Invazivne metode lije enja boli
Download
1 / 30

Invazivne metode lije?enja boli - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Invazivne metode liječenja boli. K ontinuum liječenja boli. Najmanje invazivno. Najinvazivnije. Kontinuum nije povezan sa djelotvornošću. P sihološki/fizički pristup. Topi čki lijekovi. Oral ni lijekovi. Interven cijske tehnike. Indikacije za invazivno liječenje boli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Invazivne metode lije?enja boli' - ethan-beard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

K ontinuum lije enja boli
Kontinuum liječenja boli

Najmanje invazivno

Najinvazivnije

Kontinuum nije povezan sa djelotvornošću

Psihološki/fizički pristup

Topički lijekovi

Oralni lijekovi

Intervencijske tehnike


Indikacije za invazivno lije enje boli
Indikacije za invazivno liječenje boli

 • Bol koja nije izliječena konzervativnim pristupom

 • Neprihvatljive nuspojave sustavne terapije

 • Pacijentova želja za izbjegavanjem sustavne th.

 • Bolne krize


T erapijska razmatranja odre ivanje prioriteta
Terapijska razmatranja:Određivanje prioriteta

 • Djelotvornost

  • klinički pokusi

  • kliničko iskustvo

 • Sigurnost/podnošljivost

 • Jednostavnost upotrebe

  • učestalost

  • bolesnikovo prihvačanje

 • Cijena


Invazivne metode lije enja boli blokovi
Invazivne metode liječenja boli: Blokovi

 • Dijagnostički blokovi

  • koriste se za identifikaciju izvora boli

 • Prognostički blokovi

  • koriste se za izbor metode

 • Terapijski blokovi

  • produljena analgezija jednokratnom aplikacijom

  • usklađeno sa fizikalnom terapijom


I nvazivna terapija za bol u donjem dijelu le a
Invazivna terapija za bol u donjem dijelu leđa

 • Epiduralne injekcije steroida

 • Injekcije sakroilijačnog zgloba

 • Blokovi fasetnih zglobova kralježnice

 • Stimulacija leđne moždine

 • Spinalna (subarahnoidalna) aplikacija lijekova


Epidural ne i nje kcije steroida
Epiduralne injekcije steroida

Razumijevanje:

 • Nucleus pulposus bogat je proupalnim medijatorimauključujući fosfolipazu A, interleukine i proteoglikane

 • Lokalno apliciranje steroida pojačati će protuupalni efekt , te redukciju simptoma.


Invazivne metode lije enja boli

Tehnike epiduralne aplikacije steroida

Interlaminarna (1), transforaminalna (2), kaudalna (3)

2

2

3

1

3


Epidural ne injekcije steroida s igurnost i komplikacije
Epiduralne injekcije steroida:Sigurnost i komplikacije

 • Cervikalna

  • Interlaminarna: Punkcija dure, ozljeda leđne moždine

  • Transforaminalna: inzult, ozljeda korijena živca

 • Torakalna

  • Interlaminarna: Punkcija dure,ozljeda leđne moždine

  • Transforaminalna: Pneumotoraks, ozljeda korijena živca

 • Lumbalna

  • Interlaminarna: Punkcija dure

  • Transforaminalna: Ozljeda korijena živca


Cervi k al na t ransforaminal na e pidural na aplikacija s teroid a
Cervikalnatransforaminalnaepiduralnaaplikacijasteroida

Neurološki događaji nakon cervikalne epiduralne aplikacije steroida

 • 1340 ispitanika

 • 286 odbijenih

 • 78 ozbiljnih neuroloških komplikacija

  • 13 cerebelarni basilarni infarkt

  • 11 infarkt leđne moždine

  • 12 smrti

   Scanlon and Wallace, 2004

VertebralnaarterijaSimpati ka blokada
Simpatička blokada

Ozljeda živca vodi do:

 • Križanja puteva informacija između simpatičkih i aferentnih vlakana

 • Aktivacija simpatičkih eferentnih evociranih potencijala u malim aferentnim vlaknima

 • Porast broja kateholaminskih receptora

  • Drummond et al, 1996; Devor 1981; Devor, 1990; McLachlan, 1993


Tehnike simpati ke blokade
Tehnike simpatičke blokade

Blok ganglion stellatuma

Lumbalni simpatički blok


Subarahnoidalna spinalna aplikacija lijekova
Subarahnoidalna(spinalna)aplikacija lijekova

 • Opioidi

 • Klonidin

 • Bupivakain

 • Baklofen

 • Zikonotid


Problemi sa studijama djelotvornosti intratekalne terapije
Problemi sa studijama djelotvornosti intratekalne terapije

 • Nedostatak psihološke procjene

 • Nisu opisane metode skrininga

 • Nema kontrolnih skupina, randomizacije, te “slijepih”proba

 • Nisu definirani bolni sindromi

 • Nisu standardizirane metode koje opisuju ishod

 • Nema protokola za izbor, povećanje ili smanjenje lijekova

 • Aktualne studije su prekratke


Pregled literature intratekalna aplikacija morfina
Pregled literature:Intratekalna aplikacija morfina

No. of Good – Excellent

Reference Patients Indication Pain Relief

Onofrio, Yaksh, 1990

J. of Neurosurgery 53 Cancer 64%

Penn, Paice, 1987 35 Cancer

J. of Neurosurgery 43 8 Non-malignant 84%

Shetter, 1986

Neurosurgery 14 Cancer 79%

Krames, Gershow, 1985

Cancer 17 Cancer 88%

Auld, Jokela, 1985

Spine 26 Non-malignant 81%


Mehanizam djelovanja ziconoti da na prijenos u sinapti koj pukotini primarnog nociceptora

A.P.

Ziconotide

Mehanizam djelovanja Ziconotidana prijenos u sinaptičkoj pukotini primarnog nociceptora

 • Presinaptički kalcijevi kanali (CCs) triger kalcij-ovisno otpuštanje

 • Ziconotid blokirapresinaptičke N-tipkalcij kanale ili NCCs


Osnovno djelovanje postotno pove anje u vaspi od 0 3 tjedna
Osnovno djelovanje: Postotno povećanjeu VASPI od 0-3. tjedna

12%

p=0.04,

5%

VASPI- Visual Analog Scale of Pain Intensity


Intraspinalne injekcije kod sveobuhvatnog tretmana u lije enju maligne boli
Intraspinalne injekcijekodsveobuhvatnog tretmana u liječenju maligne boli

 • Randomizirane kontrolirane studije

 • 202 nasumično izabrana karcinomska bolesnika za spinalnu aplikaciju ili cjelociti zdravstveni tretman.

 • Klinički uspjeh definira se kao >/= 20% redukcija u VAS skoriranju ili jednaki VAS skor uz >/= 20% redukciju u dozi lijekova.

 • Veći uspjeh nakon spinalne aplikacije (84.5% vs 70.8%, p=.05)

 • Više bolesnika nakon spinalne aplikacije ima >/=20% redukaciju u VAS skoru i u dozi lijeka

 • Nesignifikantna razlika u srednjoj VAS vrijednosti (IDDS-52%, CMM-39%)

 • Bez razlike u preživljenju između kontrolnih skupina

Smith et al, 2002


Mje avine lijekova
Mješavine lijekova

ZA

 • Višestruko ciljno djelovanje

 • Umanjenje djelovanja

 • Sinergizam lijekova

PROTIV

 • Pitanje podudarnosti lijekova

  • Potentnost

  • Topljivost

 • Taloženje lijekova u visokim koncentracijama

 • Stvaranje granuloma


 • Invazivne metode lije enja boli

  Dura

  Kateter

  Stvaranje granuloma kod kontinuirane spinalne terapije

  Lumbalno

  Dura

  Kateter


  Isplativost intraspinalne terapije
  Isplativost intraspinalne terapije

  • 5-godišnja analiza isplativosti intratekalnog davanja morfina protivfarmakološkog pristupa nakon neuspješne kirurške intervencije;Intratekalna terapija jeftinija je nego standardni medikamentozni pristup.

   • Lissovoy et al., 1997

  • Intratekalna terapija protiv peroralne/transdermalne: Računajući 5%-tno mjesečno povećanje doze, kroz 25 mjeseci,intratekalni sustavi jeftiniji su od peroralne ili transdermalne terapije

   • Hassenbusch et al., 1997  Stimulacija le ne mo dine

  C VLAKNA

  C VLAKNA

  INHIBITORNI

  INTERNEURON

  INHIBITORNIINTERNEURON

  PROJEKCIJSKINEURON

  PROJEKCIJSKINEURON

  AaAb VLAKNA

  AaAb VLAKNA

  Stimulacija leđne moždine

  • Kad su podržaji jači od bolnih impulsa

  • “Zatvaranje vrata”sprečava prenođenje bolnog signala do mozga

  • SCS Implantiranporeddorzalnih kolumnistimulira živce za inhibiciju boli maskirajući bolne osjete uz pojavu parestezije

  Bol

  VRATA

  Osjet

  Bol

  VRATA

  SCS

  Osjet


  To ke stimulacije
  Točke stimulacije

  Dorzalne kolumne

  • Sadrže sekundarna osjetna (aferentna) vlakna

  • Stimulacija izaziva parestezije većih površina izabranih regija povezivo sa jačinom stimulacije (jačinom katode)


  Stimulacija le ne mo dine1
  Stimulacija leđne moždine

  DJELOTVORNOST

  • Većina retrospektivnih studija govori o 50-70% uspjehu(>50% smanjenje boli)

   North, 1993; Kumar, 1991

  • Studije o reoperacijama u lumbalnoj kralježnici govore o slabom ishodu kod većine bolesnika

   North, 1991  Zaklju ak
  Zaključak

  • Djelotvornost invazivnih tehnika u liječenju boli teško je odrediti obzirom na nedefiniranost dosadašnji kliničkih studija

  • Većina studija su retrospektivne

  • Kao monoterapijski pristup, invazivno liječenje boli slabije je djelotvorno u odnosu na polivalentni pristup koji uključuje psihološke i rehabilitacijske tehnike