invazivne tujerodne rastlinske vrste v trzinu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Invazivne tujerodne rastlinske vrste v TRZINU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Invazivne tujerodne rastlinske vrste v TRZINU

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Invazivne tujerodne rastlinske vrste v TRZINU - PowerPoint PPT Presentation

monet
199 Views
Download Presentation

Invazivne tujerodne rastlinske vrste v TRZINU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Invazivne tujerodne rastlinske vrste v TRZINU

 2. TUJERODNE rastline ?Rastline iz tujih krajev:- krompir iz Amerike - česen, čebula iz Azije- tulipani z Nizozemske…TE NAS VENDAR NE OGROŽAJO!

 3. INVAZIVNE tujerodne rastline so tuje rastline, ki nam uidejo z vrtov v naravno okolje in izpodrinejo domače vrste. Lepe eksotične rastline so nam danes na voljo v vsakem vrtnem centru.

 4. Včeraj prodane na nizozemski borzi se rastline naslednji dan znajdejo na prodajnih policah naših trgovin, da jih lahko podarimo svojim bližnjim za praznik ali si z njimi polepšamo svoje okenske police in vrtove.Ni težav dokler ne uidejo v naravno okolje.

 5. Širijo se ob poteh, ob železnici in cesti, na obronkih gozda, ob potokih…

 6. Namesto robidovja se zaraste tuja amorfa, namesto bršljana se širi pisana petrolistna vinika in spleza na sosednje drevo…

 7. V našem okolju nimajo naravnih sovražnikov in nezadržno napredujejo.

 8. Rastejo v strnjenih gručah hitreje od domačega rastlinja, ga prekrijejo, mu odvzamejo svetlobo in hrano. Izpodrinejo domače rastline, ki so bile hrana nekaterim živalim. Zato se morajo le te odseliti drugam.Spremeni se naravno okolje.

 9. Tujerodne invazivne rastline se začnejo širiti na travnike in polja. Kmetom se zmanjša količina pridelka, ker je na njihovi njivi vse več „plevela“ ki ga je težko uničiti.

 10. Nekatere omenjene rastline so nevarne zdravju in povzročajo alergije: - ambrozija - orjaški dežen

 11. Odstranjevanje tujerodnih rastlin je težko in ga je treba vztrajno ponavljati več let:- košnja mladega rastlinja,- puljenje rastlin pred semenitvijo,- odkopavanje s koreninami vred(japonski dresnik),- sežig celotnih rastlin in semen.

 12. Najboljša obramba pred tujimi invazivkami je pravilno ravnanje ter zavedanje, da so nevarne okolju in nam.Ko se znajdejo na travniku so bodo nezadržno širile do naše streznitve, da bo potrebno ukrepati proti njim. Čas je njihov zaveznik, nam ga zmanjkuje.