Download
toledo gevorderden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toledo gevorderden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toledo gevorderden

Toledo gevorderden

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Toledo gevorderden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Toledo gevorderden Els Verbist

 2. Overzicht • Assignments • Assessments • Group pages • Adaptief gegevens toekennen • Virtual classroom • Nieuwtjes

 3. Assignments • Opdracht formuleren. • Studenten werken opdracht uit. • Studenten leveren de opdracht in via Toledo. • Docent verbetert het werk + formuleert feedback • Student kan resultaat + feedback bekijken • Vroegere Drop Box niet actief binnen Toledo

 4. Assignment aanmaken (1) Enkel in een content gebied

 5. Asssignment + GO Assignment aanmaken (2)

 6. Assignment aanmaken (3)

 7. Assignment aanmaken (4)

 8. Wijzigen Opdracht indienen Assignment wijzigen

 9. Wat ziet de student?

 10. Tekstbestand met de verdere omschrijving van de opdracht Indienen van uitgewerkte opdracht Wat ziet de student?

 11. Ingediende opdrachten beoordelen

 12. Ingediende opdrachten beoordelen • Via het gradebook

 13. Ingediende opdrachten beoordelen

 14. Indiende opdrachten beoordelen

 15. Ingediende opdrachten beoordelen

 16. Ingediende opdrachten beoordelen • Via het gradebook

 17. Opties

 18. Opmerking • Let op naamgeving van bestanden • Gebruik geen speciale karakters vb. koppelteken, deelteken, … • Zelfniet gebruiken bij naamgeving van bestanden • Studenten ook niet gebruiken bij naamgeving bestanden

 19. Assessments Wat is een assessment? Serie van vragen die een docent aan zijn studenten voorlegt Doel? - evalueren van geleerde concepten - geven van examens - practicum oefeningen - opinieonderzoek - cursusevaluaties

 20. Assessment: 2 soorten • Survey: Antwoorden worden anoniem opgeslagen  opinieonderzoeken/cursusevaluaties • Test: -Punten geven bij elke vraag - De antwoorden worden opgeslagen en automatisch verbeterd. - Het eindcijfer wordt gebaseerd op de puntenwaardering per vraag. - De resultaten worden per student opgeslagen in een cijferlijst.

 21. Assessment: creëren 3 stappen: • Creëren van een test (kader). • Toevoegen van vragen aan de test. • De test beschikbaar maken voor studenten.

 22. Test / Survey

 23. Test manager (Stap 1) Control panel  Assessments  Test manager

 24. Test manager (Stap 1)

 25. Vragen toevoegen (Stap 2)

 26. Vragen toevoegen (Stap 2)

 27. Vragen toevoegen (Stap 2)

 28. Vragen toevoegen (Stap 2)

 29. Vragen toevoegen (Stap 2)

 30. Vragen toevoegen (Stap 2)

 31. Vragen toevoegen (Stap 2)

 32. Vragen toevoegen (Stap 2)

 33. Vragen toevoegen (Stap 2)

 34. Vragen toevoegen (Stap 2)

 35. Test beschikbaar maken (Stap 3)

 36. Test beschikbaar maken (Stap 3) • Ga naar het juiste content gebied via het control panel • Vb Course Documents, Information, …

 37. Test beschikbaar maken (Stap 3)

 38. Test beschikbaar maken (Stap 3) Alle tests die niet beschikbaar zijn

 39. Test beschikbaar maken (Stap 3) Test wijzigen: inhoud + opties

 40. Test beschikbaar maken (Stap 3)

 41. Test beschikbaar maken (Stap 3)

 42. Opmerkingen • Vroeger: vraag is goed of fout • Nu: partieel punten toekennen op sommige soorten vragen • Alle antwoorden worden opgeslagen  kunnen achteraf bekeken worden • Sommige vragen worden niet automatisch verbeterd

 43. Survey manager Control panel  Assessments  Survey manager • Op een survey wordt geen eindwaarde gegeven en is anoniem. • De ingegeven antwoorden kunnen bekeken worden. • Kan gebruik worden om een anonieme opinie te vragen, …

 44. Survey manager Analoge werking als Test manager • Survey aanmaken (kader) • Vragen toevoegen (kunnen er meerdere zijn, eventueel van verschillende soorten) • Survey beschikbaar maken

 45. Survey beschikbaar maken

 46. Pool manager Control panel  Assessments  Pool manager • Je maakt een pool met vragen aan • Uit deze pool kan je makkelijk testen of surveys genereren Voordeel: - Vragen kunnen herbruikt worden

 47. Pool manager • Pool aanmaken (kader) • Vragen toevoegen (analoog als bij tests/surveys) • Survey of test genereren met vragen uit de pool

 48. Uit pool test/survey genereren(Stap 3) • Test (kader) aanmaken • Vragen toevoegen uit pool

 49. Uit pool test/survey genereren(Stap 3)  Vragen zoeken

 50. Uit pool test/survey genereren (Stap 3)  Vragen selecteren