tillst ndskontroll n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tillståndskontroll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tillståndskontroll

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Tillståndskontroll - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Tillståndskontroll. Avesta Jernverk. Agenda. Organisation Nuläge och mål med egen mätning Arbetssätt Rapportering Resultat SKF. Organisation. Nuläge. Termografering Vibrationsmätning. Nuläge Termografering. Elronder på alla verk 2 ggr årligen Extra mätningar mot produktion

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tillståndskontroll


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Tillståndskontroll Avesta Jernverk

  2. Agenda • Organisation • Nuläge och mål med egen mätning • Arbetssätt • Rapportering • Resultat • SKF

  3. Organisation

  4. Nuläge • Termografering • Vibrationsmätning

  5. Nuläge Termografering • Elronder på alla verk 2 ggr årligen • Extra mätningar mot produktion • Samarbete med vibrationsgruppen • Externa ronder 1 ggr årligen

  6. Termografering 2004-2006 • Endast egna mätning =minskning av externa tjänster • Utveckling av nya mätområden som t ex. Skänkar, ugnar, rörgator, vattenledningar mm. • Behjälplig för att lösa och utveckla produktionsmetoder

  7. Nuläge Vibrationsmätning • Trendmätningar utförs av egen personal • Frekvensanalys sedan Januari • Ronder med ca 2000 mätpunkter • Externa mätföretag, frekvensanalys (Kostnad >1 miljon sek) • Ronder 2 ggr årligen, samt enstaka mätningar vid akuta behov!

  8. Vibrationsmätning 2004-2006 • Frekvensanalys utförs av egen personal • Minskning av externa kostnader • Verkens mätbehov är >12 000 mätpunkter • Upplägg av FU-ronder för att uppfylla verkens behov • Implementering till enheternas personal för att utveckla deras eget FU-arbete

  9. Mål 2004 • Minskat antal akuta UH-insatser • Ökad maskintillgänglighet • Komplement till externa mätföretag • Standardiserat arbetssätt • Höjd egen kompetens • Kännedom om utrustningens kondition ger beslutsunderlag för nyinvesteringar

  10. Vision 2004-2006 • Sprida kunskap om tillståndskontroll • Ny teknik såsom t ex videokontroll • Ökad användning och nytta av on-line mätningar • Se över implementering av beslutstödsystem • Egen personal utför all Tillståndskontroll • Mätgruppen är verkens första val för TK

  11. Arbetssätt • Mätronder enligt plan FU-AO • När stigande trend upptäcks görs felanmälan i Maximo • Åtgärdsförslag tillsammans med områdesansvarig • Fullständig rapport med bild i Maximo • Täta mätintervall

  12. Arbetssätt

  13. Resultat • Förhindrat haverier som skulle ha inneburit driftstopp • Ökat nivån för förebyggande UH • Genomarbetat ett strukturerat arbetssätt • Arbetssättet har idag fullt systemstöd • Uppföljning genom nyckeltal, visar framgångsfaktorer

  14. Exempel på förhindrade stopp • Rökgasfläkt, Stålverk • Avgasfläkt, Ugn 2 L76 • Ejektorfläkt, Ugn 2 L76 • SVC 10 kV, VAB samt Skänkugn • SVC 33 kV, Ugn • Huvudställverk 2, Färdigställningen • Högspänningstransformator, steckelmotor

  15. Termografering

  16. Vibrationsmätning

  17. Linjalmätningar Steckelvalsverk

  18. SKF Helmut Saalsland