katalikyb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katalikybė PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katalikybė

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2

Katalikybė - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Katalikybė
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekto apžvalga Etika, tikyba Mokomieji dalykai Klasė 4 klasė Tikslai 1. Remdamiesi pamokų ciklo medžiaga susipažins su katalikybe ir jos simboliais. 2. Naudodami Microsoft Power Point programa parengs vaizdinę medžiagą “Rokiškio rajono bažnyčios”. 3. Naudodami Paint programą pieš kryžių. Trumpas projekto aprašymas Šis projektas vaikams padės geriau susipažinti su katali- kybe. Vaikai lankysis bažnyčioje, ieškos informacijos apie rajono bažnyčias, dalyvaus edukacinėje programoje “Kryždirbystė Lietuvoje”, dalyvaus vargonų demonstracijoje. Vaikams bus suteikta galimybė klausytis vargonų muzikos. Paint programa kurs savo kryžių. Programinė įranga Žymos Microsoft PowerPoint, Paint, Microsoft Word Katalikai, katalikybė, Rokiškis, bažnyčia, kryžius Katalikybė

  2. Projekto ištekliai www.rokvarpelis.lt – filmukas “Rokiškio šventovė” Projekto pagrindimas ir planavimas