slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย PowerPoint Presentation
Download Presentation
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย. เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา เลขานุการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย Thai Queer Resources Centre: TQRC. Definition?. Sex? Gender? Sex- - เพศทางชีววิทยา ( Biological sexes. ) - - เพศสรีระ ( Physical Determination.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย' - elisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา

เลขานุการศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทย

Thai Queer Resources Centre: TQRC

definition
Definition?
 • Sex?
 • Gender?
 • Sex- -เพศทางชีววิทยา (Biological sexes.)

- - เพศสรีระ (Physical Determination.)

Gender- - เพศทางวัฒนธรรม (Cultural Determination.)

sex gender not clear
Sex, Gender, not clear?
 • ผู้หญิงเป็นเพศที่สุภาพเรียบร้อย
 • ผู้หญิงมีประจำเดือน, เมนส์
 • ผู้ชายเป็นเพศที่ก้าวร้าว
 • ผู้ชายมีหนวด
 • ผู้ชายไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศได้
 • ผู้หญิงกินน้อย และกินข้าวหลังจากผู้ชายอิ่มแล้ว
 • ผู้ชายยืนถ่ายปัสสาวะ
 • ผู้หญิงจะวางเฉยเมื่อถูกกระทำรุนแรง
 • ผู้ชายไม่สามารถดูแลเด็กได้
 • ผู้หญิงจะเปลี่ยนคำนำหน้านามหลังแต่งงาน
 • ผู้หญิงไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร
 • ผู้หญิงมีมดลูก
 • แล้วกะเทยล่ะ?
slide5
เพศเป็นเรื่องของการใส่รหัส รหัสทางเพศ มักจะไม่ถูกตั้งคำถาม
 • วัฒนธรรมอเมริกัน พ่อแม่จะแต่งตัวทารกชายด้วยเสื้อผ้าสีฟ้า, ส่วนทารกหญิงจะถูกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีชมพู- - ไม่มีใครรู้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น แต่ก็ทำตาม
 • มีบ้างที่ทารกหญิงจะสวมใส่เสื้อผ้าสีฟ้า, ถ้าทารกชายสวมเสื้อผ้าสีชมพูจะถูกมองว่า “ประหลาด”
 • การตั้งชื่อ- - ชื่อของเด็กหญิงจะใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวล เป็นสัญญะแห่งความดี ความงาม, ชื่อของเด็กชายจะใช้ถ้อยคำที่สั้น กระชับ มีน้ำเสียงที่หนักแน่น เป็นสัญญะแห่งความแข็งแรง กล้าหาญ
 • ความหวาดกลัวต่อการสลับบทบาททางเพศ ทำให้ผู้ปกครองพยายามตั้งชื่อลูกให้เหมาะกับ(อวัยวะ)เพศ เผยให้เห็นความกลัวต่อการรักเพศเดียวกัน (Homophobia)
 • ทั้งนี้ มีให้เห็นบ้างว่าชื่อของเด็กหญิงแผลงมาจากชื่อของเด็กชาย, แต่ชื่อของเด็กชายที่แผลงมาจากชื่อของเด็กหญิงน้อยครั้งที่จะปรากฎ
slide6
การกลายมาเป็นชายหรือหญิงคือกระบวนการทางวัฒนธรรม กระบวนการเดียวกับการได้มาซึ่งเชื้อชาติ และชนชั้น
 • เพศ ถือเป็น การเมืองเรื่องการแบ่งแยก
slide7
รัฐไทย, อารยะ และสัณฐานอาการทางเพศ
 • สมัยรัชกาลที่ ๖ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ทรงโปรดเกล้าให้ออกพระราชกฤษฎีกาคำนำหน้านามสตรี โดยพิจารณาตามฐานะชาติกำเนิด ฐานะทางสังคม และสถานภาพสมรสของสตรี ดังเช่นให้ใช้คำว่า
 • นางสาว สำหรับสตรีที่ยังโสด = Miss,
 • นาง สำหรับสตรีที่แต่งงานแล้ว = Missis,
 • คุณหญิง = Ladyในภาษาอังกฤษ
 • ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๖๓โปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาคำนำหน้านามเด็ก
 • นายน้อย สำหรับเด็กชาย
 • นางน้อย สำหรับเด็กหญิง, ต้องเป็นบุตรข้าราชการชั้นสัญญาบัตร - - ต่อมายกเลิก
 • เด็กชาย-เด็กหญิง
 • พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. ๒๔๕๖ - -หลักการสืบเชื้อสายข้างบิดา
slide8
พ.ศ. ๒๔๘๑จอมพล ป. พิบูลสงครามเรืองอำนาจ นโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการนำประเทศเข้าสู่ความเป็นอารยะ
 • รัฐนิยม เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ ทำให้หญิง-ชายมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
 • บุรุษ- -ประกอบอาชีพอย่างขันแข็ง, ป้องกันชาติให้พ้นจากการรุกรานของศัตรู- - เปรียบบุรุษเป็นรั้วของชาติ
 • สตรี- -ต้องทำหน้าที่ในบ้านเรือนให้ดีที่สุด ทั้งการเป็นเมีย, แม่ และแม่บ้าน ต้องตกแต่งร่างกายให้งดงามสดชื่น เปรียบเป็นดอกไม้ของชาติ
 • รัฐบาลชักชวนให้ราษฎรเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบุรุษต้องกล้าหาญ องอาจ สมเป็นรั้วของชาติ- - เกรียงศักดิ์, สุรยุทธ; ชื่อสตรีต้องอ่อนหวานสมเป็นดอกไม้ของชาติ- - ชวนชม, สงวนศรี
 • ผู้ที่มีชื่อไม่บ่งเพศให้ชัดเจน จะถูกแนะนำให้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสม
slide9
การเลือกใช้ความเป็นหญิง-ความเป็นชายในสังคมไทยการเลือกใช้ความเป็นหญิง-ความเป็นชายในสังคมไทย
slide10
ทำไมเราจึงมองคนที่ต่างไปจากผู้หญิง-ผู้ชายในทางลบ?ทำไมเราจึงมองคนที่ต่างไปจากผู้หญิง-ผู้ชายในทางลบ?
the histories of sexualities
แหวกม่านลีลาชีวิตทางเพศThe histories of sexualities
 • แนวคิดเรื่องการสังวาสที่ผิดธรรมชาติ(Sodomy Law)นับเป็นหนึ่งแนวคิดเชิงศีลธรรมที่ผลิตโดยศาสนจักร
 • คัมภีร์ไบเบิล หน้า ๑๒หัวข้อที่๑๙เล่าถึงอวสานของเมืองโสโดม
 • เทพสององค์มาเยือนบ้านโลท แล้วชายหนุ่มน้อยใหญ่มาห้อมล้อมบ้านขอมีความสัมพันธ์กับเทพทั้งสอง แม้โลทจะเสนอลูกสาวสองคนให้กับชายทั้งหลายแทน แต่เขาเหล่านั้นก็ยังพยายามพังประตูบ้านเพื่อเข้าหาเทพทั้งสอง กระทั่งเทพทั้งสองโกรธและ เผาเมืองโสโดมเสีย
 • เรื่องนี้ยังกำกวมว่า การขอมีสัมพันธ์ทางเพศกับผู้มาเยือน, การขอมีสัมพันธ์ทางเพศแบบหมู่, หรือแม้การขอมีสัมพันธ์ทางเพศกับอำนาจเหนือธรรมชาติ ประเด็นใดคือความผิดกันแน่
 • แต่ท้ายที่สุดเรื่องราวนี้ถูกพัฒนาให้เป็นกฎหมายบังคับใช้ในอเมริกาเรียกว่าSodomy Lawที่อ้างถึงความผิดอันเกิดจากเพศสัมพันธ์ทางเวจมรรค(Anal Intercourse)ถือว่าเป็น“Deviant sexual intercourse"การสังวาสที่ผิดธรรมชาติเพราะไม่อาจผลิตซ้ำสมาชิกใหม่ให้กับสังคม ในแง่นี้นับเนื่องให้การขายบริการทางเพศ และ การรักเพศเดียวกัน ถูกมองว่าผิด
slide12
ใน ค.ศ. ๑๘๑๗เคยปรากฎว่าชายถูกตัดสินประหารชีวิตตามกฎการสังวาสที่ผิดธรรมชาติ เพราะมีการทำรักด้วยปากกับเด็กชาย ตามกฎมองว่า เป็นอาชญากรรมต่อธรรมชาติ
 • ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐและแวดวงการแพทย์ พยายามจัดประเภทเพื่อควบคุมคน กลับปรากฎกรณี ชายที่ครองชีวิตกับภรรยา แอบไปมีสัมพันธ์รักกับเด็กหนุ่ม ทำให้สังคมต้องเรียนรู้คำว่ารักสองเพศเพิ่มขึ้นอีก นักกฎหมาย, นักจิตวิทยา รวมทั้งแพทย์ จึงร่วมกันจัดประเภทสร้างคำนิยามกระทั่งละเลยความพยายามสร้างสรรค์ตัวตนของบุคคล
 • ในปี ค.ศ. ๑๙๗๐มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเกย์เพื่อแก้ไขกฎหมายและทัศนคติทางการแพทย์ เพราะปฏิบัติการทางกฎหมายและการแพทย์ สร้างคำอธิบายให้คนกลายเป็นอาชญากร หรือคนไข้ หรือผู้ป่วยทางจิต วาทกรรมการแพทย์ชี้นำคนรักเพศเดียวกันให้เข้ารับการบำบัดรักษา ผลร้ายคือ บุคคลนั้นๆ เชื่อ และรู้สึกว่าตนเองมีอาการป่วย บางคนมองว่าตนเองไร้อนาคต
 • ในอังกฤษ มี “Social purity campaigns” หรือการรณรงค์ให้เกิดความบริสุทธิ์ในสังคม ซึ่งระบุว่า อาชีพบริการทางเพศและชายรักเพศเดียวกันเป็นผลที่ตามมาจากความปรารถนาของผู้ชายทั้งสิ้น ทว่า ยิ่งพยายามควบคุมยิ่งเกิดการแสดงตัวตนเพื่อบอกว่า รักเพศเดียวกันเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย
slide13
กะเทยในพุทธศาสนา
 • กลไกควบคุมทางสังคมนั้นมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พุทธศาสนาและข้อบันทึกในพระไตรปิฎกถือเป็นผลึกของคติความเชื่อที่ตกค้างในสังคมไทยถึงปัจจุบัน
 • คนไทยจำนวนไม่มากที่จะรู้ว่าพระไตรปิฎกถูกสังคายนา ชำระ และจดบันทึก อย่างไม่ต่อเนื่อง มีการเทียบเคียงเปลี่ยนผ่านหลายภาษา จนบางครั้ง พบความไม่ลงรอยของข้อมูลที่บันทึกในพระไตรปิฎกแต่ละฉบับ ทำให้ความหมายเกี่ยวกับเพศเปลี่ยนไปด้วย
 • ในวินัยปิฎกกล่าวถึงความบริสุทธิ์ของเพศบรรพชิต ซึ่งลีลาชีวิตทางเพศถูกกล่าวถึงเพื่ออ้างเป็นวินัยควบคุมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เหมาะกับความเลื่อมใสศรัทธาเพราะสมัยนั้นพุทธศาสนาเป็นเรื่องใหม่ในสังคมอินเดียครั้งพุทธกาล ภาพลักษณ์อันดีของสงฆ์จึงมีความสำคัญต่อการสร้างความศรัทธาให้ผู้คนหันมาเลื่อมใสพุทธศาสนา
 • เมื่อพระไตรปิฎกถูกแปลเป็นภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการเทียบเคียงคำว่า นปุงสกบัณเฑาะก์ที่เป็นบัณเฑาะก์โดยกำเนิด ด้วยคำว่า เป็นกะเทยโดยกำเนิด ตามความเข้าใจของพระยุคหลังที่แฝงความหมายตามสังคมยุคนั้นลงไปด้วย ยืนยันการแทรกทัศนคติของผู้ชำระพระไตรปิฎกลงไป
 • และเมื่อเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าปรัมปราว่า บัณเฑาะก์ที่ได้บรรพชาในหมู่ภิกษุ เคยพูดยั่วยวนทางเพศ เป็นเหตุให้เกิดกฎห้ามบัณเฑาะก์บวช ผู้คนกลับเข้าใจว่าพุทธศาสนาห้ามกะเทยบวชเพราะคิดว่าบัณเฑาะก์กับกะเทยนั้นเหมือนกัน มีส่วนให้กะเทยดูไม่ดีในทางพุทธศาสนา
slide14
กะเทยในกฎหมาย
 • ในทางกฎหมาย สมัยอยุธยาตอนต้นมีกฎหมายตราสามดวง ระบุกะเทยอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถนำมาเป็นพยานได้
 • ในสมัยรัตนโกสินทร์ กฎมนเทียรบาลข้อที่ ๑๒๔ กล่าวถึงบทลงโทษสนมกำนัลคบผู้หญิง ทำดุจชายเป็นชู้เมียกัน
 • ในประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ในส่วนที่ ๖ ว่าด้วยความผิดที่กระทำอนาจาร หมวดที่ ๑ ความผิดฐานกระทำอนาจารอันเกี่ยวแก่สาธารณะ มาตราที่ ๒๔๒ กล่าวว่า “ผู้ใดกระทำชำเราผิดธรรมดามนุษย์ ด้วยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทำชำเราด้วยสัตว์เดียรฉานก็ดี ท่านว่ามันมีความผิด”
 • ในหมู่ชนชั้นนำสยามสมัยนั้น มองครอบครัวเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญ เพื่อดำรงและสืบทอดอำนาจ ดังนั้น รักเพศเดียวกันถูกมองว่าขัดต่อระเบียบทางการเมืองเพราะไม่ทำให้เกิดลูก
slide15
คติ ความคิดเหล่านี้ส่งผลอย่างไรต่อกะเทยไทยในปัจจุบัน
slide16

กะเทยไทย: โอกาสในชีวิต และ HIV

ดร. แครอล เจนกิ้นส์,

เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา,

แอนดรู ฮันเตอร์

slide17
ชีวิตครอบครัว
 • กะเทยได้รับกำลังใจจากผู้เป็นแม่- - มากกว่าพ่อ
 • “พ่อฉันเอาอกเอาใจฉันตอนที่ฉันยังเล็ก แต่พอฉันโตขึ้น และเริ่มแสดงความเป็นตัวฉัน- - พ่อของฉันรับไม่ได้”
 • ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ให้กำลังใจได้ดี
 • “ฉันขอบอกว่ากำลังใจที่ดีนั้นได้จากย่า ฉันบอกท่านว่า ถ้ายังรักฉัน ให้ฉันเป็นฉัน ตามทางของฉัน, ท่านตอบฉันว่า ยังรักฉัน- - ถึงฉันจะไม่มีแขน ไม่มีขา ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ใช่หลานท่าน, ฉันถึงกับร้องไห้”
slide18
ชีวิตในโรงเรียน
 • กะเทยเด็กหลายคนรู้สึกว่าตนเองเป็นหญิงตั้งแต่อายุ ๕ขวบ
 • ชีวิตในโรงเรียนไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับกะเทยที่เป็นนักเรียนดีประจำห้อง กะเทยจึงตั้งใจเรียนอย่างหนักให้พ่อแม่ครูอาจารย์พอใจ
 • ในช่วงมัธยมต้น กะเทยเด็กอาจจะเริ่มใช้ฮอร์โมน สวมเสื้อชั้นใน แต่งหน้า และแต่งหญิงบางโอกาส
 • เรียนรำไทย กลายเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับกะเทย
 • “ตอนฉันอยู่ ม.ต้น ฉันเรียน รร.ชาย, ที่นั่นมีกะเทยราวๆ ๒๕นาง แล้วก็มีคลับกะเทย เปิดรับสมาชิกใหม่เรื่อยๆ กะเทยบางคนพอโตขึ้นแล้วย้อนกลับไปเป็นผู้ชาย, ใครก็ตามที่กลั่นแกล้งฉัน ไม่ใช่เพื่อนของฉัน”
slide19
ความรุนแรงทางเพศต่อกะเทยเด็กความรุนแรงทางเพศต่อกะเทยเด็ก
 • หลายกรณีที่กะเทยเด็กถูกบังคับจากลุงหรืออาให้ทำออรัลเซ็กซ์ ตั้งแต่อายุยังน้อยกว่า ๕ปี
 • บางคนถูกแก๊งเด็กชาย ข่มขืนที่โรงเรียน
 • เสียงของกะเทยสะท้อนอารมณ์ที่ปนเปกันไป บ้างโกรธ บ้างรู้สึกสับสน
 • กะเทยไม่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์ และไม่เห็นความสำคัญที่จะร้องหาความช่วยเหลือที่โรงเรียน
 • ไม่มีกระบวนการให้คำปรึกษาในเรื่องแบบนี้
 • “เขาให้ฉันทำ...ทุกๆ ๒ วัน แล้วเขาก็เอา...ของเขาใส่...ฉัน มันเจ็บ แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีเอง เขาไม่ได้ใส่ถุงยาง, ใช้ครีมจอห์นสัน มันเจ็บ, เขาบอก เดี๋ยวก็โอเค ฉันคิดว่าฉันเป็นผู้หญิง แต่ก็ไม่รู้อะไรร้ายๆ จะเกิดตามมา”
slide20
การทำร่างกายให้เป็นหญิงการทำร่างกายให้เป็นหญิง
 • ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นการปรับเปลี่ยนร่างกาย เป็นเรื่องสลักสำคัญ
 • กะเทยบางคนใช้ฮอร์โมนตั้งแต่ก่อน ป.๓
 • ศัลกรรมเสริมทรวงอกคือขั้นต่อไป และทำกันเป็นเรื่องธรรมดา
 • เสริมจมูก ทำหน้า เสริมสะโพก- - ฉีดคอลลาเจน ซิลิโคน เป็นออพชั่น
 • บางคนผ่าตัดเต้านมออก ภายหลัง
 • ผ่าตัดแปลงลักษณะทางเพศ รวมทั้งเครื่องเพศนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำกันโดยทั่วไป
 • สำหรับกะเทยมุสลิมนั้น- -
 • “ฉันเคยคิดเรื่องทำนม และเสริมจมูก แต่คิดว่าจะไม่แต่งตัวเป็นหญิง ก็เพราะครอบครัวของฉัน ไม่ใช่เพราะว่าฉันกลัว แม่ของฉันห้ามไม่ให้แต่งหญิง เพราะกลัวว่าจะทำให้พ่อฉันหัวใจวาย”
slide21
การจ้างงาน
 • สำหรับกะเทยนั้น ความสามารถและวุฒิการศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน
 • กะเทยถูกปฏิเสธโอกาสในการทำงาน แม้แต่งานระดับล่างๆ
 • กะเทยเข้าไม่ถึงโอกาสในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือครูบาอาจารย์
 • การแต่งกาย และระดับของการใช้ความเป็นผู้หญิง นั้นเป็นประเด็นวิพากษ์บนตัวตนของกะเทย
 • การทำภาพลักษณ์ให้เป็นชาย (แอ๊บแมน) หมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น, สื่อให้เข้าใจว่ามีความสามารถมากขึ้น
 • กะเทยหลายคนมองว่างานบริการทางเพศเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เหลืออยู่
 • “ตอนที่ฉันสมัครงานในร้านอาหารที่เชียงใหม่ เขาบอกว่ารับคนเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้แล้ว วันรุ่งขึ้น เขาเปลี่ยนป้ายประกาศ บอกว่า เขาต้องการผู้ช่วยเพศหญิง มีข้อความในวงเล็บเขียนว่า ผู้หญิงแท้ๆ มันตลกมากเลยอ่ะ”
slide22
ความเป็นพลเมือง
 • อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย หากกะเทยจะขอมีบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารทางราชการ
 • “เจ้าหน้าที่ ที่อำเภอของฉันพูดจาสุภาพกับฉัน ตอนที่ฉันไปทำบัตรประชาชน เขาช่วยฉันหามุมกล้องที่จะทำให้ฉันได้รูปติดบัตรที่สวยที่สุด”
 • แต่เมื่อใดก็ตามที่กะเทยต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ข้อขัดแย้งระหว่างคำนำหน้านาม กับภาพลักษณ์ที่ปรากฎ มันจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่
slide23
การเกณฑ์ทหาร
 • คำจำกัดความ เป็นปัญหาใหญ่สำหรับกะเทย
 • “วิกลจริต จิตเภท, มีความผิดปกติทางจิต จิตเป็นหญิง…” คำเหล่านี้ถูกใช้จริงในเอกสารทางการทหาร สด. ๔๓
 • แม้ทุกวันนี้จะมีความระมัดระวังเกี่ยวกับคำจำกัดความสำหรับกะเทยในการเกณฑ์ทหารกันมากขึ้น
 • แต่ไม่แน่ใจว่าแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศจะเข้าถึงกรมทหารแล้วหรือไม่
 • “ตอนที่เรียน รด. วันนึงฉันไปค่าย ครูฝึกบอกให้ฉันนวดให้เขาในเต๊นท์ ครูฝึกบอกว่าฉันสวย เขาให้ฉันทำออรัลเซ็กซ์ให้เขา เขาชอบมาก แล้วเราก็มีเซ็กซ์ทางประตูหลัง เท่าที่ฉันจำได้ เขาแข็งแรงมากแล้วก็หล่อมากด้วย ฉันรอตั้งนานกว่าจะได้มีเซ็กซ์กับเขา กะเทยหลายคนชอบเขาแล้วก็แซวเขา”
slide24
ความรุนแรง
 • กะเทยต้องเผชิญความรุนแรงแม้กระทั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • กะเทยที่ถูกข่มขืน ไม่สามารถแจ้งความต่อตำรวจได้ เพราะกฎหมายไม่รองรับ
 • กะเทยถูกมองว่าเป็นตัวก่อปัญหา
 • กะเทยช่างทำผมและกะเทยผู้ใช้แรงงาน ถูกตำรวจใช้วาจาหยาบคายใส่ ขณะที่รอรถประจำทาง
 • “พวกมันบอกกับฉันว่า จะต่อยฉัน ถ้าไม่ให้เงินพวกมัน...ไอ้พวกสารเลว ฉันเกลียดพวกมัน เพื่อนฉันถูกตีด้วยด้ามปืนเข้าที่หัว เพราะไม่ให้เงินพวกมัน บางทีพวกมันด่าฉันอย่างกับหมูกับหมา”
slide25
การบริการทางเพศ
 • กะเทยจำนวนไม่น้อยที่ขายบริการทางเพศพร้อมกับทำงานอื่นไปด้วย
 • กะเทยบางคนก็ซื้อบริการทางเพศด้วย
 • กะเทยขายบริการ บางคนต้องเป็นฝ่ายรุก (สาวเสียบ)
 • มีการใช้ถุงยางน้อยมากสำหรับออรัลเซ็กซ์
 • ตำรวจเมืองพัทยา มีการใช้ “กฎ ๒ ถุงยาง” ถ้าพบใครพกถุงยางเกิน ๒ ชิ้น ต้องจ่ายค่าปรับชิ้นละ ๕๐๐บาท
 • การดำเนินงานเพื่อพนักงานบริการ ถือว่ายังมีไม่มากนัก กะเทยขายบริการหลายคนเรียนรู้วิธีป้องกันตัวจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเพื่อน และนิตยสารเกย์
 • “ฉันเริ่มออกไปกับแขกตั้งแต่อายุ ๑๖ฉันได้เงินประมาณ ๕๐๐บาทต่อคืน พอฉันมีแฟนเป็นฝรั่ง เขาให้เงินฉัน ๑๕,๐๐๐บาทต่อเดือน ฉันส่งเงินบางส่วนกลับไปให้ครอบครัว ประมาณ ๒,๐๐๐บาทต่อเดือน ตอนนี้ ฉันมีแขก ๒-๓คนต่อสัปดาห์ แล้วก็ใช้ถุงยางกับประตูหลัง แต่ออรัลเซ็กซ์ไม่ได้ใช้ถ้าแขกไม่อยากให้ใช้”
slide26
ยาเสพติด
 • ยาที่ใช้กันโดยทั่วไป- - แอลกอฮอล์ ยาบ้า ยานอนหลับ ยาอี ยาเค เฮโรอีน โคเคน
 • กะเทยที่ใช้ยาไม่ได้คุยถึงเรื่องการแสวงหาการรักษา- - พยายามคุมตัวเอง และสัญญากับครอบครัวว่าจะเลิก
 • “เราเริ่มมีเซ็กซ์น้อยลงทุกที เขาไม่ชอบฉันอีกต่อไปแล้ว เขาคิดว่าเขาต้องการผู้หญิง ผู้หญิงแท้ๆ ฉันถึงกับร้องไห้ และยอมรับว่าเราคงต้องจบกัน หลังจากนั้น ฉันกลับเข้าสู่ชีวิตกลางคืน ดื่มหนักมาก สูบบุหรี่ แล้วก็อัพยา แล้วมีเซ็กซ์ด้วย ฉันเป็นอีเหวอยาบ้าอยู่ประมาณ ๗ เดือน”
slide27
สามี คู่รัก เพื่อนชาย
 • กะเทยฝันก็ที่จะหาสามี แต่ตัวเลือกที่มีนั้นน่าเศร้า
 • กะเทยบางคนไม่มีสุขภาวะในเรื่องชีวิตทางเพศ
 • โดยมากจะมีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวที่ซับซ้อน
 • กะเทยที่มีบทบาททางสังคมแบบเดียวกับผู้หญิง อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าประทับใจ
 • บางคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคู่รักมากกว่า ๕๐คนต่อปี
 • “ตอนแรก ฉันใช้ถุงยางเสมอ ตอนนี้ ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังไปตรวจเลือดทุก ๓ - ๖เดือน เขาทำงานหนักและโดยปกติชีวิตของเขาไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง เขามีเซ็กซ์กับฉันเท่านั้น”
slide28
ความรักและความไว้ใจ
 • การใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัย บางครั้งขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบุคคล
 • ความปลอดจากโรคอย่างแท้จริงนั้นยังไม่ใช่เรื่องที่กะเทยจะเข้าใจได้อย่างทั่วถึง
 • “ฉันคิดว่าแฟนฉันกำลังมองหาใครสักคนอยู่ มักจะมีคนโทรเข้ามือถือเขา ตอนที่เขาอยู่กับฉัน แต่ฉันไม่แคร์ เพราะว่าฉันรักเขามาก และมันก็ธรรมชาติของผู้ชายอ่ะนะ เดือนนึงเราจะมีเซ็กซ์กัน ๑๕ครั้ง เปล่า เราไม่ได้ใช้ถุงยางทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเรามีถุงยางรึเปล่า ฉันไว้ใจเขา”
slide29
ถุงยาง การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV
 • กะเทยส่วนใหญ่มีคู่รักหลายคนในเวลาเดียวกัน
 • การตรวจโรคเป็นเรื่องที่ทำกันโดยทั่วไปแต่เป็นไปในทิศทางที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
 • กะเทยคิดว่าเข้ารับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากคลินิคเอกชนดีกว่า
 • ๓๐บาทรักษาทุกโรคมีปัญหาถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ลงทะเบียน
 • “ใช่ ฉันใช้ถุงยางกับชาวต่างชาติแต่ไม่ค่อยใช้กับลูกค้าคนไทย สองอาทิตย์ที่แล้ว ฉันมีเซ็กซ์กับผู้ชายไทย แล้วเขาไม่อยากใช้ถุงยางกับฉัน ฉันไว้ใจเขา ก็เลยตามใจ เรามีเซ็กซ์ทางประตูหลังกัน ฉันกลัวเล็กน้อย หลังจากนั้น ฉันรีบไปตรวจเลือดทันที”
slide30
บริการสุขภาพทางเพศ และแรงสนับสนุนส่งเสริม
 • “บางครั้งฉันกินข้าวกับเพื่อนๆ แต่พวกเขาบอกให้ฉันใช้ช้อนคันอื่นตักอาหาร ฉันใช้ช้อนกลางตักอาหาร แล้วก็แยกออกไปกินคนเดียว กินคนเดียวยังจะดีซะกว่า”
 • “บางครั้ง ถุงยางแตกไปแล้วแต่เราไม่รู้ตัว ฉันเลยไปตรวจเลือด ฉันถึงกับช๊อค ผลออกมาว่าฉันเลือดบวก ตอนนี้ฉันใช้ยา...อะไรจำชื่อไม่ได้ หมอไม่ให้ดื่มเหล้า ฉันดื่ม หมอไม่ให้สูบบุหรี่ ฉันสูบ ฉันใช้ชีวิตตามปกติ ถ้าฉันซีเรียสกับมัน ฉันคงจะทรมานมาก”
slide31
ความต้องการจำเป็น และการวางนโยบายด้วยตนเอง
 • “ฉันต้องการที่จะมีองค์กรกะเทยในประเทศไทย มันน่าจะดีมาก ถ้าเรามีองค์กรของเราเพื่อช่วยเหลือกะเทยจนๆ หรือกะเทยติดเชื้อที่ไม่มีเงิน เราไม่ได้เลือกที่จะเป็นรึไม่เป็นกะเทย แต่ เราคือกะเทย”
 • “ฉันฝันที่จะมีชีวิตธรรมดาเหมือนคนอื่นเขา ถึงแม้ฉันจะเป็นกะเทย ฉันก็อยากจะทำให้พ่อแม่ฉันภูมิใจ ไม่สำคัญว่าใครจะมองยังไง ฉันหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น”
slide32
ข้อเสนอแนะ
 • ทุนสนับสนุนให้มีกลุ่มกะเทยทำงานเพื่อให้เสียงของเขาเป็นที่รับรู้
 • ทบทวนมุมมองเรื่องกฎหมายเพื่อคุ้มครองการปรับเปลี่ยนความเป็นเพศ ให้สิทธิของกะเทยเท่าเทียมกับเพศอื่น
 • รณรงค์กับสื่อให้เกิดการปรับแก้กฎหมายเรื่องการข่มขืน
 • ทำงานร่วมกับรัฐ และเอกชนในเรื่องนโยบายการจ้างงาน
 • ให้ความรู้กับตำรวจ และจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วม
 • พัฒนาการทำงานเรื่อง HIV โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อกะเทย และเชื่อมโยงกับการทำงานเรื่องบริการทางเพศ
 • เพิ่มการฝึกอบรมและเครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับบริการสุขภาพทางเพศ
 • ให้ความรู้เรื่องความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก
references
References
 • เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา (๒๕๔๙).กะเทยเย้ยเวที. กรุงเทพฯ: สนพ. มติชน. ๒๔๘น. (ISBN: ๙๗๔-๓๒๓-๗๓๕-๖)
 • Carol Jenkins, Prempreeda Pramoj Na Ayutthaya, Andrew Hunter (๒๐๐๖)Katoey in Thailand: HIV/AIDS and Life Opportunities. Washington DC: USA, USAID