Download
maddeyi tan yal m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maddeyi Tanıyalım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maddeyi Tanıyalım

Maddeyi Tanıyalım

202 Views Download Presentation
Download Presentation

Maddeyi Tanıyalım

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maddeyi Tanıyalım Madde ve Cisim Maddenin Özellikleri Maddenin Haller Maddenin Hal Değiştirmesi

 2. Madde ve Cisim • Uzayda yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde denir. • Örnek: demir, bakır, taş, toprak, altın vb. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 3. Cisim • Maddelerin şekil almış haline cisim denir. • Demir maddedir. • Demir makas, cisimdir. • Cam bir maddedir. • Cam ampul bir cisimdir. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 4. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri • Hacim, • Kütle, • Ağırlıktır. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 5. Yumuşaklık, Sertlik Parlaklık, Matlık Saydamlık, Opaklık Düzgünlük, Pürüzlülük Renk, Koku, Tat Maddenin Görülebilir Özellikleri Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 6. Maddenin Halleri • Katı maddeler:taş, • Demir,bakır,altın vb. • Sıvı maddeler:su, petrol,mazot, gaz yağı vb. • Gaz maddeler: su buharı, oksijen, vb. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 7. Katı Maddeler • Katı maddelerin belirli şekli ve hacmi vardır. • Molekülleri arasında boşluk azdır. Sıkıştırılırlarsa bile hacimleri küçülmez. • Molekülleri bulundukları yerde titreşerek hareket ederler. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 8. Sıvı Maddeler • Sıvı maddelerin belirli bir hacimleri vardır. • Belli bir şekilleri yoktur.Konuldukları kabın şeklini alırlar. • Molekülleri birbiri üzerinden kayarak hareket eder.Sıvılar sıkıştırıldığında hacimleri küçülmez. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 9. Gaz Maddeler • Gaz maddelerin belli bir şekilleri yoktur.Bulundukları kabın şeklini alırlar. • Belli bir hacimleri yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar. • Molekülleri bağımsızdır. Aralarında boşluk çoktur.Bu nedenle sıkıştırıldıkça hacimleri küçülür. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 10. Maddenin Hal Değiştirmesi • Erime • Donma • Buharlaşma • Kaynama • Yoğunlaşma Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 11. Katı bir maddenin ısı enerjisi alarak sıvı haline geçmesi olayına erime denir. Buzun erime sıcaklığı 0 C°. Demirin erime sıcaklığı 1540 C °. Her maddenin erime ve donma sıcaklığı ayrıdır. Erime ve donma olayları bitinceye kadar sıcaklık sabit kalır. Erime Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 12. Donma • Sıvı bir maddenin yeterince soğutularak katı hale geçmesine donma denir. • Suyun buz olması. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 13. Buharlaşma • Sıvı bir maddenin ısı enerjisi alarak gaz haline gelmesine buharlaşma denir. • Sıcaklık artarsa buharlaşma hızlanır. • Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4

 14. Yoğunlaşma • Gaz maddenin sıvı hale geçmesi olayına yoğunlaşma denir. • Su buharının, su damlacıklarına dönüşmesi. • Yoğunlaşma da buharlaşma gibi her sıcaklıkta olur. Hazırlayan:Hatice Başbahar_s4