slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Børnefællesskabers betydning?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Børnefællesskabers betydning? - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Børnefællesskabers betydning? Og de professionelles muligheder for at for at støtte børns deltagelse i fællesskaber. Anja Hvidtfeldt Stanek cand. mag i pædagogik og psykologi (stud.) Ph.D/Post.doc. i psykologi Institut for psykologi og uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Børnefællesskabers betydning?' - flavio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Børnefællesskabers betydning?

Og de professionelles muligheder for at for at støtte børns deltagelse i fællesskaber

Anja Hvidtfeldt Stanek

cand. mag i pædagogik og psykologi

(stud.) Ph.D/Post.doc. i psykologi

Institut for psykologi og uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet

ph d projektet
Ph.D projektet

”Børnefællesskaber i overgangen fra at være store børnehavebørn til at blive små skolebørn”

Hvordan børn etablerer sig i et nyt fællesskab?

Hvordan bruger børn deres børnehaveerfaringer i skolelivet?

Viden om børns engagementer:

Hvad børnene er optagede af?

– og hvad er relevant viden for voksne

(fx pædagoger og lærere), der gerne vil

noget med børnene?

post doc projektet
Post.doc projektet

”Pædagogers viden og professionalitet i samarbejdet om børns fællesskaber – med særlig henblik på styrkelse af fritidspædagogikken”

Projektet er finansieret af BUPL

Er et fællesprojekt med cand.psyk, ph.d. og lektor Charlotte Højholt.

Projektets ’to ben’:

den pædagogiske faglighed i relation til arbejdet med børn i vanskeligheder herunder optagetheden af pædagogfaglighedens muligheder og relevans i det tværfaglige arbejde med PPR, specialpædagogiske tilbud mv.

Den pædagogiske faglighed i relation til samarbejdet på tværs af skole og SFO.

pointer for opl gget
Pointer for oplægget
 • Børnefællesskaber - en teoretisk pointe!
 • Børn må forstås ud fra:
 • De sammenhænge de indgår i
 • De betingelser de har for at agere - deres handlemuligheder
 •  ”Sammenhængene” er bl.a. de sociale fællesskaber
 •  ”Betingelserne” skabes af fællesskaberne og i fællesskab
 •  ”Handlemulighederne” (og begrænsningerne) ligger i og skabes i fællesskaberne
pointer for kurset
Børnefællesskaber – en praktisk pointe!

Børn lever deres liv på tværs af steder.

 Børnene lever deres liv sammen på tværs af steder - hvorfor det er særligt relevant at fokusere på børnenes fællesskaber med hinanden.

Klassen

Frikvarteret

Børnehaven

SFO’en

Hjemme

Klassen

Frikvarteret

Hjemme

SFO’en

Fritidsaktiviteter/Personlige interesser

Pointer for kurset
slide7

Betingelser for deltagelseBørn som medskabere af hinandens deltagelsesmulighederBørn som hinandens betingelser

slide8
Betingelser for deltagelse
 • Strukturer som betingelser
 • for børns deltagelse
 • BHKL: Han ved ikke hvad det er vi skal lave, han forstår ikke opgaverne, han falder ud. Han sidder somme tider og kigger ud af vinduerne. Så kan han, altså hvis man spørger ham præcist – fx i den der rime-ting vi lige har lavet – så spurgte jeg ham på et tidspunkt præcist ”hvad øh har du et forslag?”, og der kom han bare med et svar! Men det virker som om han keder sig. Altså sådan en blanding af at han keder sig og udfald og
 • TP: Sådan lidt rastløshed ik’
 • BHKL: Jo, det har han også. Han sidder sådan lidt og nulre med ting hele tiden. Hans hænder skal helst placeres på lårene eller hvor man nu kan få dem placeret hvis man gerne vil have hans opmærksomhed.
 • TP: jeg tænker på ham som en dreng der er meget motiveret for at lære noget hvis han får den der ro og ramme omkring sig.
 • BHKL: Det tror jeg også.
slide9
Om at se børns begrundelser for at handle som de gør

Begrundelser skal ses konkret og situeret

slide10
Tobias

Michael

Om at se børns begrundelser for at handle som de gør

Peter

Patrick

 • Strukturelle betingelser skaber ulige muligheder og begrænsninger for relationer.
 • Der er grunde til at børns praksisfællesskaber udvikles som de gør - grunde det er muligt at arbejde professionelt med.
slide11
Hvis man giver sig tid til at se nærmere efter så giver børns handlinger mening!

Børn må forstås ud fra de sammenhænge de indgår i og ud fra de betingelser de har for at handle (deres handlemuligheder) i skole og SFO

Forskellige strukturer og placeringer giver børn forskellige muligheder for deltagelse med og blandt andre.

Det er væsentligt at reflekterer over sammenhængen mellem vores ønsker for børnenes deltagelsesmuligheder og vores egne muligheder for at skabe eller ændre betingelser for børnenes muligheder. Tage ansvar på egen banehalvdel.

Børns praksis kan ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler som de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden i institutionen.

slide13
KID-projektet:

”Samarbejde om børns deltagelse – eller fællesskaber om børn skaber fællesskaber mellem børn”

Der kan trækkes mere eller mindre direkte forbindelser mellem de strukturer og rammer, der sættes omkring børn og så deres muligheder for at deltage i daginstitutionens børnefællesskaber

Der har fx. vist sig en stærk sammenhæng mellem voksensamarbejde, børnefællesskaber og enkeltbørns deltagelse i børnehaven.

slide15
”En speciel dreng. (...) han var helt, helt, helt speciel. Altså vi kunne se, at der skulle virkelig hjælp til, altså han kunne slet slet ikke integreres i en almindelig gruppe. Slet ikke. Havde intet med de andre at gøre...”
slide16
.... Han gør også noget ved vores gruppe altså. Fordi han har den der ro når han sætter sig ned og leger. Så er det virkelig lang tid, han sætter sig ned og fordyber sig i det og får nogen med. På en rigtig god måde. Og selvfølgelig har han sine særheder endnu ik’ altså han er ekstremt kræsen, jeg har aldrig oplevet et barn så kræsen. Men jeg synes det er sjovt også at talepædagogen fortæller at han simpelthen var så stædig over for hende når hun havde ham inde. Han ikke ville og han nok selv skulle bestemme. Og i tirsdags, så var han bare med på det hele.
om at arbejde med b rnef llesskaber
Om at arbejde med børnefællesskaber:
 • Om at arbejde med børnenes måder at være sammen på, omgangsformer, ”sikkerhed” ved fællesskabet – hvor har vi hinanden? Er vi ’et vi’?
 • Åbne og bevægelige fællesskaber – er vi alle en del eller forhandler vi grundlæggende set adgangen til fællesskabet
 • Organisering af situationer for børnene
 • Bygger på iagttagelser!
slide18
Særlige iagttagelser af børn:

Hvad børn gør frem for hvad de ’er’

Om at tage udgangspunkt i børns situationer, aktiviteter og forløb

Om at fokusere på flere børn og deres samspil

Hvordan børnene stiller betingelser for hinanden

Hvad karakteriserer fællesskabets dynamikker

de måder børnene er sammen på?

Hvor ligger der muligheder?

Vi må placere os strategisk og fysisk tæt på de børn der oplever vanskeligheder i deres sociale relationer

Vi må udføre pædagogisk detektivarbejde som udforsker børneliv og inddrager flere forskellige perspektiver på situationer og forløb.

slide19
Pointer om børneperspektiver

Børn arbejder ud fra en intention om at være med

Også børn i forskellige vanskeligheder!

Børn deltager med de forudsætninger de har i forhold til de betingelser, der er til stede.

Vi kan kun forstå, hvad børn har gang i, når vi ser på konteksten for deres handlinger.

Konteksten skabes af andre børn og voksne!

slide20
Om samarbejde

Samarbejde mellem personale

Samarbejde mellem personale og forældre

Samarbejde mellem forældre

Evt. samarbejde med andre instanser som PPR og andre specialforanstaltninger.

Pointer om Voksensamarbejde:

Alle voksne omkring børnene har adgang til en særlig viden fra et særligt perspektiv om børnene.

slide21
Om forældresamarbejde
 • Hvad har forældre indblik i og viden om?
  • Forældre ved ofte noget om ’det der gør ondt’
  • Forældre kender ofte til noget om alle umulighederne
  • Forældre har et relevant indblik i børnenes historie
 • Hvad har forældre ikke indblik i og viden om?
  • - Det konkrete der udspiller sig for børnene i skolen
  • - Forældre har brug for den viden professionelle I institutionen kan få adgang til om børnenes konkrete liv med hinanden, når de skal hjælpe børnene med det der er svært.
 • * Forældre vil deres børn det bedste. De vil slås med næb og klør for deres børn OG være med på hvadsomhelst der kan hjælpe! (Hvis de tror på, at det er hjælp…)
slide22
Dialog, information og samarbejde

har stor betydning!

Det handler om de spørgsmål vi stiller og de svar vi giver

Det er væsentligt at reflektere over sammenhængen mellem vores ønsker for børns deltagelsesmuligheder og vores egne muligheder for at skabe eller ændre betingelser for børnenes muligheder.

slide23
Børns rammer skabes af voksne!
 • Det er ikke nok kun at kigge på børnene. Man må kigge på alle deltagere – også de voksne omkring børnene.
 • Hvordan samarbejder personalet?
 • Hvordan er stemningen i personalet?
 • Hvordan samarbejder vi med forældre?
 • Hvordan er stemningen personale/forældre imellem?
 • Det ser ud til at hierarkiske opdelinger og strukturer i en personalegruppe skinner igennem i børnenes måder at organisere deres legekulturer eller samværs-strukturer
slide24
Afsluttende opsummering:

Vi må først og fremmest SE børnene – også når vi ikke kan høre dem.

Vi må iagttage børnenes udtryk og signaler

Vi må finde arbejdsrutiner og -metoder der sikre opmærksomhed mod alle børn.

Vi må placere os strategisk og fysisk tæt på de børn, der oplever

vanskeligheder i deres sociale relationer

Vi må udføre pædagogisk detektivarbejde, som udforsker børneliv og

inddrager flere forskellige perspektiver på situationer og forløb.

Flere forskellige perspektiver inddrages gennem samarbejde om børnene på kryds og tværs.

slide25
Afsluttende opsummering:
 • Vi må forholde os til børnenes deltagelsesmuligheder og stille
 • spørgsmål som:
 • Hvilke relationer har barnet eller børnene adgang til?
 • Hvordan støtter vores rammer og regler børnenes handle- og iagttagelsesmuligheder?
 • Vi må forholde os til prioriteringer af tid og ressourcer
hvis du vil l se mere
Højholt, C., Larsen, M. R, Stanek, A. H. (2007): Børnefællesskaber - om de andre børns betydning. At arbejde med rummelighed og forældresamarbejde. København, Forlaget Børn og Unge.

Larsen, M. R.(2004): ”Børnefællesskaber i den pædagogiske praksis” I: Vera : tidsskrift for pædagoger. Nr. 29, nov.. København: s. 68-79

Stanek, A. H. (2008): ”Børnefællesskaber ved skolestart”, i børnehaveklasselærernes fagblad Skolestart, august 2008

Stanek, A. H. (2010): ”Børneperspektiver på den SFO-pædagogiske praksis” I: SFO- og fritidspædagogik - før, nu og i fremtiden, Dafolo Forlag

Stanek, A. H. (2010): ”Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning”, ph.d afhandling, indleveret til bedømmelse ved Roskilde Universitet

Kontakt: [email protected]

Hvis du vil læse mere:
ad