slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat BARCELONA 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat BARCELONA 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 117

CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat BARCELONA 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat BARCELONA 2012. REGLAMENT. Professor: Quim Ventura. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012. REGLAMENT. Recordar. - Quins han estat els darrers canvis en el reglament ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat BARCELONA 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat BARCELONA 2012 REGLAMENT Professor: Quim Ventura

  2. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT Recordar -Quins han estatelsdarrerscanvis en el reglament? -Cap a on a evolucionat el joc? -Que es preténambelscanvis? Per tantseguimamb la mentalitat de buscar puntsmésllargs i espectaculars i reduir les pauses en el partit.

  3. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT L’entrenador ha de tenir un coneixement elevat del reglament -Per protegir els seus interessos -Per obtenir avantatges -Per entrenar correctament

  4. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT En aquest curs veurem els darrers canvis en el reglament i aquelles àrees de confusió/desconeixement habitual -Norma del doble lliure -L' invasió per sobre la xarxa -Definició de bloqueig -Sancions -Canvis excepcionals i re-designacions ...

  5. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT La norma del Doble Lliure/Documentació en general Primer problema: La norma actual només està en anglès y no està traduïda al castellà. El que equival a dir que el reglament que hi ha penjat a la web de la FCVB i de la RFEVB no és del tot precís però si molt aproximat Es per això que la FCVB realitza circulars per explicar correctament la norma

  6. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 On es troba aquesta informació: Habitualment tota la informació referent a l’arbitratge està a la web de la FCVB, si no podem recórrer a la web de la FIVB o de la RFEVB. REGLAMENT

  7. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Però per un entrenador no només trobem solucions a una jugada concreta, sinó també la normativa en general REGLAMENT

  8. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Però per un entrenador no només trobem solucions a una jugada concreta, sinó també la normativa en general REGLAMENT

  9. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Però per un entrenador no només trobem solucions a una jugada concreta, sinó també la normativa en general REGLAMENT Trobarem respostes de moltes necessitats en el dia a dia del nostre equip, que en la nostre estructura d’esport amateur és el propi entrenador el que busca la solució o li dona la possibilitat al seu club, Exemples: -Com fitxar a un jugador que prové d’un altre equip -Quin és el dia límit per fer la inscripció d’un jugador -Quins horaris són oficials -Com demanar un ajornament -Quin tems tinc d’espera quan arribo a una instal·lació i s’està jugant un partit d’un altre esport -Com es realitza un recurs -Com es fa una apel·lació ...

  10. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 La norma del doble lliure REGLAMENT 19.3.2.2 The Acting Libero can only be replaced by the regular replacement player for that position, or by the second Libero. The regular replacement player may replace either Libero. The coach has the right to replace the Acting Libero with the second Libero for any reason after a completed rally at any time during the match. 19.3.2.2 El lliure actiu pot només ser reemplaçat de manera regular per el jugador al que va reemplaçar, o per el segon lliure. El jugador pot canviar reglamentàriament per qualsevol dels dos lliures. L’entrenador te el dret de reemplaçar el lliure actiu per el segon lliure per la raó que sigui després d’haver completat una jugada en qualsevol moment del partit.

  11. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 La norma del doble lliure REGLAMENT 19.3.2.5 A replacement made after the whistle for service but before the service hit should not be rejected; however, the game captain must be informed after the end of the rally that this is not a permitted procedure and that future instances will be subject to delay sanctions. 19.3.2.5 Un reemplaçament fet després que l’àrbitre xiulés per realitzar el servei però abans d’aquest, no ha de ser refusat, de totes maneres el capità a pista ha de ser informat després de que finalitzi la jugada de que aquest no es un procediment autoritzat i que en futures ocasions serà objecte d’una sanció per demora.

  12. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 La norma del doble lliure REGLAMENT 19.3.2.6 Subsequent late replacements shall result in the play being interrupted immediately and the imposition of a delay sanction. The team to serve next will be determined by the result of the delay sanction. 19.3.2.6 Els posteriors reemplaçaments fora de temps provocaran que el joc s’interrompi immediatament i s’imposarà una sanció per demora. L’equip al servei estarà determinat per el resultat de la sanció.

  13. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 La norma del doble lliure REGLAMENT Tot aquesta informació es pot trobar a la circular 009 de la CTARJ-FCVB

  14. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 La norma del doble lliure REGLAMENT

  15. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Joc sobre la xarxa REGLAMENT 9. JUGANDO EL BALÓN Cada equipo debe jugar dentro de su propio espacio y área de juego (excepto la Regla 10.1.2). El balón puede, sin embargo, ser recuperado desde más allá de la zona libre. 10.1.2 El balón que ha cruzado el plano de la red hacia la zona libre del contrario total o parcialmente por el espacio externo puede ser devuelto dentro del número de toques del equipo siempre que: 10.1.2.1 el jugador no toque el campo contrario; 10.1.2.2 cuando se devuelva, el balón cruce el plano de la red por el espacio externo y por el mismo lado de la cancha. 11.1 PENETRACION POR ENCIMA DE LA RED 11.1.1 Durante el bloqueo, un bloqueador puede tocar el balón por encima y más allá de la red, siempre que no interfiera el juego del adversario antes o durante el último golpe de ataque. 11.1.2 Después de un golpe de ataque está permitido a un jugador pasar la mano más allá de la red, siempre que el contacto se haya realizado en su propio campo.

  16. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Cas 1 Cada equipo debe jugar dentro de su propio espacio y área de juego (excepto la Regla 10.1.2). REGLAMENT

  17. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Cas 2 11.1.1 Durante el bloqueo, un bloqueador puede tocar el balón por encima y más allá de la red, siempre que no interfiera el juego del adversario antes o durante el último golpe de ataque. REGLAMENT

  18. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Cas 3 11.1.2 Después de un golpe de ataque está permitido a un jugador pasar la mano más allá de la red, siempre que el contacto se haya realizado en su propio campo. REGLAMENT

  19. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Cas 4 REGLAMENT

  20. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Cas 5 REGLAMENT

  21. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Bloqueig REGLAMENT 14. BLOQUEO 14.1 BLOQUEAR Bloquear es la acción de los jugadores cerca de la red encaminada a interceptar el balón que procede del oponente por encima del borde superior de la red, independientementede la altura del contacto con el balón. Sólo los delanteros pueden completar un bloqueo, pero en el momento del contacto con el balón, parte del cuerpo debe estar por encima del borde superior de la red.

  22. Cas 1 Bloquear es la acción de los jugadores cerca de la red encaminada a interceptar el balón que procede del oponente por encima del borde superior de la red, independientemente de la altura del contacto con el balón. Sólo los delanteros pueden completar un bloqueo, pero en el momento del contacto con el balón, parte del cuerpo debe estar por encima del borde superior de la red. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT

  23. Cas 2 Bloquear es la acción de los jugadores cerca de la red encaminada a interceptar el balón que procede del oponente por encima del borde superior de la red, independientemente de la altura del contacto con el balón. Sólo los delanteros pueden completar un bloqueo, pero en el momento del contacto con el balón, parte del cuerpo debe estar por encima del borde superior de la red. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT

  24. Cas 3 Bloquear es la acción de los jugadores cerca de la red encaminada a interceptar el balón que procede del oponente por encima del borde superior de la red, independientemente de la altura del contacto con el balón. Sólo los delanteros pueden completar un bloqueo, pero en el momento del contacto con el balón, parte del cuerpo debe estar por encima del borde superior de la red. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT

  25. Cas 4 Bloquear es la acción de los jugadores cerca de la red encaminada a interceptar el balón que procede del oponente por encima del borde superior de la red, independientemente de la altura del contacto con el balón. Sólo los delanteros pueden completar un bloqueo, pero en el momento del contacto con el balón, parte del cuerpo debe estar por encima del borde superior de la red. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT

  26. Cas 5 Bloquear es la acción de los jugadores cerca de la red encaminada a interceptar el balón que procede del oponente por encima del borde superior de la red, independientemente de la altura del contacto con el balón. Sólo los delanteros pueden completar un bloqueo, pero en el momento del contacto con el balón, parte del cuerpo debe estar por encima del borde superior de la red. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT

  27. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Sancions REGLAMENT 20.1 CONDUCTA DEPORTIVA 20.1.1 Los participantes deben conocer y aplicar las "Reglas Oficiales de Voleibol". 20.1.2 Los participantes deben aceptar las decisiones de los árbitros con deportividad, sin discusiones. En caso de duda, se puede solicitar una aclaración, sólo a través del capitán en juego. 20.2 JUEGO LIMPIO 20.2.1 Los participantes deben comportarse respetuosa y cortésmente, en el espíritu del JUEGO LIMPIO, no sólo hacia los árbitros, sino también hacia los demás oficiales, adversarios, compañeros de equipo y los espectadores

  28. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Sancions REGLAMENT 21.1 CONDUCTA INCORRECTA MENOR Las ofensas debidas a conductas incorrectas menores no están sujetas a sanción. Es labor del primer árbitro evitar que el equipo llegue al nivel de sanción, advirtiendo con un gesto o verbalmente a un miembro del equipo o al equipo a través del capitán en juego. 21.2 CONDUCTA INCORRECTA QUE CONLLEVA SANCIÓN La conducta incorrecta de algún miembro del equipo hacia los oficiales, adversarios, compañeros de equipo o espectadores, se clasifica en tres categorías de acuerdo con el grado de la ofensa. 21.2.1 Conducta grosera: acción contraria a las buenas costumbres o principios morales, o cualquier acción que exprese desprecio. 21.2.2 Conducta ofensiva: palabras o gestos difamatorios e insultantes. 21.2.3 Agresión: ataque físico o comportamiento agresivo o amenazante.

  29. Sancions CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT 21.3 ESCALA DE SANCIONES A juicio del primer árbitro y dependiendo de la seriedad de la ofensa, las sanciones a aplicar y que deben ser registradas en al acta del encuentro son: Castigo, Expulsión, y Descalificación. 21.3.1 Castigo La primera conducta grosera en el encuentro por cualquier miembro del equipo se castiga con un punto y saque para el oponente. 21.3.2 Expulsión 21.3.2.1 Un miembro de un equipo sancionado con expulsión no puede jugar el resto del set y debe permanecer sentado en el área de castigo, sin más consecuencias. Un entrenador expulsado pierde su derecho a intervenir en el set y debe permanecer sentado en el área de castigo detrás de su banquillo. 21.3.2.2 La primera conducta ofensiva por cualquier miembro de un equipo se sanciona con expulsión sin más consecuencias. 21.3.2.3 La segunda conducta grosera en el mismo encuentro por el mismo miembro del equipo se sanciona con expulsión sin ninguna otra consecuencia.

  30. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Sancions REGLAMENT 21.3 ESCALA DE SANCIONES … 21.3.3 Descalificación 21.3.3.1 Un miembro del equipo que sea sancionado con descalificación debe abandonar el área de control de la competición durante el resto del encuentro sin más consecuencias. 21.3.3.2 El primera ataque físico o amenaza aparente, o intento de agresión, se sanciona con descalificación sin más consecuencias. 21.3.3.3 La segunda conducta ofensiva en el mismo encuentro por el mismo miembro del equipo se sanciona con descalificación sin más consecuencias. 21.3.3.4 La tercera conducta grosera en el mismo encuentro por el mismo miembro del equipo se sanciona con descalificación sin más consecuencias.

  31. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Sancions REGLAMENT APLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR CONDUCTA INCORRECTA 21.4.1 Todas las sanciones son individuales, permanecen durante todo el encuentro y se registran en el acta del encuentro. 21.4.2 La repetición de una conducta incorrecta por el mismo miembro de un equipo en el mismo encuentro se sanciona progresivamente (el miembro del equipo recibe una sanción mayor cada vez que comete una conducta incorrecta). 21.4.3 Una expulsión o descalificación motivada por una conducta ofensiva o agresión no requiere sanción previa. 21.6 TARJETAS Amonestación: verbal o con una señal manual, sin tarjeta Castigo: tarjeta amarilla Expulsión: tarjeta roja Descalificación: tarjetas amarilla y roja (juntas)

  32. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Sancions REGLAMENT :

  33. Cas 1 La conducta incorrecta de algún miembro del equipo hacia los oficiales, adversarios, compañeros de equipo o espectadores, se clasifica en tres categorías de acuerdo con el grado de la ofensa. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT

  34. Cas 2 Las ofensas debidas a conductas incorrectas menores no están sujetas a sanción. Es labor del primer árbitro evitar que el equipo llegue al nivel de sanción, advirtiendo con un gesto o verbalmente a un miembro del equipo o al equipo a través del capitán en juego. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT

  35. Cas 3 21.2.1 Conducta grosera: acción contraria a las buenas costumbres o principios morales, o cualquier acción que exprese desprecio. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 REGLAMENT

  36. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Que significa un canvi excepcional? Quan temps de recuperació te un jugador lesionat? Quan el podem demanar? Quins jugadors podem triar per fer el canvi? Quines conseqüències té un canvi excepcional?

  37. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Que significa un canvi excepcional? 15.7 SUSTITUCIÓN EXCEPCIONAL Un jugador (excepto el Líbero) que no pueda seguir jugando debido a lesión o enfermedad, debería ser sustituido reglamentariamente. Si esto no es posible el equipo tiene derecho a hacer una sustitución EXCEPCIONAL, fuera de los límites de la Regla 15.6

  38. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Que significa un canvi excepcional? Quan temps de recuperació te un jugador lesionat? Quan el podem demanar? 24.2.8 En caso de lesión de un jugador, el segundo árbitro autoriza una sustitución excepcional u otorga un tiempo de recuperación de 3 minutos. Un canvi excepcional no és demana, és concedit automàticament per l’àrbitre quan procedeix.

  39. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Que significa un canvi excepcional? Quan temps de recuperació te un jugador lesionat? Quan el podem demanar? Quins jugadors podem triar per fer el canvi? Una sustitución excepcional significa que cualquier jugador que no está en el campo en el momento de la lesión, excepto el Líbero o su jugador reemplazo, puede sustituir en el juego al jugador lesionado.

  40. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Que significa un canvi excepcional? Quan temps de recuperació te un jugador lesionat? Quan el podem demanar? Quins jugadors podem triar per fer el canvi? Quines conseqüències té un canvi excepcional? El jugador que ha sido sustituido ya no puede volver a jugar en el partido. Una sustitución excepcional no cuenta en ningún caso como una sustitución normal.

  41. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Equip que presenta 12 jugadores / 2 tècnics i una fisio.

  42. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Comença el set i surten les jugadores emmarcades en blau

  43. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Es realitza el doble canvi, col·locadora x oposada i oposada x col·locadora

  44. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT En pista de nou les emmarcades en blau, les dues emmarcades en lila només poden entrar per les jugadores que les han substituït

  45. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Mitja rotació més tard es torna a fer el doble canvi.

  46. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Ara en pista es troben les jugadores emmarcades en blau, les emmarcades en grog, i les emmarcades en negre ja no poden tornar a entrar

  47. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT La lliure entra a pista per una central

  48. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Ara es lesiona la col·locadora que està a pista

  49. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Per colors: -En blau marí les jugadores que es troben a pista

  50. CURS DE TÈCNIC DE VOLEIBOL Nivell Avançat Barcelona 2012 Circumstàncies excepcionals - 1 REGLAMENT Per colors: -En groc la jugadora que prèviament ha entrat per la lesionada