alternativ og supplerende kommunikasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON

play fullscreen
1 / 41

ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON

545 Views Download Presentation
Download Presentation

ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 2. Hvem er vi? • Lisbeth Schødt Sørensen • Randi Gunnerød • Molde voksenopplæringssenter Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 3. Det handler om å si det man ønsker å si, til dem man ønsker å si det, på den måten man vil og på det tidspunktet man ønsker. Gayle Porter Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 4. Alle vil kommunisere • Alle kan kommunisere noe • Kommunikasjon er like viktig som å spise, drikke og røre på seg • «Alle mennesker, uavhengig av funksjonshemning, har en grunnleggende rettighet til, gjennom kommunikasjon, å påvirke betingelsene for sin eksistens.» (The National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 5. Hva er ASK? • Alternativ kommunikasjon: erstatter manglende funksjonell tale • Supplerende kommunikasjon: støtter eksisterende tale • Kommunikasjon Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 6. ASK • Samlingsterm for ulike metoder som brukes for å kompensere for kognitive og/eller kommunikative vansker. • Styrke forståelse og uttrykksevne • Midlertidig eller permanent • Lav- og høyteknologi • Bilder, symboler, tegn, hjelpemidler, teknikker, strategier, kroppsspråk osv. • ASK er ikke ett hjelpemiddel, men flere komponenter som sammen skal fungere Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 7. Forekomst • ca 16.000 personer i alle aldre er uten funksjonell tale på grunn av utviklingsmessige vansker (anslag 2002) I tillegg: • Mennesker med afasi • Mennesker med CP • Mennesker med erverva skader Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 8. KOMMUNIKASJON ER SÅ MANGT Ulike områder: • Kunne be om hjelp • Kunne formidle ønsker og behov • Dialog og felles fokus (snakke om…….) • Gi informasjon • Omgivelseskontroll. Viktig å kunne påvirke sine omgivelser • ………………og kanskje litt underholdning Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 9. Kommunikasjon – «toveis» • Kommunikasjon fra den som trenger ASK til samtalepartner OG • Kommunikasjon fra samtalepartner til personen som trenger ASK Viktig å sikre at dette er tilstede – ikke kun enveiskommunikasjon Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 10. Samtalepartnere • Kommunikasjon kommer ikke av seg selv… • De personer som bruker ASK har ofte et stort behov for struktur og personlig støtte for at kommunikasjonen skal lykkes. • Kommunikasjonspartnerens ansvar: - vise tillit og tro på, at personen har noe på hjertet - vise respekt - være nærværende og bruke nødvendig tid - være en god rollemodell Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 11. Utfordring! Hvordan skal vi legge til rette for en funksjonell kommunikasjon? • kommunikasjonen skal i størst mulig grad • Være spontan og faktisk kunne påvirke sine omgivelser, • fungere i naturlige miljøer / situasjoner og • fungere i samspill med omgivelsene INDIVIDUELL TILPASNING!!! VIKTIG Å TA HENSYN TIL MOTORISKE FORUTSETNINGER – SYN – HØRSEL – KOGNITIV FUNGERING (Heldigvis fins mange ideer og tips som det er mulig å ta utgangspunkt i – se ressursliste) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 12. Eksempel • Dame – ca 50 år • Fikk afasi for en del år siden • Hadde et stort ønske da hun kom til voksenopplæringa – kunne sende og svare på SMS`er Eksempel - videosnutt Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 13. Eksempel • Ung dame med autisme • Bruker ASK i sin kommunikasjon - kroppsspråk / noen enkelte lyder - Smil / blikk - foto / bilder - tegn og gester Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 14. DAGSPLAN MED SYMBOLER OG BILDER Tar ut bildet av gjeldende aktivitet fra dagsplanen – snakker om det før vi igangsetter det vi skal gjøre….. (felles fokus, konsentrasjon, forberedelse) En oversikt over hva som skal skje ……….. Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 15. VALGTAVLE – ulike bilder til ulik tid til valg Velge en aktivitet ved hjelp av bilder Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 16. Tematavle / samtaleark Samtaleark om HUSARBEID Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 17. Tematavle / Samtaleark Samtale om hvor skal vi dra på tur Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 18. Tematavle / samtaleark Samtaleark om 17. mai Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 19. Tematavle / samtaleark Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød Fra boka 1000 ting å tenke på

 20. Eksempel • Mann 53 år med alvorlig progredierende sykdom • Begynner å få utydelig tale • Vet at talen vil forsvinne • Har behov for løsninger for ulike behov og situasjoner Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 21. Løsninger • NN skal bruke minst mulig energi på å kommunisere rutiner, systemer etc. • Rutiner og «taus» kunnskap er tilgjengelig og kjent for alle. • Ja/nei skal brukes og forstås likt hos alle • Ja = se på personen som stiller spørsmålet. Nei=se bort • NN skal være trygg for at han har mulighet til å gi uttrykk for kroppslig ubehag etc. Mye av hans kommunikasjonsbehov med hjelpeapparatet dreier seg om ytringer knyttet til kropp. • Kroppsguide og ja/nei spørsmål Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 22. Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 23. Forts. løsninger • Mulighet til å kommunisere andre ting enn det som er lagt inn i guidene. • Øyepeketavle • Mulighet til å kommunisere med andre gjennom epost, SMS, Internett • Datamaskin med øyestyring (Tobii med Communicator) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 24. KARTLEGGING - VIKTIG  Det er ikke lett å vite hva andre tenker, hva som er viktig å få sagt osv.Derfor er det veldig viktig å involvere personen det gjelder og nære kommunikasjonspartnere (pårørende, venner evtkollegaer) for å finne ut hva et alternativ – supplerende kommunikasjonssystem skal inneholde Hvordan ta vare på den gode dialogen med den som trenger et kommunikasjonshjelpemiddel? Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 25. Kartlegging - fortsatt • Det fins en rekke metoder til utredning av kommunikasjon, som kan benyttes i forskjellig omfang avhengig av typen kommunikasjonsnednettelseog behov Noen eksempler: • - Socialnetwork • - Pragmatisk profil • - Gemensam problemløsning • - samtalematte www.talkingmats.com (se under nettadresser m.m. – her finner du link til kartleggingsverktøy) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 26. Kartlegging fortsatt…. • Uansett hvilken utredningsmetode som blir benyttet er det viktig å tenke på at dette aldri er en engangsforeteelse. Nye behov vil helt sikkert melde seg, og det vil være nødvendig å endre / justere kommunikasjonssystemet KONTINUERLIG PROSESS! Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 27. HJELPEMIDLER «ASK-gruppa» ved Seksjon for Nevrohabilitering Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 28. Tilgang til å si ja, nei, vet ikke Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 29. Bokstavtavle Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 30. Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 31. Kommunikasjonsbøker Se video fra «Når ordene tryter» (Dart – Gøteborg) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 32. Tematavler • som passer til det enkelte sted • Fysioterapeut • Sykehus • Samtale om ulike tema • osv Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 33. Talemaskiner -enkle Vocaflex - Abilia Step by step Abilia Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 34. iPad • Det finnes flere apper for kommunikasjon. Grid Player er ett eksempel. • Gratis å laste ned grid player (cognita) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 35. Mer avanserte talehjelpemidler - datamaskiner Roll talk (Abilia) Lightwriter (abilia) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 36. RollTalk • http://www.youtube.com/watch?v=jx8zvhMWK-4#t=128 Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 37. Ha ei verktøykasse med utstyr for kommunikasjon! Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 38. Verktøykasse - innhold • - ja / nei (ark med bilder/symbol eller tekst) • Papir og blyant (skrive / tegne) • Bokstavtavle • Talltavle • Noen enkelte aktuelle tematavle (alt etter situasjon) • En enkelt kommunikasjonsbok – med de enkleste behovsuttrykk (tørst, sulten, smerte, varm, kald, ring….., må på do, ligger vondt…) • nettbrett (eks Ipad), med f.eks tilgang til Grid Player Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 39. Nyttige nettadresser m.m. • www.ask-loftet.no meget nyttig nettsted om ASK – gratis materiale til kopiering • www.isaac.no meget nyttig nettsted (under lenker kan du finne adresser til mange andre interessante nettsteder) • www.statped.no (søk f.eks på alternativ supplerende kommunikasjon) • www.talkingmats.com • www.naku.no • www.erher.no • www.dart-gbg.org (spennende svensk nettsted om ASK mm) • www.tavs.dk • www.vikom.dk • www.abilia.no (forhandler av bla. kommunikasjonshjelpemidler) • Cognita.no (forhandler av bla kommunikasjonshjelpemidler • www.normedia.no trykk på fanen alternativ og supplerende kommunikasjon – skrål ned til Comminicate in print. Her får du mange gratis symboler • www.kc-hil.dk Trykk fanen «download» – og her finner du ca 600 gratis symboler ARACAAC samt video i bruk av talking mats. ELLER last ned fra: http://www.tks2.no/ask/?p=2165 • www.gratisskole.dk/?mod=minipic (ca 1500 gratis symboler) • http://www.tks2.no/ask/?p=4662 lettleste nyheter med symboler (www.klartale.no – uten symboler) Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 40. Når orden tryter – kommunikasjonsbøker ved afasi (kan bestilles via www.dart-gbg.org) • Youtube: Hanne snakker med øynene http://www.youtube.com/watch?v=5ZXczUfdLks • Språk- og talevansker hos voksne. Bestilles hos www.vox.no • Veien videre – lesebok for voksne. Marie-Lisbet Amundsen • Jeg finner ikke ordene – kommunikasjonsbok for afasirammede og for fremmedspråklige (fagforlaget) • Tusen ting å tenke på. Bestilles på Trøndelag kompetansesenter. (bok med ulike tema – med symboler KARTLEGGING: (dette er kun noen enkelte forslag) • Pragmatisk profil http://www.tavsgruppen.dk/download/pragmatiskprofil/ • Sosial Networks: en kommunikasjonsoversikt for mennesker med store kommunikasjonsvansker og deres kommunikasjonspartnere . http://www.tks2.no/ask/?page_id=199 • Gemensam problemløsning vid alternativ ochkompletterandekommunikation (AKK). Dart eller hjelpmedelsinstitutet i Sverige • Kartlegging og samtale: www.talkingmats.com • Videosnutt: http://www.kc-hil.dk/produkter/sporgekit-med-symboler-oger-brugerinddragelsen.html • Et annet tips er: www.you.tube.comDr. Joan Murphy using Talking Mats Original with Ian IPAD – IPHONE: • Nyttige apper til kommunikasjon: Grid Player (gratis), Predictable (koster ca 1000), tegnordboka, tap to talk, textplate. Det fins mange apper å bruke. På www.Frambu.no fins en oversikt over aktuelle apper å bruke innen opplæring / kommunikasjon. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon. • http://www.moava.org/ ideer og tips – litt av hvert Randi.gunneroed@molde.kommune.no eller lisbeth.sorensen@molde.kommune.no Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød

 41. Takk for oss  Molde voksenopplæringssenter. Lisbeth S. Sørensen og Randi Gunnerød