1 / 3

Ympäristöjournalismin päivä maanantai 4.11.2013

Ympäristöjournalismin päivä maanantai 4.11.2013. Luonnon ja kulttuurin reviirit törmäyskurssilla?. Ohjelma. 13.00 Ympäristöjournalismin päivän avaus, puheenjohtaja Arja Kivipelto Lyhyt johdatus päivän teemoihin, p äivän vetäjät Veikko Neuvonen ja Kari Rissa

evelia
Download Presentation

Ympäristöjournalismin päivä maanantai 4.11.2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ympäristöjournalismin päivä maanantai 4.11.2013 Luonnon ja kulttuurin reviirit törmäyskurssilla?

  2. Ohjelma 13.00 Ympäristöjournalismin päivän avaus,puheenjohtaja Arja Kivipelto Lyhyt johdatus päivän teemoihin,päivän vetäjät Veikko Neuvonen ja Kari Rissa 13.10 Millaisia ovat luonnon, kulttuurin ja ekosysteemi- palvelujen reviirit? tutkija, dosentti Juha Hiedanpää, RKTL 13.30 Voiko taide kertoa paremmin luonnosta kuin tiede?kirjailija, filosofian tohtori Tiina Raevaara 13.45 Kysymyksiä ja vastauksia – keskustelua. 14.10 Uhrataanko luonto- ja ympäristöarvot markkinavoimille?viestintäyrittäjä, kirjailija Harri Saukkomaa 14.30 Kysymyksiä ja vastauksia ‒ keskustelua. 15.00Kahvitauko.

  3. Ohjelma 15.00Kahvitauko. 15.30 Luonnon antamat eväät ja reviirit kulttuurille?dokumentaristi Jaakko Ruuskakuvataiteilija Jussi Kivi 16.00 Kysymyksiä ja vastauksia ‒keskustelua 16.30 Ympäristöjournalismin ja yhteiskunnan väliset reviirit Venäjällä?venäläisen ympäristötoimittajavaltuuskunnan edustaja TatianaArtemova, Posev-lehti 16.40 Mitä meille jäi tänään käteen?Kari Rissa ja Veikko Neuvonen 16.50 Tiedon harava -palkinnon jako,puheenjohtaja Arja Kivipelto 17.00 Tilaisuus päättyy.

More Related