Styring
Download
1 / 7

Styring og dialog - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Styring og dialog. Politisk beslutning. Klare præmisser og budget 2. oktober 2013. Reformgrupper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Styring og dialog' - barb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Styring og dialog

Styring

og dialog

Politisk beslutning

Klare præmisser

og budget

2. oktober 2013

Reformgrupper

Ansvarlige for detlokalearbejde med reformen og Skolen iBevægelsepå den enkelte skole, og sikrerinvolveringafmedarbejderne, elever, skolebestyrelser og øvrigesamarbejdspartnere - inden for de rammer, derfastsættes for gennemførelsen.

HR-støtte i forandringsprocesser

Indhold

Arbejdstid

Lærer/pædagog-arbejdspladser

HR-støtte: “Må vi forstyrre?”Oktober 2013

Støtte til forandringsprocesser - Individuel sparring af den enkelte leder, opstartsforløb for reformgrupperne.

Skole/hjem-samarbejde

Temagrupper om…

Den Åbne Skole

Elever og forældre

Eleverne er i centrum for al udvikling og strategi.

Kompetence-udvikling af pæd. personale

Mål og kvalitetssikring

SFO

Fællesdag for ledelse og tillids-repræsentanter 12. nov.

Skoleledermøder Emne = Reform 3. okt. og 7. nov. 5. dec. 2013

Ledelsesseminar Pædagogisk ledelse 6.-7. marts 2014

SkoleledermødeArbejdstid og lederrolle5. sep.

KL ledercamps 8.okt. og 4.-5.nov.

Ledelsesudvikling

- Sikre at lederne er rustet til opgaven.


Styring og dialog

Aug. 2014

Sept. 2013

BFU-møder

FagMED

Fællesdag for ledelse og tillids-repræsentanter 12. nov.

Skoleledere

SkoleledermødeArbejdstid og lederrolle5. sep.

Ledelsesseminar Pædagogisk ledelse 6.-7. marts 2014

Skoleledermøder Emne = Reform 3. okt. og 7. nov.

5. dec. 2013

KL ledercamps 8.okt. og 4.-5.nov.

Reformgrupper


Styring og dialog

Kommunal styring og dialog

 • Børne- og Familieudvalget / Byrådet

 • Administrativstyregruppe og arbejdsgruppe

 • Fag.Med

dialog

Skolernes processer / Reformgrupper

konkretisere/ planlægge

Forberede

Udvikling/ inddragelse

dialog

Støtte til skolerne

Temagrupper

Processtøtte: HR / Dialog / kommunikation

Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere


Styring og dialog

Støtte til skolerne

Milepæle for nedsatte temagrupper

Indholdsgruppen 28. oktober: Reformeftermiddag for skoleledere – hovedtema: Understøttendeundervisning og bevægelse.

26. november: Reformeftermiddag f. skoleledere og reformgruppernefraskolerne.

15.1.2014:Portalen med indholdgåriluften.

Den åbne skole: 9. december: Opstartsmøde med eksternesamarbejdspartnerei “Den Åbne Skole”. Ultimo januar/primo februar: Afholdelseafbazar. 15.2.: Slutprodukt: Politiskbehandlingafmodellen for samarbejde.

SFO Opstartmidtenafnovember

ArbejdstidDe principiellepolitiskebeslutningeromtilstedeværelse, understøttendeundervisning, arbejdstidmm. ertruffet og offentliggjort.

5.12.Opfølgningpåarbejdstid. Præsentationafmodeller for en lærer - pædagogsarbejdsdag.

Primo februar 2014. Model for støttefunktioner og videndelingpræsenteres.

Arbejdsplads10. december: Afrapporteringtilskolelederne.

Skole/hjem-samarbejde Primo april 2014: Guidelines til skole/hjem-samarbejdefærdig.

Kompetenceudvikling for pædagogiskpersonale:Temagruppeetableresjanuar 2014.

Indhold– at give retning, mening og inspiration til den indholdsmæssige del af den nye skole.

Arbejdstid – at udarbejde et grundlag for skoleledernesfremtidigeledelsesopgave set iforholdtil de arbejdstidsregler, dertræderikraft pr. 1.8.2014. Arbejderogså med prototyperpå en lærers/pædagogsarbejdsdag.

Den åbne skole – Facilitere at derskabes dialog og samspilmellem de centralefrieressourcer og ledere/medarbejderepåskolerne.

Mål & kvalitetssikring – primo 2014

SFO – mål og indhold I fritid

Lærer/pædagogerarbejdspladser

Skole/hjemsamarbejde

Kompetenceudvikling for pædagogiskpersonale


Styring og dialog

Støtte til skolerne

Sparring

HR-katalog “Må vi forstyrre?”Inkl. sparringsmøderinovember2013

ProcesplanerFeedbackmødernov./dec. 2013 – guide udsendt

KommunikationsplanUdarbejdesnov. 2013

Kompetenceudvikling

Skoleleder, KL/COK samt skoledermøder

Forandringsledelse og kommunikation

Leder/TR dag

Kurser TR

5.9. Kickstart for reform og proces

25.11. Forandringsledelse og kommunikation

5.12. Forandringsledelse – ledelse i forandringer

6./7. marts 2014: Ledelseseminar – pædagogisk ledelse


Styring og dialog

Skolernes processer

Oktober/november 2013: Forberedelse

Reform- gruppe

 • Rammerne kendes 1.11.

 • Etablere reformgrupper

 • Tids- og handleplan

Med-

arbejdere

Skole-ledelser

MED

Udvikle

 • Dialog og inddragelse på skolerne

 • Inspiration

Skole-bestyrelser

Elevråd

Planlægge og konkretisere

 • Konkretisere den “nye skole“

 • Planlægge skoleåret 2014/2015


Styring og dialog

Styring og dialog

Overordnede rammer

 • Budgetforliget

 • 31.10. udmøntningsnotat

Revurdere politik

Vinter 13/14

Løbende følge op og justere kursen