y ksek yargida yargilama s re ler ve z m ner ler salih zaykut yargitay yes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ. YARGILAMANIN EN ÖNEMLERİ HEDEFLERİ ARASINDA. Adaletin hızlandırılmasını, Süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Mahkemelerin iş yükünü azaltmak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
y ksek yargida yargilama s re ler ve z m ner ler salih zaykut yargitay yes
YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Salih ÖZAYKUT

YARGITAY ÜYESİ

Salih ÖZAYKUT

yargilamanin en nemler hedefler arasinda
YARGILAMANIN EN ÖNEMLERİ HEDEFLERİ ARASINDA
 • Adaletin hızlandırılmasını,
 • Süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Mahkemelerin iş yükünü azaltmak
 • Yargılama faaliyetinde zaman ve emek kaybını önlemek
 • bulunmaktadır.

Salih ÖZAYKUT

ortak ama ve temel de erler
Ortak Amaç ve Temel Değerler
 • İnsan onuruna ve insan haklarına saygılı,
 • Evrensel hukuk ilkelerine ve demokratik değerlere gönülden bağlı,
 • Adil,
 • Bağımsız,
 • Tarafsız,
 • Özgürlükçü yaklaşım benimseyen,
 • Eşitlikçi ve hakkaniyete riayet eden,
 • Katılımcı,

Salih ÖZAYKUT

ortak ama ve temel de erler1
Ortak Amaç ve Temel Değerler
 • Güvenilir,
 • Saydam,
 • Etkin,
 • Erişilebilir,
 • Tutarlı,
 • Yetkin,
 • Gelişimci,
 • Bilgi ve birikime değer veren,
 • Kurum çalışanına saygı ve güven duyan ve duyulan,
 • Kaliteli bir yargılama

Salih ÖZAYKUT

sorunlar ve z m ner ler
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • 1-Yargıtaya yakışan bir mahkeme binası
 • 2-İnsan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlayacak kurumsal yapıların kurulması, var olanlarının etkin olarak kullanılması
 • 3-Yerel mahkeme hakimlerine çalıştıkları konularda Adalet Akademisinde ve Yargıtay’da zorunlu hizmet içi eğitim verilmesi

Salih ÖZAYKUT

sorunlar ve z m ner ler1
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • 4-Yerel mahkeme hakimlerinin en fazla hata yaptığı ve en fazla bozmaya konu olan konuların tespit edilerek, çözüm önerileri ile birlikte Yargıtayın internet sitesinde yayınlanması
 • 5-Sık yapılan usul hataları konusunda Uyap sisteminden otomatik uyarı verilmesi ve bu konunun geliştirilmesi

Salih ÖZAYKUT

sorunlar ve z m ner ler2
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • 6-Eğitim ve Uluslar arası İlişkiler Bürosu Kurulması
 • 7- Araştırma, Strateji Oluşturma, Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu oluşturulması
 • 8-İş alanları sadeleştirilerek, aynı nitelikteki işlerin belirli dairelere hasredilmesine yönelik olarak Yargıtay Dairelerinin işbölümlerinin yeniden düzenlenmesi

Salih ÖZAYKUT

sorunlar ve z m ner ler3
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • 8-Yargıtay’da hukuk ve ceza tevzi büroları kurulması
 • 9-Yargıyı hızlandırma tasarısının değerlendirilmesi
 • -Bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlerce yerine getirilmesi
 • -Not sisteminin kaldırılması

Salih ÖZAYKUT

sorunlar ve z m ner ler4
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • 10-Hakim ve savcı sayısının yetersizliği, nitelikli tetkik hakimi bulmada yaşanan güçlüğe bir çare; Uzman Hukukçu (Adli Yardımcı)
 • 11-Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarının teşviki
 • 12- Bölge adliye mahkemelerinin en uygun şekilde sisteme dahil edilmesi
 • 13- Temyiz denetiminin, temyiz dilekçesindeki taleplerle sınırlı olarak yapılması

Salih ÖZAYKUT