slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Digitalisering van het onderwijs SG Nelson Mandela Purmerend | 29 maart 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Digitalisering van het onderwijs SG Nelson Mandela Purmerend | 29 maart 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Digitalisering van het onderwijs SG Nelson Mandela Purmerend | 29 maart 2012. Inhoud. Introductie Leerlingen veranderen, is ICT noodzakelijk? ICT in de praktijk, voor- en nadelen Vier in balans Korte presentatie Zuyderzee College Visie Infrastructuur en keuze device

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Digitalisering van het onderwijs SG Nelson Mandela Purmerend | 29 maart 2012' - quon-hubbard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Digitalisering van het onderwijs

SG Nelson Mandela Purmerend | 29 maart 2012

inhoud
Inhoud
 • Introductie
 • Leerlingen veranderen, is ICT noodzakelijk?
 • ICT in de praktijk, voor- en nadelen
 • Vier in balans
 • Korte presentatie Zuyderzee College
 • Visie
 • Infrastructuur en keuze device
 • Ouders en leerlingen
 • Professionalisering van docenten
 • Digitale content
leerlingen veranderen
Leerlingen veranderen

Today’s students are no longer the people

our educational system was designed to teach.De studenten van vandaag zijn niet meer de mensen die ons onderwijssysteem hebben ontworpen.

Marc Prensky, 2001

ict noodzakelijk

ICT noodzakelijk?

onderwijskundige reden

maatschappelijke reden

economische reden

onderwijskundig
Onderwijskundig

Uit onderzoek blijkt Leren met ict is

 • effectiever
 • efficiënter
 • kan het aantrekkelijker maken

bron: http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken-totaal/overzicht

3 typen opbrengsten
3 typen opbrengsten
 • werkt positief
 • werkt negatief
 • werkt neutraal

variëren in didactische werkvormen

21th century skills
21th century skills

didactische werkvormen

onderwijskundige noodzaak
Onderwijskundige noodzaak

Leren met ict is dus

 • effectiever = variatie van didactische werkvormen, directe feedback, meet resultaten,
 • efficiënter = maatwerk, eigen tempo eigen plek, …
 • kan het aantrekkelijker maken, multimediaal, actueel, sluit aan bij belevingswereld, …
maatschappelijke noodzaak
Maatschappelijke noodzaak

Onderwijs bereidt leerlingen voor op

functioneren in de maatschappij.

maatschappelijke noodzaak1
Maatschappelijke noodzaak

Ben je niet digitaal geletterd, dan plaats je jezelf

buiten de maatschappij.

maatschappelijke noodzaak2
Maatschappelijke noodzaak

In het onderwijs besteden we veel tijd aan

geletterdheid (lezen, schrijven, rekenen).

Waarom niet aan digitale geletterdheid?

economische noodzaak
Economische noodzaak

Onderwijs is een economische factor.

economische noodzaak1
Economische noodzaak

Onderwijs is een economische factor.

Berekening OECD: In het geval het Nederlandse

Onderwijs net zo goed zou zijn als de prestaties

die leerlingen in Finland halen, dan stijgt ons

Bruto Nationaal Product met 177%.

economische noodzaak2
Economische noodzaak

Onderwijs is een economische factor.

Als een leerling goed scoort op wiskunde en

Leesvaardigheid, dan is de kans op een hoger

inkomen groter.

nadelen digitaal leermateriaal
Nadelen digitaal leermateriaal
 • Leerlingen lezen scannend
 • Leerlingen klikken snel
 • Het vraagt discipline van leerlingen(Veel afleiders)
 • Digitaal leermateriaal arrangeren vraagt tijd en inzet van docenten
 • Klassenmanagement vraagt een andere aanpak
voordelen van digitaal werken
Voordelen van digitaal werken
 • 1. Eigen tempo en niveau
voordelen van digitaal werken1
Voordelen van digitaal werken
 • 1. Eigen tempo en niveauDankzij computers in de klas kunnen leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. Ze werken zelfstandiger en zijn minder afhankelijk van de leraar. Bovendien kunnen ze leermiddelen gebruiken die aansluiten bij hun leerstijl.

Kortom: betere mogelijkheden tot differentiatie en maatwerk.

voordelen van digitaal werken3
Voordelen van digitaal werken
 • 2. Belevingswereld De huidige generatie is opgeroeid met ICT. Het valt niet meer weg te denken uit ons leven, het gebruik ervan is heel normaal en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Hier moeten we met het onderwijs van profiteren..
voordelen van digitaal werken4
Voordelen van digitaal werken
 • 3. ActueelDigitaal leermateriaal is actueel, het nieuws van vandaag kan je direct gebruiken.
voordelen van digitaal werken5
Voordelen van digitaal werken
 • 4. ArrangeerbaarDigitaal leermateriaal is arrangeerbaar, een docent kan de volgorde of inhoud van de les aanpassen.Digitaal leermateriaal wordt doorgaans online aangeboden (in een ELO) en is dus minder statisch dan een boek.
voordelen van digitaal werken6
Voordelen van digitaal werken
 • 5. Voortgang en prestatiesDe voortgang en prestaties van leerlingen kan eenvoudig worden bijgehouden.
voordelen van digitaal werken8
Voordelen van digitaal werken
 • 6. AutomatiserenHet automatiseren werkt bij uitstek op een digitale manier. Het inslijten van bijvoorbeeld spelling, grammatica of rekenen (gesloten, korte antwoorden).
voordelen van digitaal werken12
Voordelen van digitaal werken
 • 7. Directe feedbackDigitaal leermateriaal geeft directe feedback. Zo ziet een leerling direct wat hij goed of fout heeft gedaan. Dit stimuleert en geeft een leerling vertrouwen.
voordelen van digitaal werken13
Voordelen van digitaal werken
 • 8. Afwisselende werkvormen
didactisch model digitaal lesmateriaal
Didactisch model digitaal lesmateriaal

KIT-modelKennis } 

IntegrerenToepassen

voordelen van digitaal werken14
Voordelen van digitaal werken
 • 8. Afwisselende werkvormenDankzij de laptop kun je gedurende een les meerdere werkvormen combineren. Betekent niet dat alles digitaal gaat. Bovendien kun je beter differentiëren naar leerstijl. Je kunt leerlingen zelf informatie laten opzoeken, YouTube-filmpjes laten bekijken, invuloefeningen laten maken, online laten samenwerken, presentaties laten maken of andere multimediale toepassingen.
voordelen van digitaal werken16
Voordelen van digitaal werken
 • 9. MultimediaHet aanleren van multimedia is zelfs een doel op zich. De inzet van ICT betekent dat je leermiddelen vanuit veel verschillende invalshoeken kunt inzetten. Denk daarbij aan grafische inhoud (plaatjes en tekeningen), aan multimedia (films en animaties) en aan levensechte simulaties.
voordelen van digitaal werken17
Voordelen van digitaal werken
 • 10. Spelenderwijs leren
voordelen van digitaal werken18
Voordelen van digitaal werken
 • 10. Spelenderwijs lerenDe computer biedt talloze manieren om spelenderwijs te leren. Wat is er zoal? Voor het po en vo zijn er veel mogelijkheden in spelvorm, vooral voor taal en rekenen. Daarnaast zijn er veel quizachtige varianten waarbij kennis wordt getoetst op het gebied van allerlei vakken, ook voor het vo.
voordelen van digitaal werken19
Voordelen van digitaal werken
 • 11. Tijd- en plaatsonafhankelijk lerenLeren met behulp van laptops biedt veel flexibiliteit;je kunt plaats en tijdonafhankelijk leren.
voordelen van digitaal werken20
Voordelen van digitaal werken
 • 12. Flexibele werkplekkenDoor te werken met laptops worden de traditionele computerlokalen in principe overbodig. Je kunt elk lokaal gebruiken als computerlokaal en dat betekent meer flexibiliteit in het lesrooster.
starten 4 in balans
Starten? 4 in balans!

http://www.youtube.com/watch?v=dGo9b8Nkkys&feature=player_embedded

http://vierinbalans.onderwijstools.nl/

slide46
Samenwerking en ondersteuning

Visie

ICT Infra-structuur

Digitaal

Leer-materiaal

Deskun-digheid

Didactisch gebruik van ICT voor leren

Motivatie en leerprestaties van leerlingen

http://vierinbalans.onderwijstools.nl/

slide47
Met laptops (1:1) gestart in 2006 met 1 klas
 • Steeds meer belangstelling
 • Invoering vanaf klas 1
visie1
Visie

“We gaan naar het Zuiden, maar het tempo waarin en of we een beetje Zuidoost of Zuidwest gaan, bepalen jullie zelf.”( De DLO maakt deel uit van een breder concept.)

slide50
Begin je met technologie ofbegin je met visie?

Van visie naar techniek leidt tot duurzaam gebruik van ICT in het onderwijs.

huidige situatie zc 1850 laptops in bedrijf
Huidige situatie ZC1850 laptops in bedrijf
 • tevreden gebruikers
 • - geen softwareproblemen
 • - macbooks gaan lang mee

school is eigenaar laptops

 • veel schades: sterk stijgende verzekeringspremie
 • - werk laptopdokters neemt toe
 • - veel rompslomp: eigen risico, servicecontracten
ict infrastructuur
ICT-infrastructuur
 • Netwerk
 • Stroompalen
 • Europese aanbesteding
 • Zorg dat dit goed in orde is,
 • Niet achter kunnen verschuilen!
ouders en leerlingen1
Ouders en leerlingen
 • Leerlingen gemotiveerder
 • Ouders doorgaans erg tevreden (enquête)
 • Digitale agenda
 • Ouders kunnen huiswerk zien
 • Afspraken maken over laptopgebruik
 • Speciale laptopouderavonden
 • Mediawijsheid
ict bekwaamheidseisen
ICT-bekwaamheidseisen

Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs

óf dat gebeurt, hangt af van de ict-bekwaamheid van de leraar

er is een verband tussen leerlingprestaties en het bekwaamheidsniveau van de leraar

professionalisering
Professionalisering
 • Belangrijk is dat je als docent vertrouwd raakt met de laptop en vooral het gebruik er van.
 • Studiemiddagen
  • Elo (Moodle)
  • Laptop (MacBook)
  • E-didactiek
  • Digitaal toetsen
  • Arrangeren in wikiwijs of lessenmaker
  • Web 2.0 (Digital crea8or)
opstellen curriculum nederlands
Opstellen curriculum Nederlands

Kerndoelen

Leerstof

Leertraject in leerlijnen

Jaarplanning

Evaluatie

slide61
Neem de kerndoelen en eindtermen als uitgangspunt. Daarin staat namelijk beschreven wat leerlingen moeten leren. Wat moeten ze weten? Wat moeten ze begrijpen? Wat moeten ze kunnen? Waar moeten ze een mening over hebben gevormd?

Zoek bruikbare leerstof bij het realiseren van de leerdoelen en maakkeuzes over het didactisch gebruik ervan.

Zet de aan doelen gekoppelde leerstof zo achter elkaar dat het inspirerend leertraject voor leerlingen wordt.

Kijk of alle gekozen leerstof wel in de beschikbare tijd over het voetlicht kankomen. Kom tot een goede verdeling van alle doelen en daaraan gekoppeldleermateriaal binnen de beschikbare tijd. Maak een jaarplanning, verdeeld per rapportperiode.

Evalueer al werkende de kwaliteit van het curriculum. Doelen laten zich moeilijker vervangen dan leerstof. Kijk ook per onderwijsperiode hoe de werkwijze beviel. Evalueer bij jezelf en bij de leerling.

Opstellen curriculum Nederlands

evalueren
Leerlingen Evalueren

Jaarplanning

VaksectieSchoolbreed

Docenten

bovenbouw

Docenten onderbouw

leermiddelen content
Leermiddelen / Content
 • wat is nodig voor goed onderwijs? --> visie
 • verschilt, digitaal of folio, open of gesloten?
 • kost altijd geld
 • verandert continu http://www.youtube.com/watch?v=VWyogWqbC6w&feature=player_embedded#!http://www.vo-raad.nl/projecten/innovatieplatform-vo/leermiddelenbeleid
leermateriaal content de 5 verschillende modellen
Leermateriaal / Contentde 5 verschillende modellen
 • individueel vakgerelateerd model = vakcommunity
 • vrije marktmodel = wikiwijs
 • coöperatieve model = les 2.0 en ovc
 • semi-open contentlicentiemodel = vo-content
 • gesloten contentlicentiemodel = de uitgeverijen
slide67
keurmerk

Collecties

semi open contentlicentiemodel vo content via wikiwijs
Semi-open contentlicentiemodelvo-content (via wikiwijs)
 • Open aan de aanbiederskant, gesloten aan de gebruikerskant
 • Augustus 2012: 12 vakken kerndoeldekkend
 • Augustus 2015: alle vakken kerndoel- en eindtermendekkend, van vso tot gymnasium
 • Kosten: 7 euro per leerling per jaar voor actualisatie, onderhoud, beheer en doorontwikkeling
vragen
Vragen?

Henk Orsel

[email protected]

❆ http://twitter.com/henkorsel

❆ http://nl.linkedin.com/in/henkorsel

Bronnen:

❆ http://onderzoek.kennisnet.nl/conferenties/vlootschouw2011

❆ http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken-totaal/overzicht

❆http://onderzoek.kennisnet.nl/naar-de-onderzoeken/vo

❆ http://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/

❆ Lezing Frans Schouwenburg (sctormanager PO/VO Kennisnet)

❆ Lezing Alfons ten Brummelhuis (hoofdonderzoeker Kennisnet)

❆ http://www.vo-content.nl/

❆ http://www.wikiwijs.nl/home/

❆ http://www.zuyderzeecollege.nl

❆ http://www.horselman.com

ad