Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

239 Views Download Presentation
Download Presentation

Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Označení DUM 22 - 08 - Fi- DUM • Autor • Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. • Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace • Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28 • Předmět a očekávaný výstup • Ročník: 7. Datum: 18.4.2012 • Předmět: Výchova ke zdraví • Tematický celek:Prevence zneužívání návykových látek - drogy. • Očekávaný výstup: Porozumí účinkům drog na lidský organismus, mechanismům vzniku závislostí, způsobům prevence drogových závislostí a zaujme odmítavé stanovisko k užívání návykových látek. • Anotace: • • Pracovní list pro žáky ke kontrole znalostí. • • Motivační křížovka pro žáky. • • Prezentace slouží jako podpora k výuce učiva – k lepší komunikaci a pochopení daného tématu. • Klíčová slova: Výchova ke zdraví, prevence zneužívání návykových látek, drogy.

 2. Výchova ke zdraví Drogy

 3. Drogy • Co je to droga? • Pojmenování DROGA vzniklo postupnou přeměnou arabského slova „durana“, což znamená léčivo. • Většina drog vznikla zneužíváním léčiva, protože krátkodobě vyvolávala euforii.

 4. Drogy - dělení drog • Základní dělení: • Měkké – marihuana • Tvrdé – heroin • Legální – alkohol • Nelegální – kokain • Přirozené – opium • Syntetické - pervitin obr.1

 5. Podle vstupu do organismu obr.2 • Ústy – extáze • Injekčně – heroin • Kouřením – marihuana obr.3 obr.4

 6. Podle účinku na lidský organismus • Konopné látky – působí euforii, později ztrátu kontroly nad sebou samým • Opiáty – přinášejí uvolnění, působí na mozkové buňky • Stimulační látky – povzbuzují lidské vědomí • Halucinogeny – ovlivňují vědomí, ztrácí se schopnost odlišovat realitu od halucinace • Psychotropní látky – ovlivňují centrální nervový systém

 7. Nějčastěji užívané drogy v ČR. Cannabis • Marihuana – sušené listy, květové palice • Hašiš – světle až tmavě hnědá hmota • Hašišový olej - olej obr.5 obr.6 obr.7

 8. Stimulační látky • Pervitin – hnědý až bílý prášek, roztok, krystaly • Kokain – bílý prášek, různobarevné tablety • Crack – bílé krystaly, bílá hmota • MDMA, MDA – barevné tablety s ražbou • Fenmetrazin - prášky obr.10 obr.8 obr.9

 9. Opiáty obr.11 • Heroin – prášek bílý až hnědý • Morfin – ampule • Codein – tableta, roztok • Braun – hnědá tekutina • Opium – hnědá hmota • Metadon – prášek, roztok Obr.12 obr.13 obr.15 obr.14

 10. Halucinogeny • LSD(trip) – prášek, různobarevné tablety, impregnované čtverečky papíru • Psylocibin(lysohlávka) – sušené hlavičky, vývar, výluh • Meskalin – sušené hlavičky, vývar, výluh, nálev, prášek obr.18 obr.17 obr.16

 11. Těkavé látky • Toluen – čirá tekutina s výrazným zápachem • Aceton – čirá tekutina s výrazným zápachem • Nitroředidlo – čirá tekutina s výrazným zápachem obr.20 obr.19 obr.21

 12. Tlumící látky obr.22 • Diazepan – tablety, ampule • Rohypnol - tablety, ampule • Radepur - tablety, ampule • Fenobarbital - tablety, ampule • Sekonal - tablety, ampule • Meprobamat - tablety, ampule obr.24 obr.23 obr.24

 13. Autorizace: • Obr.1 http://images.cdn.fotopedia.com/flickr-538632621-hd.jpg • Obr.2 http://vtm.zive.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/story_press/1357/ext_ze_49c108e116.jpg • Obr.3http://www.differentlife.cz/picture/drogy01.jpg • Obr.4 http://www.differentlife.cz/picture/drogy05.jpg • Obr.5 http://www.krmivarstvi.cz/files/image/Rostlinka/Konopi/Konopi%20porost_750x520.jpg • Obr.6 http://www.lenina.estranky.cz/img/picture/66/ha%C5%A1i%C5%A1.jpg • Obr.7 http://www.minarcik.cz/drogy/obr_drog/kon/has_olej.JPG • Obr.8 http://i.lidovky.cz/06/102/lngal/VVR164a14_kokain.jpg • Obr.9 http://drogy.satelit.cz/neco/crack_soubory/crack1.jpg • Obr.10 http://nd01.jxs.cz/063/651/348cf61c33_35018767_o2.jpg • Obr.11 http://www.zenax.cz/articles/00/00/89/WMANJUTS.jpg • Obr.12 http://www.krystalhelp.cz/obrazy/morfium.gif • Obr.13 http://www.fpv.umb.sk/~melicher/lieciva/codein.jpg • Obr.14 http://www.lenina.estranky.cz/img/picture/74/opium.jpg • Obr.15 http://absolventi.gymcheb.cz/2010/zuschov/obrazecky/metadon_.jpg • Obr.16 http://nd01.jxs.cz/131/056/111d351188_28710518_o2.jpg • Obr.17 http://img.aktualne.centrum.cz/145/81/1458109-lysohlavky.jpg • Obr.18 http://walda.starhill.org/drogy/images/meskalin-kaktus.jpg • Obr.19 http://www.krystalhelp.cz/obrazy/toluen.gif • Obr.20 http://www.drogy-about.estranky.cz/img/picture/22/aceton_208.jpg • Obr.21 http://www.drogy-info.cz/var/plain/storage/images/media/images/drogy/underdrainchildren1/7650-1-cze-CZ/underdrainchildren1_medium.jpg • Obr.22 http://www.drogy-about.estranky.cz/img/picture/53/diazepam-image.jpg • Obr.23 http://nd03.jxs.cz/043/786/99252d8c23_67458063_o2.jpg • Obr.24 http://www.fpv.umb.sk/~melicher/lieciva/bellaspon.jpg • Obr.25 http://content.revolutionhealth.com/contentimages/Multum-seconal_100_mg