dobra prezentacija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOBRA PREZENTACIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOBRA PREZENTACIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

DOBRA PREZENTACIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

DOBRA PREZENTACIJA. Organizacija prezentacije i slajdova. Sadr ž aj prezentacije treba da bude organizovan logi čno i da čini celinu Prezentacija treba da bude pregledna. Prezentacija ne treba da sadrži cele složene rečenice, već samo teze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOBRA PREZENTACIJA' - thuyet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organizacija prezentacije i slajdova
Organizacijaprezentacijeislajdova
 • Sadržajprezentacijetrebadabudeorganizovanlogično i da čini celinu
 • Prezentacija treba da bude pregledna.
 • Prezentacija ne treba da sadrži cele složene rečenice, već samo teze.
 • Priizradiprezentacijebitnepojmoveiliključnerečitrebanaglasiti.
slide3

Slika govori hiljadu reči“ i zato uz tekst u prezentaciju treba ugraditi slike, filmove ili animacije. Naravno, treba naći ravnotežu između teksta i ostalih elemenata slajda.

organizacija prezentacije i slajdova1
Organizacijaprezentacijeislajdova
 • Efekte animacija treba koristiti oprezno.
 • Treba izbegavati efekte koji traju dugo.
 • Prelazak sa jednog na drugi slajd prezentacije treba da bude kontrolisano mišem.
broj i organizacija slajdova
Brojiorganizacijaslajdova
 • Dobra prezentacija ne moradaimapunoslajdova, alimoradasadržisveteze.
 • Broj slajdova po prezentaciji zavisi od samog gradiva.
 • Prvislajdtrebadasadržinaslovpredavanja
 • Na drugomslajduizlažese ciljpredavanja u kratkimcrtama.
 • Na krajuprezentacijeuvektrebadatikraćipregled (rezime) onogašto je izloženoiizvućiodgovarajućezaključke
tekst u slajdovima
Tekst u slajdovima
 • Veličinatekstatreba da budesledeća:

naslov40 tač,

podnaslov36 tač,

ostatakteksta 32-24 tač.

 • Obavezno treba proveriti da li ima pravopisnih i gramatičkih grešaka
dizajn prezentacije
Dizajn prezentacije
 • Ako se prezentacija projektuje na platno, treba koristiti svetle pozadine i tamna slova.
 • Ako se koristizaprikazivanjenaekranu, pozadinamožedabudutamna, a slovasvetla.
 • Pozadinatrebadabudeistazasveslajdoveprezentacije
 • Dobro je koristitianimacijeda bi privuklepažnju.
boja prezentacije
Boja prezentacije

Žuta slova na purpurnoj podlozi

Crna slova na beloj podlozi

Bela slova na tanmo plavoj podlozi

Crna slova na narandžastoj podlozi

Bela slova na crvenoj podlozi

Žuta slova na crnoj podlozi

dobro ura ena prezentacija
Dobro urađena prezentacija
 • Pre početkanastaveobaveznotrebaproveritidaliprezentacijafunkcionišena tom računaru.
 • Predavačzavremeizlaganjatrebadastoji.
 • Treba paziti na broj slajdova i zadržavanje po jednom slajdu.
 • Preporučujese da vreme izlaganja po slajutrajeod 1 do 2 minuta.
 • Bitno je zdvojiti bitno od manje bitnog.