ĽUBOMÍR FELDEK - PowerPoint PPT Presentation

ubom r feldek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ĽUBOMÍR FELDEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
ĽUBOMÍR FELDEK

play fullscreen
1 / 16
ĽUBOMÍR FELDEK
901 Views
Download Presentation
magee-dixon
Download Presentation

ĽUBOMÍR FELDEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ĽUBOMÍR FELDEK Nepodpísaná rozprávka

 2. Prečo autor píše pri otvorenom okne? • Je teplá letná noc. • Chce počúvať zvuky mesta. • Chce odohnať únavu.

 3. Ktorú z rozprávkových postáv autor v texte nespomína? • Gulliver. • Červená čiapočka. • Snehulienka. • Striga. • Budkáčik a Dubkáčik. • Zuzanka Hraškovie. • Janko Hraško.

 4. Rozprávkovú postavu Gullivera spomína vo svojej rozprávke : • Milan Rúfus • Jonathan Swift • Hans ChristianAndersen

 5. Rozprávkovú postavu Gullivera spomína vo svojej rozprávke : Milan Rúfus Jonathan Swift Hans ChristianAndersen Pokračovať

 6. Rozprávkovú postavu Gullivera spomína vo svojej rozprávke : Milan Rúfus Jonathan Swift Hans ChristianAndersen Skús ešte raz!!!

 7. Rozprávkovú postavu Gullivera spomína vo svojej rozprávke : Milan Rúfus Jonathan Swift Hans ChristianAndersen Skús ešte raz!!!

 8. Kto je hlavnou postavou rozprávky? • Oľga • Spisovateľ • Gulliver

 9. Postavy z Nepodpísanej rozprávky roztrieď na: Rozprávkové:_____________________________________________________________________________________________________________________ Reálne,skutočné:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 10. Ktoré zo spomínaných postáv zaradíš do slovenských ľudových rozprávok? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 11. Vymysli pre Nepodpísanú rozprávku iný nadpis! ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 12. Nepodpísaná rozprávka je: • Básnická, ľudová • Básnická, autorská • Prozaická, autorská • Dramatická, ľudová • Prozaická , ľudová

 13. Ktoré vlastnosti potrebuje spisovateľ na písanie? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 14. Vypíš z rozprávky 5 podstatných mien a urč rod, číslo, pád, vzor! Podstatné meno ROD ČÍSLO PÁD VZOR ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 15. Vypíš priamu reč! ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 16. Vymysli iný záver rozprávky!!!! Píš do svojho zošita alebo do prac. listu! Využívaj fantáziu a bohatú slovnú zásobu. Hraj sa so slovami a nezabúdaj aj na humor! Držím ti palce!