digital styring af digital indlevering og videreforsendelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digital styring af digital indlevering og videreforsendelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digital styring af digital indlevering og videreforsendelse

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Digital styring af digital indlevering og videreforsendelse - PowerPoint PPT Presentation

garnet
97 Views
Download Presentation

Digital styring af digital indlevering og videreforsendelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digital styring af digital indlevering og videreforsendelse Eksamenssystem vedFøroya Studentaskúli og HF-skeiðUdviklet af:Bjørn Krog InspektorJesper Buller Nielsen IT-administratorHøgni av Skarði Inspektor

 2. Administrationen Pladsoversigt • Vedligeholder grundoplysninger • Udskriver • Pladsoversigt • Elevforsider • Kopierer besvarelser til First Class Elevforside

 3. Til printervagt Elev får udskrift Til scannervagt B15 B15 Før Dokumentetudskrives Elev godkender besvarelse og underskriver Dokumentetscannes og gemmes B15 Til eksamenscomputer Til journal Til kontoret

 4. Før: 270 print, 270 underskrifter og 270 scan Alle elever skal serviceres 3 gange: 3 x 270 = 810 serviceringer

 5. Trådløst net • Adgang til • online ordbøger • eksamensprintere • Eksamensportal • Adgang forudsætter • Kodeord Indbygget firewall

 6. Eksaminanden • Får grundoplysninger fra forside. • Kvitterer for, at der udelukkende er benyttet tilladte hjælpemidler. Vagten • kvitterer for at eleven har afleveret og set sin egen besvarelse.

 7. Uploader besvarelse direkte til kontoret Nu Udfordring ved pdf-dokumenter Elevens besvarelse skal vises korrekt hos censor. • Eksamensvagter • Vejleder elever og modtager underskrift, at der blot er benyttet tilladte hjælpemidler • Holder vagt • IT-supporter • Hjælper elever med at få adgang Administrationen uploader besvarelser

 8. Til scannervagt B15 Nu – håndskrevne besvarelser Dokumentetscannes og gemmes Elev afleverer besvarelse og underskriver forside B15 Til journal Til kontoret

 9. Eksamensportal Ordbøger Prøveprint Aflevering

 10. Aflevering i 3 trin Trin 1 af 3: Der logges på Trin 2 af 3: Besvarelsen uploades Trin 3 af 3: Eleven kontrollerer og godkender egen besvarelse. Ønske Elever skal aflevere opgaver elektronisk igennem skolens administrationssystem. Sikrer, at proceduren er kendt fra hverdagen. Filnavnet er dannet automatisk

 11. Nu: 270 underskrifter Alle elever skal serviceres 1 gang = 270 serviceringer

 12. Infoskærm • Viser hvem der mangler at aflevere. • Giver overblik ved eksamens afslutning

 13. Digital videreforsendelse • Filer flyttes fra skolens server til eksamenskonference i First Class. • Sekretær gør dette umiddelbart efter at prøven er afsluttet. • Håndskrevne besvarelser skal scannes før afsendelse...

 14. Fremtidsmulighed:Fælles hosted løsning til håndtering af årsprøver og eksamener • Skolerne • Vedligeholder grundoplysninger. • Próvstovan • Bestiller opgaver på baggrund af grundoplysninger. • Elever • Kan se personlig eksamensplan. • Uploader direkte til fælles platform. • Censorer (også interne til årsprøver) • Henter opgaver direkte fra fælles platform. • Karakterer indrapporteres direkte i systemet.