CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM PowerPoint Presentation
Download Presentation
CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM

play fullscreen
1 / 30
CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM
313 Views
Download Presentation
ike
Download Presentation

CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CANLILARIN DÜNYASINI GEZELİM

 2. CANLILAR BİTKİLER-HAYVANLAR-MİKROSKOPİK C MANTARLAR

 3. Çiçeksiz Bitkiler • Çevremizde çok sayıda bulunan bitkilerin şekil ve yapıları farklılık gösterir.Bitkileri birbirinden ayıran en önemli özellik, çiçekli ya da çiçeksiz olmalarıdır.

 4. Çiçeksiz Bitkiler • Bazı bitkilerin çiçekleri yoktur.Çiçeksiz bitkilere örnek olarak kara yosunları,atkuyruğu otu,kibrit otu ve eğrelti otlarını örnek verebiliriz.

 5. Çiçekli Bitkiler Çiçekli bir bitkiyi kök,gövde,yaprak ve çiçek olmak üzere 4 kısımda inceleyebiliriz

 6. Çiçek • Bitkinin üreme organıdır.Bitkinin tohum ve meyvesini oluşturur.

 7. Yaprak • Fotosentez ile besin üretir.Solunum yapar.Terleme(boşaltım) yapar.

 8. Gövde • Suda çözünmüş maddeleri kökten yaprağa taşır.Üzerinde çiçeği,meyveyi ve yaprağı bulundurur.Bitkinin dik durmasını sağlar.Bazı bitkilerde(patates,kereviz,yer elması vb) besin depo eder.

 9. Kök • Suda çözünmüş maddeleri topraktan alır.Bitkinin dik durmasını ve toprağa tutunmasını sağlar

 10. Hayvanlarda iskeletin önemli bir bölümünü omurga oluşturur.Hayvanların sınıflandırılması, vücutlarında omurga bulunup bulunmamasına göre yapılır.Buna göre hayvanlar;omurgalı ve omurgasız olmak üzere ikiye ayrılır. Hayvanlar

 11. Omurgalı Hayvanlar • BALIKLAR KURBAĞALAR SÜRÜNGENLER KUŞLAR MEMELİLER

 12. Balıklar Vücutları pullarla kaplıdır. Tatlı veya tuzlu sularda yaşarlar. Yüzgeçleriyle hareket ederler. Solungaçlarıyla nefes alıp verirler. Yumurtayla çoğalırlar. Hem et hem ot ile beslenirler.

 13. Kurbağalar • Kurbağalar nemli yerlerde yaşarlar. • Hayatlarının bir kısmını suda, bir kısmını da karada geçirir. • Böcek ve sineklerle beslenirler. • Yumurtayla çoğalırlar. • Kurbağa yavruları yumurtadan çıktıktan sonra ergin kurbağaya benzemez, daha çok balığa benzerler. • Yavru kurbağalar solungaç solunumu yaparlar. • Yetişkin kurbağalar akciğer ve deri solunumu yapar.

 14. Sürüngenler • Vücutları sert pullarla kaplıdır. • Yumurta ile çoğalırlar. • Akciğerleriyle solunum yaparlar. • Karada ve suda yaşayanları vardır. • Hem etle hem otla beslenen türleri vardır.

 15. Kuşlar • Beslenme şekillerine göre gagaları farklı şekildedir. • Vücutları tüylerle kaplıdır. • Kanatları vardır. • Bazıları uçabilirken bazıları uçamaz. • Akciğer solunumu yaparlar. • Yumurtayla çoğalırlar. • Yavrularına bakarlar.

 16. Memeliler • Vücutları kıllarla kaplıdır. • Yavrularını sütle beslerler. • Büyük çoğunluğu karada yaşar. • Balina,yunus ve foklar denizde yaşayan memelilerdir. • Akciğer solunumu yaparlar. • Yarasa uçan memelidir. • Yavrularına bakarlar. • Omurgalı hayvanların en gelişmiş grubudur. • Otla,etle ve hem otla hem etle beslenenleri vardır.

 17. Omurgasız Hayvanlar • TOPRAK SOLUCANI • SALYANGOZ • MİDYE

 18. Toprak Solucanı • Nemli bir vücuda sahiptir.Ayakları yoktur.Toprak içinde yaşar.

 19. Salyangoz • Ayakları yoktur.Sırtında sert bir kabuk bulunur.Karada yaşayan omurgasızdır.

 20. Besin Zinciri • Beslenme şekillerine göre hayvanlar üç gruba ayrılır. • 1-Etyiyenler:Aslan,kaplan,tilki,kartal,çakal. • 2-Ot yiyenler:Koyun,keçi,inek,at,çekirge. • 3-Hem et hem otyiyenler:Ayı,kaplumbağa,balık,tavuk

 21. Mantarlar • Birçok kişi mantarların bitki olduğunu düşünebilir.Fakat mantarlar bitki değildir.Yaprakları ve çiçekleri yoktur.

 22. Şapkalı Mantarlar • Bazılarını besin maddesi olarak kullandığımız mantarlardır.Bu mantarların özel olarak insanlar tarafından üretilen türlerine kültür mantarı denir.Şapkalı mantarların bazıları zehirlidir.Bu nedenle yenilmesi çok tehlikelidir.

 23. Küf Mantarları • Uzun süre açıkta bırakılan ekmek, peynir veya meyve gibi besinlerin üzerinde yeşil renkte bir tabaka oluşur .Bu tabakayı oluşturan küf mantarları penisilin isimli ilk antibiyotik,peynir küfünden elde edilmiştir.

 24. Maya Mantarları • Bu mantarları mikroskop kullanarak gözlemleyebiliriz.Maya mantarları,kendilerine uygun (besin,su,sıcaklık) ortama kavuştuklarında canlılık faaliyetlerine başlarlar.Hamurun kabarması,sütün peynire dönüşmesi maya mantarları sayesinde gerçekleşir.

 25. Mantarların Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Yararlı Mantarlar Besin olarak kullanırız. Peynir yapımında kullanırız. Hamurun kabarmasında etkilidirler. Antibiyotik yapımında etkilidirler.

 26. Mantarların Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Zararlı Mantarlar Bazı türleri insanları zehirleyebilir. Birçok bitkide hastalıklara yol açar. İnsanlarda saç kıran,çocuklarda pamukçuluk hastalığına,el ve ayaklarda kaşıntılara sebep olur.

 27. Mikroskobik Canlılar • Bu canlılar gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçüktür. • Bunları sadece mikroskopla görebiliriz. • Kolera,tifo,tetanos ve verem gibi bulaşıcı hastalıklara yol açar. • Toprakta,suda besinlerimizde ve vücudumuzda yaşarlar. • Peynir,yoğurt ve sirke yapımında kullanılırlar.

 28. Topraktaki canlı atıkların çürümesine yardım ederler. • Açıkta bırakılan yiyeceklerde hızla çoğalırlar. • Mikroskobik canlıların denizlerde,göllerde ve okyanuslarda yaşayanları da vardır.Bunlar hayvan maması ve kozmetik ürünlerin yapımında kullanılır.

 29. VE SON...

 30. Hazırlayan Süleyman Yelbay Yardımcı Kaynak Özet Konu Anlatımlı Soru Dünyası