CAMİYİ TANIYALIM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CAMİYİ TANIYALIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
CAMİYİ TANIYALIM

play fullscreen
1 / 23
CAMİYİ TANIYALIM
663 Views
Download Presentation
lael
Download Presentation

CAMİYİ TANIYALIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil. CAMİYİ TANIYALIM

 2. Cami-Mescit • Müslümanların ibadet etmek amacıyla toplandıkları büyük yerlere cami, küçük yerlere ise mescit denir. • Camiler, cemaatle namaz kılmak, İslam dininin gerekleri hakkında bilgi ve öğüt vermek için kullanılır. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 3. Türkiye'de Camiler • Camiler genellikle geniş bir alan üzerine yapılmışlardır. Üç ana bölümü vardır: • Dış avlu, • İç avlu ve • Caminin içidir. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 4. 1. Dış Avlu • Dış avluyu caminin bahçesi gibi düşünebiliriz. Bu alan genelde ağaçlandırılmıştır. Dış avludan iç avluya büyük kapılardan girilir. Selimiye Camii - Edirne Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 5. 2. İç Avlu • Dış avludan içeri girdiğimizde üstü açık geniş bir alanla karşılaşırız. Bu alana iç avlu denir. • İç avluyu dört yandan revaklar kuşatır. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 6. İç Avluda Bulunan Bölümler Revak: Üstü küçük kubbelerle örtülü, yarı açık mekanlardır. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 7. İç Avluda Bulunan Bölümler Son Cemaat Yeri: Geç gelen cemaatin namaza durabilmesi için oluşturulmuş cami ile birleşen taraftaki kısma,verilen isimdir. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 8. İç Avluda Bulunan Bölümler Şadırvan:İç avlunun ortasında cemaatin abdest alması için yapılmış bölümdür. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 9. 3. Caminin İç Bölümleri • Caminin iç bölümünde mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve müezzinler için özel mekan bulunur. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 10. Müezzin Mahfili Müezzinlerin, camilerde, bir arada oturmaları için ayrılmış, yüksekçe yapılmış yerdir. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 11. Mihrap Camide imamın namaz kıldırdığı bölüme mihrap denir. Yarım daire biçiminde oyuktur. Mihrap Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 12. Minber Cuma ve bayram namazlarında imamın hutbe okuduğu mekana minber denir. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 13. Vaaz Kürsüsü Vaizler buradan insanlara dini bilgiler ve öğütler anlatır. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 14. Minare Camiye dıştan bakışta, onun bir köşesinde göğe doğru uzanan ince uzun bir kule görürüz. Buna minare denir. Bazı camilerde birden fazla minare vardır. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 15. 4.Cami Görevlileri İmam-Hatip • Cemaate namaz kıldıran kişilere imam denir. • Hutbe veren kişilere de hatip denir. • Genellikler imamlar hatiplik görevini de sürdürür. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 16. Cami Görevlileri Müezzin Ezan ve kamet okuyan, tesbihatları yaptıran kişiye müezzin denir. ..allahû-ekber.. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 17. Cami Görevlileri Vaiz: Cemaate dini bilgiler ve öğütler anlatan kişiye vaiz denir. Genelde Cuma namazından önce camilerde vaaz verilir. Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 18. Değerlendirme Soruları • “Müslümanların ibadet etmek amacıyla toplandıkları büyük yerlere …….., küçük yerlere ise …….. denir.” Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mescit-minber B) Mescit-cami C) Cami-mescit D) Minber-mescit Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil. Cevap:C

 19. Değerlendirme Soruları 2.Camilerde hatibin hutbe okuduğu, yüksek mekana ne denir? A) Mihrap B) Minber C) Minare D) Mahfil Cevap:B Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 20. Değerlendirme Soruları 3.İç avlunun ortasında cemaatin abdest alması için yapılmış bölüme……..,kıble istikametini gösteren ve imamın cemaat önünde durarak namaz kıldırdığı yere ise ……..denir. Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Hazire-minber B) Şadırvan-mahfil C) Hazire-kürsü D) Şadırvan-mihrap Cevap:D Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 21. Cevap:A Değerlendirme Soruları 4. Camilerde, vaizlerin vaaz vermeleri için yapılmış mekana ne denir? A) Kürsü B) Şadırvan C) Mihrap D) Vaiz Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil.

 22. Değerlendirme Soruları 5. Aşağıdakilerden hangisi, caminin görevlileri arasında yer almaz? A) İmam B) Hatip C) Vaiz D) Hizmetli Selman ALBAYDin Kül. ve Ahl. Bil. Cevap:D