Raja-arvot ja muut tiedonlähteet kemikaaliriskien arvioinnissa
Download
1 / 14

Raja-arvot ja muut tiedonlähteet kemikaaliriskien arvioinnissa SAK:n 19. Työympäristöseminaari 8.-9.11.2008 Kiljava - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Raja-arvot ja muut tiedonlähteet kemikaaliriskien arvioinnissa SAK:n 19. Työympäristöseminaari 8.-9.11.2008 Kiljava. Lääkintöneuvos Asko Aalto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto. Työilmaraja-arvot – historiallista taustaa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Raja-arvot ja muut tiedonlähteet kemikaaliriskien arvioinnissa SAK:n 19. Työympäristöseminaari 8.-9.11.2008 Kiljava' - elina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Raja-arvot ja muut tiedonlähteet kemikaaliriskien arvioinnissaSAK:n 19. Työympäristöseminaari8.-9.11.2008 Kiljava

Lääkintöneuvos Asko Aalto

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työsuojeluosasto


Ty ilmaraja arvot historiallista taustaa
Työilmaraja-arvot – historiallista taustaa arvioinnissa

 • 1800-luvun puoliväli ja orgaanisen kemian teollisuuden kasvu

 • Lehmannin ”ihmiskokeet”

 • 1940-luku ja ACGIH

 • 1951 suomalaisen käsikirjan raja-arvot

 • 1959/1962 Työterveyslaitoksen laatimat ja Tapaturmantorjunta ry:n julkaisemat raja-arvot


Bentseenin ty ilmaraja arvon muutoksia acgih usa
Bentseenin työilmaraja-arvon muutoksia (ACGIH; USA) arvioinnissa

Vuosi Raja-arvo, ppm

1946 100

1947 50

1948 -1956 35

1957-1976 25

1977-1990 10

Nykyinen 2004 0,5

Huom! Bentseeni luokiteltiin USA:ssa mahdollisesti syöpävaaralliseksi (A2) vuonna 1975, ja karsinogeeniksi(A1) vuonna 1990


Sosiaali ja terveysministeri n asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 795 2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (795/2007)

 • Tällä asetuksella vahvistetaan voimassa oleva luettelo työpaikan ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, ns. HTP-arvot

 • Raja-arvot ovat hyödyllisiä esimerkiksi vaaran arvioinnissa, jolloin työpaikan työilmamittausten tuloksia verrataan kyseisen kemikaalin terveysperusteiseen raja-arvoon

 • Raja-arvoluettelo pyritään pitämään ajan tasalla, ja uusimaan 2-3 vuoden välein

 • Luettelo sisältää yli 500 kemikaalinimikkeen työilmaraja-arvot

 • ’Iho’-merkinnällä varustetut kemikaalinimikkeet HTP-luettelossa osoittavat kemikaaleja, joiden hyvien ihonläpäisyominaisuuksien vuoksi niiden aiheuttamaa altistumisriskiä ei voida arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien mittausten perusteella

 • Luettelossa mainitaan myös ns. sitovat työilmaraja-arvot sekä biologisten näytteiden raja-arvot


Ty hygieeniset mittaustilastot
Työhygieeniset mittaustilastot tunnetuista pitoisuuksista (795/2007)

 • Työterveyslaitoksen vuosina 1994-2003 suorittamissa eri toimialojen työpaikkojen ilman epäpuhtauksien mittauksissa yleisimmin ylittivät raja-arvon:

  • Otsoni 35 %

  • Kvartsi 28 %

  • Hitsaushuurut 24 %

  • Lyijy 24 %

  • Asbesti 20 %

  • Jauhopöly 17 %

  • Formaldehydi 15 %

  • Häkä 14 %


Biologisen monitoroinnin analyysit
Biologisen monitoroinnin analyysit tunnetuista pitoisuuksista (795/2007)

 • Työterveyslaitos julkaisee vuosittain tilastot biologisen monitoroinnin palvelututkimusten tuloksista.

 • Biologinen monitorointi ottaa altistuksen mittauksessa huomioon sekä hengitysteitse että muita reittejä elimistöön kulkeutuvan kemikaalimäärän

 • Biologisen monitoroinnin raja-arvoja on lähinnä kahdenlaisia: altistumattomien raja-arvo sekä HTP- arvoa vastaava toimenpideraja


Biologisen monitoroinnin analyysit jatkoa
Biologisen monitoroinnin analyysit (jatkoa) tunnetuista pitoisuuksista (795/2007)

 • Toimenpiderajan ylityksiä vuonna 2006 esiintyi eri toimialoilla varsinkin seuraavilla altisteilla:

  • Styreeni: 135 virtsamääritystä 691:stä (20 %) ylitti toimenpiderajan (esim. lujitemuovityöt)

  • Häkä: 12 verimääritystä 61:stä (20 %) ylitti toimenpiderajan (esim. autonasennus, valimotyö)

  • Arseeni: 92 virtsamääritystä 709:stä (13 %) ylitti toimenpiderajan (esim. metallien tuotannon prosessi-, huolto- ja korjaustyöt)

  • Koboltti: 9 virtsamääritystä 200:sta (5 %) ylitti toimenpiderajan (esim. koneasentaja, huoltomies)

 • Toimenpiderajan ylitykset olivat näitä paljon harvinaisempia esimerkiksi alumiinin, kadmiumin, kromin ja lyijyn biologisessa monitoroinnissa.


 • ad