MADDEYİ TANIYALIM - PowerPoint PPT Presentation

maddey taniyalim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MADDEYİ TANIYALIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
MADDEYİ TANIYALIM

play fullscreen
1 / 16
MADDEYİ TANIYALIM
203 Views
Download Presentation
fergus
Download Presentation

MADDEYİ TANIYALIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MADDEYİ TANIYALIM

 2. MADDE VE CİSİMMADDENİN HALLERİ

 3. MADDE Uzayda yer kaplayan kütlesi ve hacmi olan her varlığa maddedenir

 4. CİSİM Maddelerin şekil almış haline cisim denir. • Demir maddedir. • Demir makas, cisimdir. • Cam bir maddedir. • Cam ampul bir cisimdir.

 5. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri • Kütle • Hacim • Ağırlık

 6. KÜTLE Kütle, madde miktarının bir ölçüsüdür. Aynı büyüklükteki maddeler, farklı kütlelere sahip olabilir. Maddenin büyüklüğü kütlesini tahmin etmede yanıltıcı olabilir. Maddelerin kütlelerini doğru ve tam ölçmek için eşit kollu terazi adı verilen alet kullanılır.

 7. HACİM Sıvıların hacmini ölçmek için dereceli silindir veya ölçülü kaplar kullanılır. Sıvı ölçmede kullanılan kabın üzeri eşit aralıklarla çizilmiştir. Sıvı maddeleri ölçerken dereceli kabın düz bir zeminde olması gerekir.

 8. Sıvı madde dereceli silindir veya ölçülü kaba doldurulur. Sıvının hacmini, bu kapların üzerindeki çizgiler ve rakamlar yardımıyla ölçeriz. Bu kaplar, düzgün şekilli olmayan maddelerin de hacmini ölçmemizi sağlar

 9. Maddenin Görülebilir Ve Hissedilir Özellikleri • Yumuşaklık, • Sertlik • Parlaklık, • Matlık • Saydamlık • Opaklık • Düzgünlük • Pürüzlülük • Renk, • Koku, • Tat

 10. MADDENİN HALLERİ • Katı hali (taş,Demir,bakır,altın…) • Sıvı hali (su, petrol,mazot, gaz yağı…) • Gaz hali ( su buharı, oksijen, …)

 11. Katı Maddeler • Katı maddelerin belirli şekil ve hacimleri vardır. • Tanecikler birbirine çok yakındır ve bu tanecikler arasında güçlü çekim kuvveti vardır. • Moleküller titreşim hareketi yaparlar.

 12. Sıvı Maddeler • Sıvı maddelerin belirli hacimleri vardır. • Şekilleri yoktur.

 13. İçinde bulundukları kabın şeklini alırlar. • Tanecikler arası boşluk daha fazladır.

 14. Gaz Maddeler • Tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıftır. • Akışkandır(moleküller birbirinin üzerinden kayar).

 15. Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur. • İçinde bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar.

 16. Tanecikler arası boşluk fazla çekim kuvveti ise çok azdır. • Kolaylıkla sıkıştırılabilirler ve genişletilebilirler.