nevropsykiatriske tilstander og kirken l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEVROPSYKIATRISKE TILSTANDER OG KIRKEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEVROPSYKIATRISKE TILSTANDER OG KIRKEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

NEVROPSYKIATRISKE TILSTANDER OG KIRKEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

NEVROPSYKIATRISKE TILSTANDER OG KIRKEN. Knut H Bronder og adhd-dalane@hotmail.com . AD/HD . Tourettes Syndrom. "That Davies hath a very pretty wife," "lead us not into temptation,” Samuel Johnson.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NEVROPSYKIATRISKE TILSTANDER OG KIRKEN' - efrat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nevropsykiatriske tilstander og kirken

NEVROPSYKIATRISKE TILSTANDER OG KIRKEN

Knut H Bronder

og

adhd-dalane@hotmail.com

tourettes syndrom
Tourettes Syndrom

"That Davies hath a very pretty wife,""lead us not into temptation,” Samuel Johnson

"When I was nine-years old, an imp took up residence in me. One afternoon he prodded the left side of my face from the inside, causing my lips to purse and curl askew toward my squinting left eye. Without yet knowing why, I rapidly blinked and shrugged. I grunted. I threw back my head and squeaked while my fists smacked my bruised abdomen."

rets konfirmant
Årets konfirmant?

Rar?

Sær?

Diagnose ?

ad hd dsm iv
AD/HD DSM IV

Minst seks av følgende symptomer på Oppmerksomhetssvikt:

 • Slurver
 • Store oppmerksomhets vansker
 • Hører ikke etter
 • Vansker med å følge instruksjon
 • Vansker med å organisere seg
 • Sliter med oppgaver
 • Mister ofte ting
 • Blir ofte distrahert
 • Ofte glemsk
ad hd dsm iv6
AD/HD DSM IV
 • Minst seks av følgende symptomer på hyperaktivitet og impulsivitet:
 • Vansker med å være i ro
 • Rastløs
 • Mer aktiv enn jevnaldrende
 • Ofte vansker med å leke eller med rolige aktiviteter
 • Indre uro
 • Snakker mye
 • Svarer før spørsmålene er ferdig
 • Vansker med å vente på tur
 • Avbryter ofte
slide7
B ENKELTE AV HYPERAKTIVITETS - IMPULSIVITETSYMPTOMENE ELLER OPPMERSKOMHETSVIKT SYMPTOMENE SOM HEMMER HAR VÆRT TILSTEDE FØR 7 ÅR
 • C ENKELTE AV SYMPTOMENEER HEMMENDE PÅ TO ELLER FLERE STEDER (EKS. PÅ SKOLE OG HJEMME)
 • D DET ER KLART UT FRA DET KLINISKE BILDE AT SYMPTOMENE HEMMER BÅDE SOSIALT, LÆRINGS-MESSIG ELLER I ARBEID
 • E TILSTANDEN SKYLDES IKKE
  • UTVIKLINGSFORSTYRELLSER, SCHIZOFRENI, ELLER ANDRE PSYKOTISKETILSTANDER OG DEKKES IKKE LETTERE UNDER ANDRE PSYK. DIAGNOSER (STEMNINGSVINGNINGER, ANGST OSV.
forekomst
FOREKOMST

21% av de som ble diagnostisert i BUP i 2002 fikk HK diagnose.

slide9
ÅRSAK
 • Arv
 • Alkohol. Røyking, blyeksponering
 • Miljøgifter
 • Økt hyppighet hos adopterte ( 20%)
 • Premature
en diagnose kommer sjelden alene
En diagnose kommer sjelden alene.

Rus misbruk

Trass lidelse

Tvangspreget personlighets forstyrrelse

Senso

motoriske

Personlighets

forstyrrelse

Søvnfor -styrrelser

ADHD

Bipolar

Tale / språk

vansker

Dysleksi

Tics / Tourette

Angst / depresjon

Asperger

adhd rsak eller unnskyldning
ADHD: ÅRSAK ELLER UNNSKYLDNING?
 • ADHD gir deg en skjev start,
 • - hvor skjev kan vi som foreldre påvirke.
 • Vi kan lære andre å leve med vår ADHD
 • - eller vi kan lære oss å tilpasse oss andre.
 • Vi kan la vår impulsivitet styre oss
 • eller vi kan lære oss å dempe den.
 • SAMSPILL MELLOM MENNESKER ER AVHENGIG AV
 • KOMMUNIKASJONSFORMEN, OG HVEM SKAL
 • DEFINERER DEN?
stimulantia vanlige myter
Stimulantia: Vanlige myter:
 • Vanedannende på forskrevne doser
  • Nei, må inhaleres eller injiseres
 • Medikamentet skrives ut til for mange .
  • 1-2 % får med. mens prevalens er 3-7% ( USA)
 • Utløser aggresjon og asosialitet
  • Nei , tvert imot
 • Øket risiko for kramper
  • Nei, bare ved meget meget høye doser.
 • Utløser Tourette’s Syndrom
  • Nei, Tics kan økes hos 30%, Tics senkes 35%
flere myter om medisiner
Flere myter om medisiner
 • Øket risiko for misbruk
  • Nei tvert imot, spesielt hvis en medisinerer gjennom ungdomsårene
 • Virker ikke inn på akademiske ferdigheter
  • Virker ikke inn på kunnskapsnivå
  • Økt produktivitet I arbeid
  • Forbedret adferd I klasserom og følger regler
  • Bedret samhandling med jevnaldrende
  • Kan gi bedrede karakterer
ikke dokumenterte behandlinger
Ikke dokumenterte behandlinger
 • Dietter (eks. sukker, tilsetningsstoffer, helsekosttilskudd, naturpreparater)
 • Helsekost tilskudd
  • Megavitaminer, Anti-oxidants, grunnstoffer
 • Sanseintegrasjonsterapi
 • Kiropraktikk
 • Leketerapier, psykoterapi
 • Biofeedback (EMG or EEG)
 • Kognitive Terapi former
 • Terapi trening på Sosial adferd
behandlingstiln rming medisinering
Behandlingstilnærming:Medisinering
 • Stimulantia Effekt
  • Ritalin (metylfenidate) 77%+
  • Dexidrin (d-amfetamin) 74%+
  • Adderall (d-, l-amfetamin) 76%+
  • Cylert (pemoline) 73%+
 • Alle stimulantia 90%+
 • Effekt hos førskolebarn
  • 4-5 år <50%
  • 2-3 år <30%
erfaringsmessig effektive metoder
Erfaringsmessig effektive metoder
 • Farmakologi
  • Stimulantia ( Ritalin, Dexidrin , osv.)
  • Noradrenerge Medikamenter, Wellbutrin (Zyban))
  • Tricycliske Anti-depressiva som desipramine
  • Blodtrykksdempende Katapressan Tenex)
 • PMT (parent managment training)
  • Barn<11 år., 65-75% effekt
  • Ungdom 25% effekt
 • Familieterapi for ungdom: Problem løsende, Kommunikasjonstrening
  • (30% effekt)
erfaringsmessig effektive metoder 2
Erfaringsmessig effektive metoder (2)
 • Undervise lærere om ADHD
 • Korrigere uønsket adferd I klasserom
 • Spesial pedagogiske tiltak
 • Almennlege oppfølging
 • Foreldre / familie støttende tiltak
 • Støtte grupper for familie / pasient (MBD foreningen, )
stimulantias virkning p adferd
Stimulantias: Virkning på Adferd
 • Øket konsentrasjon og utholdenhet
 • Senket impulsivitet og hyperaktivitet
 • Øket produktivitet I arbeid og nøyaktighet
 • Bedret følelsesmessig kontroll
 • Senket aggresjons terskel
 • Bedret evne til å følge regler, bedret samarbeid
 • Bedret hukommelse
 • Bedret håndskrift og motorikk
 • Bedret samspill og akseptasjon av jevnaldrende
 • Bedre I sport
stimulantia bivirkninger
Stimulantia : Bivirkninger
 • Søvnløshet og senket apetitt (50%+)
 • Hodepine og mavesmerter (20-40%)
 • Økt Irritabilitet, mer emosjonell (10%)
 • Nervøsitet , uvaner (10%)
  • Tics (<3%) & Tourette’s (sjelden)
 • Lett vekttap (1– 2 kg. Første år)
 • Ingen redusert lengdevekst
 • Økt hjertefrekvens , Økt Blodtrykk
stimulantia vanlige myter22
Stimulantia: Vanlige myter:
 • Vanedannende på forskrevne doser
  • Nei, må inhaleres eller injiseres
 • Medikamentet skrives ut til for mange .
  • 1-2 % får med. mens prevalens er 3-7% ( USA)
 • Utløser aggresjon og asosialitet
  • Nei , tvert imot
 • Øket risiko for kramper
  • Nei, bare ved meget meget høye doser.
 • Utløser Tourette’s Syndrom
  • Nei, Tics kan økes hos 30%, Tics senkes 35%
flere myter om medisiner23
Flere myter om medisiner
 • Øket risiko for misbruk
  • Nei tvert imot, spesielt hvis en medisinerer gjennom ungdomsårene
 • Virker ikke inn på akademiske ferdigheter
  • Virker ikke inn på kunnskapsnivå
  • Økt produktivitet I arbeid
  • Forbedret adferd I klasserom og følger regler
  • Bedret samhandling med jevnaldrende
  • Kan gi bedrede karakterer
stimulantia anbefalinger
Stimulantia: anbefalinger
 • Undervis foreldrene om medisinering
 • Gi foreldrene skriftlig informasjon om medisiner
 • Titrer medisineringen ved hjelp av evalueringer fra foreldre og lærere
 • Start Ritalin eller Dexidrin
 • Startdose 5 mg x 2 (Ritalin)
 • Øke med 2.5mg/dose
 • Øvre grense avhenger av respons

Barkley sier at de fleste barn /unge har effekt innen 30-45 mg. Dgl men han anbefaler økning inntil bivirkninger eller positiv effekt oppnåes.

stimulantia anbefalinger 2
Stimulantia: Anbefalinger(2)
 • Øke til 3x/dag dosering om nødv. (35%+ )
 • Hvis en ikke får effekt , prøv et annet preparat
 • Dosering uavhengig av kroppsvekt.
 • Medikament frie perioder behøver ikke være lange ( jfr Pål Zeiner)
 • Få vurderingskala fra foreldre og lærere
 • Brukes så lenge det er nødvendig
mta medisinering vs vanlig behandling
MTA MEDISINERING vs”VANLIG BEHANDLING”
 • 67 % av de som fikk ” vanlig” behandling fikk medisiner hos annen lege.
 • Forskjell i doseringsprosedyre (double-bl)
 • Litt høyere daglig medisin dose
 • Månedlig halv times konsultasjon, psyko edukativ hjelp.
hvordan f barnet til f lge beskjeder og oppgaver 1
Hvordan få barnet til å følge beskjeder og oppgaver (1)
 • Når barnet følger en beskjed med en gang, gi mye ros
 • Ikke spør, fortell barnet hva som forventes
 • Vær nær barnet, bruk berøring, øyekontakt
 • Barnet gjentar anmodning
 • Del vanskelige oppgaver til mange små
 • Sett opp oppgavene på egen liste
  • Skriv opp alle oppgavene på et ark
  • Sett opp forventet tidsbruk
hvordan f barnet til f lge beskjeder og oppgaver 2
Hvordan få barnet til å følge beskjeder og oppgaver (2)
 • Konsekvensen må komme med en gang
 • Ikke gi flere oppgaver /kompliserte på en gang
 • Ros tegn på når barnet prøver å følge opp
 • Gi små oppmuntringer hele veien
 • La barnet få evaluere resultatet når ferdig.
 • Ha en reserve med positive overaskelser. ( små gaver, sjokolade etc. )
tips om bel nningsystem 1
Tips om Belønningsystem (1)

1. Bruk fysiske belønninger til barn under 7 år

2. Sett opp så mange positive belønninger som mulig (15+)

  • Minst halvparten må kunne gies daglig
  • Gi tilleggspoeng for positiv holdning

3. Lag en liste med daglige / ukentlige oppgaver

4. Prioriter sosial adferd

5. Gi tilleggspoeng utfra:

 • Hvor mye innsats oppgaven krever
 • Hvor sterk motstand det var mot oppgaven før

6. Til eldre barn må en gi sterkere belønning

tips om bel nningsystem 2
Tips om Belønningsystem (2)

7. Ukelønn tjenes gjennom belønnigsystem

8. Ikke gi kreditt, ingen poeng, ingen penger

9. Belønning skal være forutsigbar, sett en daglig topp

10. Snakk om opplegget på en prositiv måte

11. Belønning fra første del av oppgaven

12. Ingen inndragninger av poeng første uke

13. Når en gir inndragning(bøter) ikke la de utvikle seg (2 ggr, deretter Time out eller romarrest)

14. Større bøter for anti sosial adferd

15. 2:1 forhold (belønning vs. bøter)

takling av barnet uheldige adferd ute forberedelser
Takling av barnet uheldige adferd ute: Forberedelser.
 • Før en skal inn et sted STOPP !!
 • Minn dem om 2-3 klare regler som skal følges.La barnet gjenta dem.
 • Definer en belønning eller forsterkning
 • Minn om hvilken reaksjon en er blitt enig om
 • Sørg for at barnet har noe å gjøre
 • Gå inn og følg det opplegget en har bestemt
 • Gi belønning under turen
i klasserommet tilpasninger
I KLASSEROMMET:TILPASNINGER
 • Adferdsjustering/ tilpasning første to uker
 • Redusere oppgavemengden eller
 • Gi mindre lekser
 • Bruk kjent klasse oppsett
 • Være nære tavlen/ lærer
 • Produktivitet først deretter nøyaktighet
 • Ikke send hjem uferdig klassearbeid
 • Benytt likemenn dvs. andre klassekamerater
 • Gi ukeplaner
i klasserommet undervisningsmetoder
I klasserommet:Undervisningsmetoder
 • Godta at eleven er mer urolig
 • Gi muligheter til å strekke på seg
 • Bruk farvekoder
 • Hjelper farvemarkering av teksten?
 • Bruk metoder hvor eleven deltar
 • Bruk PC til å trene og trene på ferdigheter
 • Gi lekser og ta inn hjemmearbeid i beg. Av timen
 • Er det en ”lekse partner ” i klassen?
i klasserommet undervisningsmetoder 2
I klasserommet:Undervisningsmetoder(2)
 • Bland kjedelige oppgaver mer interessante oppgaver
 • Bruk gjerne rollespill, multimedia etc.
 • Ta på eleven når du snakker
 • De vanskeligste tema tidlig på dagen
 • Undervisningen må være tydelig, forutsigbar
 • Få eleven til å definere sine mål
ekstra tiltak for adhd l re vansker
Ekstra tiltak for ADHD/Lære vansker .
 • Planlegg tidlig søknader , overgang til andre skole, assistent utvelgelse osv
 • Bruk av data og tekstbehandling startes så tidlig som mulig
 • Hva skjer etter skoletid? Bruk hjelpemidler som f.eks lydbøker
 • Oppmuntre til å ta notater under forelesning og mens en leser.
i klasserommet forsterkningsmetoder
I klasserommet:Forsterkningsmetoder
 • Bruk belønningssystemer, poeng osv.
 • I barneskole få gamle leker
 • Bruk av TV spill som belønning ?
 • Skal eleven ha et daglig / ukentlig evalueringsskjema
 • Gruppe belønning
 • Bruk mye belønning (daglig)
i klasserommet tidsbruk og regler
I klasserommet:Tidsbruk og regler
 • Reglene henger synlig
 • Barnet forteller selv hvilke regler som gjelder i denne timen
 • Eleven forteller seg selv hva det skal gjøre
 • Benytt stoppeklokke, alarmer, pipelett etc.
 • Bruk andre elever – støtte og samarbeid med andre elever er positivt
i klasserommet ke bevisstheten p egne resultater
I klasserommet:Øke bevisstheten på egne resultater
 • Eleven selv skriver opp egenvurdering av egne resultater
 • Fører sitt eget daglige vurderingskjema
 • Oppmuntre til å vurdere egen adferd
 • Berøring som signal til å følge med
 • Nonverbale signaler til tenåringer.
 • Plasser et speil foran eleven
 • I vanskelige tilfelle vis video opptak
i klasserommet reaksjonsmetoder
I klasserommet:Reaksjonsmetoder
 • Reprimander osv. gis på tomannshånd og vær mild
 • Umidellbare reaksjoner !
 • ” Utfør en oppgave” prosedyre
  • Skolepult bakerst i klassen med oppgaver
  • Gjør oppgaver når eleven har Time Out
 • Uheldig adferd fører til tap av belønning
 • Finn et sted hvor eleven kan gjenfinne kontroll
 • Time out i klasserommet eller eget rom ?
i klasserommet ten ringer
I klasserommet:Tenåringer
 • medikasjon
 • Finn en partner som har god innvirkning
 • Etabler samarbeid skole - hjem
 • Benytt oppsett med dagens gjøremål
 • Daglig karakter på adferd
 • Ekstra sett med bøker hjemme
 • Lær touch , bruk PC
 • Ta opp viktige forelsninger
i klasserommet ten ringer42
I klasserommet:Tenåringer
 • “Belønning av gode karakter mot penger?
 • Bruk av Palm Pilot eller likn.
 • Vanskelige fag først på dagen
 • Alternativt i utvalgte grupper
 • Forlenget eksamenstid
 • Tillat bruk av musikk når en gjør lekser
 • Del ut forelesningshefter
 • Krev at eleven tar notater slik at de følger med
enda flere ten ringstips
ENDA FLERE TENÅRINGSTIPS
 • Leseforståelse:
  • Gå gjennom materialet , lag spørsmål ,deretter:
  • Les , les høyt, skriv , se over
 • Finn støttelærer i medelever
 • Bruk ” leksekamerater”
 • Etabler klassens intranett ( tlf.nr, e post etc)
 • Hyppig kontakt med hjemmet til faste tider
behandling ii oppl ring veiledning av pasient og foreldre
Behandling II - Opplæring:Veiledning av pasient og foreldre
 • ADHD historien: Typer, Årsaker, utfall og behandlingsmetoder Dokumenterte og ikke dokumenterte.
 • ADHD som en funksjons hemning (eks. Diabetes , synshemming)
 • Forbered dem på mulig sorgreaksjon
 • Endre forventninger ( utvikling frem til ca 24 års alder)
 • Tilpass omgivelsene: Belønning på ønsket adferd
 • Støtt familien , gi barnet støtte
l r foreldrene hvordan en skal takle barns adferd
Lær foreldrene hvordan en skal takle barns adferd .

1. Hva skyldes ADHD

2. Forklar de 4 faktorer på ODD

Barnets personlighet, Foreldrenes personlighet, Løsningsmodeller , stress elementer

3. Øket foreldre aktivitet

4. Bedret evne til å følge regler

5. Mindre forstyrrelse,økt evne til selvstendig lek . ( Formes ved hyppige forsterkninger)

Fra Barkley Defiant Children (1997) or Your Defiant Child (1998)

sannsynlig utvikling ved ubehandlet adhd
SANNSYNLIG UTVIKLING VED UBEHANDLET ADHD
 • Kriminalitet
 • Slutter skole
 • Rus misbruk
 • Graviditet
 • Adferdsforstyrrelse
 • Motivasjons-
 • Problemer
 • Store lære vansker

Utfordrende

adferd

Sinneutbrudd

Dårlig sosial

Fungering

Lærevansker

Lav selv

tillit

Kun

ADHD

Trass adferd

( ODD)

6

10

14 - 16