slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DOBRA PUBLICZNE I KŁOPOTY Z INFORMACJĄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

DOBRA PUBLICZNE I KŁOPOTY Z INFORMACJĄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

DOBRA PUBLICZNE I KŁOPOTY Z INFORMACJĄ. I. DOBRA PUBLICZNE I PODOBNE PROBLEMY. 3. W imię EFEKTYWNOŚCI (głównie) państwo m. in. zapobiega MONOPOLIZACJI, kontroluje EFEKTY ZEWNĘTRZNE, wspiera powstawanie DÓBR PUBLICZNYCH , zwalcza KŁOPO-TY Z INFORMACJĄ trapiące sprzedawców i nabywców. . 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOBRA PUBLICZNE I KŁOPOTY Z INFORMACJĄ' - gefen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
DOBRA PUBLICZNE

I

KŁOPOTY Z INFORMACJĄ

slide3
3

W imię EFEKTYWNOŚCI (głównie) państwo m. in. zapobiega MONOPOLIZACJI, kontroluje EFEKTY ZEWNĘTRZNE, wspiera powstawanie DÓBR PUBLICZNYCH, zwalcza KŁOPO-TY Z INFORMACJĄ trapiące sprzedawców i nabywców.

slide4
4

Dobra prywatne, klubowe, publiczne i tragedia wspólnego pastwis-ka

slide5
5

Dobra prywatne, klubowe, publiczne i tragedia wspólnego pastwis-ka

Z udziału w korzystaniu z dóbr publicznych nie sposób nikogo wykluczyć, a to że ktoś korzysta z takiego dobra – do pewnej liczebności zbioru korzystających - nie prze- szkadza innym.

DÓBR PUBLICZNYCH (ang. public goods) dotyczy EFEKT GA-POWICZA (ang. free riding): niemożność wykluczenia z udziału w konsumpcji (używania) dobra powoduje, że z dobra można korzystać, nie ponosząc kosztów jego wytworzenia.

slide6
Oto przykłady DÓBR PUBLICZNYCH:

prawo,

obrona narodowa,

odśnieżanie,

bezpieczeństwo na ulicach,

polityka gospodarcza,

pokaz sztucznych ogni,

drogi i zieleńce miejskie,

ogólnie dostępne kąpieliska,

światło latarni morskiej,

pomnik na Placu Niepodległości,

publiczne radio i telewizja.

6

slide7
7

Prywatne firmy zwykle nie produkują wystarczającej ilości dóbr publicznych. Przecież nie są organizacjami charytatywnymi i mu-szą dostać zapłatę za swój produkt. Tymczasem dobra publiczne padają ofiarą gapowiczów.

slide8
8

Strata efektywności spowodowana istnieniem dobra publicznego

D1 popyt 1. obywatela na dobro publiczne.

D2 popyt 2. obywatela na dobro publiczne.

D1+2 popyt całego społeczeństwa na dobro publiczne.

slide9
9

Strata efektywności spowodowana istnieniem dobra publicznego

Powiedzmy, że 1. obywatel zapłaci za produkcję optymalnej (dla siebie!) ilości dobra publicznego (Q1) [zauważ, że dla tej ilości dob-ra skłoność do płacenia (wartość dobra) zrównuje się z krańco-wym kosztem produkcji dobra].

slide10
10

Strata efektywności spowodowana istnieniem dobra publicznego

Pole ABC to powstająca w tej sytuacji STRATA EFEKTYW-NOŚCI. Wszak dla niewytwarzanych jednostek dobra z przedziału Q1Q* wartość dobra dla społeczeństwa jest większa od kosztu pro-dukcji.

slide11
11

Co może zrobić państwo, aby zapobiec nieefektywności towarzy- szącej zjawisku dóbr publicznych?

Oto rozwiązania:

1. Państwo może samo wytwarzać te dobra (np. obrona narodowa).

slide12
12

Co może zrobić państwo, aby zapobiec nieefektywności towarzy- szącej zjawisku dóbr publicznych?

Oto rozwiązania:

2. Państwo może zamówić produkcję tych dóbr u prywatnych pro-ducentów (np. sprzątanie ulic).

Zauważ: państwo wytwarza te dobra publiczne, w przypadku któ-rych przekazanie produkcji prywatnym producentom zagroziloby interesowi publicznemu (m. in. bezpieczeństwo publiczne, obrona narodowa).

slide13
13

Co może zrobić państwo, aby zapobiec nieefektywności towarzy- szącej zjawisku dóbr publicznych?

Oto rozwiązania:

3. Państwo może stworzyć możliwość wykluczenia osób niepowo-łanych z udziału w konsumpcji (użytkowaniu) tych dóbr (np. opła-ty za przejazd autostradą, systemy patentowe, prawa autorskie).

slide14
14

Długa dygresja o ANALIZIE KOSZTÓW I KORZYŚCI (ang. cost

-benefit analysis)

slide15
15

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (ang. cost-benefit analysis)

Aby odpowiedzieć na pytania w rodzaju: „Czy należy wytwarzać to dobro publiczne?”, „Ile dokładnie tego dobra publicznego wyprodu-kować?”, państwo stosuje ANALIZĘ KOSZTÓW I KORZYŚCI. Często wymaga ona dokonania wyceny efektów zewnętrznych.

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI polega zwykle na porównaniu krańcowych kosztów i korzyści. Np. – zgodnie z teorią - liczbę policjantów w mieście należy zwiększać, aż rosnący koszt krańcowy nie zrówna się z malejącą korzyścią krańcową. Oczy-wiście, pomiar korzyści, o których mowa, jest bardzo trudny. Np. jak ustalić, ile jest wart spadek liczby zabójstw we Wrocławiu o 1,5% rocznie?

Jeśli, szukając odpowiedzi, spytamy mieszkańców, ile pie-niędzy przeznaczyliby na dodatkowe etaty w policji, ankietowani za-wyżą (np. kiedy żyją w niebezpiecznej dzielnicy) lub zaniżą (np. kie-dy okolica, w której stoi ich dom, jest bezpieczna) swoją skłonność do płacenia. CDN.

slide16
16

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (ang. cost-benefit analysis)

W praktyce ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI często dotyczy inwestycji publicznych, których realizacja wymaga ponie-sienia dużych kosztów początkowych (np. budowa portu, lotniska, tamy, tunelu). Korzyści z ich dokonania trwają wiele lat. Taka struktura czasowa kosztów i korzyści wymaga zastosowania przy ocenie projektu dyskontowania. Wynik obliczeń zaktualizowanej wartości przyszłych kwot pieniądza zależy wtedy od poziomu stopy dyskontowej. Najprostszym rozwiązaniem jest posłużenie się rynko-wą stopą procentową.

slide17
ZADANIE

Oszacowano popyt na usługi promu, mającego ułatwić komunikację w mieście (zob. tabela).

Otwarcie czynnej 2 lata przeprawy kosztuje 10 999 gb. Po roku eksploatacji pojawiają się pozytywne efekty zewnętrzne warte 3000 gb, a po dwóch latach negatywne efekty zewnętrzne warte 6790 gb. Nie można pobierać opłat za przeprawę przez zatokę, więc otwarcie prywatnego promu jest wykluczone. a) Oblicz nadwyżkę konsu-menta powstającą dzięki uruchomieniu darmowej przeprawy (za-łóż, że dobro jest doskonale podzielne).

17

slide18
ZADANIE

Oszacowano popyt na usługi promu, mającego ułatwić komunikację w mieście (zob. tabela).

Otwarcie czynnej 2 lata przeprawy kosztuje 10 999 gb. Po roku eksploatacji pojawiają się pozytywne efekty zewnętrzne warte 3000 gb, a po dwóch latach negatywne efekty zewnętrzne warte 6790 gb. Nie można pobierać opłat za przeprawę przez zatokę, więc otwarcie prywatnego promu jest wykluczone. a) Oblicz nadwyżkę konsu-menta powstającą dzięki uruchomieniu darmowej przeprawy (za-łóż, że dobro jest doskonale podzielne).

8000 gb.

b) Stopa dyskontowa równa się 10% (nie ma innych projektów, nadwyżka konsumenta powstaje jednorazowo na koniec roku, nie ma ryzyka i inflacji). Czy mając odpowiednie środki, władze powin-ny uruchomić darmową przeprawę?

18

P

4

Q

4

slide19
ZADANIE

Oszacowano popyt na usługi promu, mającego ułatwić komunikację w mieście (zob. tabela).

Otwarcie czynnej 2 lata przeprawy kosztuje 10 999 gb. Po roku eksploatacji pojawiają się pozytywne efekty zewnętrzne warte 3000 gb, a po dwóch latach negatywne efekty zewnętrzne warte 6790 gb. Nie można pobierać opłat za przeprawę przez zatokę, więc otwarcie prywatnego promu jest wykluczone. a) Oblicz nadwyżkę konsu-menta powstającą dzięki uruchomieniu darmowej przeprawy (za-łóż, że dobro jest doskonale podzielne).

8000 gb

b) Stopa dyskontowa równa się 10% (nie ma innych projektów, nadwyżka konsumenta powstaje jednorazowo na koniec roku, nie ma ryzyka i inflacji). Czy mając odpowiednie środki, władze powin-ny uruchomić darmową przeprawę?

Tak.

c) Dlaczego?

19

slide20
ZADANIE

Oszacowano popyt na usługi promu, mającego ułatwić komunikację w mieście (zob. tabela).

Otwarcie czynnej 2 lata przeprawy kosztuje 10 999 gb. Po roku eksploatacji pojawiają się pozytywne efekty zewnętrzne warte 3000 gb, a po dwóch latach negatywne efekty zewnętrzne warte 6790 gb. Nie można pobierać opłat za przeprawę przez zatokę, więc otwarcie prywatnego promu jest wykluczone. a) Oblicz nadwyżkę konsu-menta powstającą dzięki uruchomieniu darmowej przeprawy (za-łóż, że dobro jest doskonale podzielne).

8000 gb

b) Stopa dyskontowa równa się 10% (nie ma innych projektów, nadwyżka konsumenta powstaje jednorazowo na koniec roku, nie ma ryzyka i inflacji). Czy mając odpowiednie środki, władze powin-ny uruchomić darmową przeprawę?

Tak.

c) Dlaczego?

c) 8000/(1+0,1)+8000/(1+0,1)2+3000/(1+0,1)-6790/(1+0,1)2=11 000 gb.

11 000 gb > 10 999 gb.

d) A jeśliby stopa dyskontowa była wyższa od 10%? (Wskazówka: porównaj zaktualizowaną wartość nakładów i efektów tego przed-sięwzięcia).

20

slide21
ZADANIE

Oszacowano popyt na usługi promu, mającego ułatwić komunikację w mieście (zob. tabela).

Otwarcie czynnej 2 lata przeprawy kosztuje 10 999 gb. Po roku eksploatacji pojawiają się pozytywne efekty zewnętrzne warte 3000 gb, a po dwóch latach negatywne efekty zewnętrzne warte 6790 gb. Nie można pobierać opłat za przeprawę przez zatokę, więc otwarcie prywatnego promu jest wykluczone. a) Oblicz nadwyżkę konsu-menta powstającą dzięki uruchomieniu darmowej przeprawy (za-łóż, że dobro jest doskonale podzielne).

8000 gb

b) Stopa dyskontowa równa się 10% (nie ma innych projektów, nadwyżka konsumenta powstaje jednorazowo na koniec roku, nie ma ryzyka i inflacji). Czy mając odpowiednie środki, władze powin-ny uruchomić darmową przeprawę?

Tak.

c) Dlaczego?

c) 8000/(1+0,1)+8000/(1+0,1)2+3000/(1+0,1)-6790/(1+0,1)2=11 000 gb.

11 000 gb > 10 999 gb.

d) A jeśliby stopa dyskontowa była wyższa od 10%? (Wskazówka: porównaj zaktualizowaną wartość nakładów i efektów tego przed-sięwzięcia).

Nie. W takiej sytuacji zaktualizowana wartość korzyści z urucho-mienia przeprawy promowej (zapewne) przewyższa zaktualizowaną wartość poniesionych nakładów.

21

slide22
ILE KOSZTUJE KOWALSKI?

Problemem, z którym stykają się autorzy ANALIZ KOSZTÓW I KORZYŚCI, jest wycena wartości życia ludzkiego. Wyobraźmy so-bie np., że rozważamy decyzję o przebudowie niebezpiecznego od-cinka autostrady. Jej koszt wynosi 400 000 000 zł, a dane z innych okolic wskazują, że taka przebudowa obniża prawdopodobieństwo śmiertelnego wypadku z 0,0002% do 0,00015%. Czy należy prze-znaczyć pieniądze na przebudowę drogi?

Wielu sądzi, że odpowiedź jest oczywista: ludzkie życie jest bezcenne i należy je chronić bez względu na koszty. Jednak rzeczy-wistość jest brutalna i podejmujący decyzje potrzebują rozsądnych kryteriów wyboru najlepszego z projektów rywalizujących o skąpe środki państwa, w tym – działań ratujących ludzkie życie. Aby takie kryteria stworzyć, należy oszacować wartość ludzkiego życia.

CDN

22

slide23
ILE KOSZTUJE KOWALSKI? CD.

Np. sądy przyznające odszkodowania bliskim osób, które – z czyjejś winy – uległy śmiertelnemu wypadkowi, stosują m. in. kry-terium wysokości zarobków utraconych przez ofiarę. Powoduje to jednak, że odszkodowanie jest tym mniejsze, im starsza była ofiara wypadku, co jest oczywistą wadą tego rozwiązania. W szczególności suma zarobków utraconych przez emeryta wynosi zero…

CDN

23

slide24
ILE KOSZTUJE KOWALSKI? CD

Alternatywa jest np. analiza decyzji ludzi podejmujących niebezpieczną, lecz dobrze płatną pracę. Np., jeśli ktoś dobrowolnie wystawia się na ryzyko śmiertelnego wypadku, którego prawdopo-dobieństwo wynosi 1%, podejmując pracę na wysokości za dodat-kowy zarobek wynoszący 20 tys. zł, oznacza to, iż ocenia on wartość swego życia na 2 mln zł (100•20 tys. zł)... (Szacunki oparte na takiej metodzie wskazują, że w Stanach ludzie oceniają wartość życia na mniej niż 10 mln dolarów).

24

Czy jednak ludzie rzeczywiście tak samo wyceniają wzrost prawdopodobieństwa własnej śmierci np. z 1% do 2%, z 49% do 50% i z 99% do 100%?

slide25
25

Koniec długiej dygresji o ANALIZIE KOSZTÓW I KORZYŚCI (ang. cost-benefit analysis)

slide26
26

Dobra prywatne, klubowe, publiczne i tragedia wspólnego past-wiska

Także DOBRA, KTÓRYCH DOTYCZY TRAGEDIA WSPÓLNE-GO PASTWISKA (ang. tragedy of commons) wymagają interwencji państwa.

  Do tragedii wspólnego pastwiska dochodzi, gdy ktoś, ko- rzystając z dobra, zmniejsza zadowolenie innych korzys-

tających, a wszyscy mogą uczestniczyć w konsumpcji.

W takiej sytuacji zwykle pojawiają się SZKODLIWE SKUTKI UBOCZNE w postaci uniemożliwienia konsumpcji innym, a nawet zniszczenia dobra.

slide27
Oto przykłady dóbr, którym zagraża TRAGEDIA WSPÓLNEGO PASTWISKA:

przetrzebione łowiska na otwartym oceanie,

zatłoczone parki,

rzeki, w których już nie ma ryb,

„zakorkowane” autostrady,

brudne toalety podczas rockowego koncertu,

zaśmiecone plaże publiczne, śmieci w lesie.

27

slide28
28

Co może zrobić państwo, aby zapobiec nieefektywności towarzy-szącej TRAGEDII WSPÓLNEGO PASTWISKA?

Oto rozwiązania:

1. Państwo może wprowadzić opłaty za korzystanie z dobra (np. bilety wstępu na plażę).

slide29
29

Co może zrobić państwo, aby zapobiec nieefektywności towarzy-szącej TRAGEDII WSPÓLNEGO PASTWISKA?

Oto rozwiązania:

1. Państwo może wprowadzić opłaty za korzystanie z dobra (np. bilety wstępu na plażę).

2. Państwo może innymi sposobami ograniczyć możliwość ko-rzystania z dobra (np. limity połowów).

slide30
30

Co może zrobić państwo, aby zapobiec nieefektywności towarzy-szącej TRAGEDII WSPÓLNEGO PASTWISKA?

Oto rozwiązania:

1. Państwo może wprowadzić opłaty za korzystanie z dobra (np. bilety wstępu na plażę).

2. Państwo może innymi sposobami ograniczyć możliwość ko-rzystania z dobra (np. limity połowów).

3. Państwo może zwiększyć oferowaną ilość dobra (np. zbudować nową autostradę obok starej, na której powstają korki.

slide31
ZADANIE

Kutry z 5 państw łowią ryby na tym łowisku (obowiązuje reguła: jedno państwo – jeden kuter). Fantazja przysłała 2. kuter! Ławica odradza się wolno, więc wszystkie kutry, zamiast po 50 ton dorsza, łowią teraz po 40 ton dziennie. Kiedy kolejne państwo naśladuje Fantazję, dzienny połów kutra znowu maleje o 10 ton. Itd. a) Jak zmienia się ilość ryb: (i) łowionych przez jeden kuter; (ii) łowionych przez wszystkie kutry, w miarę trwania tego procesu (wypełnij ta-belę)?

31

slide32
ZADANIE

Kutry z 5 państw łowią ryby na tym łowisku (obowiązuje reguła: jedno państwo – jeden kuter). Fantazja przysłała 2. kuter! Ławica odradza się wolno, więc wszystkie kutry, zamiast po 50 ton dorsza, łowią teraz po 40 ton dziennie. Kiedy kolejne państwo naśladuje Fantazję, dzienny połów kutra znowu maleje o 10 ton. Itd. a) Jak zmienia się ilość ryb: (i) łowionych przez jeden kuter; (ii) łowionych przez wszystkie kutry, w miarę trwania tego procesu (wypełnij ta-belę)?

32

Zob. tabela.

b) Które z państw (Fantazja? Pierwsze z naśladujących ją państw? Drugie z ... ? Itd.) pierwsze odkryje nieopłacalność takiego postępo-wania?

slide33
ZADANIE

Kutry z 5 państw łowią ryby na tym łowisku (obowiązuje reguła: jedno państwo – jeden kuter). Fantazja przysłała 2. kuter! Ławica odradza się wolno, więc wszystkie kutry, zamiast po 50 ton dorsza, łowią teraz po 40 ton dziennie. Kiedy kolejne państwo naśladuje Fantazję, dzienny połów kutra znowu maleje o 10 ton. Itd. a) Jak zmienia się ilość ryb: (i) łowionych przez jeden kuter; (ii) łowionych przez wszystkie kutry, w miarę trwania tego procesu (wypełnij ta-belę)?

33

Zob. tabela.

b) Które z państw (Fantazja? Pierwsze z naśladujących ją państw? Drugie z ... ? Itd.) pierwsze odkryje nieopłacalność takiego postępo-wania?

Trzecie państwo naśladujące Fantazję. Wszak mimo wysłania na ło-wisko 2. kutra, oba kutry tego państwa łącznie łowią tyle (10 ton+10 ton), ile łowił jeden kuter (20 ton).

c) Jak się nazywa powodowana efektami zewnętrznymi forma za-wodności rynku, z którą mamy tu do czynienia? Co powinno zrobić państwo?

slide34
ZADANIE

Kutry z 5 państw łowią ryby na tym łowisku (obowiązuje reguła: jedno państwo – jeden kuter). Fantazja przysłała 2. kuter! Ławica odradza się wolno, więc wszystkie kutry, zamiast po 50 ton dorsza, łowią teraz po 40 ton dziennie. Kiedy kolejne państwo naśladuje Fantazję, dzienny połów kutra znowu maleje o 10 ton. Itd. a) Jak zmienia się ilość ryb: (i) łowionych przez jeden kuter; (ii) łowionych przez wszystkie kutry, w miarę trwania tego procesu (wypełnij ta-belę)?

34

Zob. tabela.

b) Które z państw (Fantazja? Pierwsze z naśladujących ją państw? Drugie z ... ? Itd.) pierwsze odkryje nieopłacalność takiego postępo-wania?

Trzecie naśladujące Fantazję. Wszak mimo wysłania na łowisko 2. kutra, oba kutry tego państwa łącznie łowią tyle (10 ton+10 ton), ile łowił jeden kuter (20 ton).

c) Jak się nazywa powodowana efektami zewnętrznymi forma za-wodności rynku, z którą mamy tu do czynienia? Co powinno zrobić państwo?

To jest “tragedia wspólnego pastwiska”. Np.: należy uzgodnić li-mity połowów.

slide35
UWAGA NA ZAKOŃCZENIE:

W gruncie rzeczy PROBLEM DÓBR PUBLICZNYCH jest odmia-ną PROBLEMU EFEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH. Przecież w przy-padku tych dóbr ubocznym skutkiem korzystania z nich przez jedną osobę jest to, że korzystają z nich również inni, co oznacza właśnie występowanie pozytywnego efektu zewnętrznego.

Podobnie, kiedy mamy do czynienia z TRAGEDY OF COMMONS, ubocznym skutkiem (efektem zewnętrznym) konsumo-wania dobra przez jedną osobę jest utrudnienie dostępu do tego dobra innym.

Jednak z uwagi na swoje praktyczne znaczenie zjawisko dóbr publicznych zasługuje na osobne omówienie, którego dokona-liśmy, .

slide36
ZRÓB TO SAM!

TAK CZY NIE?

Czy te opinie są prawdziwe, czy fałszywe? Odpowiedzi uzasadnij.

36

1.

Oto efekt gapowicza: Po seansie Jaś ukrył się w WC i jeszcze raz - za darmo - obejrzał Terminatora.

2.

W Polsce państwowe szkoły podstawowe wytwarzają dobro pub-liczne.

3.

Państwowe szpitale w Polsce wytwarzają dobro publiczne.

4.

Państwowa telewizja w Polsce wytwarza dobro publiczne.

5.

To oczywiste. Państwo powinno wytwarzać dobra publiczne, a fir-my prywatne – dobra prywatne

slide37
ZADANIA

1. Poklasyfikuj dobra na prywatne, klubowe, publiczne i takie, któ-rych dotyczy tragedia wspólnego pastwiska: a) Most Łazienkowski. b) Usługi poczty. c) Izba wytrzeźwień. d) Program WORD 2000. e) Usługi więzienia w Rawiczu. f) Wiadomości telewizji „Canal+”. g) Bezpieczeństwo na Bałutach. h) Usługi cmentarza na Powązkach.

a) Niezatłoczony most nie jest przedmiotem rywalizacji i nie można go zastrzec, a więc jest dobrem publicznym. Gdyby był „zakorko-wany”, dotyczyłaby go „tragedia wspólnego pastwiska”.

c) Usługi izby wytrzeźwień są dobrem publicznym. Nie są przed-miotem rywalizacji (jest tam dość miejsca dla pijanych zakłócają-cych spokój wszystkich obywateli) i nie można ich zastrzec (pijani trafiają tam bez względu na to, czyj spokój zakłócają).

e) Usługi więzienia zaspakajają potrzebę bezpieczeństwa obywateli. Nie są przedmiotem rywalizacji (tam jest dość miejsca dla przestęp-ców!) i nie można ich zastrzec (do więzienia przestępcy trafiają bez względu na to, kto jest ich ofiarą). Więzienie to public good.

g) Bezpieczeństwo na Bałutach stanowi przykład dobra publicznego (nie podlega rywalizacji i nie sposób go zastrzec).

slide38
2.

Rozwiązując poprzednie zadanie, za dobro publiczne uznałeś: a) Most Łazienkowski. b) Usługi izby wytrzeźwień. c) Usługi więzienia w Rawiczu. d) Bezpieczeństwo na Bałutach. Co zrobiło państwo, by powstały te dobra publiczne? Czy był inny sposób rozwiązania pro-blemu?

a)

Most Łazienkowski zbudowały przedsiębiorstwa działające na zle-cenie państwa. Mosty w wielkich miastach - chyba - powinny pozos-tać własnością państwa. Przekazanie kontroli nad bardzo ważną częścią miejskiej sieci transportowej prywatnej firmie mogłoby za-grozić interesom społeczeństwa.

c)

Więzienie w Rawiczu jest instytucją państwową. Jednak np. w Sta-nach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii istnieją prywatne więzienia, które świadczą usługi zamówione przez państwo (na po-czątku 2009 r. na całym swiecie istniało ponad 230 prywatnych wię-zień!)

slide39
TEST

Plusami i minusami oznacz prawdziwe i fałszywe warianty odpowiedzi.

1.

Dobra publiczne:

A. Nie dadzą się zastrzec.

B. Są przedmiotem rywalizacji.

C. Nie są wytwarzane przez prywatne przedsiębiorstwa.

D. Bywają wytwarzane przez państwo.

2.

Aby udostępnić społeczeństwu dobra publiczne, państwo może:

A. Samo wyprodukować te dobra.

B. Zlecić wyprodukowanie tych dóbr prywatnym firmom.

C. Stworzyć możliwość zastrzegania tych dóbr.

D. Sprawić, że dobra te staną się przedmiotem rywalizacji.

39

slide40
40

3.

Aby zapobiec „tragedii wspólnego pastwiska”, państwo m. in.:

A. Wprowadza opłaty za użytkowanie dobra.

B. Ogranicza możliwość korzystania z dóbr za pomocą limitów.

C. Tworzy możliwość zastrzegania tych dóbr.

D. Chroni konkurencję w gospodarce.

4. Na rysunku obok:

A. Pole ABC oznacza stratę nadwyżki całkowitej spowodowaną istnieniem do-bra publicznego.

B. Linia D1 ilustruje popyt społeczeńst-wa na dobro publiczne.

C. Społecznie optymalna ilość dobra pu- blicznego wynosi Q1

D. Społeczna wartość Q*–ej jednostki tego dobra wynosi Q1B.

slide43
W imię EFEKTYWNOŚCI (głównie) państwo m. in. zapobiega MONOPOLIZACJI, kontroluje EFEKTY ZEWNĘTRZNE, wspiera powstawanie DÓBR PUBLICZNYCH, zwalcza KŁOPO-TY Z INFORMACJĄ trapiące sprzedawców i nabywców.
slide44
KŁOPOTY Z INFORMACJĄ

Kłopoty z informacją przyjmują m. in. dwie formy:

ASYMETRYCZNY ROZKŁAD INFORMACJI (ang. asymmetric information) (np. między sprzedawców i nabywców).

DOBRA POŻĄDANE (ang. merit goods) i NIEPOŻĄDANE (ang. merit bads) (SPOŁECZNIE).

slide45
1.

ASYMETRYCZNY ROZKŁAD INFORMACJI (ang. asymmetric information) (np. między sprzedawców i nabywców).

 Chodzi o sytuacje, w których gorsze poinformowanie jednej ze stron transakcji o ważnych cechach dobra lub samej transakcji może skłonić państwo do obrony „słab- szego”.

slide46
ASYMETRYCZNY ROZKŁAD INFORMACJI przyjmuje m. in. następujące formy:

1. UKRYTE CECHY (ang. hidden charakteristics).

2. UKRYTE DZIAŁANIA (ang. hidden actions).

3. UKRYTE ZAMIARY (ang. hidden intentions).

slide47
A. ASYMETRIA INFORMACJI: UKRYTE CECHY (ang. hidden charakteristics)

Oto typowe przykłady asymetrycznego rozkładu infomacji o ce-chach (dobra, transakcji, partnera):

- praca przy azbeście,

- lek o nieznanych skutkach ubocznych,

- pożyczka, której prawdziwy koszt Twój Bank zamaskował finan- sowym żargonem,

- sfałszowana kiełbasa „Krakowska”,

- marihuana sprzedawana w szkołach podstawowych,

- płyta The Best of Pink Floyd nagrana przez grupę Anaconda z Mławy,

- pistolet-zabawka, którym przy odrobinie wysiłku można wybić oko siostrze,

- niekorzystne klauzule w podpisywanej z developerem umowie.

slide48
Z problemem asymetrycznego rozkładu infomacji o cechach (dob-ra, transakcji, partnera) mamy do czynienia m. in. w przypadku:

DÓBR DOŚWIADCZALNYCH (ang. experience goods)

DÓBR ZAUFANIA (ang. confidence goods)

slide49
DOBRA DOŚWIADCZALNE (ang. experience goods)

Np.: tuńczyk w puszkach, który może zawierać rtęć, studia podyp-lomowe.

Jakość tych dóbr jest znana dopiero PO ICH KUPNIE (inaczej niż np. jakość kupowanego cukru lub mebli). (Wcześniej-sze zdobycie informacji o jakości jest zbyt kosztowne).

W przypadku dóbr doświadczalnych na rynku może po-jawić się NEGATYWNA SELEKCJA (ang. adverse selection).

slide50
W przypadku DÓBR DOŚWIADCZALNYCH na rynku może pojawić się NEGATYWNA SELEKCJA (ang. adverse selection).

Nabywca będzie chciał płacić CENĘ PRZECIĘTNĄ DOBREJ I ZŁEJ ODMIANY TOWARU, bo to, jakiej jakości produkt dosta-nie, zależy m. in. od przypadku. Producenci przestają zatem oferować dobre jakościowo i drogie odmiany produktu. I tak dalej.

W efekcie „ZŁA JAKOŚĆ WYPIERA DOBRĄ JA-KOŚĆ”.

slide51
ZADANIE

Oferowane są używane samochody dobrej i złej jakości. Tylko sprzedawcy znają ich jakość. Ostrożni nabywcy nie chcą płacić więcej, niż wynosi WARTOŚĆ OCZEKIWANA kupowanego auta (wartość dobrego auta razy prawdopodobieństwo natrafienia na nie plus wartość kiepskiego auta razy prawdopodobieństwo natra-fienia na nie). a) Czy na takim rynku łatwo jest sprzedać używany dobry samochód? Dlaczego?

slide52
Oferowane są używane samochody dobrej i złej jakości. Tylko sprzedawcy znają ich jakość. Ostrożni nabywcy nie chcą płacić więcej, niż wynosi WARTOŚĆ OCZEKIWANA kupowanego auta (wartość dobrego auta razy prawdopodobieństwo natrafienia na nie plus wartość kiepskiego auta razy prawdopodobieństwo natra-fienia na nie). a) Czy na takim rynku łatwo jest sprzedać używany dobry samochód? Dlaczego?

Nie. Asymetria informacji powoduje, że nabywcy nie chcą zapłacić odpowiedniej ceny za dobry samochod. Hamuje to handel.

b) Co powiesz o wielkości obrotów dobrymi samochodami?

slide53
Oferowane są używane samochody dobrej i złej jakości. Tylko sprzedawcy znają ich jakość. Ostrożni nabywcy nie chcą płacić więcej, niż wynosi WARTOŚĆ OCZEKIWANA kupowanego auta (wartość dobrego auta razy prawdopodobieństwo natrafienia na nie plus wartość kiepskiego auta razy prawdopodobieństwo natra-fienia na nie). a) Czy na takim rynku łatwo jest sprzedać używany dobry samochód? Dlaczego?

Nie. Asymetria informacji powoduje, że nabywcy nie chcą zapłacić odpowiedniej ceny za dobry samochod. Hamuje to handel.

b) Co powiesz o wielkości obrotów takimi samochodami?

Skala handlu dobrymi samochodami będzie stopniowo malała.

c) Jak taka zmiana skali handlu dobrymi samochodami wpłynie na cenę na tym rynku?

slide54
Oferowane są używane samochody dobrej i złej jakości. Tylko sprzedawcy znają ich jakość. Ostrożni nabywcy nie chcą płacić wię-cej, niż wynosi WARTOŚĆ OCZEKIWANA kupowanego auta (wartość dobrego auta razy prawdopodobieństwo natrafienia na nie plus wartość kiepskiego auta razy prawdopodobieństwo natra-fienia na nie). a) Czy na takim rynku łatwo jest sprzedać używany dobry samochód? Dlaczego?

Nie. Asymetria informacji powoduje, że nabywcy nie chcą zapłacić odpowiedniej ceny za dobry samochod. Hamuje to handel.

b) Co powiesz o wielkości obrotów takimi samochodami?

Asymetria informacji hamuje handel dobrymi samochodami.

c) Jak taka zmiana skali handlu dobrymi samochodami wpłynie na cenę na tym rynku?

Skoro jest handlowane raczej złymi niż dobrymi samochodami, to rośnie prawdopodobieństwo natrafienia w trakcie transakcji na kiepski samochód. W efekcie maleje wartość oczekiwana kupowa-nego auta, a zatem również jego cena.

d) Do czego doprowadzi ten proces?

slide55
Oferowane są używane samochody dobrej i złej jakości. Tylko sprzedawcy znają ich jakość. Ostrożni nabywcy nie chcą płacić więcej, niż wynosi WARTOŚĆ OCZEKIWANA kupowanego auta (wartość dobrego auta razy prawdopodobieństwo natrafienia na nie plus wartość kiepskiego auta razy prawdopodobieństwo natra-fienia na nie). a) Czy na takim rynku łatwo jest sprzedać używany dobry samochód? Dlaczego?

Nie. Asymetria informacji powoduje, że nabywcy nie chcą zapłacić odpowiedniej ceny za dobry samochod. Hamuje to handel.

b) Co powiesz o wielkości obrotów takimi samochodami?

Asymetria informacji hamuje handel dobrymi samochodami.

c) Jak taka zmiana skali handlu dobrymi samochodami wpłynie na cenę na tym rynku?

Skoro jest handlowane raczej złymi niż dobrymi samochodami, to rośnie prawdopodobieństwo natrafienia w trakcie transakcji na kiepski samochód. W efekcie maleje wartość oczekiwana kupowa-nego auta, a zatem również jego cena.

d) Do czego doprowadzi ten proces?

Do wyparcia towaru dobrej jakości (w żargonie ekonomistów infor-macji: „plums”; pol. sliwki) przez towar złej jakości (w żargonie ekonomistów: „lemons”; pol. cytryny).

e) Wskaż 2 sposoby („prywatny” i „publiczny”) rozwiązania prob-lemu.

slide56
Oferowane są używane samochody dobrej i złej jakości. Tylko sprzedawcy znają ich jakość. Ostrożni nabywcy nie chcą płacić więcej, niż wynosi WARTOŚĆ OCZEKIWANA kupowanego auta (wartość dobrego auta razy prawdopodobieństwo natrafienia na nie plus wartość kiepskiego auta razy prawdopodobieństwo natra-fienia na nie). a) Czy na takim rynku łatwo jest sprzedać używany dobry samochód? Dlaczego?

Nie. Asymetria informacji powoduje, że nabywcy nie chcą zapłacić odpowiedniej ceny za dobry samochod. Hamuje to handel.

b) Co powiesz o wielkości obrotów takimi samochodami?

Asymetria informacji hamuje handel dobrymi samochodami.

c) Jak taka zmiana skali handlu dobrymi samochodami wpłynie na cenę na tym rynku?

Skoro jest handlowane raczej złymi niż dobrymi samochodami, to rośnie prawdopodobieństwo natrafienia w trakcie transakcji na kiepski samochód. W efekcie maleje wartość oczekiwana kupowa-nego auta, a zatem również jego cena.

d) Do czego doprowadzi ten proces?

Do wyparcia towaru dobrej jakości (w żargonie ekonomistów infor-macji: „plums”; pol. sliwki) przez towar złej jakości (w żargonie ekonomistów: „lemons”; pol. cytryny).

e) Wskaż 2 sposoby („prywatny” i „publiczny”) rozwiązania prob-lemu.

Wystawianie certyfikatów jakości przez instytucje prywatne i pańs-twowe.

slide57
DYGRESJA

Podobnie bywa na rynku kredytu i usług ubezpieczeniowych.

Kredytodawcy i ubezpieczyciele żądają ceny pośredniej między ceną właściwą dla klientów z grupy „dobrego ryzyka” i z grupy „złego ryzyka”. To sprawia, że klienci z grupy „dobrego ryzyka” względnie często rezygnują z transakcji. To powoduje ko-nieczność podwyższenia ceny, ponieważ wśród klientow wzrasta od-setek tych z grupy „złego ryzyka”. To dodatkowo zniechęca klien-tów z grupy „dobrego ryzyka”… Itd.

Znowu „ZŁA JAKOŚĆ WYPIERA DOBRĄ JAKOŚĆ”. Tym razem źli klienci (a nie - zły towar) wypierają dobrych klien-tów. (a nie – dobry towar). W efekcie wiele osób z grupy „dobrego ryzyka” nie jest się w stanie ubezpieczyć i zaciągnąć kredytu.

KONIEC DYGRESJI

slide58
DOBRA ZAUFANIA (ang. confidence goods)

ICH JAKOŚĆ NIE JEST ZNANA NAWET PO ICH KUPNIE! [Np. niektóre rodzaje usług z zakresu służby zdrowia, niektóre leki, niektóre usługi edukacyjne (studia Master of Business Administra-tion)].

W przypadku takich dóbr na rynku może dochodzić do skrajnie asymetrycznego rozkladu informacji, co - znowu – znie-chęca do zawierania transakcji.

slide59
Ogólnie, asymetryczny rozkład infomacji o cechach (dobra, tran-sakcji, partnera) sprawia, że produkowana jest NIEWŁAŚCIWA ILOŚĆ DÓBR, KTÓRE ŹLE ODPOWIADAJĄ POTRZEBOM NABYWCÓW.

Asymetryczny rozkład infomacji o cechach (dobra, tran-sakcji, partnera) bywa także przyczyną negatywnej selekcji, która powoduje, że NIE DOCHODZI DO ZAWARCIA CZĘŚCI PO-TENCJALNIE KORZYSTNYCH DLA STRON TRANSAKCJI, CZYLI – POJAWIA SIĘ UBYTEK NADWYŻKI CAŁKOWITEJ.

slide60
B. ASYMETRIA INFORMACJI: UKRYTE DZIAŁANIA (ang. hidden actions).

Jedna ze stron transakcji po zawarciu umowy zmienia swoje zachowanie w sposób niekorzystny dla partnera. Druga strona nie jest zaś w stanie tego ustalić (wykazać). To się nazywa POKUSA NADUŻYCIA (ang. moral hazard).

slide61
POKUSA NADUŻYCIA (ang. moral hazard), przykłady:
 • Ubezpieczenie samochodu przed kradzieżą (ubezpieczywszy się, ludzie przestają dbać o swoją własność*).
 • Wymuszanie niepotrzebnych świadczeń przez lekarzy (np. dro-gich dodatkowych badań).
 • ------------------------------------------------------------------------------------
 • * Oto żart z pewnego niemieckiego podręcznika: Spotykają się dwaj chłopi i jeden mówi do drugiego: „Ubezpieczyłem się od og-nia i od gradu”. Po chwili zastanowienia drugi pyta: „Z ogniem to wiem, ale skąd bierzesz grad?” .
slide62
Efektem jest znowu negatywna selekcja i – nieefektywność. (Na przykład, ubezpieczyciele bronią się przed skutkami pokusy nad-użycia, podnosząc ceny polis. Z kupna polisy rezygnują wtedy rzetelni klienci). NIE DOCHODZI DO ZAWARCIA CZĘŚCI POTENCJALNIE KORZYSTNYCH DLA STRON TRANSAK-CJI., CZYLI – POJAWIA SIĘ UBYTEK NADWYŻKI CAŁKO-WITEJ.
 • ------------------------------------------------------------------------------------
 • * Oto żart z pewnego niemieckiego podręcznika: Spotykają się dwaj chłopi i jeden mówi do drugiego: „Ubezpieczyłem się od og-nia i od gradu”. Po chwili zastanowienia drugi pyta: „Z ogniem to wiem, ale skąd bierzesz grad?” .
slide63
C. ASYMETRIA INFORMACJI - UKRYTE ZAMIARY (ang. hidden intentions) [„PROBLEM NAPADU RABUNKOWEGO” (ang. hold up problem)].

Jedna ze stron zmienia interpretację umowy w sposób niekorzyst-ny dla drugiej strony. (Pojawieniu się takiego problemu sprzyja pewna swoboda zachowań stron umowy wynikająca z niemożnoś-ci przewidzenia i umownego uregulowania wszystkich szczegółów transakcji).

Ten problem dotyczy zwłaszcza sytuacji, kiedy umowa stron obo-wiązuje przez pewien, względnie długi, okres, a jedna ze stron po-nosi niemożliwe do odzyskania KOSZTY UTOPIONE (ang. sunk costs).

slide64
PRZYKŁADY:

- Np. ponosząc wysokie koszty, pracownik inwestuje w swój kapitał ludzki (specyficzny, a nie uniwersalny), a potem – wbrew obietni-com - nie dostaje podwyżki wynagrodzenia.

- Np. nieoczekiwana podwyżka czynszu po wprowadzeniu się lo-katora do wynajętego mieszkania i po jego zagospodarowaniu.

ZAUWAŻ: inaczej niż w przypadku ukrytych działań i pokusy nadużycia niepożądane zachowanie partnera można łatwo zaobserwować. Poszkodowany nie jest jednak w stanie wymusić na partnerze lojalnosci.

NIE DOCHODZI DO, KORZYSTNYCH DLA WSZYST-KICH, INWESTYCJI. NIE DOCHODZI DO ZAWARCIA CZĘŚ-CI POTENCJALNIE KORZYSTNYCH DLA STRON TRANSAK-CJI., CZYLI – POJAWIA SIĘ UBYTEK NADWYŻKI CAŁKO-WITEJ.

slide65
PRYWATNE ROZWIĄZANIA PROBLEMU ASYMETRYCZNEJ INFORMACJI:

SCREENING (pol. badanie)

Np. badanie w stacji diagnostycznej kupowanego używanego auta, badanie ubezpieczającego się na życie klienta, badanie kariery za-wodowej kandydata na pracownika).

slide66
PRYWATNE ROZWIĄZANIA PROBLEMU ASYMETRYCZNEJ INFORMACJI:

SCREENING (pol. badanie)

Np. badanie w stacji diagnostycznej kupowanego używanego auta, badanie ubezpieczającego się na życie klienta, badanie kariery za-wodowej kandydata na pracownika).

SIGNALLING (pol. sygnalizacja)

Np. zbudowanie reputacji (m. in. przez szkołę, warsztat samocho-dowy, restaurację); udzielanie gwarancji; zgoda na udział własny w kosztach; zwrot części ceny lub rabat przy kolejnych zakupach pod warunkiem niewystąpienia szkody).

Signalling jest skuteczny zwłaszcza w przypadku powta-rzalnych zakupów dóbr doświadczalnych.

slide67
PRYWATNE ROZWIĄZANIA PROBLEMU ASYMETRYCZNEJ INFORMACJI:

SCREENING (pol. badanie)

Np. badanie w stacji diagnostycznej kupowanego używanego auta, badanie ubezpieczającego się na życie klienta, badanie kariery za-wodowej kandydata na pracownika).

SIGNALLING (pol. sygnalizacja)

Np. zbudowanie reputacji (m. in. przez szkołę, warsztat samocho-dowy, restaurację); udzielanie gwarancji; zgoda na udział własny w kosztach; zwrot części ceny lub rabat przy kolejnych zakupach pod warunkiem niewystąpienia szkody).

Signalling jest skuteczny zwłaszcza w przypadku powta-rzalnych zakupów dóbr doświadczalnych.

UZGADNIANIE INTERESÓW STRON

Np. honorarium adwokata (lekarza) uzależnione od skuteczności usługi i wypłacane tylko w przypadku sukcesu. Podobnie jest w przypadku menedżerów wynagradzanych udziałem w zysku kiero-wanej przez nich firmy.

slide68
FORMY INTERWENCJI PAŃSTWA:
 • - Udostępnianie informacji.
 • Ustawy o gwarancjach.
 • - Ustawy o rekompensowaniu szkód powodowanych cechami produktu.
 • Przymus ubezpieczania się.
 • Ustawy o bezpieczeństwie pracy.
 • - Ustawy o uczciwym handlu.
 • Ograniczanie dostępu dóbr do rynku.
 • - Ograniczanie dostępu producentów do rynku.
slide69
2.

DOBRA POŻĄDANE (ang. merit goods) i NIEPOŻĄDANE (ang. merit bads) (SPOŁECZNIE).

Chodzi o sytuacje, w których jednostka - nie biorąc pod uwagę efektów zewnętrznych swojego działania, a także norm kulturowych - podejmuje (RZEKOMO!) niewłaściwe decyzje o ilości nabywanych (konsumowa nych) dóbr.

Nawet jeśli informacja jest symetryczna, ludzie (rzeko-mo!) źle oceniają użyteczność pewnych dóbr...

slide70
Przykłady DÓBR POŻĄDANYCH I NIEPOŻĄDANCYH SPO-ŁECZNIE:

Szczepienia ochronne,

alkohol,

wyroby tytoniowe,

hazard,

handel częściami ludzkiego ciała,

„wysoka” kultura,

aborcja,

edukacja,

niektóre rodzaje ubezpieczeń (OC, ubezpieczenie emerytalne),

pornografia,

prostytucja,

transmisja z meczu Reprezentacji Narodowej,

samochodowe pasy bezpieczeństwa,

eutanazja.

slide71
Asymetryczna informacja, dobra pożądane i niepożądane a efek-tywność

Asymetria informacji oraz dobra pożądane i niepożądane społecznie są przyczyną straty efektywności. Odpowiada jej obszar AE1E lub obszar BE2E.

slide72
FORMY INTERWENCJI PAŃSTWA:

Nakazy i zakazy.

Podatki i subsydia.

Propaganda „społeczna”.

slide73
73

73

ZRÓB TO SAM!

TAK CZY NIE?

Czy te opinie są prawdziwe, czy fałszywe? Odpowiedzi uzasadnij.

1.

Zakaz sprzedaży alkoholu młodziezy poniżej 18. roku życia wpro-wadzono w celu usunięcia asymetrii informacji.

2.

Montowany w nowych samochodach osobowych sprzedawanych w Polsce katalizator jest przykładem dobra pożądanego społecznie.

3.

Przyczyną istnienia dóbr pożądanych społecznie (ang. merit goods) i dóbr niepożądanych społecznie (ang. merit bads) są efekty zew-nętrzne i (lub) normy społeczne.

4.

Dobrami pożądanymi społecznie nazywamy dobra, których cena jest wysoka, co sprawia, że niewielu może sobie na nie pozwolić (np. samochód mercedes).

slide74
74

74

ZADANIA

1.

Wyjaśnij, dlaczego przyczyną asymetrii informacji mogą być: a) Reklama myląca. b) Stosowanie przez sprzedawców niekorzyst-nych dla nabywców klauzul we wzorach umów. c) Podaj stosowne przykłady takich sytuacji (np. fikcyjne).

slide75
75

2. a) Co różni dobra, których dotyczy asymetria informacji, i dobra społecznie pożądane/niepożądane?

W przypadku dóbr społecznie pożądanych/niepożądanych infor-macja jest dostępna, lecz mimo to – zdaniem wielu ekonomistów - ludzie niewłaściwie oceniają użyteczność dobra.

b) Które z tych dóbr są społecznie pożądane/niepożądane, a któ-rych dotyczy asymetria informacji (za każdym razem wskaż, co w takiej sytuacji robi państwo): (i) Heroina?

To zależy od odbiorcy. Tak czy owak, państwo stara się ograniczyć konsumpcję heroiny.

(ii) Wiersze Miłosza?

(iii) Album The Best of Beatles grupy Anaconda z Mławy.

Asymetria informacji. Państwo zwykle wymusza udostępnianie na-bywcom rzetelnej informacji o cechach oferowanego dobra.

(iv) Ubezpieczenie kierowców od odpowiedzialności cywilnej (OC)?

(v) Eutanazja?

W wielu krajach, za sprawą lokalnych norm kulturowych, dobro niepożądane społecznie.

(vi) 1397 odcinek brazylijskiej telenoweli Serce Diany?

(vii) Pistolet-zabawka, którym – przy odrobinie wysiłku – można wybić oko młodszej siostrze?

Asymetria informacji. Państwo kontroluje dobra będące przedmio-tem handlu.

(viii) Kredyt, którego cenę Twój Bank ukrył, stosując finansowy żargon?

slide76
3.

W Hipotecji działa wiele płatnych prywatnych stacji telewizyjnych. Czy bezpłatna telewizja państwowa powinna nadać te programy? Dlaczego? a) „Za kierownicą” (poradnik dla kierowców); „Dobra publiczne i efekty zewnętrzne” (wykład z ekonomii Telewizyjnego Uniwersytetu Otwartego). b) „Na sklepowej półce” (program infor-macyjny dla konsumentów); „To ci się należy! (poradnik prawny dla pracowników). c) „Hamlet” (spektakl teatru telewizji); „Dama z łasiczką” (program z cyklu Telewizyjna galeria). d) „Terminator 9” (film sensacyjny); Manchester United – Barcelona (transmisja meczu piłkarskiego).

76

76

slide77
P

D

S

C

A

E

F

B

D2

D1

Q

77

77

TEST

Plusami i minusami oznacz prawdziwe i fałszywe warianty odpowie-dzi.

1.

Dobro pożądane społecznie:

A. To np. obowiązkowe szczepienia przeciwko gruźlicy.

B. Państwo upowszechnia m. in. ze względu na efekty zewnętrzne.

C. Pojawia się w wyniku korzystnej dla sprzedawców asymetrii in-formacji.

D. Często jest usługą, a skutki korzystania z niego ujawniają się ze znacznym odroczeniem.

 2. Na rysunku obok linia D jest linią popytu na rynku, na którym nie występują kłopoty z informacją. Na tym samym rysunku:

A. Linia popytu D1 może odnosić się do dóbr niepożądanych społecznie.

B. Obszar ABE jest miarą społecznej nieefektywności, gdy nabyw-cy nie znają pewnych wad dobra.

C. Linia popytu D2 może odnosić się do dóbr, których dotyczy asy-metria informacji.

D. Obszar CEF jest miarą społecznej nieefektywności np. w sytu-acji, gdy dobro jest pożądane społecznie.

slide78
78

78

3.

Państwo sfinansowało remont Stadionu Śląskiego w Chorzowie, po-nieważ:

A. Chciało przeciwdziałać negatywnym efektom zewnętrznym.

B. Chciało udostępnić ludziom atrakcyjne dobro klubowe.

C. Chciało przeciwdziałać asymetrii informacji.

D. Uznało sport za dobro pożądane społecznie.

4.

Dofinansowywane z budżetu państwa tanie kredyty dla studentów:

A. Są przyczyną pozytywnych efektów zewnętrznych.

B. Stanowią dobro publiczne.

C. Pozwalają usunąć skutki asymetrii informacji.

D. Wspierają konsumpcję dobra pożądanego społecznie.

ad