hello asean n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HELLO …ASEAN… PowerPoint Presentation
Download Presentation
HELLO …ASEAN…

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 61
Download Presentation

HELLO …ASEAN… - PowerPoint PPT Presentation

elie
145 Views
Download Presentation

HELLO …ASEAN…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HELLO …ASEAN… เข้าสู่อาเซียน โดย นางสาวฐิติมา แผลงสูงเนิน 5380101311 นางสาวณัฐิกานต์ สารีบุตร 5380101313 นางสาวปัญญาพร ญาณบุญ 5380101320 นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่3 หมู่3

 2. Thailand Lao Cambodia Brunei Indonesia Singapore Malaysia Myanmar Philippines Vietnam อยากเที่ยวประเทศไหน คลิกเลย คลิกเลย!!!

 3. ชุดแต่งกายประจำชาติ + คำทักทาย สถานที่ท่องเที่ยว Thailand ประเทศไทย Menu หลัก

 4. ชุดแต่งกายประเทศไทย สวัสดี Menu หลัก

 5. พัทยา เกาะเต่า สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ Menuหลัก

 6. เกาะเต่ามีพื้นที่อยู่ในฝั่งของทะเลอ่าวไทย และอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะของ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เกาะเต่า จะมีลักษณะที่โค้งเว้า เหมือนกับเมล็ดถั่ว นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริเวณใกล้เคียงกับเกาะเต่ายังมีเกาะนางยวนซึ่ง เป็นเกาะเล็กๆ ด้านตะวันตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเต่า มีสันทรายเชื่อมต่อกับเกาะเต่าในลักษณะเหมือนทะเลแหวก เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังอีกแห่งหนึ่ง เกาะเต่า Next Menuหลัก

 7. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ Back Next Menu หลัก

 8. พัทยา จัดเป็น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย พัทยา Pattaya Back Menu หลัก

 9. ชุดแต่งกายประจำชาติ + คำทักทาย สถานที่ท่องเที่ยว Lao ประเทศลาว Menuหลัก

 10. ชุดแต่งกายประเทศลาว สะบายดี Menuหลัก

 11. ตลาดมืดหลวงพระบาง วัดเชียงทอง สถานที่ท่องเที่ยวประเทศลาว ธรรมชาติวังเวียง Next Menuหลัก

 12. แหล่ง ท่องเที่ยวสุดฮิตจากถนนที่ใช้สัญจรไปมา กลายเป็นสถานที่การรวมตัวกันอย่างไม่ได้นัดหมายของทั้งนักขายและนักช้อปใจกลางหลวงพระบางอย่างนี้ทุกๆคืน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งซื้อของฝาก ของที่ระลึกราคาถูก มีตั้งแต่เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ถุงดินสอ สมุด ปากกา กระดาษสา กรอบรูป ภาพวาด ภาพปัก ผ้าปูที่นอน โคมไฟ และอีกมากมาย ตลาดมืดหลวงพระบาง Next Menu หลัก

 13. วัดเชียงทอง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีโบสถ์(สิม)ทรงหลังคาปีกนกซ้อนเป็นลำดับลงมา 3 ชั้น เป็นศิลปะล้านช้างที่งดงามและสวยงามที่สุดในประเทศลาว บนยอดสิมประดับด้วยช่อฟ้า17 ช่อ บ่งถึงว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างขึ้น วัดเชียงทอง Back Next Menuหลัก

 14. หากนับกันที่ความงามทางธรรมชาติของวังเวียง ที่นี่ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ควรแวะเที่ยวมากแห่งหนึ่ง “วัง เวียง” อดีตเมืองฐานที่ตั้งกองบินฝรั่งเศสแห่งนี้ เคยมีคนกล่าวไว้ว่าเป็นเมืองคู่แฝดเมืองปาย อย่างไรก็ตามนั่นก็คงมาจากความงดงามทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์นั่น เอง จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์จริงๆแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อน ธรรมชาติวังเวียง Back Menu หลัก

 15. ชุดแต่งกายประจำชาติ + คำทักทาย สถานที่ท่องเที่ยว Cambodia ประเทศกัมพูชา Menu หลัก

 16. ชุดแต่งกายประเทศกัมพูชาชุดแต่งกายประเทศกัมพูชา ซัวสเด Menu หลัก

 17. เสียมราฐ วิหารPreah สถานที่ท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา เจดีย์เงิน Menuหลัก

 18. เสียมราฐ (ตัวอักษร "สยามแพ้") คือไม่ต้องสงสัยเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดของกัมพูชาและทำหน้าที่เป็นเกตเวย์เมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์กับโลกที่มีชื่อเสียงของหัวข้อนครวัดขอบคุณผู้สถานที่ท่องเที่ยวกัมพูชาเสียมราฐที่มีการตัวเองเข้าสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญมันเป็นวางกลับและสถานที่ที่ดีที่จะอยู่ในระหว่างการเดินทางวัดเสียมราฐมีกว้างช่วงของโรงแรมตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวหลายร้อยเกสต์เฮ้าส์ในขณะที่งบประมาณการเลือกขนาดใหญ่ของร้านอาหารมีหลายชนิดของอาหาร เสียมราฐ Next Menuหลัก

 19. ปราสาทเขาพระวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขมรหน้าผา 525 เมตร (1,722 ฟุต) ในเทือกเขาDângrêkบนพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยมันมีตั้งค่างดงามที่สุดของทุกวัดเขมรมากที่สุด วิหารPreah Back Next Menu หลัก

 20. ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังในกรุงพนมเปญที่บ้านพระเจดีย์เงินสมบัติของชาติหลายอย่างเช่นทองและพระพุทธรูปประดับด้วยเพชรพลอยที่โดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่เล็กบาคาร่าที่ 17 คริสตัลพระพุทธเจ้า (พระศรีรัตนศาสดารามของกัมพูชา) และชีวิตขนาดทองMaitreyaพระพุทธเจ้าตกแต่งด้วยเพชร 9584 เป็นผนังภายในของลานพระเจดีย์เงินตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังสีมั่งคั่งและรายละเอียดของตำนานรามเกียรติ์ทาสี1903-1904 โดย 40 ศิลปินเขมร เจดีย์เงิน Back Menu หลัก

 21. ชุดแต่งกายประจำชาติ + คำทักทาย สถานที่ท่องเที่ยว Brunei ประเทศบรูไน Menu หลัก

 22. ชุดแต่งกายประเทศบรูไนชุดแต่งกายประเทศบรูไน ซาลามัต ดาตัง Menu หลัก

 23. Kampong Ayer มัสยิดHassanilBolkiah สถานที่ท่องเที่ยวประเทศบรูไน สนามเด็กเล่นสวนJerudong Menuหลัก

 24. Kampong Ayer เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมบรูไนสร้างขึ้นบนแม่น้ำบรูไนมีประมาณ 30000หรือมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างขึ้นบนไม้ค้ำถ่อเป็นนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำด้วยความช่วยเหลือของรถแท็กซี่น้ำหรือเรือมันเกือบจะรู้สึกเหมือนคนทั้งหมู่บ้านจะลอยอยู่เหนือแม่น้ำที่อาศัยอยู่ในเรือนี้ใช้หมู่บ้านและทางเดินไม้กระดานสำหรับการขนส่ง Kampong Ayer  Next Menu หลัก

 25. เจมส์มัสยิดAsrHassanilBolkiahเป็นหนึ่งที่งดงามในหัวใจของเมืองcapityของบรูไนจะได้มีน้ำทะเลสีฟ้าออกแบบหลังคาโดมตามด้วยสีทองมัสยิดแห่งนี้ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของค่านิยมอิสลามสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในของมัสยิดนี้แน่นอน Jaw-dropping มันตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ของภูมิประเทศภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยfoundainsและสวนเจมส์มัสยิดAsrHassanilBolkiahเป็นหนึ่งที่งดงามในหัวใจของเมืองcapityของบรูไนจะได้มีน้ำทะเลสีฟ้าออกแบบหลังคาโดมตามด้วยสีทองมัสยิดแห่งนี้ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของค่านิยมอิสลามสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในของมัสยิดนี้แน่นอน Jaw-dropping มันตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่ของภูมิประเทศภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยfoundainsและสวน มัสยิดHassanilBolkiah Back Next Menuหลัก

 26. Jerudong Park เป็นสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค 90 กว่า 1พันล้านดอลล่าสวนที่มีความหมายเพื่อความสนุกและมีจำนวนค่อนข้างขี่สำหรับคุณที่จะมีม้าหมุนแทร็คการแข่งขันลดลงยักษ์น้ำพุเต้นบ้านผีสิง, ฮือฮาเด็กยิงศูนย์รถไฟไฟฟ้าและสกูตเตอร์, กันชนรถยนต์ไป karts และขี่เรือคือบางส่วนของความประหลาดใจที่น่าตื่นเต้น สนามเด็กเล่นสวนJerudong Back Menuหลัก

 27. ชุดแต่งกายประจำชาติ + คำทักทาย สถานที่ท่องเที่ยว Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย Menu หลัก

 28. ชุดแต่งกายประเทศอินโดนีเซียชุดแต่งกายประเทศอินโดนีเซีย ซาลามัตเซียง Menu หลัก

 29. เกาะบาหลี (Bali) เกาะกีลี (Gili Islands) สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo) Menu หลัก

 30. เกาะบาหลี เกาะที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับรางวัลในด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอด อาจเพราะภูมิประเทศที่มีความงดงามความหลากหลาย ทั้งชายฝั่งทะเล ชายหาดในเขตร้อนชื้น นาข้าวที่เขียวชอุ่มลาดไปตามทางเป็นขั้น และภูเขาไฟตามไหล่เขา ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ได้สรรค์สร้างทัศนียภาพที่มีฉากหลังอันเป็นสีสันแห่งความงดงาม จิตวิญญาณที่แสนลึกซึ้งและความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมฮินดู มากไปกว่านั้นผู้คนในประเทศยังความเป็นกันเองต่อแขกผู้มาเยือนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนที่นี่ ก็เพราะมีชายหาดที่เหมาะกับการเล่นเสิร์ฟ ดำน้ำ และดื่มดำไปกับท้องทะเลอันสวยงาม เกาะบาหลี (Bali) Back Next Menu หลัก

 31. สำหรับ เกาะกีลี เป็นแหล่งพักผ่อนอีกแห่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมา โดยเป็นเกาะที่มีหมู่เกาะขนาดเล็กอีก 3 เกาะ คือเกาะทราวานกัน เกาะกีลี เมโน และเกาะกีลี แอร์ หมู่เกาะแห่งนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย เอนตัวลงนอนพักผ่อนริมหาดทรายขาวนวล และเพลิดเพลินไปกับคาเฟ่ริมหาดที่เล่นดนตรีเร็กเก้คลอเคล้า โดยที่ไม่มีเสียงรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์มารบกวนช่วงเวลาแห่งความสุขแน่นอน เกาะกีลี (Gili Islands) Back Next Menu หลัก

 32. ภูเขาไฟโบรโม อยู่ในเทือกเขาเทงเกอร์ ในทางตะวันออกของเกาะชวา ซึ่งปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ยังคุกรุ่นอยู่ โดยปล่องภูเขาไฟมีความสูงอยู่ที่ 2,329 เมตร แม้ภูเขาแห่งนี้จะไม่ใช่ลูกที่สูงที่สุด แต่ก็เป็นภูเขาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่ง ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo) Back Menu หลัก

 33. ชุดแต่งกายประจำชาติ + คำทักทาย สถานที่ท่องเที่ยว Malaysia ประเทศมาเลเซีย Menu หลัก

 34. ชุดแต่งกายประเทศมาเลเซียชุดแต่งกายประเทศมาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง Menu หลัก

 35. ตึกเปโตรนาส จัตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย เกนติ้งไฮแลนด์ Menu หลัก

 36. เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 452 เมตร มีชั้นทั้งหมด 88 ชั้น การออกแบบตึกได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะของเสาหินทั้ง 5 ของอิสลาม นอกจากความสวยงามและความสูงของตึก ที่ทำให้คนทั่วโลกต้องตะลึงแล้ว ภายในตึกยังเป็นแหล่งรวมความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิงและแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่อีกด้วย ตึกเปโตรนาส Next Menu หลัก

 37. บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา ความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึกและในเวลากลางคืน จะมีการติดไฟระยิบระยับเต็มไปหมด ยิ่งเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารแห่งนี้ จัตุรัสเมอร์เดก้า Back Next Menu หลัก

 38. เมืองที่ได้รับสมญานามว่า "เมืองแห่งความบันเทิง" นับเป็นเมืองที่เหมาะกับทุกครอบครัว และทุกงบประมาณการท่องเที่ยว ยอดเขาเกนติ้งไฮแลนด์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟุต จึงมีอากาศเย็นสบาย บรรยากาศสดชื่น พร้อมทิวทัศน์ของเทือกเขาเขียวขจี ที่สวยงามราวกับภาพวาด เกนติ้งไฮแลนด์ Back Menu หลัก

 39. ชุดแต่งกายประจำชาติ + คำทักทาย สถานที่ท่องเที่ยว Singapore ประเทศสิงคโปร์ Menu หลัก

 40. ชุดแต่งกายประเทศสิงคโปร์ชุดแต่งกายประเทศสิงคโปร์ หนี ห่าว Menu หลัก

 41. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง สถานที่ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเล Menuหลัก

 42. ดินแดนมหาสนุก...ท่องโลกจินตนาการ มีเครื่องเล่นมากมายทั้งหมด 7 โซน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่ม ของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ Next Menu หลัก

 43. ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) ในปี 1964 – รูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลื่น ต่อมาไม่นานทั่วโลกก็ถือกันว่าสิงโตทะเลตัวนี้คือเครื่องหมายประจำชาติสิงคโปร์ เมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเล Back Next Menu หลัก

 44. ตำแหน่งของน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ตั้งอยู่ตรงใจกลางระหว่างหมู่อาคารSuntec City หรืออยู่ใจกลางฝ่ามือซึ่งหงายขึ้นนั่นเอง ก็เพราะมีความเชื่อว่าน้ำไหลของน้ำพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเข้าฝ่ามือไม่หยุดหย่อนน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง(Fountain of Wealth)เป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Back Menu หลัก

 45. ชุดแต่งกายประจำชาติ + คำทักทาย สถานที่ท่องเที่ยว Myanmar ประเทศพม่า Menu หลัก

 46. ชุดแต่งกายประเทศพม่า มิงกะลาบา Menu หลัก

 47. เมืองย่างกุ้ง วัดมหากันดายงค์ สถานที่ท่องเที่ยวประเทศพม่า วัดชเวนันดอ Menuหลัก

 48. พระบรมธาตุชเวดากอง(SHWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์ทองคำที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ชื่อ “SINGUTTARA” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยมและเป็นเนินที่สูงที่สุดในเขตปริมณฑลเมืองย่างกุ้งมีความยาว โดยรอบ ประมาณ 473 เมตร รอบฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้านยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย นับเป็นงานสถาปัตยกรรมฝีมือช่างพม่าที่งดงามหาที่เปรียบมิได้ เชื่อกันว่าภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น พระมหาเจดีย์นี้ยังคงฐานะของพุทธสถานอันเป็นที่พึ่งทางใจของคนพม่า เมืองย่างกุ้ง Next Menu หลัก

 49. ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับอาหาร วัดมหากันดายงค์ Back Next Menuหลัก

 50. ซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ลวดลายแกะสลักวิจิตร อ่อนช้อยทั้งหลังคา บานประตู และหน้าต่างอันเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งความงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปอันวิจิตรงดงามศิลปะพม่า วัดชเวนันดอ Back Menu หลัก