To kriser inntreffer samtidig – med full styrke! - PowerPoint PPT Presentation

to kriser inntreffer samtidig med full styrke n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
To kriser inntreffer samtidig – med full styrke! PowerPoint Presentation
Download Presentation
To kriser inntreffer samtidig – med full styrke!

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
To kriser inntreffer samtidig – med full styrke!
116 Views
Download Presentation

To kriser inntreffer samtidig – med full styrke!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. To kriser inntreffer samtidig – med full styrke! Operasjonsleder Tore Solberg Oslo politidistrikt

  2. Disposisjon • Krisen inntreffer – operative og kommunikasjonsmessige • Politiet i Oslo gikk nye veier – Twitter • Krisekommunikasjon • Erfaringer, muligheter og begrensinger • Øvelse ”Golden Hour”

  3. 22.juli 2011… • I etterkant av disse terrorhandlingene, har søkelyset bl.a. vært på politiets håndtering av media, og evnen til å kommunisere sitt budskap raskt nok i en krisesituasjon… • Operativ krise – massiv politi- og redningsaksjon • Kommunikasjonsmessige krise – felles forståelse av krisa

  4. Hvordan kommuniserer/te politiet i kriser? • Tradisjonelt ikke veldig gode på (krise)kommunikasjon… • Pressemeldinger • Telefon • politi.no

  5. Twitter-politiet 

  6. Hvorfor på Twitter? • Åpenhet – tillit og omdømme • Vise hva politiet jobber med – stort og smått (glimt i øyet) • Lekkasjer til media • Fra åpen politiradio til NØDNETT

  7. Twitter også ved kriser? • Krisene må håndteres parallelt • Tilstrekkelig kommunikasjon – kommunikasjonskrise • Tilstrekkelig innhold - informasjonskrise • Rask og presis kommunikasjon • Redaktøransvaret er hos politiet • Når de vi vil nå – samtidig! • Befolkningsvarsling • ”Dagsorden til minuttsorden”

  8. Begrensninger og utfordringer • Notoritet eller mangelen på sådan… • Skaper forventninger og bygger tillit • Kultur- og aldersforskjell • Systemavhengig og ikke personavhengig • Falske kontoer – bevisst uriktig informasjon • Ikke mulighet til å svare publikum

  9. Øvelse ”Golden Hour” Mål: • Lederne på operasjonssentralen skal kommunisere til befolkningen, media og samarbeidspartnere ved hjelp av Twitter under krisekommunikasjon, herunder emnet ”Urban flom”. Momenter under øvelsen: • Hvem eier informasjonen • Hvem skal formidle informasjonen som fortløpende kommer inn • Hva er verifisert informasjon og kan RT på Twitter • Når skal informasjonen gis • Kommunikasjon med innhold • Frykt vs berolige • Fikk pressen tilstrekkelig informasjon

  10. Takk for meg! På jobb for en trygg hovedstad 