akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 1516 Views
 • Uploaded on

Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk. Line Korbøl Kvinneklinikken Drammen sykehus. Anamnese. Gravid? Alltid (urin-) Hcg hos kvinner i fertil alder Kvinnen er ikke alltid klar over at hun er gravid! Kan ha blødning i tidlig graviditet oppfattet som menstruasjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk

Akutte tilstander i gynekologi og obstetrikk

Line Korbøl

Kvinneklinikken

Drammen sykehus

anamnese
Anamnese
 • Gravid?
  • Alltid (urin-) Hcg hos kvinner i fertil alder
  • Kvinnen er ikke alltid klar over at hun er gravid!
  • Kan ha blødning i tidlig graviditet oppfattet som menstruasjon
  • Kan bli gravid på p-piller eller spiral
 • Menstruasjonssyklus
  • Blødnigsmønster
  • Endringer
  • Mellomblødniger
 • Prevensjon
ikke gravid
Ikke gravid
 • Adnexpatologi
  • Ovarialcyster
   • Torkvert adnex
   • Cysteruptur
  • PID
   • Tuboovariell abscess
 • Uterus
  • Menoragi
 • Vulva
  • Bartholinitt
torkvert adnex
Torkvert adnex
 • Kan forekomme i alle aldre, vanligst hos kvinner i fertil alder
 • Adnexstilken torkverer minst 360 grader, blodtilførsel til ovariet kompromitteres
 • Nekrose, ødelagt ovarium
slide5

klinikk

 • Hyperakutte smerter (lave, ensidige)
  • Kan ha hatt episoder med kortvarige smerter tidligere (subtorkvering)
 • Kvalme, oppkast
 • Synkope
 • Takvise forværringer
 • Afebril
 • Lett stigning i CRP (2-sifret) og Leuk
 • Smertene kan klinge noe av etter 1-2 døgn
slide6

tiltak

 • Smertelindre
 • Innleggelse
 • Operativ behandling
  • bør skje raskt for å bevare ovariet
  • Reseksjon om mulig dersom ung kvinne
cysteruptur
Cysteruptur
 • Oftest unge kvinner, midtsyklisk
 • Benign tilstand
 • Akutt innsettende smerter som gravis klinger av etter noen timer
 • Vanligvis ingen behandling nødvendig
slide8
PID
 • Akutt bekkeninfeksjon oftest forårsaket av oppadstigende infeksjon fra endocervix.
 • Kan forårsake endometritt, salpingitt, parametritt, ooforitt, tuboovariell abscess, bekkenperitonitt og perihepatitt
  • Chlamydia (30-40 %)
  • Mycoplasma (0-10 %)
  • Anaerober
 • Unge jenter (chlamydia): 75%<25 år
 • Kvinner med inneliggende spiral
  • Nyinnsatt spiral
  • Kvinner nærmere/ over menopause med spiral over mange år
slide9

klinikk

 • Gradvis innsettende/ murrende smerter i underlivet
 • Fluor vaginalis
 • Uregelmessig blødning/ spotting
 • Feber
 • Nedsatt AT
 • Høy CRP (tresifret) og leuk
 • Ømhet ved GU (også ved ac.app!)
slide10

behandling

 • Mistenkt/ ukomplisert salpingitt med beskjeden klinikk kan oftest behandles i 1.linjetjenesten
  • Fjerne spiral!
  • Sikre bakteriologi (chlamydia!)
  • Doxycyklin 100 mg x 2 p.o i 14 dager + metronidazol 500 mg x 2 p.o i 7 dager
 • Pas med nedsatt AT/ alvorlig klinikk innlegges
  • Mistanke om tuboovariell abscess
  • Behov for iv. behandling
slide11

behandling tuboovariell abscess

 • Laparoskopi
 • Drenasje av abscess, evt salpingoooforektomi
 • I.v. antibiotika
uterus
Uterus
 • Menoragi
  • Sjelden akutt/ behov for innleggelse
  • Cyklokapron i påvente av gynekologisk vurdering
vulva
Vulva
 • Bartholinitt
  • Raskt voksende (få dager) ømmende hevelse ved introitus
  • Intense smerter
  • Vanligvis ikke feber/ påvirket AT
  • AB ikke effektivt, må incideres (narkose)
tidlig graviditet
Tidlig graviditet
 • Ekstrauterin graviditet (XU)
 • Spontanabort
ekstrauterin graviditet
Ekstrauterin graviditet
 • Implantasjon i tube (vanligst)
 • Symptomer opptrer vanligvis i uke 6-8
 • Potensielt livstruende ved ruptur: stor intraabdominal blødning
slide16

klinikk

 • Småblødninger, ofte over mange dager/ uker
 • Magesmerter; murrende, eller akutt innsettende
 • Synkope/ kollaps ved ruptur med blødning
slide17

behandling

 • Gravide med langvarig (flere dager) blødning og magesmerter skal vurderes med UL hvis ikke kjent intrauterin graviditet
 • Hvis mistenkt XU og lang transport: To venefloner
 • Kollaps: støttende behandling, raskeste transport til sykehus
 • Operativ behandling: vanligvis salpingektomi
spontanabort
Spontanabort
 • Ukomplisert tidlig spontanabort er vanligvis ikke tiltrengende behandling
  • Tiltakende blødning som kulminerer med koagelblødning og samtidige smerter
  • Blødningen og smertene avtar deretter
  • Småblødninger kan vedvare 1-2 uker, uten magesmerter
 • Disse pasientene kan beroliges
 • Evt ktr s-hcg etter noen dager (gjentas) hvis tvil
slide19

Jo lengre graviditeten er kommet, jo større risiko for komplikasjoner

  • Stor blødning
  • Vedvarende/ recidiv av blødning
  • Intense/ vedvarende smerte
  • Feber
 • Bør vurderes av gynekolog
 • 2.trimesterabort innlegges
sen graviditet
Sen graviditet
 • Premature rier/ vannavgang
 • Hypertensive svangerskapssykdommer
 • Placentaløsning
 • IUFD
 • Tromboemboliske tilstander
 • Traumer
 • Hjertestans
alle gravide
Alle gravide
 • BT
 • Urinstix
  • UVI?
  • Proteinuri?
 • Fosterlyd? (ikke før uke 18!)
premature rier
Premature rier
 • Svangerskapsvarighet mellom 240 og 336 uker (behandlingsmessig definisjon)
 • Ukjent etiologi
  • Ca 40 % skyldes infeksjon og
  • <10 % skyldes cervixinsuffisiens
  • Obs! Tidigere prematur fødsel
slide23

klinikk

 • Takvise magesmerter
  • (kynnere er vanlig!)
 • Palpable kontraksjoner
slide24

tiltak

 • Overbevisende UVI og ikke påvirket pasient: AB, rekontakt hvis forværring
 • Evt fødepol. for vurdering (konferer)
 • Lang reisevei, påvirket pas: Jordmor følger
  • Konferer mtp. Celestone (Betametason 12 mg i.m)
hypertensive svangerskapskomplikasjoner
Hypertensive svangerskapskomplikasjoner
 • (Svangerskaps) hypertensjon
  • Ingen proteinuri
 • Preeklampsi
  • BT≥140/90 (BT måles 3 ganger etter hvile!)
  • proteinuri (≥ +1 på stix)
  • Evt subjektive symptomer
  • Ødemer
 • Økende BT/ proteinuri/ symptomer = økende alvorlighetsgrad
  • Alvorlig PE: BT≥160/110 mmHg, proteinuri ≥3
 • Jo tiligere debut, jo mer alvorlig
slide26

klinikk

 • Ingen symptomer
 • Pannehodepine
 • Kvalme
 • Smerter i epigastriet (obs!)
 • Synsforstyrrelser
 • Irritabilitet eller uro
slide27

komplikasjoner

 • Kramper (eklampsi)
 • Hjerneblødning
 • HELLP syndrom
 • Lungeødem
 • Nyresvikt
 • Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
 • Leverruptur
slide28

behandling

 • Ren hypertensjon kan tablettbehandles (skal hvis BT>160/100)
  • Labetalol (Trandate® 100-200mg x2-3)
  • Nifedipin (Adalat ® 10-40mg x2) etter 1. trimester
  • NB! ACE-hemmere og diuretika er kontraindisert under graviditet
  • Obs superimposed PE! (20% risiko)
slide29

…behandling

 • Preeklampsi: Forløsning eneste behandling
 • Lett PE kan observeres
  • Kontroll BT 2-3 dager
  • Rekontakt ved økende subjektive symptomer
 • Moderat/ alvorlig PE henvises fødepol som ø-hjelp
 • I neste svangerskap har kvinner med alvorlig, tidlig innsettende preeklampsi 10-20 % økt risiko for å få preeklampsi på nytt
hellp
HELLP
 • Hemolyse (Hb,LD)
 • Elevated Liverenzymes (ALAT)
 • Low Platelets (Trc<100)
 • Alvorlig, akutt form for preeklampsi
 • Ofte uttalte subjektive symptomer (epigastriesmerter)
 • Vanligvis svært høyt BT og proteinuri
 • Obs! Pas med preeklampsi som er motorisk urolige, klager over ”vondt overalt”
 • Umiddelbar forløsning
 • HELLP-syndrom har ca 3-5 % risiko for gjentagelse i senere svangerskap
eklampsi
Eklampsi
 • Generelle kramper som opptrer under svangerskap, fødsel eller de første sju dager etter fødsel, der det samtidig foreligger preeklampsi.
  • Obs udiagnostisert PE
 • Svært mange har kliniske symptomer i tillegg til diagnostisert preeklampsi før de får eklampsianfall
 • 5/10000 fødsler
 • Kan opptre tidlig i svangerskapet, men de aller fleste tilfeller sees i siste del av graviditeten hos pasienter med alvorlig preeklampsi
  • 40 % før fødselen
  • 30 % intrapartum
  • 30 % postpartum
slide32

tiltak

 • Frie luftveier
 • Hindre skader
 • Øyeblikkelig innleggelse
 • Diazepam, 10-20 mg som intravenøs injeksjon eller rektalvæskeoppløsning vil ofte stoppe kramper
  • kun symptomatisk behandling
 • Stabilisering (BT) og forløsning
placental sning
Placentaløsning
 • Placenta løsner prematurt fra uterinveggen
 • Ofte partiell løsning, ”forvarsler” før total løsning
 • Sirkulasjonen in utero svekkes/ opphører
 • Høy mortalitet (barnet)
 • Stor blødning og DIC-utvikling innebærer risiko for kvinnen
slide34

risikofaktorer

 • Hypertensjon, PE
 • Røyking
 • Tidligere løsning
 • Traume mot uterus
 • PPROM
slide35

klinikk

 • Intense magesmerter
 • Hard, øm uterus, relakseres ikke mellom kontraksjoner
 • Vaginal blødning (ikke alltid)
 • Synkope
slide36

tiltak

 • Raskest mulig til nærmeste sykehus med mulighet for sectio
 • Venfloner
 • dd: rier
slide37
IUFD
 • Etter 22 uker
 • Risiko øker fra uke 36
 • Mor kjenner ”lite liv”
 • Minus fosterlyd ved rutinekontroll
slide38

årsaker

 • Placentasvikt, veksthemming
 • Misdannelser, kromosomavvik
 • Tvillingkomplikasjoner
 • Infeksjon
 • Asfyksi
 • Placentaløsning
 • Maternell sykdom (diabetes, kolestase, hypertensjon)
 • 25% ukjent dødsårsak
slide39

tiltak

 • Hvis fosterlyd OK, og mor igjen kjenner normalt med liv, ingen tiltak
 • Fosterlyd OK, men mor ikke har kjent liv over lengre tid: henvis fødepol
  • tilleggstilstander? (PE, DM)
  • mor syk?
  • ikke spist/ drukket? (drikk søtt!)
  • travel?
 • Minus fosterlyd: henvis fødepol/ avd
  • fødsel induseres
tromboemboliske tilstander
Tromboemboliske tilstander
 • Tenk alltid lungeemboli hos gravide og barselkvinner med respiratorisk besvær!
 • Mange gravide har lett dyspné og takykardi som følge av svangerskapet
 • Obs på akutt endring av symptomer
 • D-dimer ofte forhøyet i graviditet. (Høy negativ prediktiv verdi!)
traumer hos gravide
Traumer hos gravide
 • Fall/ slag mot mage
 • Store skader hos mor (bilulykker og lignende)
 • To pasienter!
slide42

Risiko avhenger av graviditetslengde

  • Mindre risiko ved kortkommen graviditet
 • Placentaløsning
 • Uterusruptur
 • Rier/ vannavgang
 • Direkte skade på foster (sjelden)
mindre traume
Mindre traume
 • Vurdere kraft kvinnen har vært utsatt for
  • Skade på mor?
  • Fall fra egen høyde oftest liten risiko
 • Traume direkte mot uterus, eller ”bare” bekymret mor?
  • Smerter?
  • Kontraksjoner?
  • Blødning?
  • Fosterlyd?
 • Ved stor kraft direkte mot uterus bør pas. observeres i sykshus
st rre traume
Større traume
 • Mor kommer alltid først!
  • Fosteret avhengig av vellykket resucitering av mor
  • Hovedårsak til fosterdød er maternelt hemoragisk sjokk/ død

ABC

slide45

Utfordringer ved langtkommen graviditet

 • Oksygentilførsel
 • Gravide kompenserer lenge, sjokk er et sent symptom!
  • Kan miste 1500ml før symptomer på hypovolemi
  • Fosteret kan likevel være truet
  • Oppretthold BT for sirkulasjon til fosteret!
 • Vena cava komprimeres
  • Tipp pasient mot venstre
 • HLR vanskeligere pga uterus
  • Forløsning
hjertestans kollaps hos gravide
Hjertestans/ kollaps hos gravide
 • Lungeemboli
 • Peripartum cardiomyopati
 • Fostervannsemboli
 • Mor kommer først!
 • ABC
 • HLR
  • Defibrillering
  • Medisinering