katalikyb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katalikybė PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katalikybė

play fullscreen
1 / 2

Katalikybė

3 Views Download Presentation
Download Presentation

Katalikybė

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Projekto apžvalga Etika, tikyba Mokomieji dalykai Klasė 4 klasė Tikslai 1. Remdamiesi pamokų ciklo medžiaga susipažins su katalikybe ir jos simboliais. 2. Naudodami Microsoft Power Point programa parengs vaizdinę medžiagą “Rokiškio rajono bažnyčios”. 3. Naudodami Paint programą pieš kryžių. Trumpas projekto aprašymas Šis projektas vaikams padės geriau susipažinti su katali- kybe. Vaikai lankysis bažnyčioje, ieškos informacijos apie rajono bažnyčias, dalyvaus edukacinėje programoje “Kryždirbystė Lietuvoje”, dalyvaus vargonų demonstracijoje. Vaikams bus suteikta galimybė klausytis vargonų muzikos. Paint programa kurs savo kryžių. Programinė įranga Žymos Microsoft PowerPoint, Paint, Microsoft Word Katalikai, katalikybė, Rokiškis, bažnyčia, kryžius Katalikybė

  2. Projekto ištekliai www.rokvarpelis.lt – filmukas “Rokiškio šventovė” Projekto pagrindimas ir planavimas