Studieprogresjon og gjennomf ring ai hib
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Studieprogresjon og gjennomføring AI/HiB. Oss: Karl Johan Holmås, høgskolelektor Hans Flornes, høgskolelektor (Institutt for data- og realfag) Link til diverse rapportar (internt på HiB): http://ansatt.hib.no/AI/avdelingstyret/progresjon/studieprogresjonsutvalget.html.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fadhila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Studieprogresjon og gjennomf ring ai hib
Studieprogresjon og gjennomføring AI/HiB

Oss:

Karl Johan Holmås, høgskolelektor

Hans Flornes, høgskolelektor

(Institutt for data- og realfag)

Link til diverse rapportar (internt på HiB): http://ansatt.hib.no/AI/avdelingstyret/progresjon/studieprogresjonsutvalget.html


Studieprogresjon og gjennomf ring ai hib1
Studieprogresjon og gjennomføring AI/HiB

HiB - ca 6000 stud., 600 tilsette - 3 avdelingar: AI, AL, AHS

AI - ca 1900 stud., ca 130 tilsette

- 6 institutt (5 ing./teknologi, 1 øk.adm.)


Studieprogresjon og gjennomf ring ai hib2
Studieprogresjon og gjennomføring AI/HiB

 • Oppsummering frå diverse arbeid ved HiB 2001 – 2003:

  - 2 undersøkjingar på statistikk for studieprogresjon/gjennomføring

  - 2 spørjeundersøkingar (aktive studentar,slutta studentar, finna synspunkt og årsaker)

 • Litt nye data frå 2 – 3 siste år

 • Rekrutteringsarbeid og resultat


Studieprogresjon hib 2001 2003
Studieprogresjon HiB 2001 - 2003

Bakgrunn: Mistanke om: - stort antal studentar sluttar utan å fullføra ing.graden

- mange bruker over 3 år

- liten studiepoengproduksjon

Grunnlag: - data registrert i FS

- direkterapportar i FS ikkje alltid gode nok

- varierande registreringspraksis - studentar ”kjem og går” heile tida


Statistikk for studieprogresjon
Statistikk for studieprogresjon

Statistisk undersøking 1:

- studieprogresjon for alle ingeniørstudentar ved HiB i 5 kull (1996 , …, 2000)

- data registrert i FS (diverse FS-rapportar)

- studieaktiviteten semester for semester H-2000 til H-2002: Fullføringsprosent, aktivitet, studiepoeng, interne skilnader (6 linjer) - gitt ut 4 (interne) delrapportar


Statistikk for studieprogresjon1
Statistikk for studieprogresjon

Statistisk undersøking 2:

- 20% av alle frammøtte studentar i åra 1994, -95 og -96 - individuelle behandling

- data registrert i FS (rapport FS201.001)

- total studieaktivitet fram til 2002 (siste aktive semester, studiepoeng pr.semester, fullføringsprosent, fråfall, .. ) så langt det framgår av FS

- 1 rapport (intern)


Sp rjeunders king slutta studentar
Spørjeundersøking slutta studentar

Spørjeundersøking 1:

- kull H-1999 og H-2000 (ca 380 + 375)

- til 109 studentar registrert som slutta/utgått i FS sommaren 2001

- 46 svar

- 1 intern rapport

Mål: - Finna ut kvifor studentane slutta utan å fullføra


Sp rjeunders king aktive studentar
Spørjeundersøking aktive studentar

Spørjeundersøking 2:

- kull H-1999 og H-2000 - 589 studentar registrert som aktive i2. og 3. klasse oktober 2001 - 484 svar (utfylte skjema) - 1 intern rapport

Mål: - finna ut korleis studentane opplever sin studiekvardag

- finna årsaker til at ein del av studentane . bruker lang tid på fullføring . produserer lite studiepoeng


Statistisk unders king 1
Statistisk undersøking 1

Datagrunnlag: - FS-data om alle ingeniørstudentar i kull frå 1996 til og med 2000

- kulldata/samledata i FS-rapportar

Resultat: - data om fråfall undervegs

- oppnådde studiepoeng pr. semester

- fullføring på normert tid og på ekstratid

- linjevis variasjon


Statistisk unders king 11
Statistisk undersøking 1

Hovudkonklusjon:

- under 40 % fullføring på normert tid

- under 55% fullføring totalt

- ein del manglar få studiepoeng på fullført grad

- aukande grad av fullføring i perioden

- ”aktive studentar” tar i gjennomsnitt 25 studiepoeng pr. semester


Statistisk u nders king 1
Statistisk undersøking 1

Frammøtte studentar ingeniørstudiet:


Statistisk u nders king 11
Statistisk undersøking 1

Prosentvis fullføring etter gitt antal semester:
Unders king 1 forts2
Undersøking 1 forts.

Figur 3: Antall semester studenter har brukt på å fullføre studiene


Statistisk unders king 2
Statistisk undersøking 2

Studentgruppe:

- 20% av alle frammøtte studentar i åra 1994, 95 og 96 (241 av registrerte 1191 studentar)

- individuell behandling

Undersøkt:

- siste aktive semester

- oppnådde studiepoeng

- fullføringsprosent


Statistisk unders king 21
Statistisk undersøking 2

Resultat (alle kull samla)

Fullført etter 3 år:

 • 42,3%

  Fullført totalt:

 • 56,9%


Unders king 2 forts
Undersøking 2 (forts.)

Studentaktivitet for kull 94 … 96 samla:Unders king 1 og 2
Undersøking 1 og 2

Fullføringsprosent kombinert for begge undersøkingar:


Sp rjeunders king juni 2001
Spørjeundersøking juni 2001

 • Målgruppe:

  Studentar frå 1999- og 2000-kullet som ikkje lenger var registrerte som aktive

  I alt 109 skjema sendt ut, 46 svar mottatt

 • Viktige tema:

  • Motiv for å starta studiet

  • Kvifor dei slutta ved AI


Sp rjeunders king juni 2001 forts
Spørjeundersøking juni 2001(forts.)

 • Viktigaste grunnar for å bli student:

  • Interesse for faget

  • Gode jobbmuligheter

  • Studiet gir godt betalt arbeid

  • Ønskje om å studera i Bergen


Sp rjeunders king juni 2001 forts1
Spørjeundersøking juni 2001(forts.)

Viktigaste oppgitte grunnar for å slutta:

 • Manglande motivasjon

 • Dårleg pedagogisk opplegg

 • Studiet ikkje i samsvar med forventningar

 • Sosiale/private forhold


Sp rjeunders king oktober 2001
Spørjeundersøking oktober 2001

 • Målgruppe:

  Aktive studentar frå 1999- og 2000-kullet

  I alt 484 svar frå 589 registrerte studentar(ca 20 spørsmål med diverse svaralternativ)

 • Viktige tema:

  • Motivasjon for å starta studiet

  • Arbeid/plikter utanom studiet

  • Arbeidsinnsats i studiet

  • Erfaring/resultat så langt i studiet

  • Meiningar om realfag


Sp rjeunders king oktober 2001 forts
Spørjeundersøking oktober 2001(forts.)

Ein del resultat

 • Informasjon om studiet- vurdert som for lite av over 50%

 • Motivasjon for å starta- ”Interesse for faget”, ”studera i Bergen”, ”jobbmulighet”

 • Lønna arbeid utanom studiet- over 60% har lønna arbeid, ca 11% over 15 timar pr. veke- ingen klar samanheng mellom jobb/plikter utanom og lite antal oppnådde studiepoeng


Sp rjeunders king oktober 2001 forts1
Spørjeundersøking oktober 2001(forts.)

Resultat forts.

 • Omfanget av realfag 1. studieår- vurdert som for stort av ca 45%

 • Vurdering av resultat av studiet hittil- ca. 1/3 misnøgd, 2/3 fornøgd

 • Vurdering av årsaker til dårlege resultat- eigen innsats- undervisning/pedagogisk opplegg - litteratur/pensum- aktivitet utanom studiet


Sp rjeunders king oktober 2001 forts2
Spørjeundersøking oktober 2001(forts.)

Resultat forts.

 • Negative element/kommentarar- dårleg undervisning/pedagogisk opplegg- bygget (fysiske forhold)

 • Forslag for å betra studiesituasjonen- meir praksis i studiet- meir individuell rettleiing av faglærar- andre evalueringsformer- fleire ”linjefag” tidleg i studiet


Studieprogresjon data fr siste r
Studieprogresjon: Data frå siste år

FS-data vha programsystemet Hyperion

Kull som skal ha fullført utdanninga:


Studieprogresjon data fr siste r1
Studieprogresjon: Data frå siste år

FS-data vha programsystemet Hyperion

Kull som enno er aktive:

* - registrert som slutta. Faktisk slutta er fleire.


Rekruttering data fr siste r
Rekruttering - data frå siste år

Realfagkurs – ½ år vårsemester

Kull som skal ha fullført:


Rekruttering data fr siste r1
Rekruttering - data frå siste år

Realfagkurs forts.

Kull som er aktive:

* - 1 med 5 stp.