badescu Gabriela

Comisia Metodica a Claselor a IV-a – lectie demonstrativa

la istorie, cu tema Popoare de ieri şi de azi” (recapitulare)

 • - Feiffer Mihaela - clasa: a IV a B
slide28
Catedra de limba şi literatura română
 • prof Oprea A. – lecţie demonstrativă Comentarea unor secvenţe ale textului literar – clasa a VII-a C ;
 • prof Oprea A , prof Kuttesch N – prezentare ppt si dramatizare “Steaua fără nume” - M. Sebastian;

Catedra de matematică

 • In cadrul şedinţelor comisiei metodice au fost discutate şi analizate rezultatele testelor iniţiale, stabilite masuri organizatorice pentru concursurile de matematică din şcoală, pentru pregătirea elevilor claselor a VIII-a in vederea sustinerii evaluarii nationale.
 • Prof. Milea Maria a susţinut referatul cu tema :”Pregătirea viitorilor absolvenţi”

Comisia de fizică - educaţie tehnologică

 • Dumitrescu Lucica – referat – tema « Evaluarea – aspecte specifice disciplinei fizica »
slide29
Comisia istorie – geografie - educatie civica
 • - Tanase Ionel - clasa aVII aF - istorie «  Unirea de la 1 Decembrie 1918. »
slide30

2. Formare si perfectionare prin activitati organizate la nivelul cercurilor pedagogice pe discipline, la nivelul sectorului

Pentru fiecare disciplina de invatamant, precum si la clasele I – IV, functioneaza la nivelul sectorului, cercuri pedagogice care organizeaza de asemenea, activitati de perfectionare.

In unitatea noastra, in acest an scolar au fost numiti cu delegatie de metodisti si responabili de cercuri pedagogice Nicoleta Grecu, Cristiana Silvasanu, Violeta Filip, Raducan Gabriel si Silvia Girtan.

In semestrul I, in scoala noastra s-a desfasurat dezbaterea metodica a profesorilor de chimie din sectorul 5, cu tema « Proiectarea didactica »

slide31
3.Formare si perfectionare prin activitati organizate de inspectorii de specialitate, la nivelul municipiului
 • Toate cadrele didactice au participat la consfătuiri .
 • Inspectorii de specialitate au organizat pe parcursul intregului an scolar activitati metodico-stiintifice menite sa contribuie la ridicarea calitatii actului de predare-invatare-evaluare.
 • Inspectorii de specialitate au organizat intalniri cu prezentare de manuale, auxiliare si materiale didactice.
slide32
4. Formare si perfectionare prin participarea la cursuri organizate de CCD, facultati, institute de specialitate

- Nicolescu Anca - curs de pedagogie organizat de Universitatea Politehnica- Bucuresti

- Daicu Andreea, Cruceanu Mineta, Milea Maria, Raducan Adriana, Florea Lamaita, Botosaru Mariana – Scoala incluziva – CCD, 89 credite;

- Gabriela Badescu - Curs Formator CEPECOM

- Grecu Nicoleta – curs de formare ,,Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene” (24 ore)- Corpul Experţilor in Accesarea de Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene

- curs in deşfăşurare – “Inspecţia şcolară, suport al dezvoltării carierei didactice” – 11 credite - CCD Bucureşti

- Mirela Lemnaru - Curs de mentor CCD Bucureşti

- Timofte Delia - Curs de perfectionare : Horverstehen, sustinut la Goethe Institut.

5 formare si perfectionare prin pregatirea gradelor didactice
5. Formare si perfectionare prin pregatirea gradelor didactice
 • Petrache Daniela – gradul didactic I
 • Brad Madalina – gradul didactic I
 • Silvasanu Alina – definitivare in invatamant
 • Dumitru Carmen – gradul didactic II
 • Fotescu Olivia – gradul didactic I
6 formare si perfectionare prin continuarea studiilor
6. Formare si perfectionare prin continuarea studiilor
 • MARIA NEGRE- Facultatea de Psihologie, Univ. “SPIRU HARET;
 • ANGELICA HARITACHE- Facultatea de Psihologie , Univ. “SPIRU HARET”
 • EMILIA MIU- continuare de studii- Facultatea pentru Invatamant Primar si Prescolar- ID- Univ. BUCURESTI
 • SIMION ECATERINA – Fac. De Psihologie si Stiintele Educatiei, specializarea Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
 • DAICU ANDREEA - Universitatea Bucuresti – Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar –
 • GHENADE LUIZA - Universitatea Bucuresti, Credis – Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar-
 • COLŢAN CONSUELA - Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea psihologie
 • STOICHECI ROXANA - Universitatea Ecologica - Facultatea de drept
 • DASCĂLU LUMINIŢA- Universitatea Politehnică din Bucureşti –Facultatea de Ingineria Managementului Sistemelor Tehnologice Specializarea : master în Consiliere şi Orientare în Carieră
7 formare si perfectionare prin participare la sesiuni de referate si comunicari stiintifice
7. Formare si perfectionare prin participare la sesiuni de referate si comunicari stiintifice
 • Simpozion national ‘’Activitati extracurriculare ‘’ Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta
 • Simpozion national ‘’ La multi ani, Europa!’’ – Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta
 • Simpozion international‘’Jocul si jucaria in educatia si dezvoltarea copilului’’ – Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta
 • Simpozion international ‘’ Educatia pentru toti’’ – Adriana Bajan, Daicu Andreea, Cruceanu Mineta
 • Sesiuni de comunicari stiintifice – publicatii in parteneriat cu scoala ‘’ Mihail Sadoveanu’’, Bacau – Adriana Bajan
 • Sesiune de comunicari stiintifice, Bacau, Daicu A., Cruceanu M;
 • Conferinta nationala “ Exemple de bune practici din activitatea didactica romaneasca”, Botosani, Vornicu A., Ghenade L.
 • Simpozion national „O investiţie în educaţie înseamnă un pas spre succes” Rămânerea în urmă la învăţătură-modalităţi de rezolvare- Gruev Anca
 • Conferinta „Modelul educational finlandez- performanta si excelenta” CCD - Grecu Nicoleta
slide36
Kuttesch Nicoleta - Conferinţa mentorilor – Rolul mentorului în contextul învăţământului actual
 • Kuttesch Nicoleta - Al X-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română – Univ. Bucuresti – Fac. de Litere- Metode de abordare a deixisului în gimnaziu - participarea la masa rotundă “Noua sinteză a Gramaticii Limbii Române”
d evaluarea randamentului scolar
D. EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR
 • Promovabilitate
 • Pondere elevi foarte buni
 • Pondere elevi slabi
 • Frecventa la cursuri
 • Rezultatele la olimpiade si concursuri scolare
promovabilitate
Promovabilitate
 • Total elevi ramasi inscrisi la finalul semestrului I - 1340:

660 la clasele I – IV

680 la clasele V - VIII

 • Total elevi promovati la finalul semestrului I - 1289:

652 la clasele I – IV (prom. 98,78%)

637 la clasele V – VIII(prom.93,67%)

Promovabilitate pe scoala – 96,19%

frecventa la cursuri
Frecventa la cursuri
 • Total absente 8321( 5874 motivate,2647 nemotivate)
   • Clasele I-IV 542 (440 motivate, 102 nemotivate)
   • Clasele V-VIII 7779(5234 motivate, 2942 nemotivate)
  • Clase cu numar mare de absente:
   • 7B – 648 diriginte prof. Gabriel Raducan
   • 8F – 582 diriginte prof. Marian Cohal
   • 6C – 535 diriginte prof. Alina Silvasanu
   • 7E - 511 diriginte prof. Claudiu Capatana
   • 8E – 500 diriginte prof. Violeta Popa
clasele i
Clasele I
 • Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR”(clasele I)

- Premiul III- 1 elev- Clasa I C- inv. MARIA NEGRE

- Mentiune- 5 elevi- Clasa I C- inv. MARIA NEGRE

- Mentiune – 1 elev – clasa I F- inv. A. HARITACHE

 • Concurs national de desen AUTOPORTRET-  :

- premiul I 2 elevi-prof./inv. DORINA DINU

2 elevi- MARIANA VLAD

 • 1 elev- ANGELICA HARITACHE
 • - premiul II 1 elev- prof./inv.DORINA DINU
 • - concurs international ” MUNCA SI CREATIE” - SUCEAVA
 • - premiul III 1 elev- prof./inv. DORINA DINU
 • - mentiuni 1 elev- prof/inv DORINA DINU
clasele a ii a
Clasele a II-a
 • Concursul National de Evaluare in Educatie la Matematica – etapa I

Premiul I – 1 elev Petrache Daniela

Premiul II – 1 elev Dumitrache Madalina

Premiul III – 1 elev Petrache Daniela

 • Concursul National de Evaluare in Educatie la Lb. si Lit. Romana – etapa I

Premiul I – 3 elevi Petrache Daniela

Premiul I – 1 elev Dumitrache Madalina

Premiul I – 1 elev Simion Ecaterina

Premiul III – 1 elev Petrache Daniela

Premiul III – 1 elev Simion Ecaterina

 • Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR”

Premiul II – 1 elev DUMITRACHE MADALINA

Mentiune – 1 elev DUMITRACHE MADALINA

Mentiune – 1 elev SIMION ECATERINA

slide45
Concursul National ‘’Fantezii de toamna 2010’’

(desen)

Premiul III – 1 elev Petrache

 • Concursul National de Creatie Literara si Plastica ‘’Plaiuri Natale’’ –

Adriana Bajan

 • Concursul ‘’ Cangurasul explorator’’ -

Excelent – 13 elevi

Foarte bine – 11 elevi

Bine – 12 elevi

clasele a iii a
Clasele a III-a
 • Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR”

Mentiune speciala: 2 elevi - GHENADE LUIZA;

1 elev - VORNICU ANDA,

1 elev -CRUCEANU MINETA

 • Evaluare in educatie – limba romana –premiul I – 100p – prof.Daicu A.

8 Diplome de merit - elevi pregatiti de prof. Vornicu A., Ghenade L., Silvasanu C., Cruceanu M.,

  • Concursul national de matematica Euclid – 20 de premii si mentiuni – elevi pregatiti de prof/inv. primar Ghenade L., Cruceanu M., Daicu A., Vornicu A.
slide47
Concursul national de creatie artistica si plastica – “Magie de toamna\ magie de iarna”, “Scrisoare catre prietenul meu”, “ Autoportretul”, “ Plaiuri natale”, “ Omagiu planetei albastre”, “ Hora anotimpurilor” – Daicu A., Cruceanu M.;
 • Concursul international “Munca si creatie”, ed. a VI-a; Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.;
 • Concursul international de desen “ In lumea povestilor”, ISJ Harghita, Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.;
 • Concursul international de creatie plastica “ Roata anotimpurilor” ISJ Neamt- Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.;
 • Concursul national de creatie literara si plastica “ Fantezii de vacanta”, Vornicu A., Ghenade L.;
clasele a iv a
Clasele a IV-a
 • Concursul de cultura generala “EUROJUNIOR”

- mentiune – 1 elev – Laura Spahiu

 • Concurs Naţional Lumina Math – 33 premii si mentiuni

- premiul II 5 elevi ( Feiffer Mihaela )

- premiul III 3 elevi ( Feiffer Mihaela )

- premiul III 1 elev (Gruev Anca)

- mentiuni 2 elevi (Gruev Anca)

- premiul I 1 elev (Grecu Nicoleta)

- premiul II 1 elev (Grecu Nicoleta)

- premiul III 3 elevi (Grecu Nicoleta)

- mentiuni 4 elevi (Grecu Nicoleta)

slide49
Concurs Naţional  Lumina Math -

- premiul I 2 elevi Spahiu Laura

- premiul II 1 elev Spahiu Laura

- premiul III 2 elevi Spahiu Laura

- mentiuni 1 elev Spahiu Laura

- premiul II 1 elev Colţan Consuela

- premiul III 3 elevi Colţan Consuela

- mentiuni 3 elevi Colţan Consuela

slide50
Concurs Naţional Euclid - 31 premii si mentiuni

- premiul II 1 elev ( Feiffer Mihaela )

- premiul III 2 elevi ( Feiffer Mihaela )

- mentiuni 7 elevi (Feiffer Mihaela )

- mentiuni 2 elevi (Gruev Anca)

- premiul II 1 elev ( Grecu Nicoleta )

- premiul III 1 elev (Grecu Nicoleta )

- mentiuni 5 elevi (Grecu Nicoleta )

- mentiuni 3 elevi (Colţan Consuela)

- premiul I 2 elevi (Stoicheci Roxana)

- premiul II 1 elev (Stoicheci Roxana

- mentiuni 6 elevi (Spahiu Laura)

slide51
Evaluare în educaţie la română- Concurs Naţional - etapa 1

- premiul II 1 elev (Colţan Consuela)

- Premiul III 1 elev (Grecu Nicoleta)

- Mentiune 1 elev (Spahiu Laura)

 • Evaluare în educaţie la matematica -Concurs Naţional - etapa 1

- Premiul I 1 elev (Stoicheci Roxana)

- Premiul III 1 elev (Gruev Anca)

- Premiul II 2 elevi (Spahiu Laura)

- Locul II clasament centru evaluare 1 elev (Grecu Nicoleta)

slide52
Concursul ,,Culori, bucurii, sărbători”

Concurs Naţional - etapa 1- Culorile toamnei

- premiul I - 2 elevi Feiffer Mihaela

- premiul III 1 elev Feiffer Mihaela

- premiul III 1 elev Gruev Anca

- mentiuni 1 elev Gruev Anca

Concurs Naţional - etapa a II-a- Sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou

- premiul I 2 elevi Feiffer Mihaela

- premiul III 1 elev Feiffer Mihaela

- premiul I 2 elevi Gruev Anca

- premiul III 1 elev Gruev Anca

limba si literatura romana v viii etapa locala
Limba si literatura romana V - VIIIetapa locala

15 premii si mentiuni:

- 2 premii III – prof. Balan Adelina si Kuttesch Nicoleta

- 13 mentiuni – prof. Balan Adelina – 2

- prof. Nicoleta Kuttesch – 9

- prof. Oprea Anca - 2

limba si literatura romana alte concursuri
Limba si literatura romanaalte concursuri
 • Concursul +- Poezie –sector

– Premiul III - VA Bălan A; Raducan G

- Premiul III - VIE Oprea A; Raducan A

- 2 Menţiuni - VD Kuttesch N, Milea M

 • Concursul +- Poezie –municipiu

– Menţiune - VABălan A; Raducan G

- 2 Menţiuni - VD Kuttesch N, Milea M

limba engleza
Limba engleza
  • Concursul National de Evaluare in Educatie
  • - 2 premiul I cls. a III-a B – prof. Voica Mariana
 • - 5 diplome de merit : Stan Iuliana Gabriela – cls.a III-a D
 • Ispasescu Bogdan Andrei - cls a III-a D
 • Lixandru Bianca- cls a III-a D
 • Anica Iulia – cls a III-a B
 • Piersinaru Cristian – cls. a III- a B
matematica
Matematica
 • Elevii claselor V – VIII îndrumaţi de profesorii lor au participat la numeroase concursuri: LUMINA MATH, EUCLID, EVALUARE ÎN EDUCAŢIE, ARHIMEDE, L.PANAITOPOL, JOSE MARTI, COMPER precum şi la faza pe şcoală a olimpiadei de matematică.
 • Concursul EUCLID

- Răducan Gabriel - 9 premii II ; 8 Mentiuni

- Răducan Adriana – 1 premiul I; 4 premiul II;

7 Mentiuni

- Milea Maria -1premiu I, 4 premiiII, 9 menţiuni

- Florea Lămâiţa-2 menţiuni

- Botoşaru Mariana - 1 premiul II

- Onţică Mariana-1 premiu III, 1 premiul II ; 2 menţiuni

fizica
Fizica

etapa pe sector

 • - premiul II: Dinescu Bogdan clasa a VI-a A (prof. Dumitrescu Lucica)
chimia
Chimia
 • etapa pe sector – 3 premii si mentiuni

–prof. Gîrtan Silvia

- prof. Ulmeanu Adriana

 • etapa judeteana - 1 premiu III

Darie Teodor – clasa a VIII-a A –prof. Gîrtan Silvia

 • etapa nationala

Elevul Darie Teodor, clasa a VIII-a A, a participat la etapa nationala a olimpiadei de chimie si a obtinut mentiune speciala - profesor Silvia Girtan

biologia
Biologia
 • etapa pe sector -

5 premii III si o mentiune – prof. Dascălu Luminiţa si Stoicea Cristina

eduatie fizica si sport etapa pe sector
Eduatie fizica si sportetapa pe sector
 • Cros – etapa pe sector – locul II – prof. Mateescu Lucia
 • Fotbal – etapa pe sector - locul I – prof. Nedelcu Georgian
 • Tetratlon- etapa pe sector – locul I fete- prof. Dosaru Mariana

- mentiune baieti - prof. Dosaru Mariana

 • Baschet- etapa pe sector – locul I fete- prof. Dosaru Mariana

- locul I baieti – prof . Dosaru Mariana./Niculae K

 • Handbal - etapa pe sector – mentiune – baieti – prof. Mateeescu Lucia
 • Sah- etapa pe secto r- locul II – prof. Mateescu Lucia

- 2mentiuni - prof. Mateescu Lucia

 • Minibaschet – etapa pe sector – locul II fete si baieti – prof. Niculae Kristine
 • Tenis De Masa – etapa pe sector- participare – prof. Nedelcu Georgian
slide62
Programul :Junior Archivement- Modulul: “Familia Mea”Clasele: I A si I F Inv. Dorina Dinu , Angelica Haritache
 • “Sa Citim Pentru Mileniu III” - Saptamana Lecturii- noiembrie - 2010 – Toti invatatorii claselor I, parteneriat cu Gradinita Nr.203, sector 1 , Bucuresti
 • Programul national ‘’ Sa citim pentru mileniul III’’ evenimentul ‘’Saptamana lecturii’’ in parteneriat cu Gradinita nr. 72, Buc – toate cadrele didactice cls. a II
 • Programul national ‘’Scoala arborilor’’ – toate cadrele didactice cls. a IIa
 • Proiectul national ‘’Roata anotimpurilor’’ etapa I ‘’Fantezii de toamna 2010’’ in parteneriat cu Liceul de Arta ‘’Victor Brauner’’, Complexul Muzeal Neamt, CCD Neamt, Primaria Dragomiresti – Petrache, Bajan
 • Proiectul international ‘’ Participare, schimbare si creativitate pentru un viitor durabil’’ in parteneriat cu ISJ Suceava si Eco-scoala Ion Creanga, Suceava - Bajan
slide63
Eco proiectul “ Scoala arborilor” – toate clasele a III-a, ISMB;
 • Activitati de voluntariat si de sprijin pentru obtinerea de fonduri – UNICEF ROMANIA- Daicu A., Cruceanu M.
 • Eco proiectul realizat in colaborare cu EARTH VOICE Romania- ISMB, Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.;
 • Activitati de promovare a imaginii scolii si de realizare a unei educatii de calitate prin muzica realizate prin proiectul “ Mai frumosi si mai buni prin muzica” FAR Production Daicu A., Cruceanu M;
 • Activitati in cadrul proiectului “ Cum sa concepem materiale didactice moderne”- INFOMEDIA PRO Bucuresti, Daicu A., Cruceanu M;
 • “ Sa citim pentru mileniul III” ISMB – toate clasele a III-a;
slide64
Organizarea concursului “ Edu Matic” –ISJ Mures si Ed. Edu - Daicu A., Cruceanu M;
 • “ Modalitati de comunicare intre toti copiii” – pentru integrarea in comunitate a copiilor cu CES, SALVATI COPIII- Daicu A., Cruceanu M;
 • “ Cangurasul explorator” – SIGMA - Daicu A., Cruceanu M., Vornicu A., Ghenade L., Badescu G.; Silvasanu C.;
 • Proiectul national “ Prietenie si cunoastere”, ISJ Prahova - Daicu A., Cruceanu M;
 • Proiectul international “ Participare, schimbare si creativitate pentru un viitor durabil”- ISJ Suceava - Daicu A., Cruceanu M., Silvasanu C.;
 • Proiectul international “ Locuri, oameni, idei si fapte care ne unesc ca cetateni europeni” – iSJ Satu Mare - Daicu A., Cruceanu M.;
slide65
Proiect de parteneriat educational “ Confectionarea de materiale didactice pentru cadre didactice” –ISJ Neamt, Daicu A;
 • Organizatia pentru copii si adulti cu nevoi speciale, filiala Bucuresti, ajutoare de Craciun – Silvasanu C. ;
 • Proiect educational “ Sa ocrotim natura”, Sc. Nr. 179, Bucuresti, Vornicu A., Silvasanu C.
 • Gabriela Badescu Programul “Clasic e fantastic” Filarmonica “George Enescu” si Clock Advertising
slide66
Parteneriate de colaborare cu:
 • 1). Infomedia PRO pentru promovarea software-ului educational din seria ‘’Piticlic-Dubluclic’’ – Petrache, Bajan, Dumitrache
 • 2). Editura EDU(EDU NUMBERS, Magicianul numerelor si al formelor) – Petrache, Bajan, Simion
 • 3). Fundatia pentru Integrare Europeana SIGMA – concursul ‘’Cangurasul explorator’’ – Dumitrache, Petrache, Bajan, Simion
 • 4). Circul Globus – Simion, Bajan
 • 5). Asociatia pentru Tineret Olimp – concursul natioanal PITICOT – Bajan
slide67
6). Sc. Gen. ‘’Petofi Sandor’’ – concursul national de desen ‘’ Lumea povestilor’’ –Bajan A., Petrache D.
 • 7). Fundatia de Evaluare in Educatie la Limba si Literatura Romana – Petrache D.
 • 8). Opera comica pentru copii – Bajan A.
 • 9). Fargo Production – Educatie prin muzica – Bajan A.
 • 10). Infomedia PRO ‘’ Cum concepem materiale didacice moderne’’ – Bajan A.
 • 11). ISJ Arges si Biblioteca Judeteana ‘’Dinicu Golescu’’ – concurs de creatie artistica ‘’ Magie de iarna’’ – Bajan A.
slide68
12) ISJ Prahova si Sc. cu clasele I-VIII, Liliesti, Baicoi – concursul national ‘’ Prietenie si cunoastere’’ – Bajan A.
 • 13). ISJ Maramures, CCD Maramures, Biblioteca Petra Dulufu, Baia Mare – concursul ‘’Muguri si aripi’’ – Bajan A.
 • 14). ISJ Timis si Sc. nr. 7 Sf. Maria, Timis – concursul national de creatie plastica ‘’Clipe de toamna’’ – Bajan A.
slide69
Programul National “Să citim pentru mileniul III”, in parteneriat cu Grădiniţa Nr. 33: Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
  • Programul “Eurojunior” - parteneri: Asociatia pentru tineret ,,Olimp”: Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
 • Programul “Prietenii naturii” - parteneri: Grupul Şcolar Mihăileşti, Giurgiu : Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
slide70
Programul “Ciocolata- gust şi fantezie” - parteneri: Fabrica de ciocolată “Primola” - Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
 • Programul “Evaluare în educaţie”- parteneri: Fundatia pentru evaluare in educatie - Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
 • Programul “Canguraşul explorator”- parteneri: Fundatia pentru Integrare Europeana Sigma - Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Feiffer Mihaela, Colţan Consuela
slide71
Programul “Săptămâna familiei, săptămâna fără TV” - parteneri: Asociaţia ZIBO HELP - Gruev Anca, Feiffer Mihaela, Aioanei Cristina
 • Programul “Oraşul nostru”, “Comunitatea noastră”- parteneri: Junior Achievement România

Feiffer Mihaela, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta

 • Programul “Igiena acasă şi la şcoală” - parteneri: MECTS şi Domestos- Unilever - Feiffer Mihaela, Grecu Nicoleta, Colţan
 • Programul “Voluntariat” parteneri: Centrul Plasament Nr 5

Peris, jud. Ilfov- Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela

slide72
Programul “Culori, bucurii, sărbători” -parteneri: S.A.M. Adjudeni, com. Tămăşeni, Neamţ - Gruev Anca, Feiffer Mihaela
 • Programul de parteneriat “Circul Globus” - Gruev Anca, Colţan Consuela, Stoicheci Roxana
 • Programul “Vis de iarnă”- ediţia I - parteneri: Şcoala Specială Nr. 2 Ploieşti - Gruev Anca
slide73
Programul: “ECOFEST Junior” - parteneri: Simeria-Hunedoara - Feiffer Mihaela, Gruev Anca
 • Programul: “Şcoala arborilor” - Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
 • Programul “Meşterul olar” - parteneri: Asociatia “Meşterul olar” Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela
slide74
Prof. Kuttesch Nicoleta Prevenirea abandonului şcolar – JARomania
 • numele cadrului didactic Milea Maria,Răducan Adriana
 • titlul programului Junior Archivement
 • Radu Maria titlul programului: “Ne informam, constientizam si protejam”
 • partener: colaborare cu primaria
 • Dascălu Luminiţa - titlul programului: Junior Achievement – “Economia şi succesul”- cls a VIII- a A
 • partener: MECTS
activitati extracurriculare clasele i
Activitati extracurriculare clasele I

1. Lectie de olarit - Cosesti Clasele: I A, I D Profesor / invatator:Dorina Dinu, Mariana Vlad;

2. “Sa ne cunoastem orasul”- Clasele: IC, IE Profesor/ invatator: Maria Negre, Anca Nicolescu

3.Spectacol de magie- Palatul National al Copiilor –Bucuresti- clasele I A; I B; I C; I D; I E;

4. Spectacol Circul “ Globus” – Bucuresti- Toate clasele I

5.Teatru de papusi – Scoala Nr.280 “Mihail Sebastian”, Sala 1 Un colectiv de actori ai Teatrului de Papusi- din ALBA-IULIA - Clasele: I A si II F, Inv. Dorina Dinu, Gabriela Udrea

6. Toate clasele I au intampinat Sarbatoarea NasteriiDomnului prin serbari si colinde.

7. “Ziua portilor deschise”- toate clasele I

- Au fost sustinute lectii, la care au participat parintii elevilor.

clasele a ii a77
Clasele a II -a
 • Excursii tematice ‘’ La olarit’’ – Cosesti, jud. Arges – Dumitrache, Bajan, Simion, Petrache
 • Spectacolul ‘’Galele Circului’’ – Circul Globus, Buc. – Simion, Bajan
 • Activitati literar-artistice

- Mirajul sarbatorilor de iarna – Bajan A.

- “24 Ianuarie” – Petrache D. , Simion E., Udrea G., Dumitrache M.

 • Pregatire suplimentara a elevilor capabili de performante scolare - Petrache
clasele a iii a78
Clasele a III-a
 • Dezbatere cu tema,,Cum putem proteja animalele” - realizarea de afişe,desene, compuneri referitoare la protectia animalelor Ziua mondială a animalelor- toate clasele a III-a;sala de clasa;
 • ,,Să mâncăm sănătos !” realizarea unei expoziţii cu afişe, desene , compuneri realizate de către elevi; toate clasele a III-a; sala de clasa;
 • Excursie tematica: Turul Bucurestiului cu vizitarea: Palatul Parlamentului; Muzeul de Istorie a Romaniei; Muzeul Militar; Muzeul Satului – cls. aIII-a A; B si G – Silvasanu Cristiana, Ghenade Luiza, Vornicu Anda;
slide79
Circul Globus “ Galele circului” – decembrie 2010, cls. a III-a D; G- Cruceanu M.; Vornicu A;
 • ,,Iată, vine Moş Crăciun!”-serbare cu ocazia apropierii sărbătorilor de iarnă, cântece, poezii, scenete, dansuri, vizita lui Moş Crăciun – toate clasele a III-a; sala de clasa;
 • Evaluari nationale initiale- limba romana, matematica- Asociatia pentru tineret Olimp; a III-a C; D – Daicu Andreea; Cruceanu M.;
 • Opera comica pentru copii – activitati dedicate micilor melomani, cls. a III-a C, D – Daicu A., Cruceanu M.;
slide80
Concerte simfonice pentru copii, in cadrul proiectului “Clasic e fantastic” la Ateneul Roman – cls. a III –a E, Badescu Gabriela

- “Instrumente cu coarde” 5 dec. 2010

- “Anotimpurile in muzica” 15 ian. 2011

 • Serbare de Halloween”- cls. a III –a E, Badescu Gabriela.
 • Serbare de Craciuncls. a III –a E, Badescu Gabriela.
clasele a iv a81
Clasele a IV-a
 • “Pe urmele strămoşilor”- excursie tematică

Bucureşti – Posada – Sinaia - Bran cls. IV B, IV E Feiffer Mihaela, Aioanei Cristina

 • “Să ne cunoaştem frumuseţile patriei”-excursie tematică : Bucureşti –Vulcanii Noroioşi– M-rea Ciolanu – Tabăra de sculptură Măgura clasa: IV A, IV D, IV G

Stoicheci Roxana, Gruev Anca, Colţan Consuela

 • „Turul oraşului Bucureşti”- excursie Obiective turistice vizitate: Palatul Parlamentului, Muzeul de Istorie a României, Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”, Muzeul Satului - clasa: IV F Grecu Nicoleta
 • “Oraşul nostru” – activitate de antreprenoriat desfăşurată în cadrul Programului Naţional “Junior Achievement”cls: IV B, IV D, IV E Feiffer Mihaela, Gruev Anca, Aioanei Cristina
slide82
“Roadele toamnei” – activitate interdisciplinară

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 280 “Mihail Sebastia

clasa: IV G - profesor / invatator: Colţan Consuela

 • “Voluntarii curăţeniei” – activitate de voluntariat – curăţarea de deşeuri a râului Argeş, jud. Giurgiu

cls: IV A, IV B, IV C, IV D, IV E, IV F, IV G

Stoicheci Roxana, Feiffer Mihaela, Spahiu Laura, Aioanei Cristina, Gruev Anca, Grecu Nicoleta, Colţan Consuela

slide83
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, toate cadrele didactice din comisia claselor a IV-a au desfăşurat activităţi specifice şi serbări intitulate sugestiv “Serbare de Crăciun”, „Moş Crăciun vine la Mall”, „Uite, vineMoş Crăciun!”, amintindu-le elevilor tradiţiile şi obiceiurile româneşti.
 • “Galele Circului” Circul Globus cls: IV A, IV D, IV G Gruev Anca, Stoicheci Roxana, Colţan Consuela
slide84
Cu ocazia zilei de 25 noiembrie 2010- Ziua Porţilor Deschise cadrele didactice din Comisia metodică a claselor a IV-a au susţinut următoarele activităţi:

- “Oraşul nostru” cls: IV B, IV D, IV E Feiffer Mihaela, Gruev Anca, Aioanei Cristina

- “Roadele toamnei” – activitate interdisciplinară clasa: IV G Colţan Consuela

- “Iarna pe coline – pictura pe lemn” clasa: IV C Spahiu Laura

- “Traditii si obiceiuri romanesti” clasa: IV A Stoichechi Roxana

- “Meseriile parintilor nostri” clasa: IV F

Grecu Nicoleta

catedra de limba si literatura romana
Catedra de limba si literatura romana
 • prof Popa V. Program de cântece şi recitări cu ocazia sărbătorilor de iarnă VIII E; Prezentarea unor csenete reprezentând dramatizări ale unor cshiţe de I.L. Caragiale V E; Concurs de recitări M. Eminescu VI B;
 • prof Lemnaru M. Cântece şi poezie “Vine Moş Crăciun” V B; Atelier Muzeul Literaturii Române V B; Eminescu – Luceafărul – recitări; Scoala mea – creaţii - Ziua şcolii
 • prof Kuttesch Nicoleta - lansare de carte “Care-i faza cu cititul” Ed. Art; prezentarea si vizitarea Târgului de carte Gaudeamus (VIII B)
catedra de matematica
Catedra de matematica

- Lecţie deschisă de dirigenţie” CREAREA UNEI AFACERI” la clasa a VI-a E profesor Răducan Adriana,în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Şcolii 280.Lecţia face parte din programul de educaţie economică a elevilor “SENSUL BANILOR ”

- În ultima zi de şcoală din anul 2010 ,în cadrul orelor de dirigenţie , s-au desfăşurat mini serbări la clasele VI F-diriginte Florea Lămâița,VIE dirig.Răducan Adriana.

- Excursie la săniuş, la Predeal, Azuga, cu elevii clasei V C,

prof. Botosaru Mariana.

catedra de limbi straine
Catedra de limbi straine
 • “FRIENDSHIP” - Let’s write a poem (Sa scriem o poezie !) – V A – prof Voica M
 • Lectie demo pentru parinti si profesori – IV C – prof Hazu Suavina
 • Inter-classes competition “general knowledge”–cls.VIB, VI C, prof Carmen Dumitru, Alina Silvasanu
 • “Actorul de langa tine” – scenete in limba engleza cls.V E, prof. Scurtulescu Alexandra
 • « Halloween » - Concurs : Cine stie castiga !, prof. Voica Mariana
 • « Merry Christmas ! » - Serbare de Craciun, prof. Voica Mariana
 • DEUTSCH AKTIV (Lehrbuck 1A) – prof.Timofte Delia
comisia metodica fizica ed tehnologica
Comisia metodica fizica – ed. tehnologica
 • excursie Predeal cls. 8F,8D,7E prof. Cohal Marian;
 • excursie Cozia, VI A, prof. Radu Maria
 • sceneta: “Familia” – clasa a VI-a A – prof. Radu Maria (aniversarea Sc. Nr. 280)
comisia chimie biologie
Comisia chimie - biologie
 • Activitatea : Excursie de 2 zile
 • Locatia : Pârâul Rece
 • Clasa : a VIII-a A
 • Profesor : Dascălu Luminiţa
comisia istorie geografie cultura civica
Comisia istorie, geografie, cultura civica
 • “ Cunoasterea orizontului local”, Valea raului Dambovita – antropizata. –vizita, malul raului Dambovita, zona centrala, spre iesire din oras. cls. a Va si aVI a, prof. Voicu Ion, Dascalu Rodica.
 • Vizita tematica la Muzeul National de Istorie Bucuresti cls. VII a F, prof.Tanase Ionel si Voicu Ion,
 • Concurs “Construirea unei afaceri “ cls.VI A,B, C, D, E, F. Catedra de geografie si cea de matematica cu invitati de specialitate.
catedra de educatie fizica si sport
Catedra de educatie fizica si sport
 • Crosul PETROM- P-ta Constitutiei
 • Crosul Loteriei Nationale - P-ta Constitutiei
 • “Cea mai numeroasa scoala “ locul I

maratonul Bucuresti - P-ta Constitutiei-

- Prof.Dosaru Mariana, Mateescu Lucia

Nedelcu Georgian ,Niculae Kristine, Constantin Catalin

catedra de religie
Catedra de religie
 • Pelerinaje la moaştele sfântului Dimitrie cel Nou;
 • Ziua şcolii noastre, 26 noiembrie:

- Şezătoarea cu tema Tradiţii de Sfântul Andrei, elevii claselor V D şi V E, prof. Mihaela Achim;

- Concurs interclase de cultură generală în limba engleză, prof. Alina Silvăşanu;

- Concurs de desen cu titlul Sfântul Nicolae, prof. Mariana Nedelea;

 • Naşterea Domnnului – pregătire elevilor din şcoală pentru marea sărbătoare creştină prin primirea Sfintei Împărtăşanii, profesorii de Religie;
 • Serbare de Căciun, clasa V D – Crăciun în bojdeuca luiCreangă, prof. Mihaela Achim;
 • Serbare de Crăciun, piesă de teatru, clasa VII E, prof. Silvăşanu Alina.
activitatea cabinetului de consiliere psiho pedagocica
ACTIVITATEA CABINETULUI DE CONSILIERE PSIHO-PEDAGOCICA
 • Cabinetul de consiliere psihopedagogica, prin consilierii Violeta Filip si Cristina Mihailescu, a realizat activitati de informare a elevilor, individuala si in grup, urmarind adaptarea lor la mediul scolar, optimizarea relatiei elevi- parinti- cadre didactice, autocunoaterea si sporirea increderii in sine, imbunatatirea calitatii relatiilor intercolegiale. De asemenea, a efectuat activitati de consiliere a parintilor, a acordat sprijin cadrelor didactice in solutionarea unor probleme specifice, manifestate in colectivele pe care le conduc.
 • Au participat la ore de dirigentie, la sedinte cu parintii, s-au implicat in derularea unor proiecte.
 • Au coordonat desfasurarea alegerilor pentru desemnarea reprezentantilor scolii in Consiliul National al elevilor.
 • S-au implicat in desfasurarea activitatilor dedicate Zilei scolii.
 • Violeta Filip a coordonat, in colaborare cu Mihaela Achim, activitatea Consiliului elevilor si a indrumat, impreuna cu Anca Oprea, colectivul de redactie al primului ziar al Scolii Nr. 280.
activitatea secretariatului
ACTIVITATEA SECRETARIATULUI

- intocmirea si transmiterea catre forurile superioare a tuturor situatiilor solicitate atat referitoare la elevi cat si la cadrele didactice:

- situatii statistice;

- fisa de incadrare;

- statul de functii;

- necesar rechizite;

- dosare burse;

- state de plata

- documente pentru Casa de pensii;

- verificarea mediilor absolventilor claselor a VIII-a in vederea repartizarii computerizate;

- multe, foarte multe alte situatii catre IS5, ISMB, Primarie, nucleul Ion Barbu etc.

activitatea bibliotecii
ACTIVITATEA BIBLIOTECII
 • În acest an şcolar în cadrul bibliotecii şcolii s-au realizat următoarele activităţi:

- înscrierea la bibliotecă a cadrelor didactice şi a elevilor în anul şcolar 2010-2011

- vizita la bibliotecă a claselor a II-a împreună cu doamnele învăţătoare;

 • S-au organizat acţiuni şi expoziţii de carte:

- expoziţie cu poezii de toamnă şi un gând bun pentru început de an şcolar;

- Halloween - expoziţie în care s-au prezentat date despre sărbătoarea Halloween-ului;

- Costahe Negruzzi - expoziţie cu date biografice, fotografii şi volumele: „Negru pe alb”, „Fragmente istorice”, „Păcatele tinereţelor”, „Alexandru Lăpuşneanul”, „Pagini alese”

slide96
- Traian Vuia şi Aurel Vlaicu - expoziţie cu date biografice şi fotografii ale inventatorilor şi pionierilor aviaţiei române şi mondiale.
 • - 1 Decembrie – Ziua Naţională a României şi Marea Unire de la Alba Iulia - expoziţie cu date despre Unirea de la 1 Decembrie 1918
 • - E vremea colindelor... - expoziţie conţinând obiceiurile de Crăciun de la noi şi din alte ţări
 • - Mihai Eminescu - expoziţie cu date biografice, critică, fotografii şi volumele: „Integrala operei poetice”, „Luceafărul şi alte poezii”, „Geniu pustiu” , „Sonete”, „Poezii”, Zoe Dumitrescu-Buşulenga – „Eminescu – Viaţă, Operă, Cultură”, George Călinescu – „Viaţa lui Mihai Eminescu”, *** „Eminescu şi copiii”
 • - 24 Ianuarie 1859 Unirea Principatelor Române - expoziţie cu date despre Unirea Principatelor Române 24.I.1859 şi ale Domnitorului Ioan Cuza şi Elena Doamna.
activitatea cabinetului de informatic
ACTIVITATEA CABINETULUI DE INFORMATICĂ
 • De la începutul anului şcolar , cabinetul de informatică a participat la următoarele activităţi:
 • Completare si actualizare elevi si SC-uri in BDNE
 • centralizare rezultate la diverse olimpiade si concursuri scolare :
  • „Evaluare in educatie” – matematica si limba romana
  • „Euclid”
  • „Lumina Math”
  • Olimpiada de matematica
  • Olimpiada de limba si literatura romana
  • Olimpiada de chimie
 • Membru in diverse comisii : comisia de inventariere si casare, comisia de perfectionare, comisia de stabilire a serviciului pe scoala a cadrelor didactice, comisia de evidenta a rezultatelor si concursurilor scolare
 • Activităţi educative
 • Indrumarea cadrelor didactice in utilizarea programului educational AEL si a tablei inteligente SMART.
 • Am colaborat cu catedra de limba romana pentru realizarea editiei aniversare a revistei scolii „TRADITII” .
 • Am colaborat la organizarea zilei scolii prin realizarea de pliante si invitatii.
activitatea cabinetului medical
Activitatea cabinetului medical

În cadrul cabinetului medical şcolar se desfăşoară două tipuri de activităţi :

- activitatea medicală profilactică

- activitatea medicală curativă

I. Activitatea medicală profilactică reprezintă 90% din totalul activităţilor desfăşurate:

- triaj epidemiologic;

- vaccinări (clasa I, clasa a III-a, clasa aVIII-a)

- examene de bilaţ (clasa I, clasa a IV-a, clasa a VIII-a);

- ore de educaţie sanitară

II.Activitatea curativă :

- consultaţii elevi

- tratamente

- dispensarizare

Nr total copii :

Clasele I-IV : 660 elevi

V-VIII : 680 elevi

Copii bolnavi :

Clasele I-IV : 119 elevi

V-VIII : 112 elevi

Nr. total afecţiuni cronice :

clasele I-IV : 127 elevi

V-VIII : 123 elevi

activitatea compartimentului administrativ
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV
 • Pentru începutul de an şcolar, compartimentul administraţie în colaborare cu cele 8 îngrijitoare şi atelierul mecanic s-au ocupat de pregătirea şcolii prin reparaţii, igienizare şi curăţenie.
 • Administraţia:

- a adus şi distribuit în şcoală manualele necesare desfăşurării procesuluide învăţământ, cât şi cataloage, carnete de elev şi altetipizate;

- s-a îngrijit de primirea, recepţionarea şi distribuirea produselor din programul „Lapte şi corn”, conform OUG 96/2002, şi a programului „Încurajarea consumului de fructe la elevi”, cât şi de întocmirea actelor şi evidenţelor transmise la Primărie;

- a efectuat plata burselor, precum şi distribuirea ajutoarelor sub formă de rechizite acordate elevilor ai căror părinţi au situaţie materială precară;

- a luat parte la orice activitate din şcoală unde a fost nevoie de serviciul administrativ, cum ar fi: olimpiade, concursuri, inspecţii;

- a efectuat inventarierea tuturor bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar) din şcoală;

- s-a ocupat de repartizarea şi instruirea îngrijitoarelor în vederea asigurării unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ în şcoală;

- s-a ocupat şi se ocupă în continuare de casarea bunurilor vechi din şcoală şi inventarierea celor existente.