A LEGEREA AUTOR ITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 10 IUNIE 2012 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A LEGEREA AUTOR ITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 10 IUNIE 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
A LEGEREA AUTOR ITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 10 IUNIE 2012

play fullscreen
1 / 70
A LEGEREA AUTOR ITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 10 IUNIE 2012
88 Views
Download Presentation
elle
Download Presentation

A LEGEREA AUTOR ITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 10 IUNIE 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ ALEGEREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 10 IUNIE 2012 _______________________________________________ INSTRUIREA PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE ȘI A LOCȚIITORILOR ACESTORA

 2. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ ACTE NORMATIVE care stabilesc cadrul juridic necesarpentruorganizareaşi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 10 iunie 2012 • LEGEA nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; • ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 140/2012 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 141/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012;

 3. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ ACTE NORMATIVE • care stabilesc cadrul juridic necesarpentruorganizareaşi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 10 iunie 2012 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 143/2012 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012;

 4. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ ACTE NORMATIVE • care stabilesc cadrul juridic necesarpentruorganizareaşi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 10 iunie 2012 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 146/2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant care se foloseşte la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 147/2012 privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 148/2012 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă,a modelului de pe lista electorală complementară, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei susţinătorilor, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor români aparţinând unei minorităţi naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012;

 5. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ ACTE NORMATIVE • care stabilesc cadrul juridic necesarpentruorganizareaşi desfăşurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 10 iunie 2012 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 284/2012 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 509/2012 privind aprobarea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 947/2004 privind stabilirea duratei şi condiţiilor de păstrare a materialelor necesare votării; • HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE nr. 3/2012 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și președinților consiliilor județene.

 6. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ HOTĂRÂRILE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL care reglementează modul de organizare și desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 10 iunie 2012 • HOTĂRÂREA B.E.C. nr. 4/H/11.04.2012 privind procedura de acreditare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din 10 iunie 2012; • HOTĂRÂREA B.E.C. nr. 10/H/19.04.2012 privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; • HOTĂRÂREA B.E.C. nr. 21/H/02.05.2012 privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate, precum și de către persoanele aflate în arest preventiv; • HOTĂRÂREA B.E.C. nr. 56/H/18.05.2012 privind operațiunile care se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerea autorităților administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012; • HOTĂRÂREA B.E.C. nr. 57/H/18.05.2012 privind stabilirea normelor tehnice de repartizare a mandatelor de consilier la alegerile pentru autoritățile administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012; • HOTĂRÂREA B.E.C. nr. 63/H/23.05.2012 privind normele tehnice de completare, verificare și circuitul proceselor-verbale întocmite la nivelul secțiilor de votare.

 7. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ PRINCIPII DE BAZĂ Consiliile locale şi consiliile judeţene, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat – art.1 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale – art.1 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, (…) precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal– art.1 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 8. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Data de desfăşurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale DUMINICĂ, 10 iunie 2012 conform Hotărârii Guvernului nr. 140/2012 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012

 9. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ • AU DREPTUL LA CÂTE UN SINGUR VOT, PENTRU ALEGEREA: • CONSILIULUI LOCAL; • CONSILIULUI JUDEȚEAN; • PRIMARULUI; • PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN • CETĂȚENII ROMÂNI și CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE • care: • au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor (data naşterii cel puţin 10 iunie 1994) - art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. NU AU DREPT DE VOT: • debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, și nici persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă - art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 10. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ ATENȚIE ! Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul. Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială, cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială respectivă. - art. 3 alin. (3), (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege (…) în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor legii. - art. 41 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 11. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ EXCEPȚIE: Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la secţia respectivă. - art. 83 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 12. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Documentele în baza cărora se exercită dreptul la vot trebuie să se afle în termenul de valabilitate ! • Cetățenii români votează pe baza actului de identitate, adică: • Cartea de identitate; • Cartea de identitate provizorie; • Buletinul de identitate; • Paşaportul diplomatic sau de serviciu; • Carnetul de serviciu militar (pentru elevii din şcolile militare). • (art. 126 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare) • Cetățenii Uniunii Europene votează pe baza: • oricărui document valabil care le atestă identitatea - art. 126 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare. ATENŢIE! NU SE UTILIZEAZĂ CĂRŢILE DE ALEGĂTOR ! NU SE VOTEAZĂ PE BAZA PAŞAPORTULUI TURISTIC!!

 13. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ LISTELE ELECTORALE utilizate în secţiile de votare • COPIA DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (în 2 exemplare) – cuprinde cetățenii români cu drept de vot arondați la secția de votare, conform domiciliului; • COPIA DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ (în 2 exemplare) – cuprinde cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot arondați la secția de votare; • LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ (în 2 exemplare); • EXTRASUL DE PE COPIA LISTEI ELECTORALE PERMANENTE SAU DE PE LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ; • EXTRASUL DE PE COPIA LISTEI ELECTORALE COMPLEMENTARE. • ATENȚIE! UN ALEGĂTOR POATE FI ÎNSCRIS NUMAI ÎNTR-O SINGURĂ LISTĂ ELECTORALĂ – art. 20 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 14. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ IMPORTANT! Pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, exemplarul copiei de pe lista electorală permanentă și de pe lista electorală complementară, care va fi pus la dispoziţia alegătorilor spre consultareNU SE AFIŞEAZĂ.

 15. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ COPIA DE PE LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 16. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ COPIA DE PE LISTA ELECTORALĂ COMPLEMENTARĂ

 17. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ În lista electorală suplimentară se trec, de către PRIMAR: 1. Cetățenii români cu drept de vot care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, LA CEREREA ACESTORA, pe baza actului de identitate – art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 18. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ În ziua votării, în lista electorală suplimentară se trec, de către PREŞEDINTELE BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE, următoarele categorii de alegători : 1. Persoanele necuprinse în lista suplimentară întocmită de primar - pe baza actului de identitate – art. 19 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 2. Persoanele omise din copia de pe lista electorală permanentă care se prezintă la vot și fac dovada, cu actul de identitate, că domiciliază în raza secției de votare respective – art. 19 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 3. Alegătorii (cetățeni români) care îşi schimbă domiciliul în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală permanentă la biroul electoral al secţiei de votare - pe baza cărţii de identitate provizorii– art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 19. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ În ziua votării, în lista electorală suplimentară se trec, de către PREŞEDINTELE BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE, următoarele categorii de alegători : 4. Cetăţenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Oficiul Român pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele prevăzute la art. 223 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 – art. 224 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 5. Cetăţenii Uniunii Europene care îşi schimbă adresa la care locuiesc în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare, care îşi exercită dreptul de vot în circumscripţia electorală pe a cărei rază teritorială locuieşte, în baza oricărui document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidenţă permanentă ori de permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă a Oficiului Român pentru Imigrări, care atestă adresa actuală – art. 224 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 20. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ În ziua votării, în lista electorală suplimentară se trec, de către PREŞEDINTELE BIROULUI ELECTORAL AL SECŢIEI DE VOTARE, următoarele categorii de alegători : 6. Preşedintele şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi personalul tehnic auxiliar şi personalul însărcinat cu menţinerea ordinii, care votează la secţia de votare unde îşi îndeplinesc atribuţiile - numai dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la secţia respectivă. Aceștia trebuie să fie radiațidin copia de pe lista electorală permanentă existentă la secţia de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.– art. 83 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 21. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

 22. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ CINE VOTEAZĂ CU URNA SPECIALĂ (MOBILĂ)? (art. 87 alin. (1) și (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea B.E.C. nr. 21/H/02.05.2012) • Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, dacă sunt arondaţi conform domiciliului la acea secţie de votare; • Persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, precum și persoanele aflate în arest preventiv, numai dacă au domiciliul în raza teritorială a secției de votare unde se află penitenciarul sau locul de detenție.

 23. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Cum se procedează la votarea cu URNA SPECIALĂ (MOBILĂ)?(art. 87 alin. (1) și (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare ) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate trimite urna specială la alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate numai dacă: • aceştia au făcut o cerere scrisă în acest sens; • domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective; • este asigurat secretul votului.

 24. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Cum se procedează la votarea cu URNA SPECIALĂ (MOBILĂ)?(art. 87 alin. (1), (2) și art. 82 alin. (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare ) • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare aprobă ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu urna specială şi cu materialul necesar votării (ştampilă cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot, timbrul autocolant – dacă alegătorul posedă carte de identitate - și tușieră) la locul unde se află alegătorul. • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare întocmeşte, personal, un extras de pe copia listei electorale permanente, copia listei electorale complementare sau de pe lista electorală suplimentară existentă la secţia respectivă, pe care îl semnează şi îl ştampilează cu ştampila de control a secţiei de votare. Persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie. În raza unei secţii de votare se utilizează o sigură urnă specială. • Urna specială se poate deplasa numai pe raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare și poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare.

 25. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Cum se procedează la votarea cu URNA SPECIALĂ (MOBILĂ)? (Hotărârea B.E.C. nr. 21/H/02.05.2012) În cazul persoaneloraflate în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, precum și persoanele aflate în arest preventiv: • Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris de persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate care nu au fost lipsite de drepturile electorale sau de persoanele aflate în arest preventiv și se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere, cel mai târziu cu 2 zile înaintea zilei votării. • Cel mai târziu în preziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere asigură depunerea cererilor la biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deținere respectiv.

 26. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Cum se procedează la votarea cu URNA SPECIALĂ (MOBILĂ)? (Hotărârea B.E.C. nr. 21/H/02.05.2012) • În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere, după caz, permite accesul echipei biroului electoral al secției de votare care se deplasează cu urna specială și cu materialul necesar votării - ștampilă cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot și timbre autocolante – în spațiul anume amenajat pentru votare. • Persoana aflată în executarea unei pedepse privative de libertate care nu a fost lipsită de drepturile electorale sau persoana aflată în arest preventiv poate vota numai în baza actului de identitate. În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de deținere, după caz, îi eliberează, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul de identitate aflat în dosarul individual. • Prevederile de mai sus se aplică și persoanelor reținute. În cazul acestora, cererile se fac în ziua votării.

 27. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ

 28. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ

 29. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ BIROURILE ELECTORALEALE SECŢIILOR DE VOTARE • Birourile electorale ale secţiilor de votare lucrează în prezenţa majorităţii membrilor care îl compun şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor - art. 40 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare ATENȚIE ! Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege - art. 41 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscripţie sau ai birourilor electorale ale secţiilor de votare candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum şi persoanele care nu au exerciţiul drepturilor electorale- art. 42 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 30. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Cu 3 zile înainte de data alegerilor 7 iunie 2012 Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc de la primari, în câte 2 exemplare: • copiile de pe listele electorale permanente; • copiile de pe listele electorale complementare; • listele electorale suplimentare.

 31. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Cel mai târziu în preziua alegerilor 9 iunie 2012 Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare primesc de la primari și președinții birourilor electorale de circumscripție locale: • buletinele de vot; • ștampila de control; • ștampilele cu mențiunea „VOTAT”; • timbrele autocolante cu mențiunea „VOTAT”; • celelalte materiale necesare desfășurării procesului electoral.

 32. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ În ajunul zilei alegerilor 9 iunie 2012, ora 1800 (art. 78 alin. (3) și (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 1 alin. (2) din Hotărârea B.E.C. nr. 10/H/19.04.2012) • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezenţi la sediul secţiei de votare, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. • Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de votare se duce la îndeplinire de persoanele desemnate de primari, în cel mult 2 ore de la comunicare. •  Preşedintele dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.

 33. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ În ziua alegerilor Pregătirile pentru începerea votării ora 0600 – ora 0700 (art. 79 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică: • urnele fixe şi urna specială (mobilă); • cabinele de vot; • existenţa copiilor de pe listele electorale permanente, a copiilor de pe listele electorale complementare şi a listei suplimentare întocmite de primar; • existenţa formularelor listelor electorale suplimentare, a formularelor cu modelele extraselor de pe lista electorală permanentă, suplimentară şi complementară; • existenţa buletinelor de vot care trebuie să se afle în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi; • existenţa ştampilelor necesare votării cu menţiunea „VOTAT”, a ştampilei de control, a tuşierelor şi a timbrelor autocolante cu menţiunea „VOTAT”.

 34. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ În ziua alegerilor Pregătirile pentru începerea votării ora 0600 – ora 0700 (art. 79 alin. (2) și art. 80 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) • După încheierea acestei operaţii preşedintele închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de control a secţiei de votare. • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat: • să asigure aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot; • să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. • În privința luării de măsuri necesare desfășurării alegerilor în bune condiții, atribuțiile președintelui biroului electoral al secției de votare se întind şi în afara localului de votare, până la o distanţă de 500 m.

 35. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Desfăşurarea votării ora 0700 – ora 2100 (art. 80 alin. (5), (6) și art. 103 lit. r) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) În afara membrilor biroului electoral al secţiei de votare,candidaţilor, persoaneloracreditate și reprezentanților mass-media români și străini, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. Pentru menținerea ordinii în localul secției de votare și în împrejurimile acestuia, președintele biroului electoral al secției de votare are la dispoziție mijloacele necesare, puse la dispoziție prin grija prefecților. Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.

 36. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Desfăşurarea votării ora 0700 – ora 2100 (art. 82 alin. (2), (3), (5), (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Se permite accesul alegătorilor în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare. Biroul electoral al secţiei de votare verifică dacă alegătorul este înscris în lista electorală. Alegătorul semnează în listă la poziţia destinată lui şi după aceea i se încredinţează buletinele de vot şi ştampila pentru votare. Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului dacă secretul votului este asigurat.

 37. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Desfăşurarea votării ora 0700 – ora 2100 (art. 82 alin. (7), (8) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) • În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare. • Ştampila “VOTAT ”se restituie preşedintelui, după care se va aplica, după caz: • ştampila “VOTAT”- pe buletin, pe cartea de identitate provizorie, pe paşaportul diplomatic sau de serviciu, pe carnetul de serviciu militar; • timbrul autocolant – pe cartea de identitate.

 38. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ Desfăşurarea votării ora 0700 – ora 2100 (art. 84 și art. 86 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate fi ales din rândul persoanelor care candidează în circumscripţia în a cărei rază teritorială se află secţia de votare respectivă. Candidaţii şi alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea celui în cauză se stabileşte de preşedintele secţiei de votare prin orice mijloace. În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îl oprește de la vot pe alegătorul contestat, consemnează faptul într-un proces verbal şi sesizează autoritățile polițienești.

 39. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ OBSERVAREA ALEGERILOR (art. 80 alin. (3) și art. 89 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) • În afara membrilor birourilor electorale, la toate operaţiunile din secţiile de votare, pot asista: • candidaţii; • observatorii străini și delegații mass-media străini – acreditați de către Biroul Electoral Central; • observatorii interni și delegații mass-media români – acreditați de către biroul electoral de circumscripție județean. În afara membrilor birourilor electorale, la numărarea voturilor, pot asista, ca delegați, și reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care au participat la alegeri și nu au reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare – acreditați de către birourile electorale de circumscripție locale.

 40. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ OBSERVAREA ALEGERILOR (Hotărârea B.E.C. nr. 4/H/11.04.2012) Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) este valabilă numai însoțită de actul de identitate al titularului acestuia. Observatorii nu pot interveni în nici un mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui competitor electoral sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

 41. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ SUSPENDAREA VOTĂRII (art. 85 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Preşedintele secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata suspendării nu poate depăşi 1 oră. Suspendarea TREBUIE anunţată prin afişare la uşa localului de vot cu cel puțin o oră înainte. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi 2 ore. În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi toate lucrările biroului electoral rămân sub pază permanentă. În timpul suspendării membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în acelaşi timp. Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare pe timpul suspendării operațiunilor.

 42. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ ÎNCHIDEREA VOTĂRII - ora 2100 (art. 88 și art. 89 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) La ora 21,00 preşedintele secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea secţiei de votare. - DUPĂ ÎNCHIDEREA VOTĂRII – ÎNAINTE DE DESCHIDEREA URNELOR Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai acestuia, efectuează următoarele operaţiuni: 1. Sigilează fanta urnei sau a urnelor; 2. Introduce ştampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează în procesul-verbal ce va însoţi predarea materialelor primite la biroul electoral de circumscripţie; 3. Anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT” sau prin aplicarea unei ştampile cu menţiunea „ANULAT”;

 43. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ - DUPĂ ÎNCHIDEREA VOTĂRII – ÎNAINTE DE DESCHIDEREA URNELOR (art. 89 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai acestuia, efectuează următoarele operaţiuni: 4. Înscrie numărul buletinelor neîntrebuinţate şi anulate la rubrica f) a procesului-verbal; 5. Stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale complementare primite din partea primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază îşi are sediul secţia de votare. Este interzis, sub sancţiunea art. 103 lit. o), ca pe aceste liste să existe ştersături, modificări sau completări, altele decât cele rezultate din radierea persoanelor care au votat cu urna specială (mobilă). 6. Înscrie rezultatul numărării la pct. a1, respectiv a2 din procesul-verbal.

 44. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ - DUPĂ ÎNCHIDEREA VOTĂRII – ÎNAINTE DE DESCHIDEREA URNELOR (art. 89 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri ai acestuia, efectuează următoarele operaţiuni: 7. Stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secţia de votare; 8. Consemnează rezultatele la pct. b1, b2, respectiv b3 şi b4 din procesul-verbal.

 45. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ DESCHIDEREA URNELOR (art. 89 alin. (2) și art. 112 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Deschiderea şi desigilarea urnelor se face numai în prezenţa membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare, precum şi a reprezentanţilor tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, acreditați de către birourile electorale de circumscripție locale. ATENŢIE ! Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Tentativa se pedepseşte.

 46. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ DUPĂ DESCHIDEREA URNELOR (art. 89 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare) După deschiderea urnelor au loc următoarele operaţiuni: 1. Se numără voturile găsite în urnă, evidenţiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al Municipiului Bucureşti. ATENŢIE ! Sunt NULE BULETINELE DE VOT pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila „VOTAT” sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

 47. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE (Circulara B.E.C. nr. 533/C/28.05.2012)

 48. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE (Circulara B.E.C. nr. 533/C/28.05.2012)

 49. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE (Circulara B.E.C. nr. 533/C/28.05.2012)

 50. AUTORITATEA ELECTORALĂPERMANENTĂ BULETINE DE VOT NULE (Circulara B.E.C. nr. 533/C/28.05.2012) CAZ 1 Nu a fost aplicatăștampila de control a secției de votare pe buletinul de vot NOTĂ: Ștampila de control se aplică pe ultima pagină a buletinului de vot!