slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Yh-myndighetens uppdrag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Yh-myndighetens uppdrag - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Myndigheten för yrkeshögskolan ”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle”. Yh-myndighetens uppdrag. Övergripande mål:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yh-myndighetens uppdrag' - eryk


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Myndigheten för yrkeshögskolan”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle”

yh myndighetens uppdrag
Yh-myndighetens uppdrag
 • Övergripande mål:
 • Att tillgodose arbetslivets efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens
 • Analysera och bedöma arbetslivets efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens och arbetsmarknadens utveckling
 • Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan
 • Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar
 • Utöva tillsyn över utbildningarna och granska kvaliteten
 • Följa upp utbildningars effekter
 • Samordna och stödja en nationell struktur för validering
 • Vara nationell samordningspunkt för EQF - den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande
yrkesh gskoleutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar
 • eftergymnasiala yrkesutbildningar
 • utvecklas och bedrivs i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnaren
 • svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet
 • regionalt/nationellt

Arbetslivet

Utbildnings -

anordnare

Ansökan

Efterfrågan på

yrkeskompetens

utbildningsanordnare vem f r bedriva utbildning
Utbildningsanordnare - vem får bedriva utbildning?
 • 236 unika utbildningsanordnare
 • Kommuner och landsting (118)
 • Privata anordnare (116)
 • Statliga lärosäten (2)
 • …..inte statliga myndigheter
 • Statsbidrag ca 60 000 kr/plats
 • Årlig ansökningsomgång
 • Ca 25-30 % beviljas
ans kningsomg ng 2011
Ansökningsomgång 2011
 • Ingen Utbildningsanalys
 • Ökat ansvar hos utbildningsanordnare att beskriva arbetslivets efterfrågan i ansökan
 • Förutsätter ett nära samarbete mellan det berörda arbetslivet och utbildningsanordnare
 • Väl underbyggda och tydligare beskrivningar av efterfrågan i ansökan leder också till en ökad kvalitet i myndighetens bedömning av ansökningarna.
yh myndighetens analysarbete
Yh-myndighetens analysarbete
 • Yrkesanalyser prioriteras
 • Analyser av branscher
 • Analyser av trender och tendenser
 • Beskrivning av utbildningsutbudet
dialog med arbetslivet
Dialog med arbetslivet
 • Branschernas egna bedömningar av framtida efterfrågan på yrkeskompetenser ett viktigt underlag i myndighetens analysarbete
 • I dialog med branscher och motsvarande utveckla former för samverkan
ans kningsomg ng 20111
Ansökningsomgång 2011
 • Anvisningar och information 15 april
 • Webbansökan öppnar 15 juni
 • Webbansökan stänger 15 september
 • Beslut Januari 2011
 • Den gäller utbildningar med start hösten 2012 eller våren 2013
p g ng
På gång
 • YH dagar – informationsdagar för blivande och befintliga utbildningsanordnare
 • 18 maj i Malmö, 24 maj i Stockholm samt 26 maj i Luleå
slide11

Pågående utbildningar på yrkeshögskolan med inriktning mot arbete med funktionshindrade. Omfattar utbildningsplatser med avslut år 2011, 2012 ,2013 och 2014

slide12

Yrkesutbildningar per kommun.*

* Kartan omfattar samtliga intag/omgångar inom inriktningen 723r

med avslut januari 2011

och framåt.

s kande till utbildningarna r 2009 och examinerade fr n utbildningar r 2009 ky yh
Sökande till utbildningarna år 2009 och examinerade från utbildningar år 2009 (Ky/Yh)
 • Det var totalt 293 sökande* till utbildningarna med start år 2009, antalet utbildningsplatser var 105 stycken. Det var 2,8 sökande per plats.
 • Den totala examensgraden var 86 procent bland de studerande som tog examen inom utbildningar med inriktning mot arbete med funktionshindrade år 2009
 • *Avser sökande per startat intag 2009
ad