"Octavian Goga" - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Octavian Goga" PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Octavian Goga"

play fullscreen
1 / 43
"Octavian Goga"
161 Views
Download Presentation
edith
Download Presentation

"Octavian Goga"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Colegiul Naţional Miercurea Ciuc "Octavian Goga" 1 /43

 2. Colegiul Naţional “Octavian Goga”Miercurea-Ciuc Raport privind starea învăţământului la nivelul Colegiului Naţional "Octavian Goga" Anul şcolar 2005-2006 2 /43

 3. Raport privind starea învăţământului Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Cap. II – Resurse umane Cap. III - Aspecte calitative ale procesului didactic 3 /43

 4. Raport privind starea învăţământului Capitolul I Organizarea activităţii instructiv - educative 4 /43

 5. Cap. I – Organizarea activităţii instructiv – educative • Respectând cadrul legislativ şi politico-social în domeniul educaţiei, colectivul didactic din şcoala noastră s-a implicat în mod hotărât, cu perseverenţă şi responsabilitate în aplicarea programelor strategice de dezvoltare a învăţământului, având ca obiectiv general “Realizarea şi monitorizarea calităţii procesului educaţional” 5 /43

 6. Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative • Activitatea în cadrul colegiului a fost organizată la nivelul compartimentelor: • Curriculum • Resurse materiale şi financiare • Resurse umane • Dezvoltarea relaţiilor comunitare 6 /43

 7. Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative • Corespunzător funcţiilor de: • Proiectare • Organizare • Conducere operaţională • Control • Evaluare • Motivare • Implicare • Formare • Dezvoltare profesională • Negociere • Rezolvare a conflictelor 7 /43

 8. Raport privind starea învăţământului Capitolul II Resurse umane 8 /43

 9. Cap. II – Resurse umane II.1. Elevi 1190 elevi grupaţi în 41 de clase • I – IV - 10 clase - 221 elevi • V-VIII - 8 clase - 247 elevi • IX – XII - 19 clase - 507 elevi • XI seral, XII seral - 3 clase - 93 elevi • XII F.R., XIII F.R. - 1 clasă - 41 elevi II.1.A. Efective şcolare în anul şcolar 2005-2006: 9 /43

 10. Cap. II – Resurse umane II.1. Elevi Dintre elevii claselor I – XII, 1073 elevi provin din municipii şi oraşe, 36 din comune • 11 din Republica Moldova • 980 din judeţul Harghita • 82 din alte judeţe II.1.B. Mediul de rezidenţă: 10 /43

 11. Cap. II – Resurse umane II.1. Elevi • 728 religie ortodoxă • 369 religie catolică • 12 alte religii II.1.C. Religia: 11 /43

 12. Cap. II – Resurse umane II.1. Elevi • 1109 elevi înscrişi la începutul anului şcolar • 1070 elevi rămaşi la sfârşitul anului şcolar • 27 elevi plecaţi din unitate • 5 elevi veniţi din alt judeţ • 10 elevi veniţi din judeţ • 24 elevi de la cursul seral exmatriculaţi pentru absenţe • 16 elevi cu nota scăzută la purtare • 15 Note de 7 • 1 Notă sub 7 • Motivul: absenţe II.1.D. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor: 12 /43

 13. Cap. II – Resurse umane II.2. Cadre didactice • 10 învăţători • 6 grad didactic I • 3 grad didactic II • 1 definitivat • 42 profesori • 19 grad didactic I • 6 grad didactic II • 8 definitivat • 9 debutanţi 13 /43

 14. Cap. II – Resurse umane II.2. Cadre didactice • Au fost preocupaţi de dezvoltarea şi formarea competenţelor profesionale specifice fiecărei discipline de învăţământ, în scopul obţinerii unor performanţe deosebite şi măsurabile în activitatea cu elevii. • Cadrele didactice care au participat la examene au obţinut rezultate bune şi foarte bune • În anul şcolar 2005-2006 toate cadrele didactice ale Colegiului au participat la cursurile de perfecţionare organizate de C.C.D. şi I.Ş.J. 14 /43

 15. Raport privind starea învăţământului Capitolul III Aspecte calitative ale procesului didactic 15 /43

 16. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic • Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar • Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor • Examenul de Testare Naţională • Examenul de bacalaureat • Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a • Admiterea la facultate • Olimpiadele şcolare 16 /43

 17. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic A. Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 1 elev repetent 100% 99,59% 100% 100% 100% 17 /43

 18. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic B. Creşterea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor • Este reflectată în procentul elevilor cu medii generale cuprinse între 7 şi 10 la sfârşitul anului şcolar • Rezultatele sunt prezentate comparativ cu anul şcolar 2004-2005. 18 /43

 19. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – creşterea calitativă 19 /43

 20. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – creşterea calitativă 20 /43

 21. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – creşterea calitativă • Premii şi menţiuni acordate la sfârşitul anului şcolar 2004-2005 comparativ cu anul şcolar 2003-2004 elevilor din clasele I-XII zi. 62,89% 73,45% 21 /43

 22. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic C. Examenul de testare naţională • Din cei 50 de absolvenţi ai claselor a VIII-a înscrişi pentru susţinerea examenului naţional de testare, 49 au fost declaraţi admişi, cu următoarele rezultate: 22 /43

 23. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – examenul de Testare Naţională 23 /43

 24. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – examenul de Testare Naţională 15 2 9 4 49 19 DISTRIBUŢIA NOTELOR LA TESTAREA NAŢIONALĂ 24 /43

 25. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – examenul de Testare Naţională Primii clasaţi 25 /43

 26. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic D. EXAMENUL DE BACALAUREAT • La sesiunea iunie-iulie 2006 s-au înscris 128 candidaţi de la cursul liceal de zi, 21 de la cursul seral şi 37 de la F.R. 26 /43

 27. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – examenul de bacalaureat D1. PROMOVABILITATEA • La învăţământul de zi – 95,31% • La învăţământul F.R. – 86,11% TOTAL CANDIDAŢI - 165 Înscrişi 165 Promovaţi 152 Respinşi 12 Neprezentaţi 1 Promovabilitate: 92,12% 27 /43

 28. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – examenul de bacalaureat D2. DISTRIBUŢIA VALORICĂ D.2.1. La cursul de zi 3 25 51 42 121 28 /43

 29. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – examenul de bacalaureat D2. DISTRIBUŢIA VALORICĂ D.2.1. La cursul F.R. 19 7 4 1 31 29 /43

 30. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – examenul de bacalaureat Primii 10 clasaţi 30 /43

 31. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – examenul de bacalaureat D3. SESIUNEA AUGUST 13 9 4 - • Promovaţi cu medii între: • 6,00 – 6,99 5 • 7,00 – 7,99 2 • 8,00 – 8,99 2 31 /43

 32. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic E. Situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a 32 /43

 33. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a E1. Admiterea în clasa a IX-a de liceu • S-au realizat 4 clase la specializările specifice filierei teoretice, conform planului de şcolarizare aprobat, după cum urmează: • Matematică-informatică 28 locuri cu medii între 9,78 şi 8,47 • Ştiinţele naturii 28 locuri cu medii între 9,63 şi 7,19 • Filologie 28 locuri cu medii între 9,66 şi 8,04 • Ştiinţe sociale 28 locuri cu medii între 9,02 şi 6,86 33 /43

 34. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – situaţia absolvenţilor clasei a VIII-a E. Admiterea în clasa a IX-a de liceu • Dintre cei 112 admişi: • 46 provin din şcoala generală a unităţii noastre: • 9 la matematică-informatică, cu mediile cuprinse între 9,44 şi 8,47 • 15 la ştiinţele naturii, cu mediile cuprinse între 8,99 şi 7,19 • 11 la filologie, cu mediile cuprinse între 9,66 şi 8,19 • 11 la ştiinţele sociale, cu mediile cuprinse între 8,43 şi 7,00 • 36 de la şcoala generală “Liviu Rebreanu” Miercurea-Ciuc • 3 din oraşul Bălan • 10 din judeţul Bacău • 8 de la şcolile cu limba de predare maghiară: Şc. “Jozsef A.”; “Petöfi S.”; Ciucsângeorgiu, Mihăileni • 9 de la şcolile generale din judeţ 34 /43

 35. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic F. Admiterea în învăţământul superior F.1. La nivelul şcolii 35 /43

 36. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – admiterea în învăţământul superior • Facultăţile unde sunt cuprinşi: • Medicină • Jurnalism • Litere • Inginerie tehnologică • Marketing • Automatizări şi calculatoare, Informatică • Drept • Arheologie • Geografie • Sociologie • Teatru • Studii economice • Petrol • Geodezie • Educaţie fizică şi sport 36 /43

 37. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – admiterea în învăţământul superior • Centre universitare: • Bucureşti • Braşov • Cluj • Iaşi • Târgu Mureş • Ploieşti 37 /43

 38. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic – Admiterea în învăţământul superior F.2. Pe clase 38 /43

 39. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic G. Olimpiadele şcolare 39 /43

 40. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic G. Olimpiadele şcolare 40 /43

 41. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic G. Olimpiadele şcolare 41 /43

 42. Cap. III – Aspecte calitative ale procesului didactic G. Olimpiadele şcolare 42 /43

 43. 2006 43 /43