Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

AZ ONTOLÓGIA FOGALMA avagy az eltűnt tezaurusz. Ungváry Rudolf Országos Széchényi Könyvtár. Források. Gruber , Tom.: A translation approach to portable ontology specifications. = Knowledge Acquisition, Vol. 5. Nr. 2. 1993. p. 199–220.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz

AZ ONTOLÓGIA FOGALMAavagy az eltűnt tezaurusz

Ungváry Rudolf

Országos Széchényi Könyvtár


Forr sok
Források

Gruber, Tom.: A translation approach to portable ontology specifications. = Knowledge Acquisition, Vol. 5. Nr. 2. 1993. p. 199–220.

Sowa, John F.: Knowledge representations. Logical, philosophical, and computational. Pacific Grove, Brooks/Cole, 2000. 594 p.

ISO/IS 2788–1986 Guidelines for the establishment and development of monolingual scientific and technical thesauri for information retrieval.

MSZ 3418–87 Magyar nyelvű információkereső tezauruszok. Szerkezete, részei és formái.

OWL Web Ontology Language Overview. W3C Candidate Recommendation 18. Aug. 2003. Ed. by Deborah L. McGuinness and Frank van Harmelen.


Gruber meghat roz sa
Gruber meghatározása

 • „Ontológia megegyezésen alapuló fogalmi rendszer formális, egyértelmű leírása.”

 • Ebben az egyszerűségben van valami tisztességes (különösen összehasonlítva Sowa most következő cirkalmas meghatározásával)!


Sowa meghat roz sa
Sowa meghatározása

 • Egy (konkrét) ontológia a tárgyak ama típusainakkatalógusa (sic!), melyekről felteszik, hogy az adott T érdeklődési körben olyasvalakinek a nézőpontjából léteznek, aki L nyelvet használ a T tárgykörre vonatkozó gondolatainak megfogalmazására. Az ontológia típusait (sic!) annak az L nyelvnek a predikátumai, szavainak jelentései vagy fogalmak és relációtípusok képviselik, melyet az adott T körben a kérdések megvitatására használnak. … A logika és az ontológia összekapcsolása révén nyelv keletkezik, mellyel adott érdeklődési terület dolgai, összefüggései megfogalmazhatók.

 • A formális ontológiát fogalmak és relációtípusok összessége alkotja, melyeket a típus–altípus kapcsolódások szerint részlegesen rendeznek...”


Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz

járműkerék ez a fogalmi struktúra

az ontológia alapja =

tréler információkereső nyelv. Szótára: tezaurusz

MSZ 3418

A formalizált (logikai) rész OWL

jármű (x) x = jármű

 • tréler (x) x = tréler

 • kerék (x) x = kerék

 • része (x, y) x-nek része y

 • set (s) s = set [halmaz, összesség]

 • számossága (s, n) az elemek száma az s-ben n

 • eleme (x, s) x eleme s-nek

 • (x)((jármű(x)  (y)(tréler(y)  része(x,y))))

 •  (s)(set(s)  számossága(s,8) (w)(eleme(w,s)  (kerék(w)  része (x,w))) )).


Az el bbi fogalmi strukt r t c mk zett ir ny tott gr f jelen tette meg
Az előbbi fogalmi struktúrát címké-zett, irányított gráf jelenítette meg

Ugyanaz szabványos, ill. felhasználóbarát tezauruszcikk-formában:

jármű jármű

A tréler fajtája tréler

P kerék része kerék

Ugyanaz generikus hierarchia szerinti („részben rendezett”) formában:

jármű ez a leggyakoribb, legrosszabb,

. tréler mert csak a generikus látszik!


Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz

A sowai minimalizált fogalmi struktúra (tezaurusz) valóságos ontológiákban sokkal gazdagabb:

tezauruszmegjelenítés: jelentése:

Jármű jármű (x1)

F eszköz van eszköz (x2)

A személyautó fajtája személyautó (x3)

tréler fajtája tréler (x4)

T járműpark beletartozik járműpark (x5)

P kerék része kerék (x6)

kormány része kormány (x7)

R közlekedés rendeltetése közlekedés (x8)

E járműbiztonság rá irányul járműbiztonság (x9)

utas használója utas (x10)

X útvonal helye útvonal (x11)

Következésképp: ha elhagyjuk az ontológiából az azt egzakttá tevő logikai deklarációkat, tezauruszt kapunk.


Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz

 • Ontológiák felhasználói keresőfelületén termé-szetesen mindig csak a - valójában szegényes böngészési lehetőségeket biztosító - generikus hierarchia jelenik meg.

  állat

  . kutya

  . . vadászkutya

  . . . agár

  A keresőnek a hierarchiában szintetikusan, azt, annek struktúráját eleve ismerve kell tudnia tájékozódnia (akárcsak az ETO-ban), holott ő adott esetben az „eb”, vagy a „vadászat” kifejezésekkel szeretné a keresést indítani.

  Jellegzetes, hogy az ontológiai eszközökben (OWL, Protégé stb) mennyire nehezen definiálhatók a szinonimák (a nemdeszkripto-rok) és nincs igazi felkészítés az analitikus, egy-egy kifejezés teljes szemantikai környezetét tartalmazó megjelenítésre.

  Mintha a tezauruszok 40 éves előtörténete nem is létezett volna!


Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz
A Gene Ontology Consortium generikus hierarchián alapuló keresőfelülete: kapcsolódik hozzá logikai leírás


Egy klasszikus hierarchia az egyetemes tizedes oszt lyoz s eto
Egy klasszikus hierarchia: az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO)

osztály fogalmi kategória

3 társadalomtudomány tudomány

34 jog tudomány

343 büntetőjog tudomány

343.1 eljárási jog tudomány

343.10 büntetőeljárás folyamat

343.12 vád állítás

343.121 gyanúsított, vádlott személy

343.121.4 társadalmi védő személy

343.19 büntetőbíróság testület

Valójában rég kapcsolódhatott volna hozzá logikai leírás, ha azok, akik a 90-es évektől kezdve ontológiákkal foglalkoztak, megfelelő szakmai erkölccsel és műveltséggel rendelkeztek volna: mielőtt feltalálnak, tájékozódnak!


Egy jellegzetes tfog cs csontol gia a dolce
Egy jellegzetes átfogó csúcsontológia (a DOLCE) Osztályozás (ETO)

thing

endurant véges tartalmú, előfordulása egy időpontban manifeszt

physical endurant fizikai képződmény

amount of matter anyagmennyiség

feature anyagi képződmény (lyuk, szakadék, folt, felület)

physical object fizikai tárgy

non-physical endurant nem fizikai képződmény

social object társadalmi képződmény

mental object tudati képződmény

perdurant folytonos tartalmú, előford egy időtartamban manifeszt

event eset, esemény (elutazás, halál, emelkedés, előadás)

stative perdurant statikus…

state állapot (ülés; boldogság, pirosság)

process folyamat (áramlás, futás, gondolkodás)

quality minőség

temporal quality időbeli minőség

physical quality fizikai minőség

abstract quality elvont minőség

abstract elvont dolog

quality region minőségérték

temporal region időbeli érték

physical region fizikai érték

abstract region elvont érték

fact tény

set összesség


A k ztaurusz cs csfogalmainak rendszere
A Köztaurusz csúcsfogalmainak rendszere Osztályozás (ETO)

semmi

valami

konkrét valami

anyagszerű valami

anyagelemi részecske, atom, molekula, talaj, műanyag

tárgy darab, alkatrész, gép, létesítmény, szerszám

képződménylyuk, buborék, folt, szakadék, hegy, daganat

élő szervezetvírus, gomba, növény, állat; sejt, szerv, testrész

társadalmi képződmény állam, testület, jogalany, státusz, nép

lelki/tudati képződmény ösztön, érzelem, gondolat, tudás, szellem, eszme

energiaszerű valami

energiaenergia, entrópia, hatás, erő, nyomás

mozgás folyamat, tevékenység, cselekvés

esemény botrány, katasztrófa, ítélet, művelet, rendezvény

információszerű valami

információprogram, redundancia, tartalom

tulajdonság hely, idő, állapot, alakzat, felület, mozgékonyság

elvont valami


Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz
A hierarchikus („ontológikus”) és tezauruszcikk-forma összefüggése (a mai ontológiai eszközök erre még nincsenek igazán felkészítve!)

szegényesebb megjelenítés strukturáltabb megjelenítés

zenetörténeti korszak generikus hierarchiatezauruszcikkek

. régi zene

. . ókori zene

. . középkori zene reneszánsz zene

. . . Notre-Dame-i iskola M: A 15.-16.sz. zenéje a barokk előtt

. . . ars antiqua átfogóbban régi zene

. . . ars nova fajtája burgundi iskola

. . . udvari zene flamand iskola

. . . trecento zene előzménye középkori zene

. . reneszánsz zenefolytatása barokk zene

. . . burgundi iskola lásd még nápolyi iskola

. . . flamand iskola

. . nápolyi iskola

. . barokk zene flamand iskola

. . preklasszikus zene M: A reneszánsz zene öt korszakra osztha-

. bécsi klasszikusok tó korszaka 1420-1600 között

. romantikus zene átfogóbanreneszánsz zene

. modern zene lásd még barokk zene


A legszebb strukt ra tezauruszok s vele ontol gi k legfels fogalmi szintj nek strukt r ja
A legszebb struktúra: tezauruszok (s vele ontológiák) legfelső fogalmi szintjének struktúrája

elvont valamikonkrét valami

abstract -

valami semmi

thing -

anyagszerű energiaszerű információszerű

valami valami valami

endurant perdurant quality


Ontol gia s tezaurusz
Ontológia és tezaurusz legfelső fogalmi szintjének struktúrája

kezelőadatok állománya metaadatok állománya

tezaurusz ontológia tárgyi adatok állománya

generikus hierarchia (F, A, subclass, is_a, van) ez:intuitív

és egyéb asszociatív (T/P, R/E, X/X stb.) relációk

+

logikai leírásez: diszkurzív

előfordulások (rekordok) ez:objektív

kezelőrendszer (programrendszer) ez diszkurzív

katalógus (hagyományos), információ(s) rendszer, ismeretbázis


Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz

Gruber nyomán: legfelső fogalmi szintjének struktúrája

 • Az ontológia tehát valójában olyan tezaurusz, (=„megegyezésen alapuló fogalmi rendszer”), melyhez logikai deklarációk rendszere (= „formális, egyértelmű leírás”) kapcsolódik!


Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz

Sowa nyomán: legfelső fogalmi szintjének struktúrája

 • A (konkrét) ontológiatezaurusz a tárgyak amatípusainakkata-lógusa (sic!), olyan fogalmak strukturált rendszere, melyekről felteszik, hogy az adott T érdeklődési körben olyasvalakinek a nézőpontjából léteznek, aki L nyelvet használ a T tárgykörre vonatkozó gondolatainak megfogalmazására. Az ontológia típusait (sic!)tezaurusz fogalmait annak az L nyelvnek apredikátumai, szavainak jelentései vagy fogalmak szavai és relációtípusai képviselik jelölik, melyet az adott T körben a kérdések megvitatására használnak. … A logika és az ontológiatezaurusz összekapcsolása révén nyelv ontológia keletkezik, mellyel adott érdeklődési terület dolgai, összefüggései pontosabban megfogalmazhatók.

 • A formális ontológiát fogalmak és relációtípusok összessége alkotja, melyeket a típus–altípus kapcsolódások szerint részlegesen rendeznek...”


Az ontol gia fogalma avagy az elt nt tezaurusz

 • A legfelső fogalmi szintjének struktúrájatezaurusz olyan fogalmak strukturált rendszere, melyekről felteszik, hogy az adott T érdeklődési körben olyasvalakinek a nézőpontjából léteznek, aki L nyelvet használ a T tárgykörre vonatkozó gondolatainak megfogalmazására. Atezaurusz fogalmait annak az L nyelvnek szavai és relációtípusai jelölik, melyet az adott T körben a kérdések megvitatására használnak. … A logikai leírások és atezaurusz összekapcsolása révén ontológia keletkezik, mellyel adott érdeklődési terület dolgai, összefüggései pontosabban megfogalmazhatók.

 • A formális ontológiát tehát relációtípusok szerint strukturált fogalmak és rájuk vonatkozó logikai deklarációkösszessége alkotja; egyik megjelenítési formájuk a generikus reláció szerinti típus–altípus kapcsolódások részlegesen rendezett formája.


Ism tl s ontol gia s tezaurusz
Ismétlés: ontológia és tezaurusz legfelső fogalmi szintjének struktúrája

kezelőadatok állománya metaadatok állománya

tezaurusz ontológia tárgyi adatok állománya

generikus hierarchia (F, A, subclass, is_a, van) ez:intuitív

és egyéb asszociatív (T/P, R/E, X/X stb.) relációk

+

logikai leírásez: diszkurzív

előfordulások (rekordok) ez:objektív

kezelőrendszer (programrendszer) ez diszkurzív

katalógus (hagyományos), információ(s) rendszer, ismeretbázis


Sszegz s
Összegzés legfelső fogalmi szintjének struktúrája

 • A (konkrét) ontológiák eddigi társadalomtörténete valójában a szakmai kirekesztésről szól.

 • Ebben a történetben az információkereső nyelvekkel és osztályozási rendszerekkel foglalkozó szakmai érdekközösség maradt alul az informatikai szakmai érdekközös-séggel szemben.

  Kérdés: hogy lehetett ennyire figyelmen kívül hagyni korábbi fejlődési eredményeket?