Onderwijsondersteuning in de praktijk – studenten SBIB en HUB - PowerPoint PPT Presentation

dyami
onderwijsondersteuning in de praktijk studenten sbib en hub n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderwijsondersteuning in de praktijk – studenten SBIB en HUB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderwijsondersteuning in de praktijk – studenten SBIB en HUB

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Onderwijsondersteuning in de praktijk – studenten SBIB en HUB
149 Views
Download Presentation

Onderwijsondersteuning in de praktijk – studenten SBIB en HUB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Onderwijsondersteuning in de praktijk – studenten SBIB en HUB Personeelsdag 7 februari 2014

  2. Verloop workshop • Presentatie (15 min.): • praktijk SBIB en HUB • Actief (25 min.): • 3 groepen en 3 flipcharts • Per groep: • Oplijsten positieve/nieuwe elementen (1 belangrijkste): 3’ • Oplijsten verbeterpunten (1 belangrijkste): 3’ • Uitwerken belangrijkste verbeterpunt: 3’ • Presentatie aan iedereen (max. 4’ per groep)

  3. Wat doet SBIB? • Rondleidingen (max. 15-tal studenten) • Info- en oefensessies (auditoria, Agora, pc-klas bib) • Afspraken met docenten vooraf! • Instructiemateriaal via Toledo en website SBIB (handleidingen, ppt, filmpjes) • To do: aanpassen tutorial Associatie • 1ste BA, 2de BA, schakelprogramma’s, MA: eigen faculteit en interfacultair

  4. Wat doet HUB? • Rondleidingen (beperkt) • Introductie- en demosessies (al dan niet ‘hands on’) • Overleg met docenten vooraf! • Promotie maken voor Associatie zoekplatform • Teach the teacher • Vnl 1ste en 2dejaars

  5. Voorbeelden SBIB • Website SBIB • http://bib.kuleuven.be/sbib/zoeken/hulp • Cursus D. De Grooff : Communicatiewetenschappen + bib (gedrukt, via website en Toledo) • Cursus E. Drieskens: Politieke wetenschappen – Sociologie + bib (gedrukt, Toledo, deel op website) • Andere werken in Bib onder UDC 303

  6. Voorbeelden HUB • https://associatie.kuleuven.be/zoeken • Eigen cursus docenten: onderzoeksvaardigheden, methodologie, academische vaardigheden enz. • Saunders, M. e.a., Methodenen technieken van onderzoek. Amsterdam : Pearson Education Benelux, 2011 • Andere werken in Bib onder UDC 303 • APA : info per faculteit

  7. Belangrijke aandachtspunten 1 • Fysieke rondleiding (kleine groepen / grote groepen) • Integratie in cursus (verplicht) • infosessie in bib of leslokaal • worden de sessies gegeven door bibpersoneel of door de docent (teach the teacher)? • hands on sessies of ex cathedra • oefeningen / papers achteraf • tussentijdse begeleiding door assistent • evaluatie door docent

  8. Belangrijke aandachtspunten 2 Extra vragen bij infosessies: • inhoud: algemene intro (alles) of specifiek/gericht • (online) instructiemateriaal: tutorial, andere? Praktisch: • tijdstip: just in case (begin acjaar) of just in time (op moment van een opdracht)? • inschrijvingen via Toledo (rondleiding / infosessie) • doelpubliek:1stejaars of hogere jaars? Herhaling en opbouw is belangrijk: BA, MA, schakelprogramma’s, ook individueel aan de balie!