KRO ‘JONG’ - PowerPoint PPT Presentation

kro jong n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KRO ‘JONG’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KRO ‘JONG’

play fullscreen
1 / 66
KRO ‘JONG’
176 Views
Download Presentation
creola
Download Presentation

KRO ‘JONG’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KRO ‘JONG’ Welkom bij de tussentijdse presentatie

 2. Doelgroep • 20-35 jaar • studenten • starters

 3. Inleiding • Groepsproces • Probleemstelling/ Hoofdvragen • 3 stappenplan • Wat hebben wij gedaan? • Wat is ons opgevallen? • Wat gaan wij nog doen?

 4. Groepsproces • Hoogte en minder hoogte punten groepsproces • Verwachtingen voor toekomst

 5. Hoe zijn wij hier mee omgegaan? • Duidelijke werkafspraken • Eerlijk zijn tegenover elkaar • Elkaar helpen • Problemen met elkaar uitpraten

 6. Probleemstelling • Op welke manier kan de KRO, voor op langere termijn, jongeren (16-35 jaar)aan zich binden.

 7. Hoofdvragen • Hoe kunnen wij jongeren enthousiasmeren voor de KRO? • Hoe kunnen wij daar op een leuke manier lidmaatschap aan binden? • En hoe zorgen wij ervoor dat dit lidmaatschap duurzaam is?

 8. 1. Analyse • 2. Onderzoek • 3. Advies

 9. Stap 1: Analyse • Hoe is de situatie nu? • Omgeving • Concurrenten • Intern

 10. Intern • Wat doet de KRO nu al aan jongere ledenwerving?

 11. Concurrenten

 12. Wat doen zij om jongere leden te werven?

 13. Omgeving • gedrag en behoeftes jongeren • De gebruikelijke bronnen

 14. vergrijzing Nederland • economische crisis • Internet revolutie • Jongeren gamen meer dan dat ze televisie kijken.

 15. Stap 2: Onderzoek • Waar willen wij naar toe? • Kwalitatief • Kwantitatief Enquête, interviews, brainstormsessies. Uitslag: geef ons grip op wie wij ons moeten richten, wat zij willen, hoe wij de doelgroep kunnen bereiken.

 16. Enquête • 170 respondenten • 87% tussen de 16 -25 • 2% kijkt geen TV • 63% zegt over de KRO: met respect voor mensen. • 30% zegt over de KRO: saai.

 17. Interviews • 12 diepte interviews met: • 4 mensen tussen de 16 – 20 • 4 mensen tussen de 21 – 25 • 4 mensen tussen de 25 – 35

 18. Quotes “Ik weet eigenlijk niet waar de KRO voor staat” “Katholieke nog iets huppelepup” “Ik wil gewoon goede kortingen”

 19. Brainstormsessie • 17 mensen • 1 Gastspreker • lekkere hapjes • Opvallende ideeën;

 20. Erven lidmaatschap • Verlies leden wordt opgevangen. • Misschien leuk om daar leuk welkomstcadeautje bij te geven

 21. Guerilla acties • metro’s, kerken, huizen, overal posters, stickers van KRO • mensen op straat aanspreken, op een leuke ludieke manier

 22. Stap 3:Advies

 23. Wat moet er gebeuren?

 24. Doelgroep