slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till Bazar Business School PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till Bazar Business School

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Välkommen till Bazar Business School - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Välkommen till Bazar Business School. Agenda. Vad är Bazar Business School ?. Resultat och resultatuppföljning. Metod och metodutveckling. Framgångsfaktorer. Lärdomar. Utvärderare Anna Eklöf, Ernst & Young. Vad är Bazar Business School ?. Bakgrund.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välkommen till Bazar Business School


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Agenda

Vad är Bazar Business School?

Resultat och resultatuppföljning

Metod och metodutveckling

Framgångsfaktorer

Lärdomar

Utvärderare Anna Eklöf, Ernst & Young

slide4

Vad är Bazar Business School?

Bakgrund

2010 förstudie med besök i Minneapolis

(Västerås, Södertälje, Malmö, Göteborg)

2011 stöd från ESF och TVV beviljades

Bazar Business School och Bazar Marknadsplats

slide5

Vad är Bazar Business School?

Entreprenörsutbildning

För personer som har en idé och vill göra en förändring - men har begränsade kunskaper om marknaden och företagande i Sverige.

Projektets målgrupp:

Långtidsarbetslösa och försörjningsstödstagare.

slide6

Vad är Bazar Business School?

Mervärde - innehåll

Teoretiska och praktiska kunskaper om företagande

Introduktion till näringslivet och nya nätverk

Handledning och språkstöd

Datakunskap och studiematerial

slide7

Vad är Bazar Business School?

Kärnvärde – vad vi skapar

Stärker och rustar individen att gå till egen försörjning

Vi visar möjligheterna i näringslivet och på arbetsmarknaden

Utökat kontaktnätverk och förbättrade förutsättningar

Berikar näringslivet och skapar arbetstillfällen

Ökar integration och främjar mångfald i samhället

slide8

Resultatuppföljning

Mål – 50% av deltagarna ska gå till arbete eller studier

7 verksamheter sysselsätter hittills 16 personer, varav 9 från BBS

15 personer har jobb, ytterligare 5 personer väntar på svar

8 personer går vidare till studier (har börjat/har startdatum)

24 personer arbetar aktivt med sina affärsplaner

slide9

Resultatuppföljning

Mål – 10 solida företag efter tre år

Korean House, Klara Bin YongsoonTeknikstäd Limited, fd. Maria hushållsnära tjänster, Maria Ali OmarEskilstuna Halal kött, Ibrahim MohammedOrientalisk livsmedelsbutik i Årby, Fayad Al ZahabiTHOSIMEX AB, import-export, Thomas PayPayAzaria Fashion, FranquieNzwenkeu(Zion Temple Celebration Center), EspéranceBenigniNdikumana

slide10

Resultat

Klara Bin Youngsoon

Khoni Levin

Maria Omar Ali

MihaiCalugar

slide11

Metod och metodutveckling

Utbildning

Teorilektioner

Datalektioner

Handledning

slide12

Metod och metodutveckling

Utbildning

 • Lektioner
 • Lektionerna innehåller vedertagna teorier och modeller från högskolan
 • Genomgång av begrepp och termer
 • Praktiska exempel och kopplingar till egna erfarenheter
 • Inbjudna föreläsare
 • Studiebesök och studieresor
 • Mässor och externa evenemang
slide13

Metod och metodutveckling

Utbildning

 • Behovsanpassning
 • Språkstöd
 • Fördjupningsmaterial
 • Individuella extralektioner
 • Revideringar av mål och justerad plan
slide14

Metod och metodutveckling

Utbildning

 • Prov och bedömningskriterier
 • Skriftliga delprov 3 st
 • Prov på sitt modersmål
 • Muntliga prov
 • Omprov
 • 51% för godkänt
 • Prestationen nämns i intyget
slide15

Metod och metodutveckling

Utbildning

 • Datalektioner
 • Datalektionerna följer kursblocken parallellet med praktiska övningar
slide16

Metod och metodutveckling

Utbildning

 • Datalektionerna består av tre delar
 • Hantera dator
 • Att söka på internet
 • Officepaketet
 • Windows
 • Säkerhet
 • Vårda datorn
slide17

Metod och metodutveckling

Utbildning

 • Datalektioner del 2
 • Att söka på internet
  • Filtrera och verifiera information
  • Säkerhet på internet
slide18

Metod och metodutveckling

Utbildning

 • Datalektionerna del 3
 • Officepaketet
  • Word -skapa enkätformulär (marknadsundersökning)
  • Word - reklamblad (marknadsplan)
  • Excel – inmatning av data och analys (marknadsundersökning)
  • Excel – budget och kalkylering (företagsekonomi)
  • Power Point (presentation och presentationsteknik)
slide19

Metod och metodutveckling

Handledning

Personlig SWOT–analys

En kartläggning av sina styrkoroch svaghetersamt demöjligheteroch risker som kommer från omgivningen.

Vi ser det som ett viktigt verktyg för att bedöma sin personliga situation och utgångsläge för att skapa en realistisk handlingsplan.

slide20

Metod och metodutveckling

Handledning

 • Målformulering
 • Utifrån sitt personliga utgångsläge formuleras SMARTa mål.
 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsbestämt

Det spelar ingen roll hur fort du springer - om du springer åt fel håll!

slide21

Metod och metodutveckling

Handledning

Konsumtionsmönsteroch samhällstrender

Smakprover

 • Affärskoncept
 • Utvärdering av affärsidé
 • PESTEL
 • marknadsundersökning

Enkätundersökning

Konkurrentanalys

slide22

Metod och metodutveckling

Handledning

 • CV och personlig presentation – en del av affärsplanen
 • CV
 • Personligt brev
 • Ansökan praktik
 • Ansökan arbete
slide23

Metod och metodutveckling

Handledning

 • CV och presentation
 • Presentation av affärsidé/mål
 • Presentation inför grupp
 • Feedback från jury
 • Intyg från utbildningen
slide24

Framgångsfaktorer

Värdegrund

Öppet sinne och förståelse

Respekt och tro på individen

Flexibilitet och behovsanpassning

Möta personen där den befinner sig

Tydlighet och professionalitet

slide25

Framgångsfaktorer

Metodvalet

Teorilektioner

Datalektioner

Handledning

Nätverkande med näringslivet

slide26

Framgångsfaktorer

Arbetssätt

Projektet bygger på mångfald

Kraften kommer från deltagaren själv

Individuella mål och stöd för att nå dem

Gemenskap mellan deltagare och personal

slide27

Lärdomar och slutsatser

för en eventuell fortsättning

Teoripaketet

Metoden

Handledare med områdeskompetens

Utnyttja befintligt nätverk

Beakta tiden

Bazar Business School