CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM

play fullscreen
1 / 18
CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM
499 Views
Download Presentation
emma-chambers
Download Presentation

CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 6. Ünite CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM

 2. A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI BİTKİLER MİKROSKOBİK CANLILAR BİTKİLER HAYVANLAR MANTARLAR

 3. Çiçeksiz Bitkiler • Bazı bitkilerin çiçekleri yoktur. Bu bitkiler; göllerde, bataklıklarda, nemli topraklarda ve ağaç gövdelerinde yaşar.Bu bitkilere çiçeksiz bitkiler denir. Atkuyruğu Kibrit Otu Eğrelti otu Kara yosunu

 4. Çiçekli Bitkilerin Kısımları Çiçek • Çevremizde, çiçekli bitkiler görür ve bazılarını tanırız. Çiçekli bitkiler, kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi kısımlardan oluşur. Gövde Yaprak Kök

 5. Omurgalı Hayvanlar • Omurga iskeletimizin önemli parçalarındandır. Hayvanların bazılarının omurgaları vardır. Bunlara omurgalı hayvanlar denir.

 6. Omurgasız Hayvanlar • Omurgası olmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar denir.

 7. Yararlı Mantarlar • Besin olarak tüketilir. • Çeşitli peynirlerin elde edilmesinde rol oynar. • Hamurun kabarmasında etkilidir. • Penisilin gibi antibiyotiklerin yapımında kullanılır.

 8. Zararlı Mantarlar • Besinlerin küflenmesine yol açar. • Bazı türleri zehirlenmeye yol açar. • Buğday, mısır, çavdar, asma gibi birçok bitkide hastalıklara yol açar. • İnsanlarda saç kıran hastalığına, el ve ayaklarda kaşıntılara sebep olur.

 9. Mikroskobik Canlılar • Mikroskobik canlılar gözle göremeyecek kadar küçüktür. Bunları sadece mikroskopla görebiliriz. Çoğunluğu bulaşıcı hastalıklara yol açar. Kolera, verem, tifo, tetanos gibi hastalıkların sebebi mikroskobik canlılardır. Mikroskobik canlıların yararlıları da vardır.Sütten peynir ve yoğurt, üzüm suyundan sirke yapılmasında rol oynar.

 10. B. YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE

 11. 1.Çevredeki Canlıların Yaşam Alanı • Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için uygun ortamlarda bulunmak zorundadırlar. Bunlar onların yaşadıkları yerlerdir.

 12. Çevremizdeki tüm canlılar doğal yaşamlarını sürdürebildikleri, beslenip çoğalabildikleri ve düşmanlarından korunabildikleri ortamlarda yaşar. Besinlerini elde ettikleri, büyüyebildikleri ve çoğaldıkları ortamlara kolaylıkla uyum sağlarlar.

 13. 2. Canlıların Beslenme Şekilleri • Yeryüzündeki canlılar farklı şekilde beslenir. Serçeler küçük tohum ve böceklerden ihtiyacını karşılar. Koyun ve keçiler otla beslenir. Aslan, kaplan, çakal gibi hayvanlarda etle beslenir.

 14. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye gereksinim duyar. Enerji gereksinimlerini besinlerden sağlarlar. Bitkiler besin gereksinimlerini fotosentez yaparak karşılar.

 15. Canlılar arasında beslenme ilişkilerini bir zincirin halkalarına benzetebiliriz. Bu zincirin her halkasında değişik canlılar yer alır, biri diğerinin besinidir. Böylece besin zinciri oluşur.

 16. İnsan ve Çevre • Canlı ve cansız varlıklar birbiriyle etkileşim içinde bulunur. Bu etkileşim özellikle insanların faaliyetleri sonucunda bozulur.

 17. Çevremizde en çok zarar gören yerlerden biri de ormanlardır. Ormanlar yaşamımız için gerekli olan oksijenin kaynağıdır. İnsanlar odun, kereste ihtiyaçlarını ormanlardan karşılar. Ormandaki ağaçlar toprağı tutarak toprağın erozyonla tanışmasını engeller. Ormanlar bu kadar faydalı olmalarına rağmen insanlar onları tahrip ederler.

 18. Hazırlayan: İrem KIYGIN