vetenskapsr dets uppdrag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vetenskapsrådets uppdrag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vetenskapsrådets uppdrag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Vetenskapsrådets uppdrag - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Vetenskapsrådets uppdrag. Forsknings- finansiering. Forsknings-politik. Forsknings- information. Vetenskapsrådets styrelse 2010-2012. GD: Pär Omling LU Ordf: Lars Anell. 6 ledamöter utses av forskarsamhället 3 av regeringen. NT-rådet från 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vetenskapsrådets uppdrag' - aurek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vetenskapsr dets uppdrag
Vetenskapsrådets uppdrag

Forsknings-

finansiering

Forsknings-politik

Forsknings-

information

vetenskapsr dets styrelse 2010 2012
Vetenskapsrådets styrelse 2010-2012

GD: Pär OmlingLU Ordf: Lars Anell

6 ledamöter utses av forskarsamhället 3 av regeringen

nt r det fr n 2010
NT-rådet från 2010
 • 9 valda av forskarsamhället
nt r det ledam ter utsedda f r perioden 2010 2012
NT-rådet ledamöter utsedda för perioden 2010-2012

Huvudsekreterare: Arne Johansson Ordf: Billy Fredriksson

19 beredningsgrupper naturvetenskap och teknikvetenskap
19 beredningsgrupper naturvetenskap och teknikvetenskap
 • Beredningsgrupp NT-A, Medicinsk teknik
 • Beredningsgrupp NT-B, Processer i mark, luft och vatten
 • Beredningsgrupp NT-C, Geologi och geofysik
 • Beredningsgrupp NT-D1, Biokemi och bioteknik
 • Beredningsgrupp NT-D2, Organisk kemi, oorganisk kemi och materialkemi
 • Beredningsgrupp NT-D3, Fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi och teoretisk kemi
 • Beredningsgrupp NT-D4, Processteknik, miljöteknik och analytisk kemi
 • Beredningsgrupp NT-I, Ekologi och systematik
 • Beredningsgrupp NT-J, Organismbiologi
 • Beredningsgrupp NT-K, Cell- och molekylärbiologi
 • Beredningsgrupp NT-L, Halvledarfysik, elektronik, elektroteknik, fotonik
 • Beredningsgrupp NT-MN, Subatomär fysik, astrofysik, rymdfysik och fusion
 • Beredningsgrupp NT-NO, Atom- och molekylfysik och kondenserade materiens fysik
 • Beredningsgrupp NT-P, Teknisk fysik
 • Beredningsgrupp NT-Q, Materialvetenskap
 • Beredningsgrupp NT-R, Matematik och teknisk matematik
 • Beredningsgrupp NT-S, Datavetenskap
 • Beredningsgrupp NT-T, Signaler och system
 • Beredningsgrupp NT-U, Teknisk mekanik
beredningsgrupps ledam ter
Beredningsgrupps ledamöter
 • Ordförande
 • Vice ordförande

(utses på 3 år av NT-rådet)

4-7 ledamöter (förslås av ordf. och observatör)

1 ledamot NT-rådet (observatör)

beredningsgruppens arbete
Beredningsgruppens arbete
 • Minst 3 ledamöter läser och betygsätter varje ansökan

ofta dessutom någon extern granskare

Alla ansökningar (50-90st/bg) diskuteras i gruppen och betygssätts. Det skriftliga yttrandet gås igenom.

Ansökningarna rangordnas.

Projektansökningar: förslaget går vidare till NT-rådet

Forskarassistenter: Förslagen går till resp. referensgrupp (3 eller 4 bg) där en ny rankning sker. Förslget går vidare till NT-rådet för beslut.

kfi ledam ter utsedda f r perioden 2008 2010
KFI-ledamöter utsedda för perioden 2008-2010

HS: Lars BörjessonCTH Ordf: Madelene Sandström VD KK

budget
Budget
 • VR totalt ca 4.5 miljard
 • NT-rådet ca 1.2 miljard
 • Varje beredningsgrupp 35-40 miljoner, varav ca 1/3 beviljas varje år.
ans kan
ANSÖKAN
 • Sammanfattningen på blanketten är viktig!
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska är viktig!
 • Forskningsprogrammet:

Mål och syfte med projektet

Områdesöversikt (egen och andras forskning)

Projektbeskrivning teori, metod, tidplan, genomförande

Hur resultatet av projektet förväntas utveckla forskningsområdet

Vad är nytt

slide15
Preliminära resultat om sådana finns
 • Tillgång till utrustning och infrastruktur
 • Forskningsnätverk:

Nationellt

Internationellt

Interdisciplinärt