slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marknadsföring med resultat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marknadsföring med resultat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

Marknadsföring med resultat - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Marknadsföring med resultat. Vad är det som påverkar att man väljer en produkt framför en annan?. Svenska näringar: 1900 – Jordbruk 80%, Industri 17%, Tjänster 3% 2000 – Tjänster 80%, Industri 17%, Jordbruk 3%. Differentiering: 1900 – Kvalitet 1960 – Service 2010 – Upplevelsen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marknadsföring med resultat' - galvin-shepherd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Vad är det som påverkar

att man väljer en produkt

framför en annan?

slide4

Svenska näringar:

1900 – Jordbruk 80%, Industri 17%, Tjänster 3%

2000 – Tjänster 80%, Industri 17%, Jordbruk 3%

slide5

Differentiering:

1900 – Kvalitet

1960 – Service

2010 – Upplevelsen

Kreativiteten rör sig över branschgränser

slide6

Tre affärslogiker i upplevelseindustrin:

Skalbara produkter

LIVE-branscher

Värdeförstärkare

slide8

Upplevelser och deltagande:Man säljer en upplevelsemöjlighet snarare än enupplevelse. Kunden skapar den själv.

Individen fängslas av ett sammanhang och förflyttas ur vardagen av saker som är nya, dynamiska och starkt sociala aktiviteter. De engagerar och berör.

Upplevelsens styrka styrs av graden engagemang och delaktighet. Ju fler engagerade sinnen ju bättre.

Sjätte sinnet – Fantasin.

slide9

ABSORPTION

Entertainment

Educational

ACTIVE PARTICIPATION

PASSIVPARTICIPATION

Escarpism

Estetics

IMMERSION (inlevelse)

Pine & Gilmores modell av upplevelsens dimensioner ”The ExperienceEconomy”

slide10

Utmaning - Kontroll:

Viktigt att det finns en balans mellan utmaning och kontroll.

Ju större utmaning/risk ju större engagemang från kundens sida.

I ”Flow” tappar vi uppfattningen om ”Tid och rum”

Ungersk-amerikanska psykologiprofessorn, MihályCsíkszentmihály

slide11

Upplevelser i världsklass

Kairos Future Rapport till Parks and Resorts Scandinavia• sju insikter

• sju trender

• sju slutsatser

http://www.visitvasternorrland.nu/2011/10/12/hur-vi-skapar-upplevelser-i-varldsklass/

slide12

Vad är det som gör en upplevelse man minns hela livet?

Kick - adrenalindrivande upplevelser

Komfort - bekymmersfria upplevelser

Kontakt - upplevelser som bekräftar relationer och kärlek

Kompetens - som ofta handlar om måluppfyllelse

Vilken av dessa dimensioner fokuserar din tjänst på?

slide16

Topp-upplevelsen?Överträffade förväntningarna

Tillsammans

Vackert

Inspiration

Vänskap

Ny upptäckt.

slide17

Samvaro, samhörighet, gemenskap och nya kontakter:Tid och ”kvalitetstid”

Föräldraskap och partnerskap i toppen på behovspyramiden

Upplevelser bekräftar och etablerar relationer

Att stimulera samhörighet, ett nytt högre steg i ekonomiska värdetrappan

slide18

Kanos kundnöjdhetsmodell:

”Måste”-krav, grundattribut, utan dem missnöje.

Endimensionella krav, uppfyllelse ökar nöjdheten.

Attraktiva krav, överraskar, störst inverkan på

nöjdhet.

”Points of marketing”

slide22

Professionalisering av upplevelsen

”Makingdreams come true”

Optimera WOW-faktorn

”Thrillengineering”

”Points of marketing”

slide24

Storytelling

Paketering

Upplevelser/ kunddeltagande/ identifikation/ Mentala souvenirer

Varugärning

Värdehöjning

Marknadsestetik

slide26

Virtuella upplevelser (3D och 4D)

http://youtu.be/ivg56TX9kWI

slide31

Helhetsupplevelser

  • Fokus på gemenskap och social dynamik
  • Utveckla upplevelserna
  • Bättre flöde och mindre strul med tekniska hjälpmedel
  • Arbeta med hela upplevelseåret och tänk timing
  • Främja delning
  • Glöm inte tillgängligheten – resan till attraktionen, en del av upplevelsen.
  • Arbeta med ekologiska koncept
  • Låt kunden bli delaktig
slide32

Tjänste- och

kommunikationssamhället

slide34

Abstrakta

Består av processer och handlingarProduceras/konsumeras samtidigt

Svåra att bedöma i förvägSvåra att kommunicera/ kunden söker ledtrådar

Kan inte lagras Kunden är medproducent

Kvalitetsstyrning ”rätt från början”

Kunden är med och ”styr” kvaliten

Påverkas av kundens intryck/upplevelser som har unika krav/upplevelser

Samspel mellan kunder påverkar

Högre grad av standardisering minskar utrymmet för kundanpassning

Vanligt med allianser som samverkar/konkurrerar samtidigt

Kunden måste förstå vad den ska göra för att bidra till slutresultatet

slide35

Tjänstekoncept – Överenstämmelse behov-utbud.

Kärntjänster, Stödtjänster och Bitjänster.

Tjänsteprocess – Kedjor av värdeskapande processer

inom vilka tjänsten kommer till. Utan värde innan de upplevs. (Huvudprocesser och stödprocesser)

Tjänstesystem – Resurser och organisationsstruktur. Infrastruktur runt tjänsten.

slide36

Hur kan den abstrakta tjänsten konkretiseras och kommuniceras så att det ger tydliga och realistiska förväntningar?Vi återkommer till detta…

slide37

Vad ingår i uppgiften

marknadsföring?

slide38

Organisation

Kunder

Varumärke

Marknadsföring

Produkter

Tjänster

Affärsutvecklingsprocessen

Tillväxt

slide39

Marknadsföringsmixen:

4P – Produkt, Pris, Påverkan och Plats

5P – Personalen

6P – Processen

slide40

Köpprocess

Infosök

Utvärdering alternativ

ZMOT

Köp/ konsumtion

Efterköpsbeteende

Märkestrohet

slide42

Varumärket anger vad företaget står för

InformationsbärareIdentitetsbärare

Positioneringsinstrument

Konkurrensmedel

Inger förtroende

Växtgenerator

slide43

”If anyone can build a brand it is the customer.

Marketers cant do that they can only create

favourable conditions for a brand image

to develop in customers minds”.

Grönroos.

slide45

Varumärkets

varför, hur, vad och vem:4S - Syftet, Sekten, Sagan och Saken

slide46

VAD?

HUR?

VARFÖR?

TED TALKS Simon Sinek”The Golden Circle”: Howgreatleadersinspire actionhttp://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html

slide47

Med varumärken speglar vi vår bild av oss själva.Detta understryker vikten av att företaget förstår hur kunderna ser på sig själva när de konsumerar deras tjänster.

PERSONA

slide48

Sagan

De bästa sagorna är de som stimulerar vår fantasi

och inspirerar oss. De som flirtar med våra känslor,

drömmar och vår önskan – inte med vår logik.

Storytelling och Corporate storytelling

slide49

Sekten

Vi människor är sociala och eftersträvar att förstå oss själva och världen omkring oss samt att bli accepterade och uppskattade.

Att människor väljer att köpa eller inte köpa ditt varumärke beror i hög grad på hur de förhåller sig till skaran av människor kring varumärket.

Varumärken kan vara väl förankrade i en stark kultur och bygga på idoldyrkan.

slide51

Image

Associationer om de fysiska och psykologiska

fördelar som ett varumärke och en

produkt/tjänst utlovar

Begreppet myntades av David Ogilvy på 50-talet

slide52

”The net result of a persons beliefs, ideas,

feelings, expectations and impressions

of a place or object”

”The overall impression left in peoples minds”

”What counts is quality as it is percieved by customer”

Kotler

Zimmer och Golden

Grönroos

slide53

En subjektiv uppfattning:

Image står för hur en målgrupp uppfattar ett

företag, produkt, tjänst och plats, gör det möjligt

för dem att identifiera särskiljande faktorer.

Av betydelse för företagets ställning på

marknaden och dess kostnadseffektivitet.

slide55

Framgångsrika varumärken

kommunicerar minst det du förväntat

dig. Ett löfte de kan hålla.

De mindre framgångsrika kämpar

för att hålla det de har ”lovat”.

”Underpromise – Overdeliver”

slide56

Framgångsrika varumärken

kommunicerar och agerar

konsekvent över en längre tid. De berättar något som stimulerar vår fantasi, inspirerar och flirtar med våra känslor och önskningar.

slide57

Image fungerar som filter

Negativa upplevelser i serviceupplevelsen kan

filtreras bort om uppfattningen är mycket positiv

sedan tidigare.

slide58

Och är ett strategiskt verktyg för förändring

Men verkligheten måste hänga med. Arbete för att

öka imagen får inte överstiga leveransförmågan.

Påverkar även personal och samarbetspartners.

Medarbetarnas attityd och arbetsinsats.

slide60

Kvalitet:

Ett av de viktigaste attributen för köpbeslut och prissättning.

Förmågan att tillfredsställa målgruppens kända

och indirekta behov samt förväntningar till ett

pris som upplevs rimligt.

slide62

Tjänstekartor – Med utgångspunkt från kundenprocessen, medarbetarprocessen, företagets perspektiv, teknikprocessen

Fail points – Kritiska punkter (positiva eller negativa)

Managementsystem– Blueprinting/ service mapping (betonar beteende) Medarbetare och kunder roller

Graden av standardisering – Styrning och flexibilitet,

möjligheter till inlärning

slide63

Marknads-föring/PR

Image

Försäljning

Word of mouth

Kundbehov

Upplevelse-rummet

Kund A

Osynlig organisation och system

Kund B

Förväntningar

Personal

Kund C

Osynligt

Synligt

Gregory BatesonsServuctionssystem.

Upplevd kvalitet

Synlighetslinjen

slide64

Tjänsteprocessen bör

utvecklas i dialog med

kunder, samarbetspartners

och medarebetare.

slide65

Tjänstesystemet är inte

starkare än den svagaste länken

slide66

Flygplatsen

Målgrupp: Spanska barnfamiljer/par via Ryan Air

Problem: Svag kunskap om målgruppen och lite information på rätt språk

Kritiska punkter/värdehöjande lösningar:

Hur tidigt kan man nå dem? – Gerillaaktivitet på flygplatsen i SpanienFörmedla erbjudanden på siten – Upplevelsepaket i Sverige (weekends med olika inriktning)Information när de kommer - Spansktalande ambassadör som tar emot, utövar värdskap och guidar på flygplatsen – Ambulerande turistbyrå för både Kalmar och ÖlandSamarbete bussbolaget – Transfer

Minibussar till attraktioner

Fly and Drive – Hyrbilsservice

Microbutik på siten där man kan sälja paket

Varför3 olika ben – Natur/Kultur, Design och hantverk, Swedish Lifestyle

slide67

Café/Restaurang

Vikten av att skyltning och information

Första intrycket är viktigt

Dörrstängare, informera så att inte klagomål uppstårLite högt ljud från vägen – vänd det till något positivt – nära till transportpersonalen borde ha namnskylt/klädsel, Så man vet vilka som jobbar

Samarbeten med konditori i närheten. 20% rabatt på kafeet

Drive-Through matbutiker

slide69

Ökad säljbarhet

Syftet med paketering är att göra det lätt för kunden

att fatta ett köpbeslut.

Steget från tanke till köpbeslut kan förkortas.

En attraktiv paketering kommer sannolikt

att bli allt viktigare i framtiden.

slide71

Välj rätt kunder/segmentera:

Du behöver veta vilka dina kunder är.

Ta reda på så mycket du kan om dina kunder, vad de söker lösningar för, vad som deras problem och vad de vill få hjälp med.

Vad är de beredda att betala?

slide72

Prisjusterande:

Möjligheter att höja sina priser.

I ett paketpris kan man baka in extra servicetjänster,

sidotjänster och andra mervärden som betingar ett högt värde för kunden. Värdefulla kringtjänster ökar kundens betalningsvilja.

Vad ska du addera till ditt huvuderbjudande

– utkörning, utbildning etc…

slide73

Differentierande:

Din paketering ska också särskilja sig från dina konkurrenters.

Synliggör fördelarna. Det ska vara lätt för kunden att motivera sitt val.

slide74

Vertikal eller horisontell paketering:

Vertikal paketering handlar om att applicera

ett nytt erbjudande till nya kunder

Horisontell paketering går ut på att lansera

ett nytt erbjudande till befintliga kunder.

slide75

Tänk: hållbart entreprenörsskap

Socialt

Ekonomiskt

Miljömässigt

slide77

Nätverket: Paketägaren står för resegarantin,

kan vara bra att skriva samarbetsavtal

Parter: Underleverantörer, Agenter

Destinationens marknadsförings organisation,

Incoming Tour Operator, Kunden alt. gästen

Resegarantilagen

http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Lagar/Resegarantilagen/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Resegarantilag-1972204_sfs-1972-204/

slide78

Kommunikationen:

Ska tydliggöra, pris, tid och innehåll

Försäljningskanaler, Mediemix?

Vilka säljande associationer finns i din bransch? Vilka ord är rätt för att beskriva de kundvärden som paketet innehåller?

slide79

Tänk igenom hur kundens process ser ut

före, under och efter leverans.

Hur du kan underlätta kundens tillvaro även i anslutning

till att de köper din produkt eller tjänst och paketera in

de mervärdena i ditt erbjudande.

Sträva efter win-win för såväl leverantör som kund.

Håll koll på goda exempel

slide80

Lång eller kort ekonomi?

När samtliga delar i processen är igång kan paketet bli en storsäljare

slide82

Koncept:

Ordet koncept kommer av latinets

"con" (samman, ihop, helt) och "capere" (taga).

En större förståelse eller ett större sammanhang som i sin tur

består av en rad delar, aktiviteter, produkter eller kännetecken.

Tillsammans bildar de en högre enhet.

Vission, Mission , CoreValues

slide83

Fysiskt koncept:

Det är orter som på grund av sitt läge, sin geografi

eller andra faktiska förutsättningar har fördelar som andra inte har.

De fysiska koncepten begränsas och styrs av miljön och

bygger på ett rikt samspel mellan koncept och omgivning.

slide84

Kulturella koncept:

Det är platser där konceptet finns i människorna

som bor där snarare än i orten i sig.

De kulturella koncepten bygger på överenskommelser och

kontrakt mellan människor inom och utanför orten.

slide85

Framgångskriterier:

Unika koncept - bygger på att man har något som ingen annan har.

Världsmästarkoncept - bygger på att man gör något som många gör,

men är bäst på det.

slide86

Konceptutveckling:

Att med hänsyn till flera olika perspektiv gestalta en

lösningsbeskrivning som är tillräckligt konkret för att kunna

beslutas om och genomföras, men tillräckligt abstrakt för

att enskilda detaljer inte ska låsa processen.

Idégenerering – strategiska samarbeten

slide87

Tack för denna gången!

Fundera gärna lite på ”hemmaplan” över Hur du kan skapa upplevelser hela året,

och om du kan vinna på att engagera kunden mer i dina tjänsteprocesser

Vad är ert ”varför” och hur tror du om varumärke och image kopplat till kvaliten i er tjänsteleverans

Vad har ni för kärnvärde - konceptet - i er verksamhet och i era er erbjudanden?

Hur skulle du vilja samarbeta - paketera - med andra aktörer?

Vi ses igen den 5 december!

Då fokuserar vi på marknadsföring, medieval, PR samt digitala och sociala medier.

Ha det fint till dess =Dveronica.soderstrom@gmail.com, 0709-360 500