Download
projektering og styring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektering og styring. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektering og styring.

Projektering og styring.

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Projektering og styring.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projektering og styring. V. Jacob Mortensen.

 2. Castberggård projektet. (Quick ill) Castberggård ønskede at spare på varme og el udgifterne. Kontakter Hornsyld VVS. Udgangspunkt (Træpillefyr og mindre PV anlæg) Møde arrangeres med Solar i Vejen. Explorium og løsningsforslag – projekt gennemgang. Tilbuds og Design fase. Planlægning forløb og udførelse.

 3. Sammenhæng – projekt – udførelse. Solar Tekn. Back up. Komponent leverandør. Installatør Hoved entr. VVS Entr Under entr. EL Kunde Explorium VE VE Anlæg.

 4. Behovs analyse. Ønsker eller krav? Data indsamling. El og Varme. Screening af bygninger og områder samt installationer. Forventnings udveksling – hvem gør hvad. Ramme betingelser (økonomi – tid - proces) Udførende håndværkere / aktører i projektet. Specielle behov / udfordringer. ( Eks. EMC) Next step – Dead Line – tidsplaner - møde aktiviteter.

 5. Forbrugs mønster. (Eks PV elle VP) Hvis Solceller /VP - er der forbrug i den producerende tid? Hvis JA… (Hvor meget?) Kan forbrugs mønstret evt. optimeres? Kan man kombinere med EL forbrugende tiltag i produktions tid? Forbrugs ændringer i fremtiden?

 6. Energi forsyning – regler - tilskud. Er der mulighed for at tilkoble direkte til eks. Net? Hvis NEJ: kan det etableres? Hvis JA: Omkostninger og konsekvenser? Reglement – tilskud etc. Kilde: Energinet.dk Tal fra ultimo okt. 2012

 7. Tidsplan – ansvarsområde. Struktur og ansvar!

 8. Ordentlig for arbejde.

 9. Økonomi beregning Solar og Installatør kan vejlede, men der skal altid en rådgiver ind over som kender ”økonomien” gennemgående!

 10. Tilskud Co2 etc. / registrering etc.

 11. Valid data – Dokumentation.

 12. Spørgsmål?