DEEL 2 Belangrijkste deel . 60 pagina’s Intrede probleem . Strijd . - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEEL 2 Belangrijkste deel . 60 pagina’s Intrede probleem . Strijd . PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEEL 2 Belangrijkste deel . 60 pagina’s Intrede probleem . Strijd .

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
DEEL 2 Belangrijkste deel . 60 pagina’s Intrede probleem . Strijd .
116 Views
dorjan
Download Presentation

DEEL 2 Belangrijkste deel . 60 pagina’s Intrede probleem . Strijd .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Deel1 script (ongev. 30 pagina’s ) wie, wat , waar, waarom, wanneer, wiezijn de karakters? Wie is mijnhoofdrolspeler? Watwilhij? Wathoudt hem tegen? Wat is de situatienormaal .Waaromdoen de karakterswatzedoen? Waargebeurt het?Wanneergebeurt het? Informatie die nodig is om de kijkerteinformeren. Sympathievoorhoofdrolspeleropwekken. De toon van het verhaalduidelijkmaken. **Aktie , comedy etc..

 2. DEEL 2 Belangrijkstedeel. 60 pagina’s Intredeprobleem. Strijd. Kan van alleszijn. Het moet in het begin lijkendat het probleem het allerslechtste is dat de hoofdpersoonkanoverkomen. ** Hoe groter het contrast tussen de hoofdpersoon en zijnprobleem, des temeer spanning. -De opgefokte baas in The Devil Wears Prada. Of de haai in Jaws, buitenaardsewezens in Alien, of schizofrenie in Beautiful mind.

 3. Deel 3 ( 30 pagina’s) Inzicht, verandering, verrassing, finale. De grotevraag: Lukt het de hoofdpersoonomzijnprobleem op telossen? Lukt het George Clooney om in Ocean’s Eleven drie casino’s tegelijkteberoven. Lukt het Jim Carrey om in The Truman Show teontsnappenuit de tv-wereld? Het probleemwordterger. Vraag is: hoe gaan de karaktersom met datprobleem? -Hoofdpersonagesmoetenallekracht en intellect gebruikenomteslagen. Het maken van verkeerdekeuzesbrengtuiteindelijkinzicht. -Oplossing en/of verrassing.

 4. De Hollywoodbasisformule Godfather, Titanic, Die Hard, Ocean’s Eleven, Pulp Fiction, Pretty Woman, Nothing Hill, Shrek, Toy Story, Finding Nemo, Mr&MRS Smith, Jacky Brown, Bridget Jones etc…

 5. hoofdpersoon plus probleem = plan 5 James Bond film. 1-Wie is de hoofdpersoon? James Bond. 2-Wat is zijnprobleem? Gestoordeboef. Hoe lost Hoofdpersoonzijnprobleem op? Door hem teverslaan met een plan. 3- Welk plan? Zijneerste plan? Nee, natuurlijkniet. Ikhebbetaaldvoorminstensanderhalfuur film en een kilo popcorn . 4-Zijn tweede plan? Nee, datmisluktook. Net zoalsderde en vierde plan. 5- Gaat James Bond dood? Nee Hijbeseftdathij met eengroter plan moetkomen. PLAN 5! Grootste en meestriskante plan. Daarmeeverslaat James Bond zijnprobleem. ** De hoofdpersoonmoet steeds met eennieuw plan komenandersverliesthijzijnfamilie, vrienden, liefde, leven… Als Tom Hanks in Cast Away nietdoorzet met overleven op eiland, verliesthijzijnleven De hoofdpersoonkomtook in eensterk dilemma terecht. Door dat dilemma identificerenwijons met hem. In The Godfather komt Al Pacinovoor dilemma: Ikwilgeen gangster worden, maaralsikdatniet word, wordtfamilievermoord. In basic instinct: Michael Douglas wilgraag met Sharon Stone naar bed. Maarr..zewordtverdacht van moord in bed. ** In de keuze van de hoofdpersoon en de omgang met probleemschuilt de mening en visie van de maker. Bijv. In Titanic: Liefdegaatbovenrijkdom.

 6. Stap 1 (1-15 minuten) -Introductiehoofdpersoon in zijn 2e keusleven. ** Vaakzitten de karaktersopgesloten in een 2e keusleven. Zemisseniets. Titanic: Kate Winslet in het begin veilig en angstigleven met rijke man zonderliefde. ( 2e keuze) Liar Liar. Jim Carry heeft in het begin eenlevenwaarinleugenbelangrijker is danwaarheid ( Behalveuiteraardgroteheldenals James Bond.) -introductietegenstander of competitie. -eenopeningsmysteriedat de toonzet en het probleemintroduceert. -Sympathie opwekken. ( onvolledig)

 7. LE BIG MAC

 8. Stap 2 ( 15 -30 minuten) -Start dilemma Hoofdpersoon. Hijweegtvoors en tegensaf -probleemwordtgroter, gevaarlijker, dwingerder. -De hoofdpersoonloopt vast in het probleem -Hijkiestervrijwilligvoorom het probleem op telossen. ( Op zijnmanier) Voorbeeld: In Match Point is de hoofdpersoonintiemgeweest met de vrouw van zijnleven ( Scarlett Johansson), terwijlhijeenrelatieheeft met eenschatrijkevrouw. Zijnverlangenomhaarweerteziengroeit, maarhijwilzijnrijkevrouwnietopgeven. Kan hij de droomvrouwweerstaan? Nee. Toevalligkomthijhaartegen en gaatweer met haarmee. Dilemma: droomvrouw of schatrijkevrouw. De hoofdpersoon is an het probleem vast komentezitten.

 9. Stap3 (30- 45 minuten) PLAN 1 Hoofdpersoonverzint plan 1. Meestvoor de hand liggende plan dat je zoukiezenom het probleem op telossen. -Hoofdpersoonhoudt vast aanzijnveiligekeuze 2 leven. -Plan 1 mislukt Voorbeeld: Brokeback Mountain. 2 cowboys vrijen met elkaar. Gevaarlijk in ditgedeelte van Amerika in de jarenzestig. Hoe lossenzedit op? Zeontkennen , zeggenelkaardat het ietseenmaligs is. maar de gevoelenszijngroot en het plan mislukt.

 10. Stap 4 ( 45 – 60 minuten) • PLAN 2 • -Hoofdpersoonverzinteen 2e plan. ( Extreem plan) • Eenextreem plan omzijnprobleem op telossen • Houdtnogaltijd vast aan 2e keusleven. Plan 2 mislukt. Het probleemblijktgroterdangedacht. Allesblijktanders. Hoofdpersoonkrijgtgroteklap. (Midden film.) • Voorbeeld: Titanic. Meisjeverzint 2e plan ombijgeliefdetekunnenzijn. Zepakt het extreemaan en daaltafnaar het verbodenbenedendek, de wereld van Leonardo . Daarzietniemandhaar. Plan lijkttelukken. Zevindtechteliefde en vrijt met Leonardo. Zeheeft het zichmoeilijkergemaakt. Hoe kanze met haar (rijke) verloofdeverdergaan nu zeechtverliefd is. Daarbijvindt de verloofdeeennaaktportret van haar in de kluisdat Leonardo heeftgemaakt. En…de Titanic ramt de ijsberg. Weg plan 2

 11. Stap 5 ( 60-75 minuten) Spiegelmoment en plan 3. -De hoofdpersoonevalueertalleen of met omgevingzijnfouten tot nu toe. Vaaknietbinnenbeschermdeterrein. (leraar) -Krijgter de ingevingdathijzijnangstigekeuze twee levenmoetopgevenomooit het probleemtekunnenoplossen. -Krijgteeningeving hoe en verzint plan 3 In Die Hard verzorgt Bruce hierzijnwonden. Tegelijkertijddenkthijna over het leven. Hijweetniet of het weleengoedekeuze is geweestomzijnfamilieteverlaten. Hijpraaterover met eenvriend. Ondertussenzien we de boeveneenvolgend, veelgevaarlijker plan onthullen. De tijdbegint harder tetikken.

 12. Hoe Rocky weer hoop krijgt

 13. Stap 6 (75-90 minuten) • De Hel • Hoofdpersoonvastbeslotenomkeuze 1 leventekiezen. Wordthalverwege bang, kiesttochnietvoor 1 en gaaternietvol in. • -Hijraaktdaardooralles en iedereenkwijt en belandt op de bodem van de hel. • Dan pas realiseerthijzichzijn angst en de noodzaak tot verandering. Hijkomt tot inzicht hoe hijdatmoetdoen.

 14. Stap 7 ( 90-105 minuten) Plan 4 Elk plan wordt steeds groter, moeilijker en gewaagderdan het vorige. En naelkemislukkingverliest de hoofdpersoon steeds meer. Om emotioneleervaringmaximaaltemaken, moet spanning steeds hogeroplopen. Hiermaakt de hoofdpersoon de uiteindelijkekeuze. Plan 4 slaagt….bijna. Levertwelinzicht op voorslagen van plan 5.

 15. Stap 8 (105-120 minuten) Grote Finale ( Letterlijk in films als Rocky Plan 5 slaagt. Probleemopgelost. De hoofdpersoonkrijgtwathijnodig had.

 16. Mijnnaam is Bond. James Bond. • - Start met schrijven van scènes. Iedere scène dient het verhaal iets vooruit te duwen. • -Schrijven van dialogen. Elke karakter eigen stem.