Uppdrag utomlands
Download
1 / 28

Uppdrag utomlands - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Uppdrag utomlands. Att tänka på!. 4 olika regelverk. Folkbokföring. Inkomstskatt. Sociala avgifter. Moms. Den anställde. Företaget/ arbetsgivaren. Varor. Tjänster. Leveransväg – export eller EU?. Köparen - privatperson eller företagare? Typ av tjänst. Svensk eller norsk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uppdrag utomlands' - gabriel-reilly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Att t nka p
Att tänka på!

4 olika regelverk ..........

Folkbokföring

Inkomstskatt

Sociala avgifter

Moms

Den anställde

Företaget/

arbetsgivaren

Varor

Tjänster

Leveransväg –

export eller EU?

Köparen -

privatperson

eller

företagare?

Typ av tjänst

Svensk eller norsk

arbetsgivare?

AB

AS

HB

Enskild firma


Att t nka p1
Att tänka på...

 • I vilket land ska personen vara?

 • Hur länge ska personen vara där?

 • Anledning till flytt?

 • Svensk eller utländsk arbetsgivare?

 • Begränsat eller obegränsat skattskyldig?


Arbeta utomlands
Arbeta utomlands

 • Huvudregeln är att alla inkomster beskattas i Sverige

  • om den anställde är obegränsat skattskyldig här

  • men beskattningen kan begränsas i skatteavtal


Arbeta utomlands kortare tid n 6 m nader
Arbeta utomlands -kortare tid än 6 månader

 • Då ska du betala skatt för dina utlandsinkomster i Sverige och din utländska skatt räknas av

  • skatteavtal (183-dagars regeln)

  • avräkningslagen


Sfs 2008 653 nordiska skatteavtalet
SFS 2008:653Nordiska skatteavtalet


Arbeta utomlands l ngre tid n 6 m nader
Arbeta utomlands – längre tid än 6 månader

 • Om du är anställd och vistas i utlandet under minst sex månader och betalar skatt i arbetslandet. Då kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige

  • sexmånadersregeln


Arbeta utomlands l ngre tid n 1 r
Arbeta utomlands – längre tid än 1 år

 • Om du flyttar utomlands och ska vara borta 1 år eller längre, ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige (SKV 7665)

 • Är du anställd och betalar skatt i arbetslandet, är du normalt befriad från att betala skatt i Sverige

  • sexmånadersregeln

  • skatteavtal

  • (ettårsregeln)


Utlandsarbete inom norden
Utlandsarbete inom Norden

 • Huvudregeln är att du betalar skatt i arbetslandet från första dagen

  • nordiskt skatteavtal

 • Din nordiska arbetsgivare betalar dina socialavgifter i arbetslandet

 • Arbetsgivaren ska höra hemma i arbetslandet

 • Lämna uppgift i din inkomstdeklaration att du haft inkomst och betalat skatt i ett annat nordiskt land


Gr nsg ngare
Gränsgångare

 • Arbetar i gränskommun

 • i Norge

 • i Finland

 • Beskattning i Sverige

 • enskild tjänst

 • offentlig tjänst

 • SA-skatt

Bor i gränskommun i Sverige

Www oresunddirekt com
www.oresunddirekt.com

www.oresunddirekt.se


F rs kringskassan beslutar om socialf rs kringstillh righet
Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet

Skatteverket följer Försäkringskassans beslut

Försäkringskassans kundcenter

0771-524 524


Socialf rs kringstillh righet
Socialförsäkringstillhörighet socialförsäkringstillhörighet

 • Huvudregel:

 • Socialförsäkrad i arbetslandet

 • Undantag:

 • Utsänd av svensk arbetsgivare till ett annat EU/EES– eller konventionsland (utsändningsintyg)


Uppdrag utomlands

www.nordsoc.org socialförsäkringstillhörighet


Www taxnorway no
www.taxnorway.no socialförsäkringstillhörighet


Internationell handel varor och tj nster

Internationell handel socialförsäkringstillhörighetvaror och tjänster


Vara eller tj nst

Vara socialförsäkringstillhörighet

Materiella ting, fastigheter, gas, värme, kyla och elektrisk kraft

Tjänst

Allt annat som kan tillhandahållas i yrkesmässig verksamhet

Vara eller tjänst?


Export av varor

Export av varor socialförsäkringstillhörighet


Varuf rs ljning export
Varuförsäljning - Export socialförsäkringstillhörighet

Beställare AB

Norsk

slutkund

Lager

Faktura (ej moms)

TULL

Vara

Tillverkare AB


Vilken tj nst
Vilken tjänst? socialförsäkringstillhörighet


Fastighetstj nster
Fastighetstjänster socialförsäkringstillhörighet

 • Till både näringsidkare och icke näringsidkare

 • Omsatt där fastigheten är belägen

 • Fastighet i Sverige - alltid svensk moms

 • Fastighet i utlandet - aldrig svensk moms


Uppdrag utomlands

Självbetjäning dygnet runt socialförsäkringstillhörighet

Välkommen till Skatteverket…

Personlig service

Webbplats www.skatteverket.se

0771 – 567 567

Servicetelefon020-567 000