slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trafikverkets uppdrag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trafikverkets uppdrag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Trafikverkets uppdrag - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Updated on

Upphandling av färjetrafik till Gotland Presentation av förfrågnings-underlaget 20130503 Generaldirektör Gunnar Malm Trafikverket. Trafikverkets uppdrag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Trafikverkets uppdrag


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Upphandling avfärjetrafik till GotlandPresentation av förfrågnings-underlaget 20130503GeneraldirektörGunnar MalmTrafikverket
trafikverkets uppdrag
Trafikverkets uppdrag
 • Mot bakgrund av de transportpolitiska målen och instruktionen, ska Trafikverket tillförsäkra Gotland en tillfredsställande tillgänglighet, som har sin utgångspunkt i innevånarnas behov av personresor och näringslivets behov av godstransporter.
 • Trafikverket har uppdraget att ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. I detta ingår färjetrafiken till Gotland, nattågen på övre Norrland, viss flygtrafik m.m.
 • Regering och riksdag anger de ekonomiska förutsättningarna för avtalen, för Gotlandstrafiken ca 420 miljoner kr 2012
trafikverket anger minimikraven spelplanen
Trafikverket anger minimikraven- spelplanen
 • Det är upp till anbudsgivarna att presentera den trafiklösning som man bedömer bäst tillgodoser kraven och resenärernas och näringslivets önskemål
 • Vi anger minimikrav. Det står anbudsgivarna fritt att erbjuda en trafik med högre kvalitet
 • Det går inte att idag ange hur trafiken i detalj kommer att se ut från februari 2017
vad vill vi stadkomma
Vad vill vi åstadkomma;
 • En trafik med god kvalitet och som är långsiktigt hållbar miljömässigt och ekonomiskt.
 • En trafik i linje med de transportpolitiska målen och som ger Gotland en tillfredsställande transportförsörjning för passagerare och gods
 • En trafik som ger möjlighet till regional utveckling,
 • En trafik som så långt som möjligt beaktar de gotländska ståndpunkterna
 • En trafik som ger långsiktigt stabila förutsättningar för resenärer och näringsliv
 • Skapa förutsättningar för bästa möjliga trafik inom givna ekonomiska ramar
hur vill vi stadkomma detta
Hur vill vi åstadkomma detta;
 • Vi skapar utrymme för en ökad affärsmässighet och konkurrens genom funktionella minimikrav i stället för detaljerade krav
 • Vi skapar förutsättningar för konkurrens genom en möjlighet att bjuda separat på norra respektive södra linjen.
 • Vi upphandlar på 10 år och skapar förutsättningar för en stabil prissättning
 • Vi ger möjlighet att inom ramen för regelverket förhandla med anbudsgivarna för att få fram bästa möjliga villkor
 • Vi säkrar trafiken genom att förbereda för eventuella statliga färjor för det fall inkomna anbud inte uppfyller villkoren
trafikuppl gg
Trafikupplägg
 • Avgångstid från Visby sen eftermiddag uppfyller näringslivets krav och klarar logistikkedjan. Godset på södra linjen styrs till Oskarshamn.
 • God turtäthet året runt med 2 dubbelturer/dygn på norra linjen och 1 dubbeltur/dygn på södra linjen vardagar och söndagar. Kraven på turtäthet och överfartstid är desamma som i föregående upphandling.
 • Dagsresor till Stockholm med minst 8 timmar på fastlandet.
trafikuppl gg1
Trafikupplägg
 • Avgångs- och ankomsttider blir mer flexibla och kundanpassade. Tidigare ankomst på kväll/natt till Visby.
 • Kapaciteten blir högre än vad som nu nyttjas och medger utveckling som ligger 50 % över den historiska utvecklingen
 • Takpriser med hög andel KPI håller nere prisökningarna för gotlänningar och gods. Begränsning av operatörens bränsleprisrisk håller nere prisökning för besökare.
upphandlingen
Upphandlingen
 • Upphandling i konkurrens. Ersättning för lämnade godkända anbud
 • Kombinatorisk upphandling för norra respektive södra linjen
 • Året runt trafiken på södra linjen går till Oskarshamn.
 • Turtäthetskrav i bastrafiken + krav på total kapacitet. Pristak för gotlänningar och gods.
 • Intervall för avgångs- och ankomsttider
 • Staten tar 50% av bränsleprisrisken över viss nivå
 • Förhandling eller direkttilldelning formellt möjligt,
tidplan f r det fortsatta arbetet
Tidplan för det fortsatta arbetet

Förfrågningsunderlag ut 3 maj 2013

Anbudstid 6 mån

Kontrakt 1.a halvåret 2014

Trafikstart 1 februari 2017