islam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Islam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Islam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Islam - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Islam. Projek tová práca z náuky o spoločnosti. Martina Nevolná 3.A. Čo je to Islam?. Mešita. Moslimská žena. Korán – modlitebná kniha. Počiatky Islamu. Mohammadov život Mohammadovo zjavenie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Islam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
islam
Islam

Projektová práca z náuky o spoločnosti

Martina Nevolná 3.A

po iatky islamu
Počiatky Islamu
 • Mohammadov život
 • Mohammadovo zjavenie:

„Prednášaj v mene svojho pána, lebo pán tvoj je nadmieru štedrý a naučí človeka to, čo ešte nepozná“

 • Mohammadova nočná púť
 • Hidžra do Mediny
 • Historicky doložený život
 • Šírenie Islamu
z klady islamu
Základy Islamu
 • Dín životný smer Islamu
 • Piliere Islamu: 1. vyznanie viery (šaháda)

2. modlitba (salát)

3. pôst (saum)

4. almužna (zakát)

5. púť do Mekky (hadždž)

 • Dôležité pojmy: Adl – božia spravodlivosť

Ilm – istá miera poznania

Džihád – neustály boj za spravodlivosť

kor n sv t kniha islamu
Korán– svätá kniha Islamu
 • Rytmická próza, epická báseň

Text je rozdelený do 114 kapitol a obsahuje 6236 veršov

Hlavnou témou: Boh, ľudia, spoločnosť, príroda, rozum, proroctvo a zjavenie

 • Podstata koránu

Fátiha – otvárateľka knihy

Hudúh – normy ľudského chovania

 • Zneužitie koránu

Dawood - muži sa oženia s „cudnými pannami“

Korán - manželky budú pre nich očistené

pramene islamsk ho pr va
Pramene islamského práva
 • Korán: upravuje rodinnoprávne vzťahy, občianskoprávne a trestnoprávne vzťahy
 • Sunna: súbor rozprávania o bytí, konaní, odporúčaniach, činoch a príkazoch proroka Mohammada
 • Idžmá: „jednomyseľná zhoda“
 • Kijás: je formou analogického úsudku
islamsk pr vny syst m
Islamský právny systém
 • Islamské právo: vydávať zákony, obsahuje normy morálky, etiky, práva, náboženské sviatky
 • Myšlienkové školy: Hanahíjska škola - India, Afrika, Egypt

Málikovská škola - sev. a záp. Afrika

Sáfiovská škola - Malajzia, Indonézia

Hanbalovská škola - Arábia

Džafarí škola - Irán, Irak

trestn iny pod a islamsk ho pr va
Trestné činy podľa islamského práva
 • 2 kategórie: Hadd – potrestanie podľa koránu

Tázir – potrestanie sudcom spôsobom, ktorý uzná za vhodný

 • Hadd: cudzoložstvo, zabitie, krivé obvinenie z cudzoložstva, požívanie alkoholických nápojov, krádež a lúpež
 • Tázir: porušenie morálky, falšovanie alebo úplatkárstvo
rodinn pr vo
Rodinné právo
 • Manželstvo
 • Polygamia max. 4 ženy
 • Rozvod:

Muži:7 druhov nedostatkov žien: pomätenosť, slepota, malomocenstvo, nemohúcnosť, malátnosť, afza (pohlavný orgán ženy, ktorý neumožňuje pohlavné spojenie)

Ženy: pomätený, fyzicky nespôsobilý, vykastrovaný

postavenie ien v islame
Postavenie žien v islame

Spytovali sa Proroka:

Koho by si človek mal najviac vážiť?

Prorok odvetil: „Svoju matku, potom svoju matku,

potom svoju matku, potom svojho otca.“

Islamský prorok

terorizmus
Terorizmus
 • Tére vydesiť, vystrašiť
 • Islamizmus
 • Teroristické útoky: 11 september 2001, Srí Lanka