den katolske kirken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den katolske kirken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den katolske kirken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5
macon

Den katolske kirken - PowerPoint PPT Presentation

3 Views
Download Presentation
Den katolske kirken
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Den katolske kirken Hva er den katolske kirkens syn på kjønn og kjønnsroller?

  2. Den katolske kirken • Samlebetegnelse på den kristne kirken • Før i tiden i den kristne kirken utviklet det seg forskjeller mellom den østlige og den vestlige kirken. I 1054 splittet de seg og ble til den katolske kirken og den ortodokse kirken. • Den katolske kirken har en pave som overhode.

  3. Forskjell på hvordan man ser på kvinner sin plass i samfunnet. • Bibelen er preget av et mannsdominerende samfunn, men reflekterer et syn på kjønn og kjønnsroller som ikke lenger oppleves som forpliktende, • Selv om Jesus så på kvinner som bra mennesker og behandlet dem med respekt, regjerte alltid menn over kvinner i Kristendommen. Men nå til dags er det mange kristne samfunn der det er lik likestilling mellom kvinner og menn. Mange kirker endret syn på kvinnen på grunn av at mange feminister mente at kristendommen var kvinneundertrykkende. I den katolske kirken derimot, har kvinner blitt stemplet som ”utspekulerte og manipulerende”, og de har ikke lov til å bli prester.

  4. Bare menn som kan bli prester. • Det er flere grunner til dette: • Bygges på Kirkens forståelse av Bibelen (de tre evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas). Under messen er presten Jesu stedfortreder, bare en mann kan være det. • Den katolske kirkens tradisjonelle syn på kjønnsroller: ”Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnen underordne seg sin mann i alt”(fra Det nye testamentet, Efeserbrevet 5, 24, beskrevet av Paulus om Guds ordning)

  5. Kilder • Ole Andreas Kvamme, Eva Mila Lindhardt og Agnethe Steineger; i samme verden, Cappelen Damm AS, 2008 • Den katolske kirken. (13. jan 2010), (online), Wikipedia. Tilgjengelig fra: <http://no.wikipedia.org/wiki/Den_katolske_kirke> (14.01.10) • Voith, Reidar. (april 2001), (online), Katolsk.no. tilgjengelig fra: <http://www.katolsk.no/artikler/q-prest.htm> (13.01.10)